Sisteme de Iluminat Electronice

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 15414
Mărime: 3.63MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Nicoara

Extras din document

CAP.1 GENERALITĂŢI

1.1. Aspecte fiziologice ale relaţiei lumină-vedere

Vederea, dintre toate simţurile cu ajutorul cărora omul percepe realitatea inconjurătoare,prezintă importantă deosebită,ea fiind poarta de acces a celor mai numeroase informaţii despre lumea exterioară.Pentru ca ochiul-organul vederii- să poată recepta imagini,prezenţa luminii este indispensabila şi omul a inţeles de la inceputurile existenţei sale această necesitate ,cautând mijloacele de a o realiza.

Iniţial,producerea luminii artificiale a rezultat numai din nevoia continuării activităţii omului si in perioadele când lumina naturală lipsea sau era insuficientă;ulterior –cu timpul si cu dezvoltarea civilizaţiei umane- lumina a dobândit un rol tot mai complex ca element definitoriu în asigurarea confortului ambiental.

Urmând calea firescă a dezvoltării sub presiunea necesităţilor practice,iluminatul artificial s-a conturat ca domeniu specific –parte componentă a fizicii aplicate- cuprinzând teoria şi aplicaţiile privitoare la producerea ,trasmiterea şi utilizarea luminii artificiale.

Lumina este o radiaţie electromagnetică si pentru a fi percepută de om ea trebuie să aibă anumite caracteristici: frecvenţa trebuie să fie cuprinsă între limitele sensibilităţii vizuale ale receptorilor fotosensibili din retină, iar intensitatea trebuie să depăşească pragul de sensibilitate al acestora.

Sistemul vizual (ochi-nerv optic-partea aferenta din cortex) receptează,transmite şi prelucrează radiaţia electromagnetică luminoasă având lungimea de undă cuprinsă în spectrul vizibil cu urmatoarele limite aproximative[1]:

• Roşu: nm;

• Galben: nm;

• Verde : nm

• Albastru: nm

• Violet: nm;

Sensibilitatea ochiului la radiaţiile luminoase variază cu lungimea de undă a acestora,fiind minimă la extremele spectrului si maximă pentru culoarea verde corespunzătoare nm,unde =1.

Funcţia eficacităţi luminoase relative(spectrale) sau a sensibilităţi relative reprezinta conexiunea dintre intensitatea senzaţiei vizuale şi lungimea de undă a radiaţiilor emise în spectrul vizibil şi este redată în Fig. 1.1.

(1.1.)

unde: =puterea radiantă a unei surse monocromatice de 555 nm

=puterea radiantă a sursei emiţătoare în spectrul vizibil care provoacă aceeaşi senzaţie vizuală.

Sensibilitatea ochiului ţine cont şi de cele două tipuri de celule care formeaza retina,conurile şi bastonaşele, prin modul lor de reacţie diferit la lungimi de undă diferite. Efectul Purkinje[1] caracteristic se manifesta astfel: o dată cu scăderea luminanţei obiectului privit,corpurile albastre par mai luminoase decât la luminanţele mari in timpul zilei.Explicaţia fenomenului rezultă din faptul că vederea diurnă(fotopică) este determinata in special de conuri iar cea nocturnă (scotopică) de bastonaşe,care nu discretizează corect culorile.

Pentru vedere fotopică avem funcţia şi pentru vedere scotopică ,Comitetul Internaţional de Iluminat a normalizat[4] curba ,unde intensitatea senzaţiei vizuale maxime corespunde la =507nm.Curbele caracteristice ale vederii fotopice şi scotopice sunt redate în Fig. 1.2.

Fig.1.1. Curba eficacităţi luminoase relative

Pentru vederea fotopică luminanţa trebuie să fie mai mare de câteva cd/m2,iar in cazul vederii scotopice mai mică decât câteva sutimi de cd/m2. [2]

Ochiul este impresionat de radiaţia luminoasă (numită “stimul”) rezultând o senzaţie şi o percepţie vizuală.

Senzaţia vizuală are o pondere afectivă ( se simte efectul stimulului mai tare sau mai slab).

Fig.1.2. Curbele caracteristice ale vederii fotopice şi scotopice

Percepţia vizuală are o pondere reprezentativă( se percepe culoarea stimulului,forma,

dimensiunile si mişcările sale).

Câmpul vizual este domeniul unghiurilor spaţiale în care un obiect poate fi perceput,când observatorul priveşte axial,înainte:

• in plan orizontal :2*90o

• in plan vertical : -sus : 50o-60o (arcada);

-jos : 60o-70o;

Avem câmpul vizual central (vederea centrală)-imagine clară si câmpul vizual periferic(vedere periferică)-imagine slab conturată,ştearsă,estompată.

Adaptarea vizuală reprezintă capacitatea ochiului de a se acorda la diferite iluminări receptate.Adaptarea este mai rapidă de la iluminări mici spre iluminări mari si mai lente in sens invers,Are loc un proces fizic rapid (reflexul pupilei) şi un proces chimic lent(migrarea pigmentului retinian).

Acomodarea vizuală este proprietatea ochiului de a forma o imagine clară pe retină indiferent de distanţa la care este obiectul (modificarea distanţei focale oculare cu muşchii ciliari ce modifică convergenţa cristalinului , în mod spontan,reflex).

Acuitatea vizuală sau precizia percepţiei vizuale se defineşte ca fiind capacitate de a distinge doua puncte foarte apropiate si din punct de vedere cantitativ reprezintă inversul valorii unghiului sub care se vad punctele (Fig. 1.3).

Acuitatea vizuală variază cu luminanţa fondului fiind unul din factorii de influenţă in determinarea nivelului de iluminare.

Preview document

Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 1
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 2
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 3
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 4
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 5
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 6
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 7
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 8
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 9
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 10
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 11
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 12
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 13
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 14
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 15
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 16
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 17
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 18
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 19
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 20
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 21
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 22
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 23
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 24
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 25
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 26
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 27
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 28
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 29
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 30
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 31
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 32
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 33
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 34
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 35
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 36
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 37
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 38
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 39
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 40
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 41
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 42
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 43
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 44
Sisteme de Iluminat Electronice - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Iluminat Electronice.doc

Alții au mai descărcat și

Instalatii Electrice de Curenti Slabi

Argument Prin instalatii de curenti slabi, se inteleg, in general, instalatiile electrice care sunt parcurse de curenti de intensitate relativ...

Instalatii de Protectie Interioara

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Executia Instalatiei de Iluminat si Prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor

Argument Tema proiectului meu „Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele...

Extinderea Domeniilor de Masurare

Memoriu justificativ Un instrument de masura este echipat cu un element rezistiv tarversat de curent care daca este transformat corect, permite...

Proiectarea Instalatiilor Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta

1.0 Clasificare Instalatiile electrice pentru iluminat dintr-o cladire se clasifica astfel: - instalatia electrica pentru iluminat normal, care...

Materiale Electroizolante

Materialele electroizolante prezintă o rezistivitate electrică ρ cu valori cuprinse între 108 şi 1018 [Ω cm]. Oricare dintre proprietăţile...

Surse si Corpuri de Iluminat Fluorescente de Joasa Presiune

CAPITOLUL 1 – PROBLEME GENERALE ALE SURSELOR ELECTRICE 1.1 Evoluţia surselor electrice de lumină Sursele electrice de lumină sunt acelea la care...

Ai nevoie de altceva?