Sisteme de acționare electrică

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 156 în total
Cuvinte : 29290
Mărime: 6.02MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

NOŢIUNI DE CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE

Calitatea energiei electrice furnizată consumatorilor, cu cele două componente ale sale, calitatea tensiunii şi calitatea alimentării, prezintă un interes special pentru consumatorul de energie electrică, având în vedere că multe dintre procesele acestuia sunt puternic influenţate de indicatorii de calitate ai energiei electrice la barele de alimentare. Consumatorii, la rândul lor, sunt surse de perturbaţii electromagnetice, ceea ce poate afecta calitatea energiei electrice furnizată altor consumatori conectaţi în aceeaşi reţea de distribuţie. De aceea atât consumatorul cât şi furnizorul de energie electrică sunt interesaţi în monitorizarea calităţii energiei electrice în punctul comun de cuplare (PCC). Efectele noncalităţii energiei electrice pot conduce la consecinţe defavorabile asupra echipamentelor reţelei şi consumatorilor şi a sistemului electroenergetic .

Termenul de "calitate a energiei electrice" (power quality) a devenit deosebit de frecvent după anul 1980 şi reprezintă un generic acoperitor pentru luarea în considerare a influenţei unui mare număr de perturbaţii electromagnetice care pot să apară în sistemul electroenergetic (in special la medie şi joasă tensiune). De menţionat însă faptul că sintagma de "calitate a energiei electrice" nu este unanim acceptată şi utilizată pe plan mondial, existând în prezent mai mulţi termeni folosiţi în relaţia furnizor de energie electrică – consumator.

Calitatea energiei electrice (Power Quality): termenul a fost propus în S.U.A. de IEEE şi preluat de majoritatea publicaţiilor de limbă engleză. Calitatea energiei electrice, conform IEEE reprezintă "conceptul alimentării şi legării la pământ a echipamentelor sensibile, într-un mod care să permită funcţionarea corectă a acestora". De fapt, în pofida acestei definiţii, termenul este utilizat într-un sens mult mai larg, referindu-se atât la problema poluării armonice generate de sarcinile neliniare, cât şi la alte tipuri de perturbaţii electromagnetice apărute în sistemele electroenergetice.

Compatibilitate electromagnetică (Electromagnetic Compatibility - EMC): termenul este utilizat de CEI (Comission Electrotechnique Intemationale) şi reprezintă "aptitudinea unui echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul său, fără a induce perturbaţii inacceptabile în orice alt echipament sau sistem existent în acel mediu".

În analiza problemelor legate de compatibilitate electromagnetică, standardele CEI operează în primul rând cu următorii termeni importanţi:

- emisia (emission): se referă la nivelul poluării electromagnetice produsă de un echipament;

- imunitatea (immunity): reflectă capacitatea unui echipament de nu fi afectat de poluarea electromagnetică.

Calitatea tensiunii (qualite de la tension): termenul este utilizat în Franţa şi în diferite publicaţii europene şi se referă la “abaterile formei curbei de variaţie în timp a tensiunii de la sinusoida ideală'', poate fi interpretat ca referindu-se la calitatea "produsului" livrat de furnizor consumatorilor.

Calitatea curentului (current quality): este o definiţie complementară celei anterioare şi se referă la abaterile curentului faţă de forma ideală (o curbă sinusoidală de frecvenţă şi amplitudine constantă şi în fază cu tensiunea de alimentare); noţiunea se foloseşte pentru a descrie performanţele convertoarelor electronice.

Calitatea alimentării cu energie electrică (quality of supply sau quality of power supply): reflectă relaţia furnizor – consumator; are o componentă tehnică, calitatea tensiunii, descrisă anterior, şi o altă componentă, frecvent denumită "calitatea serviciilor" (quality of service), care reflectă relaţiile cu consumatorul (viteza de răspuns la solicitările acestuia, transparenţa tarifelor etc.).

Calitatea consumului (quality of consumption): reflectă relaţia consumator -furnizor; se referă la calitatea curentului, corectitudinea în plata facturii electrice etc.

