Surse de Energie

Curs
9.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 37044
Mărime: 3.50MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Modulul 1: INTRODUCERE ÎN SURSE DE ENERGIE PRIMARĂ

Modulul 2: SOARELE CA SURSĂ DE ENERGIE

Modulul 3: ENERGIA SOLARĂ TERMICĂ

Modulul 4 : HIDROENERGETICA

Modulul 5: HIDROGEN ŞI PILE DE COMBUSTIE

Modulul 6: ENERGIA EOLIANĂ

Extras din document

OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL DISCIPLINEI.SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOŢIUNI GENERALE

1.1. Obiective

1.2. Test de autoevaluare

1.3. Lucrare de verificare

1.1. Obiective :

- să dobândească cunoştinţe legate de conversia diferitelor forme de energie;

- să descrie tipurile de energie;

- să explice folosirea resurselor reînnoibile de energie;

- să enumere şi să definească sursele regenerabile de energie;

-să explice formele de energie existente;

Obiectivul şi conţinutul disciplinei. Surse regenerabile de energie: noţiuni generale. Energia şi mediul ambiant. Problema energiei a fost, este şi va fi problema centrală a omenirii. Una din cele mai mari provocări ai secolului XXI constă în asigurarea accesului fiecărui cetăţean al planetei Pământ la energie curată (nonpoluantă), durabilă şi la un cost rezonabil. Producerea (conversia) energiei din surse fosile provoacă poluarea mediului şi schimbarea climei. Pe parcurs de milenii omenirea a folosit pentru satisfacerea necesităţilor sale doar energie regenerabilă. Începând cu secolul XIX se creează noi sisteme energetice bazate pe avantajele incontestabile ale surselor fosile: concentrare ridicată, posibilitate de stocare, pot fi transportate la distanţe mari şi convertite în alte tipuri de energie - termică, mecanică, electrică. Pe parcursul a circa 200 ani omenirea a creat un complex energetic grandios şi greu de imaginat, care asigură serviciile fundamental: iluminatul, încălzirea, refrigerarea, transport, procesele tehnologice, etc. Există trei tipuri principale de energie: - Cinetică- caracterizează starea de mişcare a corpului. - Potenţială, determinată de forţele de acţiune asupra corpului din partea altor corpuri, atât la nivel macro, cât şi la nivel micro.

- Energia proprie a corpului - determinată de masa corpului şi viteza luminii (E = m·c2, unde c - este viteza luminii în vid).

Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum şi energia generată prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în general (a se vedea teoria academicianului român Ludovic Mrazec de formare anorganică a ţiţeiului şi a gazelor naturale) ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliană energia solară energia apei

o energia hidraulică

o energia mareelor energia geotermică energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz Cele mai răspândite şi uzuale forme de energie sunt: chimică, termică, electrică, electromagnetică şi nucleară. Energia chimică este înmagazinată în legăturile atomice care formează moleculele. Când diferite elemente chimice reacţionează între ele aceste legături se rup sau se modifică, adesea generând energie în formă de căldură. La nivel micro, energia surselor fosile de energie (cărbune, petrol, gaze naturale, lemne, etc.) poate fi considerată ca energie potenţial a legăturilor atomice, care la arderea combustibilului se rup, se modifică şi se degajă energie. Energia termică este suma energiei cinetice şi potenţiale ale tuturor atomilor şi moleculelor în mişcare şi care formează un corp solid, lichid sau gazos. Cu cât viteza de mişcare a atomilor şi moleculelor este mai mare cu atât temperatura corpului va fi mai mare. Energia electrică este un flux de particule încărcate cu sarcina electrică. Mişcarea particulelor este produsă de forţa câmpului electric cauzată de diferenţa de potenţial. Odată ce purtătorii de sarcina electrică se mişcă, înseamnă, că ei posedă energie cinetică. La nivel micro, energia electrică este o formă a energiei cinetice. Energia electromagnetică este transmisă prin intermediul undelor cu diferite lungimi. Un exemplu semnificativ de energie electromagnetică este energia solară, care prezintă un spectru de unde electromagnetice de diferite

lungimi, cu ajutorul cărora energia soarelui prin spaţiu ajunge la suprafaţa pământului. Dar unda electromagnetică, în acelaşi timp, are proprietăţi de particulă, care se mişcă cu viteza luminii, deci energia electromagnetică este energie cinetică. Energia nucleară este energia obţinută în urma reacţiei de fisiune a nucleului atomic (uranium-235 sau plutonium-239). Fisiune înseamnă a scinda, a diviza nucleul atomic in mai multe fragmente. Diferenţa de masă a nucleului iniţial şi a sumei maselor fragmentelor se transformă în energie cinetică a acestora, care, la rândul său, în reactorul nuclear se transformă în energie termică. În procesul de fisiune nucleară se degajă doar 0,1% din energia proprie (E=mc2) a atomului, celelalte 99,9% rămân înmagazinate în masa fragmentelor - protonilor şi neutronilor nou create. În procesele fizice energia nu poate fi distrusă sau diminuată, ea poate fi doar convertită (transformată) dintr-o formă de energie în alta. În tabelul 1 sunt prezentate posibilităţi de conversie a energiei dintr-o formă în alta.

