Programa Electrotehnica

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5772
Mărime: 66.94KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. Activităţi didactice, activităţi individuale ale evaluării

Tabelul 1

Activităţi Sem. II ore pe săptămînă Sem. III ore pe săptămînă În total

Prelegeri 28 26 54

Seminare - - -

Lucrări practice şi de laborator 6 4 10

Proiect de curs - - -

Total pe semestru 34 30 64

Atestări * -

Colocviu * -

Examen - - -

II Scopul şi obiectivele disciplinei

În tabelul 1 este dată distribuţia orelor la disciplina ,,Electrotehnica şi bazele electrotehnicii” pentru elevii înmatriculaţi în Colegiul la specialitatea ,,Comunicaţia postală” în baza studiilor gimnaziale.

Programa este prevăzută pentru sem. II şi sem. III şi ii revine ,,54” ore teoretice şi ,,10” ore practice şi lucrări de laborator. Întrucit absolvenţii acestei facultăţi se vor încadra în serviciu în oficiile postale din republică unde se utilizează tehnologii noi ce lucrează în baza curentului electric, scopul profesorului este de a asimila elevii cu legile principale în electrotehnică şi electronică şi utilizarea practică a acestor legi. La lecţiile practice şi de laborator elevii trebuie să se deprindă cu alcătuirea circuitelor electrice şi măsurarea mărimilor fizice în aceste circuite. Elevii trebuie nu numai să poată conecta şi deconecta circuitele electrice, dar trebuie să poată determina şi înlătura cele mai simple deteriorări în aceste circuite. La prelegeri se vor utiliza mijloace tehnice exprimate prin utilizarea aparatelor de proiecţie, placate şi calculatoare. Se vor utiliza diferite metode de activare a elevilor, atît la lecţiile de laborator cit şi la prelegeri, scopul fiind dezvoltarea gîndirii logice şi căpătarea deprinderilor de a efectua de sinestătător concluzii pe noţiunile studiate. În finală controlul cunoştinţilor elevilor se va efectua prin desfăşurarea unui colocvium.

III Planul tematic

Tabelul 2 .

Denumirea capitolului şi tema

Întroducere

Esenţa obiectului. Realizările industriei electrotehnice. Utilizări practice.

Capitolul I. Electrostatica

Tema 1.1. Sarcina electrică. Intensitatea câmpului electric.

Structura atomului şi electrizarea corpurilor reeşind din structura atomului. Interacţiunea sarcinilor electrice. Legea lui Coulumb. Permitivitatea relativă şi permitivitatea vidului.

Intensitatea câmpului electric, reprezentarea grafică a câmpului.

Legea conservării sarciniei electrice.

Tema 1.2. Capacitatea electrică. Condensatoare.

Capacitatea electrică. Unităţi de capacitate. Condensatorul electric. Condensatorul plan, condensatorul de hîrtie şi condensatorul electrolitic. Utilizarea condensatoarelor in tehnică.

Tema 1.3. Legarea condensatoarelor

Legarea condensatoarelor in serie, in paralel şi mixtă. Determinarea capacităţii echivalente, sarcinii şi tensiunii pe fiecare condensator la legarea condensatoarelor în serie, în paralel şi mixtă.

În total la capitolul I 6 6 - -

Capitolul II. Circuite şi reţele liniare ale curentului electric continuu.

Tema 2.1. Curent electric continuu.

Condiţiile de apariţie şi întreţinere a curentului electric continuu. Direcţia curentului. Curentul electric în metale şi în dielectrici.

Rezistenţa electrică. Unităţi de rezistentă. Legea lui Ohm.

Tema 2.2. Circuite electrice liniare, neramificate şi ramificate.

Legarea în serie, în paralel şi mixtă a rezistenţelor. Rezistenţa echivalentă. Legea I a lui Kirchhoff.

Tema 2.3. Circuite electrice compuse. Legea a II-a a lui Kirchhoff.

Cicuite electrice compuse. Noţiune de nod, ochi, ramură. Legea a II-a a lui Kirchhoff. Alcătuirea ecuaţiilor după legea I şi a II-a a lui Kirchhoff. Rezolvarea circuitelor electrice compuse.