Preview document

Sisteme de acționare electrică - Pagina 1
Sisteme de acționare electrică - Pagina 2
Sisteme de acționare electrică - Pagina 3
Sisteme de acționare electrică - Pagina 4
Sisteme de acționare electrică - Pagina 5
Sisteme de acționare electrică - Pagina 6
Sisteme de acționare electrică - Pagina 7
Sisteme de acționare electrică - Pagina 8
Sisteme de acționare electrică - Pagina 9
Sisteme de acționare electrică - Pagina 10
Sisteme de acționare electrică - Pagina 11
Sisteme de acționare electrică - Pagina 12
Sisteme de acționare electrică - Pagina 13
Sisteme de acționare electrică - Pagina 14
Sisteme de acționare electrică - Pagina 15
Sisteme de acționare electrică - Pagina 16
Sisteme de acționare electrică - Pagina 17
Sisteme de acționare electrică - Pagina 18
Sisteme de acționare electrică - Pagina 19
Sisteme de acționare electrică - Pagina 20
Sisteme de acționare electrică - Pagina 21
Sisteme de acționare electrică - Pagina 22
Sisteme de acționare electrică - Pagina 23
Sisteme de acționare electrică - Pagina 24
Sisteme de acționare electrică - Pagina 25
Sisteme de acționare electrică - Pagina 26
Sisteme de acționare electrică - Pagina 27
Sisteme de acționare electrică - Pagina 28
Sisteme de acționare electrică - Pagina 29
Sisteme de acționare electrică - Pagina 30
Sisteme de acționare electrică - Pagina 31
Sisteme de acționare electrică - Pagina 32
Sisteme de acționare electrică - Pagina 33
Sisteme de acționare electrică - Pagina 34
Sisteme de acționare electrică - Pagina 35
Sisteme de acționare electrică - Pagina 36
Sisteme de acționare electrică - Pagina 37
Sisteme de acționare electrică - Pagina 38
Sisteme de acționare electrică - Pagina 39
Sisteme de acționare electrică - Pagina 40
Sisteme de acționare electrică - Pagina 41
Sisteme de acționare electrică - Pagina 42
Sisteme de acționare electrică - Pagina 43
Sisteme de acționare electrică - Pagina 44
Sisteme de acționare electrică - Pagina 45
Sisteme de acționare electrică - Pagina 46
Sisteme de acționare electrică - Pagina 47
Sisteme de acționare electrică - Pagina 48
Sisteme de acționare electrică - Pagina 49
Sisteme de acționare electrică - Pagina 50
Sisteme de acționare electrică - Pagina 51
Sisteme de acționare electrică - Pagina 52
Sisteme de acționare electrică - Pagina 53
Sisteme de acționare electrică - Pagina 54
Sisteme de acționare electrică - Pagina 55
Sisteme de acționare electrică - Pagina 56
Sisteme de acționare electrică - Pagina 57
Sisteme de acționare electrică - Pagina 58
Sisteme de acționare electrică - Pagina 59
Sisteme de acționare electrică - Pagina 60
Sisteme de acționare electrică - Pagina 61
Sisteme de acționare electrică - Pagina 62
Sisteme de acționare electrică - Pagina 63
Sisteme de acționare electrică - Pagina 64
Sisteme de acționare electrică - Pagina 65
Sisteme de acționare electrică - Pagina 66
Sisteme de acționare electrică - Pagina 67
Sisteme de acționare electrică - Pagina 68
Sisteme de acționare electrică - Pagina 69
Sisteme de acționare electrică - Pagina 70
Sisteme de acționare electrică - Pagina 71
Sisteme de acționare electrică - Pagina 72
Sisteme de acționare electrică - Pagina 73
Sisteme de acționare electrică - Pagina 74
Sisteme de acționare electrică - Pagina 75
Sisteme de acționare electrică - Pagina 76
Sisteme de acționare electrică - Pagina 77
Sisteme de acționare electrică - Pagina 78
Sisteme de acționare electrică - Pagina 79
Sisteme de acționare electrică - Pagina 80
Sisteme de acționare electrică - Pagina 81
Sisteme de acționare electrică - Pagina 82
Sisteme de acționare electrică - Pagina 83
Sisteme de acționare electrică - Pagina 84
Sisteme de acționare electrică - Pagina 85
Sisteme de acționare electrică - Pagina 86
Sisteme de acționare electrică - Pagina 87
Sisteme de acționare electrică - Pagina 88
Sisteme de acționare electrică - Pagina 89
Sisteme de acționare electrică - Pagina 90
Sisteme de acționare electrică - Pagina 91
Sisteme de acționare electrică - Pagina 92
Sisteme de acționare electrică - Pagina 93
Sisteme de acționare electrică - Pagina 94
Sisteme de acționare electrică - Pagina 95
Sisteme de acționare electrică - Pagina 96
Sisteme de acționare electrică - Pagina 97
Sisteme de acționare electrică - Pagina 98
Sisteme de acționare electrică - Pagina 99
Sisteme de acționare electrică - Pagina 100
Sisteme de acționare electrică - Pagina 101
Sisteme de acționare electrică - Pagina 102
Sisteme de acționare electrică - Pagina 103
Sisteme de acționare electrică - Pagina 104
Sisteme de acționare electrică - Pagina 105
Sisteme de acționare electrică - Pagina 106
Sisteme de acționare electrică - Pagina 107
Sisteme de acționare electrică - Pagina 108
Sisteme de acționare electrică - Pagina 109
Sisteme de acționare electrică - Pagina 110
Sisteme de acționare electrică - Pagina 111
Sisteme de acționare electrică - Pagina 112
Sisteme de acționare electrică - Pagina 113
Sisteme de acționare electrică - Pagina 114
Sisteme de acționare electrică - Pagina 115
Sisteme de acționare electrică - Pagina 116
Sisteme de acționare electrică - Pagina 117
Sisteme de acționare electrică - Pagina 118
Sisteme de acționare electrică - Pagina 119
Sisteme de acționare electrică - Pagina 120
Sisteme de acționare electrică - Pagina 121
Sisteme de acționare electrică - Pagina 122
Sisteme de acționare electrică - Pagina 123
Sisteme de acționare electrică - Pagina 124
Sisteme de acționare electrică - Pagina 125
Sisteme de acționare electrică - Pagina 126
Sisteme de acționare electrică - Pagina 127
Sisteme de acționare electrică - Pagina 128
Sisteme de acționare electrică - Pagina 129
Sisteme de acționare electrică - Pagina 130
Sisteme de acționare electrică - Pagina 131
Sisteme de acționare electrică - Pagina 132
Sisteme de acționare electrică - Pagina 133
Sisteme de acționare electrică - Pagina 134
Sisteme de acționare electrică - Pagina 135
Sisteme de acționare electrică - Pagina 136
Sisteme de acționare electrică - Pagina 137
Sisteme de acționare electrică - Pagina 138
Sisteme de acționare electrică - Pagina 139
Sisteme de acționare electrică - Pagina 140
Sisteme de acționare electrică - Pagina 141
Sisteme de acționare electrică - Pagina 142
Sisteme de acționare electrică - Pagina 143
Sisteme de acționare electrică - Pagina 144
Sisteme de acționare electrică - Pagina 145
Sisteme de acționare electrică - Pagina 146

