Sisteme Electronice Programabile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 271 în total
Cuvinte : 117012
Mărime: 7.70MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Bragarenco

Extras din document

INTRODUCERE

Interacţia cu sfera obiectelor tehnice se realizează astăzi, din ce în ce mai mult prin gestul binar al tastării. Apăsam sau nu pe butoane, în secvenţe mai mult sau mai puţin sofisticate, pentru a ne transmite intenţiile unor maşini din ce în ce mai autoritar im¬puse de progresul civilizaţiei. A unei civilizaţii a binarităţii opţiunilor şi acţiunilor. In¬strumente, din ce în ce mai autonome, pornite printr-o comandă simplă, realizează, sub un control independent de prezenţa noastră, acţiunea comandată, se opresc din acţiune atunci când singure detectează îndeplinirea condiţiei de oprire şi ne anunţă tot printr-un semnal binar terminarea acţiunii.

Binaritatea sau numărul, atunci când binaritatea mai multor semne este luată în considerare, s-au impus din momentul în care precizia în funcţionare a trebuit să depăşească un anumit nivel. Clepsidra este înlocuită cu orologiul din considerente legate de acurateţe. Tiîc-tac-ul discret al unui pendul este mult mai uşor de "valorificat" pentru a măsura riguros timpul decât curgerea continuă a nisipului dintr-un recipient în altul printr-un orificiu reglabil. Orologiile din turnurile medievale sau războaiele de ţesut pro¬gramabile de la începutul industrializării sunt exemple de maşini care folosesc procese discrete pentru a-şi realiza cu acurateţe funcţia.

Atunci când s-a dorit ca anumite momente din scurgerea timpului să fie marcate printr-un comportament mai complex decât cel al unei simple secvenţe sonore, s-a apelat tot la o maşină cu un comportament discret, realizată prin articularea convenabilă a unor roţi dinţate. Raporturile dintre numărul de dinţi ai roţilor meşteşugit îmbinate era folosit pentru realizarea unor automate cu un comportament deosebit de spectaculos. Multe dintre turnurile orologiilor ofereau, astfel, la ore fixe din zi, un mini-spectacol ce se repeta automat, cu o regularitate stupefiantă pentru locuitorii oraşelor medievale.

Tot o maşină cu o evoluţie discret controlată a fost concepută atunci au putut fi definite maşini de ţesut automate ce trebuiau să realizeze rapid o secvenţă bine precizată de operaţii. Războaiele de ţesut automate rapide, cu secvenţe programabile de operaţii elementare au fost posibile tot printr-un control realizat de o maşină în care binaritatea comenzilor şi stărilor era esenţială.

Am putea spune că, într-o primă instanţă, sistemele digitale reprezintă o alterna¬tivă impusă de creşterea cerinţelor tehnice legate de acurateţea, complexitatea şi viteza de execuţie. Ne propunem să realizăm acţiuni din ce în ce mai precise, cu o viteză din ce în ce mai mare şi la o complexitate ce creşte continuu.

1.1 ANALOG / DIGITAL

Un sistem electronic analogic este un sistem în care semnalele variază continuu în domeniul de mărimi admis. Un sistem electronic digital funcţionează cu semnale discrete ce comută net între două valori, singurele valori semnificative pentru funcţiile executate.

Circuite analogice simple realizează cu o acurateţe moderată funcţiuni relativ complexe. Circuitele digitale simple realizează cu precizie maximă funcţii simple. O complexitate comportamentală moderată se poate atinge mai uşor în cazul circuitelor analogice, cu preţul unei precizii şi a unei flexibilităţi foarte scăzute. Sistemele digitale pot dobândi comportamente foarte complexe şi precizii mari, dar numai printr-o struc¬turare adecvată la dimensiuni şi complexităţi foarte mari.

Subtilitatea gândirii din domeniul circuitelor analogice se manifestă, de regulă, la nivelul unor detalii ce pot fi responsabile pentru efecte funcţionale deosebit de spec-taculoase. Domeniul digital nu cere o subtilitate la nivelul detaliului. Subtilitatea este maximum solicitată pentru a putea fi stăpânită complexitatea, care are tendinţa de a se manifesta sub forma unei complexităţi aparente ce explodează uneori ca o consecinţă a imposibilităţii de a menţine complexitatea soluţiilor la nivelul complexităţii problemelor.

în domeniul circuitelor analogice este aproape imposibil ca o soluţie proastă să poată fi plasată drept una posibilă. în domeniul sistemelor digitale, o soluţie inutil de complexă, deci o soluţie proastă, se poate, prea des, impune într-un produs vandabil. Flexibilitatea cu care se poate structura, folosind cărămzile simple ale sistemelor digi¬tale, creează spaţiul imens al soluţiilor posibile, spaţiu în care sunt scufundate soluţiile performante, foarte greu de pus în evidenţă.

Subtilitaea gândirii în domeniul sistemelor digitale se va manifesta prin capaci¬tatea de a descoperii soluţiile performante în spaţiul imens al celor ce sunt numai posi¬bile.