În total la capitolul II 12 6 4 2

8

Capitolul III. Electromagnetismul

Tema 3.1 Câmpul magnetic al curemtului rectiliniu şi al bobinei cu curent.

Câmpul magnetic al curentului rectiliniu şi al bobinei cu curent. Regula burghiului. Intensitatea câmpului magnetic. Acţiunea câmpului magnetic asupra conductorului cu curent. Inducţia câmpului magnetic. Regula mîini stângi. Cadrul cu curent în câmpul magnetic.

Tema 3.2. Inducţia electromagnetică. T.e.m. de inducţie

Fenomenul inducţiei electromagnetice. Inducţia electromagnetică la deplasarea unui conductor într-un câmp magnetic omogen. Mărimea şi direcţia t.e.m. de inducţie. Regula mîinii drepte.

Tema 3.3. Transformatorul.

Elemente de construcţie, pricipiul de funcţionare. Factor de transformare. Transformator de ridicare şi transformator de coborîre. Utilizarea transformatorului în tehnică.

Tema 3.4. Magnetizarea substanţelor. Bucla de histerezis.

Proprietăţile magnetice ale substanţelor. Magnetizarea şi demagnetizarea substanţelor feromagnetice. Bucla de histerezis.

În total la capitolul 3 8 8 - -

12

Capitolul IV. Curentul electric monofazat

Tema 4.1 Primirea curentului electric monofazat. Parametrii curentului.

Primirea curentului electric monofazat. Parametrii curentului electric monofazat. Diagrama ondulatorică şi vectorială a curentului monofazat. Generator de curent alternativ monofazat.

Preview document

Programa Electrotehnica - Pagina 1
Programa Electrotehnica - Pagina 2
Programa Electrotehnica - Pagina 3
Programa Electrotehnica - Pagina 4
Programa Electrotehnica - Pagina 5
Programa Electrotehnica - Pagina 6
Programa Electrotehnica - Pagina 7
Programa Electrotehnica - Pagina 8
Programa Electrotehnica - Pagina 9
Programa Electrotehnica - Pagina 10
Programa Electrotehnica - Pagina 11
Programa Electrotehnica - Pagina 12
Programa Electrotehnica - Pagina 13
Programa Electrotehnica - Pagina 14
Programa Electrotehnica - Pagina 15
Programa Electrotehnica - Pagina 16
Programa Electrotehnica - Pagina 17
Programa Electrotehnica - Pagina 18
Programa Electrotehnica - Pagina 19
Programa Electrotehnica - Pagina 20
Programa Electrotehnica - Pagina 21
Programa Electrotehnica - Pagina 22
Programa Electrotehnica - Pagina 23
Programa Electrotehnica - Pagina 24
Programa Electrotehnica - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Programa Electrotehnica.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea 4 - Tehnologia de Fabricatie a Miezurilor Magnetice

1. Notiuni de baza; Avem in vedere urmatoarele: - pierderi in materialele magnetice; - materiale magnetice; - procesarea miezurilor magnetice;...

Studiul Antenelor Simetrice și Nesimetrice

Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele...

Antene Speciale

4.1. Antena canal de undã 4.1.1. Prezentarea antenei Datoritã avantajelor pe care le prezintã, antenele canal de undã au cãpãtat o largã...

Structura și Clasificarea Undelor Electromagnetice

Undele electromagnetice a cãror frecventa este cuprinsa între limitele 10-3 Hz si 1016 Hz se numesc unde radio. Aceste limite pot fi exprimate si...

Comunicatii de Date - Curs VII

INTRODUCERE ÎN COMUNICATII DE DATE: SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE COMUNICATII DE DATE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICAREA FUNCTIONARII PE...

Fibre Optice

Propagarea luminii în fibra optica Legile optice permit descrierea reflexiei totale la suprafata de separatie dintre miez-învelis a fibrei...

Rețele de Comunicații

Reteaua în arbore (retea radiala) Centrele de comutatie C sunt interconectate într-un sistem arbore cu mai multe nivele (fig. 5.3.). Se observa...

Propagarea Undelor Ionosferice

Prin ionosferã se înþelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se aflã la înãlþimi mai mari de 60 km faþã de suprafaþa Pãmântului. Fenomenul...

Ai nevoie de altceva?