Relee și Declanșatoare

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3273
Mărime: 142.29KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Releul este un aparat de protectie, cu actiune automatã, care la o anumitã valoare a parametrului

de intrare (mãrimea supravegheatã) produce modificarea în salt a valorii parametrului de iesire.

Dintre aceste mãrimi cel putin una este de naturã electricã.

Dacã mãrimea de iesire este de naturã electricã, atunci aparatul este un releu indirect.

Dacã mãrimea de iesire este de naturã mecanicã, atunci aparatul este un releu direct

(declansatoare).

1.Relee

În cazul general, un releu are trei elemente functionale:

- elementul de receptie (sau elementul sensibil);

- elementul comparator (elementul de mãsurã si comparare);

- elementul de executie.

ELECTROMAGNET

Pc

Contact

Iesire

Y

Elementul Elementu sensibil Elementul comparator de executie

Intrare

X

Infasurare

W

Pa

Fig.1.1

Elementul de receptie sesizeazã modificarea mãrimii de intrare (de exemplu a curentului sau a

tensiunii) la care releul reactioneazã si, într-o formã oarecare, transmite impulsul primit elementului

intermediar. Elementul intermediar mãsoarã mãrimea primitã, o comparã cu valoarea stabilitã prin

reglaj si, dacã aceasta a atins valoarea fixatã, transmite actiunea elementului de executie. Elementul de

executie, receptionând impulsul transmis, produce o schimbare bruscã a mãrimii de iesire. Astfel,

elementul de executie indeplineste lucrul mecanic specific tipului respectiv de releu (de exemplu

închiderea circuitului de declansare).

1.1 Clasificarea releelor

a) Dupã principiul de func]ionare a elementului de receptie (elementul sensibil ):

- relee electromagnetice;

- relee magnetoelectrice;

- relee electrodinamice;

- relee de inductie;

- relee magnetice;

- relee elctrotermice;

- relee electronice.

b) Dupã principiul de func]ionare a elementelor executoare:

- relee cu contacte;

- relee farã contacte (relee magnetice si electronice).

Echipamente electrice I

2

c) Dupã natura mãrimii de intrare:

- relee de curent;

- relee de tensiune;

- relee de putere;

- relee de frecventã;

- relee de timp.

d) Dupã felul cum este realizatã actiunea fatã de o anumitã valoare a mãrimii de intrare:

- relee maximale. Actioneazã la aparitia sau cresterea mãrimii date peste o anumitã valoare

maximã;

- relee minimale. Actioneazã la disparitia sau scãderea mãrimii date sub valoare limitã;

- relee directionale. Actioneazã la schimbarea semnului mãrimii date;

- relee diferentiale. Actioneazã când existã o diferentã între valorile unei mãrimi.

e) Dupã modul de montare în circuitul principal

- relee secundare, acelea ce sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de mãsurã în

circuitul principal;

- relee primare, acelea ce sunt conectate direct în circuitul principal;

- relee intermediare, acelea ce sunt actionate prin intermediul elementelor executoare ale altor

relee.

f) Dupã modul cum actioneazã asupra aparatului principal al schemei:

- relee directe, la care elementul de executie actioneazã direct asupra aparatului principal al

schemei;

- relee indirecte, la care elementul de executie actioneazã indirect asupra aparatului principal al

schemei (prin închiderea unor contacte din circuitul bobinei de conectare si deconectare a

aparatului principal).

Fig.1.2

Echipamente electrice I

3

În figura 1.2 a este reprezentat schematic un releu direct maximal de current. Cînd curentul

depãsete valoarea reglatã, releul face sã basculeze o pîrghie, care la rîndul ei provoacã functionarea

dispozitivului mecanic de declansare al unui întreruptor. Releul indirect maximal din figura 1.2b,

închide un contact din circuitul de alimentare al bobinei de declansare a întreruptorului. În figura 1.2c

este arãtatã schema unui releu secundar maximal de curent cu actiune indirectã.

Preview document

Relee și Declanșatoare - Pagina 1
Relee și Declanșatoare - Pagina 2
Relee și Declanșatoare - Pagina 3
Relee și Declanșatoare - Pagina 4
Relee și Declanșatoare - Pagina 5
Relee și Declanșatoare - Pagina 6
Relee și Declanșatoare - Pagina 7
Relee și Declanșatoare - Pagina 8
Relee și Declanșatoare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Relee si Declansatoare.pdf

Alții au mai descărcat și

Protectia Impotriva Punerilor la Pamant a Retelelor de Medie Tensiune

CAPITOLUL 1 PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE PRIN RELEE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ELECTROENERGETICE 1.1 Introducere Una din...

Aparataj Auxiliar pentru Actionari si Automatizari

CAPITOLUL 1 1.Generalitati 1.1 Aparate electrice: Aparatele electrice sunt mecanisme si dispozitive care servesc la variatia, reglajul si...

Instalații Electrice de Forță

Instalaţii electrice de forţă Se vor face referiri numai la instalaţiile electrice pentru alimantarea motoarelor electrice asincrone care sunt...

Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere

1. Introducere: Instalaţiile de joasă tensiune se alimentează din cele de medie tensiune peste un transformator de medie - joasă tensiune. În...

Studiul Antenelor Simetrice și Nesimetrice

Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele...

Antene Speciale

4.1. Antena canal de undã 4.1.1. Prezentarea antenei Datoritã avantajelor pe care le prezintã, antenele canal de undã au cãpãtat o largã...

Structura și Clasificarea Undelor Electromagnetice

Undele electromagnetice a cãror frecventa este cuprinsa între limitele 10-3 Hz si 1016 Hz se numesc unde radio. Aceste limite pot fi exprimate si...

Comunicatii de Date - Curs VII

INTRODUCERE ÎN COMUNICATII DE DATE: SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE COMUNICATII DE DATE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICAREA FUNCTIONARII PE...

Ai nevoie de altceva?