Dar realitatea nu este discretă (poate nici analogă). Totuşi, semnalele pe care le recepţionăm din realitate sunt mai uşor aproximabile ca semnale analogice. Aparenţa continuităţii este mult mai mare decât cea a discontinuităţii. Din acest motiv, orice sistem digital posedă intrări şi ieşiri prin care se interfaţează şi cu lumea semnalelor analoge. Pentru aceasta sunt folosite convertoarele A/D (analog-digital) şi D/A (digital-analog), în acest mod un sistem digital poate fi folosit pentru a realiza o foarte complexă funcţie analogică.

Orice sistem electronic poate avea intrări şi ieşiri digitale şi / sau analogice, prin care se interfaţează cu lumea reală. Se preferă din ce în ce mai mult ca funcţia de transfer a unui sistem electronic să fie realizată prin calculul ei în partea digitală a acestuia. Această tendinţă nu diminuează importanţa circuitelor analogice. Acestea trebuie să facă faţă provocărilor din ce în ce mai subtile ale interfaţării directe cu lumea semnalelor reale.

Circuitelor digitale nu le rămâne decât să poată satisface toate funcţiile pe care imaginarul dezlănţuit al omului contemporan le propune, mai mult sau mai puţin justifi-cat, spre realizare.

1.2 COMBINATIONAL/SECVENŢIAL

O caracteristică specifică sistemelor digitale este dată de două comportamente net distincte în raport cu evoluţia semnalelor de intrare. Spre deosebire de circuitele analogice, care la ieşire reacţionează de regulă conform unei funcţii care nu depinde de timp, circuitele digitale pot avea o funcţie care să depindă foarte puternic de timp.

Vom distinge două categorii de circuite:

• circuitele digitale bf combinaţionale a căror ieşire poate fi determinată strict din

valoarea curentă a intrării

• circuitele digitale secvenţiale al căror comportament pe ieşire este numai parţial

determinat de evoluţia intrării. /

Un circuit digital primeşte la intrare o configuraţie binară de n biţi, notată cu x, ce aparţine unei mulţimi X = {0,1}n şi generează pe ieşire, drept răspuns, o configuraţie binară de m biţi, notată cu y, ce aparţine mulţimii Y = {0, l}m.

Funcţia de transfer a unui circuit combinaţional este de forma:

asociind fiecărui element din X un element din Y. Configuraţia binară y 6 Y poate fi văzută ca o „combinaţie" ce rezultă din transformarea configuraţiei binare de intrare .

Funcţia de transfer a unui circuit secvenţial este de forma:

unde cu P(A) s-a notat mulţimea părţilor mulţimii A. Unui element a: din X îi poate corespunde, în funcţie de momentul aplicării valorii x pe intrarea circuitului secvenţial, o valoare sau alta dintr-o submulţime a lui Y.

Cum este posibil un astfel de comportament? Răspunsul circuitului depinde, în acest caz, de secvenţa anterioară de semnale recepţionate pe intrare. Răspunsul depinde de istoria mai mult sau mai puţin recentă a funcţionării circuitului, memorată în structura» sa internă.

Diferenţa dintre circuitele combinaţionale şi cele secvenţiale, pe care o putem pune în evidenţă în acest moment, este dată de existenţa unei funcţii de memorare in¬ternă. Circuitul "ţine minte" întâmplările recente, reacţionând la semnalul de intrare conform lor şi structurii sale interne.

Exemplul 1.1

Avem în mână un calculator de buzunar. Sper că este evident pentru oricine că acesta este un sistem digital. Apăsarea tastei "=" va produce un efect, pe sistemul de afişaj al calculatorului, ce va depinde de secvenţa câtorva tastări anterioare. Dacă anterior am tastat "2", "+", "4", atunci efectul tastării semnului "=" va fi afişarea cifrei 6. Dacă secvenţa de tastări anterioare a fost "7","-", "4", atunci efectul tastării aceluiaşi semn "=" va fi afişarea cifrei 3. în mod evident calculatorul a "ţinut minte" ce vrem de la el şi a răspuns în consecinţă secvenţei de comenzi. Avem, astfel, un exemplu de circuit secvenţial.