Conținut arhivă zip

  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea parametrilor unei rețele electrice cu ajutorul Labview

Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de...

Instalații electrice de iluminat și prize

GENERALITĂŢI Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice...

Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune

Introducerea pe scara larga a automatizarii si robotizarii, realizarea noilor tipuri de masini unelte cu comanda program au condus la necesitatea...

Probleme de CEM și câmpuri de joasă frecvență în stații electrice

Probleme legate de campul electromagnetic. Efectele asupra factorilor de mediu ale campurilor electromagnetice din vecinatatea instalatiilor de...

Instalația electrică de iluminat și prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Calitatea Energiei Electrice

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice Reglementările referitoare la calitatea energiei electrice au scopul de a preciza...

Sistem de acționare electrică

1. MEMENTO Sa de realizeze un sistem de actionare pentru instalatia de ridicare coborare a unui echipament avand urmatoarele caracteristici:...

Modalități de Pornire a Motoarelor de Curent Continuu

ARGUMENT Una dintre marile invenţii ale omenirii a fost producerea şi transportul electricităţii. După inventarea şi a motoarelor electrice...

Te-ar putea interesa și

Acționarea electrică a unui sistem de pompare

Una din preocuparile mondiale în domeniul actionărinor electrice este creșterea eficienței energetice. Cu ajutorul imaginației putem echivala...

Generalități privind Sistemele de Acționari Electrice

REZUMAT Această lucrare prezintă câteva generalităţi privind sistemele de acţionari electrice, noţiuni legate de utilizarea maşinilor de curent...

Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron

Prefata In aceasta lucrare, s-a urmarit în primul rând o prezentare clara a aspectelor legate de problemele practice si aplicatiile din domeniul...

Instalatie Statica de Pornire, Sincronizare si Excitatie pentru Motorul Sincron de 2500 KW, 1500 rotatii pe minut, 6KV

Cap. 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Spre deosebire de motorul asincron, motorul sincron necesita o sursa de curent continuu pentru producerea curentului...

Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune

Introducerea pe scara larga a automatizarii si robotizarii, realizarea noilor tipuri de masini unelte cu comanda program au condus la necesitatea...

Organe de Masini

Capitolul 1 Studiul solutiilor similare 1.1 Generalitati Transmisiile mecanice sunt mecanisme care servesc la transmiterea energiei, de obicei...

Mașini asincrone

MAŞINA ASINCRONA 1.Notiuni generale Maşinile asincrone sunt maşini de c.a ce funcţionează cu câmp magnetic în-vârtitor. Rotorul acestora se...

Sistem de acționare electrică cu motor de curent continuu pentru o sarcină potențială

TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze un sistem de actionare electrica format dintr-un convertor trifazat, complet comandat in punte si un motor de...

Ai nevoie de altceva?