Propagarea Undelor Ionosferice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3398
Mărime: 992.51KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Lupu, Patesan Florica
Curs propagare.

Extras din document

Prin ionosferã se înþelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se aflã la înãlþimi mai mari de 60 km faþã de suprafaþa Pãmântului.

Fenomenul de ionizare constã în eliberarea unuia sau (mai rar) a mai multor electroni din pãtura exterioarã a atomului. Ca urmare, echilibrul electric se stricã ºi atomul capãtã una sau mai multe sarcini elementare, devenind ioni pozitivi.

Extragerea unui electron din pãtura exterioarã a atomului se face prin consum energetic, efectuându-se un lucru mecanic, numit lucru mecanic de ionizare (W) sau lucru mecanic de ieºire.

Metodele de ionizare cunoscute sunt fotoionizarea ºi ionizarea prin ºoc.

Fotoionizarea se produce când cuanta de energie a radiaþiei care acþioneazã asupra gazului h g > W, iar ionizarea prin ºoc se face prin ciocnirea electronului cu o particulã, care posedã o cantitate suficientã de energie cineticã.

La suprafaþa Pãmântului sosesc numai acele raze ultraviolete a cãror lungime de undã depãºeºte 2900 Å. Razele ultraviolete, mai scurte, sunt în întregime absorbite în straturile superioare ale atmosferei. Puterea lor este consumatã pentru ionizare, pentru disociere ºi pentru formarea stratului de ozon. De asemenea, ionizarea atmosferei poate fi produsã numai de acele particule, cu masa egalã cu masa electronului, a cãror vitezã depãºeºte 2100 km/s.

Principala sursã de ionizare este soarele.

Alte surse de ionizare sunt: stelele, meteoriþii, razele cosmice ºi praful cosmic.

Atmosfera realã nu este omogenã din punct de vedere al compoziþiei sale, temperatura atmosferei nu este constantã, iar ionizarea atmosferei nu se datoreazã numai unei radiaþii ultraviolete monocromatice, ci ºi unor radiaþii dintr-o gamã largã de frecvenþe ºi a unor fluxuri de particule elementare.

Informaþiile obþinute cu staþiile ionosferice de sondaj vertical indicã prezenþa a patru straturi ionizate distincte. Aceste straturi au primit denumirea de stratul D, E ,F1 ºi F2, în ordinea înãlþimilor la care se gãsesc.

Ziua se disting patru domenii: D (60-90 Km); E (100-140Km), F1 (180-240), F2 (230-400 Km). Noaptea straturile D ºi F1 dispar, iar concentraþia electronicã a straturilor E ºi F2 se micºoreazã într-o oarecare mãsurã. Stratul F1 apare numai în lunile de varã, la amiazã.

Straturile D, E ºi F1 sunt straturi foarte stabile, adicã variaþia concentraþiei electronice ºi a înãlþimii la care apare maximul de ionizare, se repetã de la o zi la alta. În stratul F2 apar foarte des perturbaþii ionosferice.

Preview document

Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 1
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 2
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 3
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 4
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 5
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 6
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 7
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 8
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 9
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 10
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 11
Propagarea Undelor Ionosferice - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Propagarea undelor ionosferice.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Antenelor Simetrice și Nesimetrice

Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele...

Antene Speciale

4.1. Antena canal de undã 4.1.1. Prezentarea antenei Datoritã avantajelor pe care le prezintã, antenele canal de undã au cãpãtat o largã...

Structura și Clasificarea Undelor Electromagnetice

Undele electromagnetice a cãror frecventa este cuprinsa între limitele 10-3 Hz si 1016 Hz se numesc unde radio. Aceste limite pot fi exprimate si...

Comunicatii de Date - Curs VII

INTRODUCERE ÎN COMUNICATII DE DATE: SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE COMUNICATII DE DATE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICAREA FUNCTIONARII PE...

Fibre Optice

Propagarea luminii în fibra optica Legile optice permit descrierea reflexiei totale la suprafata de separatie dintre miez-învelis a fibrei...

Rețele de Comunicații

Reteaua în arbore (retea radiala) Centrele de comutatie C sunt interconectate într-un sistem arbore cu mai multe nivele (fig. 5.3.). Se observa...

BAZE ELTH

TEORIA LUI BOHR Informatii pretioase despre electoni se pot obtine din studiile stucturii atomilor .Asa dupa cum s-a aratat în lucrarea...

Caracteristicile și performanțele traductoarelor

1.1 Caracteristici si performante în regim stationar Caracteristicile functionale ale traductoarelor reflecta (în esenta) modul în care se...

Te-ar putea interesa și

Energia Proceselor din Atmosferă

Concluzii Considerente generale despre atmosferă Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară planeta noastră şi care se menţine în jurul ei...

Sistem de Telecomandă Radio cu Microcontroler

Rezumat În lucrarea de faţă se prezintă un sistem de telecomandă radio cu microcontroler care poate fi folosit la comandarea mai multor...

Undele Electromagnetice

NOTIUNI GENERALE Undele electromagnetice se propaga in aer cu viteza luminii (30 000 000 km/s), aproximativ egala cu viteza lor de propagare in...

Noțiuni Teoretice despre Propagarea Undelor Radio

Cuvinte cheie: undele radio, propagare, spectrului electromagnetic, polarizare. Rezumat lucrare: O abordare teoretică de propagarea undelor...

Introducere în Telecomunicații

CAPITOLUL I SURSE DE SEMNAL Comunicaţiile au un spectru extrem de larg, semnalele transmise prin sistemele de comunicaţii reprezentând...

Semnale

Introducere Ce este un sistem de comunicatii? Pentru a raspunde in linii mari la aceasta intrebare este necesar sa dam raspunsul la o intrebare...

Geodezie Satelitară

1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS. Subiectul geodeziei satelitare Geodezia satelitara inglobeaza tehnici...

Notițe curs geodezie satelitară

GEODEZIE SATELITARA 1. Subiectul Geodeziei Satelitare Geodezia (Helmert) – masurarea si cartarea Pamantului, stabilirea cat mai exacta a formei...

Ai nevoie de altceva?