Preview document

Sisteme Electronice Programabile - Pagina 1
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 2
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 3
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 4
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 5
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 6
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 7
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 8
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 9
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 10
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 11
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 12
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 13
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 14
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 15
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 16
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 17
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 18
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 19
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 20
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 21
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 22
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 23
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 24
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 25
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 26
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 27
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 28
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 29
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 30
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 31
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 32
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 33
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 34
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 35
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 36
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 37
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 38
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 39
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 40
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 41
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 42
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 43
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 44
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 45
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 46
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 47
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 48
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 49
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 50
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 51
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 52
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 53
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 54
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 55
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 56
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 57
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 58
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 59
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 60
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 61
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 62
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 63
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 64
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 65
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 66
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 67
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 68
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 69
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 70
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 71
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 72
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 73
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 74
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 75
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 76
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 77
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 78
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 79
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 80
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 81
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 82
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 83
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 84
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 85
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 86
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 87
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 88
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 89
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 90
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 91
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 92
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 93
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 94
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 95
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 96
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 97
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 98
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 99
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 100
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 101
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 102
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 103
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 104
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 105
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 106
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 107
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 108
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 109
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 110
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 111
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 112
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 113
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 114
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 115
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 116
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 117
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 118
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 119
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 120
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 121
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 122
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 123
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 124
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 125
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 126
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 127
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 128
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 129
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 130
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 131
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 132
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 133
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 134
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 135
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 136
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 137
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 138
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 139
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 140
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 141
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 142
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 143
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 144
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 145
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 146
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 147
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 148
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 149
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 150
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 151
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 152
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 153
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 154
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 155
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 156
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 157
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 158
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 159
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 160
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 161
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 162
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 163
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 164
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 165
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 166
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 167
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 168
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 169
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 170
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 171
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 172
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 173
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 174
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 175
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 176
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 177
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 178
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 179
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 180
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 181
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 182
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 183
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 184
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 185
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 186
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 187
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 188
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 189
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 190
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 191
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 192
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 193
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 194
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 195
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 196
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 197
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 198
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 199
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 200
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 201
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 202
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 203
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 204
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 205
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 206
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 207
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 208
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 209
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 210
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 211
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 212
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 213
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 214
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 215
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 216
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 217
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 218
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 219
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 220
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 221
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 222
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 223
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 224
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 225
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 226
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 227
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 228
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 229
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 230
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 231
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 232
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 233
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 234
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 235
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 236
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 237
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 238
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 239
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 240
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 241
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 242
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 243
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 244
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 245
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 246
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 247
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 248
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 249
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 250
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 251
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 252
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 253
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 254
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 255
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 256
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 257
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 258
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 259
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 260
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 261
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 262
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 263
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 264
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 265
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 266
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 267
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 268
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 269
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 270
Sisteme Electronice Programabile - Pagina 271

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Electronice Programabile
  • Prel_1_SEP.doc
  • Prel_2_SEP.doc
  • Prel_3_SEP.doc
  • Prel_4_SEP.doc
  • Prel_5_SEP.doc
  • Prel_6_SEP.doc
  • Prel_7_SEP.doc
  • Prel_8_SEP.doc

Alții au mai descărcat și

Executia Instalatiei de Iluminat si Prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Instalatii Electrice de Curenti Slabi

Argument Prin instalatii de curenti slabi, se inteleg, in general, instalatiile electrice care sunt parcurse de curenti de intensitate relativ...

Instalatii de Protectie Interioara

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor

Argument Tema proiectului meu „Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele...

Proiectarea Instalatiilor Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta

1.0 Clasificare Instalatiile electrice pentru iluminat dintr-o cladire se clasifica astfel: - instalatia electrica pentru iluminat normal, care...

Stații de Redresare și de Încărcare a Acumulatoarelor Electrice

Memoriu justificativ Electronica de putere, ca parte componenta a electronicii industriale, este un domeniu care a cunoscut in ultima perioada o...

Sistemul de Iluminat de Siguranta

ARGUMENT Iluminat normal se refera la instalatiile utilizate zilnic,in conditii normale. Iluminatul de siguranta trebuie sa asigure evacuarea...

Utilizarea Sistemului Matlab - pentru Aplicatii Grafice

1. Generalitati MATLAB este un mediu de programare si un limbaj de înalta performanta utilizat în tehnica care integreaza calcul numeric, grafica...

Te-ar putea interesa și

Web-managementul Subunităților Militare

3.2.1. Tehnologii folosite Web Mil Manager este de fapt o interfata bazata pe pagini web dinamice care urmareste sa le puna la dispozitie...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Virusi si Antivirusi

Denumirea de virus a fost folosita în literatura de specialitate pentru prima data în anul 1983, de catre expertul american Fred Coen, de la...

Emulator de Procese pentru Automate Programabile

Introducere Simularea evenimentelor discrete este o abordare foarte bună în ceea ce privește modelarea unui sistem real și pentru a-i reproduce...

Eficientizarea Costurilor și Sistemul Informațional Bancar

CAPITOLUL I EFICIENTIZAREA COSTURILOR BANCARE 1.1 Tipuri de costuri prezente în activitatea bancară Îndeplinind funcţia de intermediere, băncile...

Sisteme Electronice Programabile

Tema proiectului : Proiectaţi un filtru IIR digital, cu ecuaţia : y[n] = -0.3y[n-1] +0.4y[n-2] +0.5x[n] +0.5x[n-1] implementat pe sistemul de...

Sisteme de Operare

Orice sistem de calcul electronic nu poate sa asigure prelucrarea automata fara existenta unui sistem de operare. Sistemul de operare este partea...

Ai nevoie de altceva?