Preview document

Surse de Energie - Pagina 1
Surse de Energie - Pagina 2
Surse de Energie - Pagina 3
Surse de Energie - Pagina 4
Surse de Energie - Pagina 5
Surse de Energie - Pagina 6
Surse de Energie - Pagina 7
Surse de Energie - Pagina 8
Surse de Energie - Pagina 9
Surse de Energie - Pagina 10
Surse de Energie - Pagina 11
Surse de Energie - Pagina 12
Surse de Energie - Pagina 13
Surse de Energie - Pagina 14
Surse de Energie - Pagina 15
Surse de Energie - Pagina 16
Surse de Energie - Pagina 17
Surse de Energie - Pagina 18
Surse de Energie - Pagina 19
Surse de Energie - Pagina 20
Surse de Energie - Pagina 21
Surse de Energie - Pagina 22
Surse de Energie - Pagina 23
Surse de Energie - Pagina 24
Surse de Energie - Pagina 25
Surse de Energie - Pagina 26
Surse de Energie - Pagina 27
Surse de Energie - Pagina 28
Surse de Energie - Pagina 29
Surse de Energie - Pagina 30
Surse de Energie - Pagina 31
Surse de Energie - Pagina 32
Surse de Energie - Pagina 33
Surse de Energie - Pagina 34
Surse de Energie - Pagina 35
Surse de Energie - Pagina 36
Surse de Energie - Pagina 37
Surse de Energie - Pagina 38
Surse de Energie - Pagina 39
Surse de Energie - Pagina 40
Surse de Energie - Pagina 41
Surse de Energie - Pagina 42
Surse de Energie - Pagina 43
Surse de Energie - Pagina 44
Surse de Energie - Pagina 45
Surse de Energie - Pagina 46
Surse de Energie - Pagina 47
Surse de Energie - Pagina 48
Surse de Energie - Pagina 49
Surse de Energie - Pagina 50
Surse de Energie - Pagina 51
Surse de Energie - Pagina 52
Surse de Energie - Pagina 53
Surse de Energie - Pagina 54
Surse de Energie - Pagina 55
Surse de Energie - Pagina 56
Surse de Energie - Pagina 57
Surse de Energie - Pagina 58
Surse de Energie - Pagina 59
Surse de Energie - Pagina 60
Surse de Energie - Pagina 61
Surse de Energie - Pagina 62
Surse de Energie - Pagina 63
Surse de Energie - Pagina 64
Surse de Energie - Pagina 65
Surse de Energie - Pagina 66
Surse de Energie - Pagina 67
Surse de Energie - Pagina 68
Surse de Energie - Pagina 69
Surse de Energie - Pagina 70
Surse de Energie - Pagina 71
Surse de Energie - Pagina 72
Surse de Energie - Pagina 73
Surse de Energie - Pagina 74
Surse de Energie - Pagina 75
Surse de Energie - Pagina 76
Surse de Energie - Pagina 77
Surse de Energie - Pagina 78
Surse de Energie - Pagina 79
Surse de Energie - Pagina 80
Surse de Energie - Pagina 81
Surse de Energie - Pagina 82
Surse de Energie - Pagina 83
Surse de Energie - Pagina 84
Surse de Energie - Pagina 85
Surse de Energie - Pagina 86
Surse de Energie - Pagina 87
Surse de Energie - Pagina 88
Surse de Energie - Pagina 89
Surse de Energie - Pagina 90
Surse de Energie - Pagina 91
Surse de Energie - Pagina 92
Surse de Energie - Pagina 93
Surse de Energie - Pagina 94
Surse de Energie - Pagina 95
Surse de Energie - Pagina 96
Surse de Energie - Pagina 97
Surse de Energie - Pagina 98
Surse de Energie - Pagina 99
Surse de Energie - Pagina 100
Surse de Energie - Pagina 101
Surse de Energie - Pagina 102
Surse de Energie - Pagina 103
Surse de Energie - Pagina 104
Surse de Energie - Pagina 105
Surse de Energie - Pagina 106
Surse de Energie - Pagina 107
Surse de Energie - Pagina 108
Surse de Energie - Pagina 109
Surse de Energie - Pagina 110
Surse de Energie - Pagina 111
Surse de Energie - Pagina 112
Surse de Energie - Pagina 113
Surse de Energie - Pagina 114
Surse de Energie - Pagina 115
Surse de Energie - Pagina 116
Surse de Energie - Pagina 117
Surse de Energie - Pagina 118
Surse de Energie - Pagina 119
Surse de Energie - Pagina 120
Surse de Energie - Pagina 121
Surse de Energie - Pagina 122
Surse de Energie - Pagina 123
Surse de Energie - Pagina 124
Surse de Energie - Pagina 125
Surse de Energie - Pagina 126
Surse de Energie - Pagina 127
Surse de Energie - Pagina 128
Surse de Energie - Pagina 129
Surse de Energie - Pagina 130
Surse de Energie - Pagina 131
Surse de Energie - Pagina 132
Surse de Energie - Pagina 133
Surse de Energie - Pagina 134
Surse de Energie - Pagina 135
Surse de Energie - Pagina 136
Surse de Energie - Pagina 137
Surse de Energie - Pagina 138
Surse de Energie - Pagina 139
Surse de Energie - Pagina 140
Surse de Energie - Pagina 141
Surse de Energie - Pagina 142
Surse de Energie - Pagina 143
Surse de Energie - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.pdf
  • Introducere general.pdf
  • Modulul 1 - U1-1-2.pdf
  • Modulul 2 - U1-3-6.pdf
  • Modulul 3 - U1-7-8.pdf
  • Modulul 4- U1-9-10.pdf
  • Modulul 5 - U1-11-12.pdf
  • Modulul 6 - U1-13-14.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a...

Sisteme Hibride

Sistemele hibride sunt sisteme ce combina mai multe tipuri de generatoare de energie electrica. Cele mai folosite sisteme ce realizeaza un...

Efecte Termoelectrice

1. Notiuni teoretice: Efectele termoelectrice sunt efecte care apar în conductoarele strabatute de curent electric în prezenta unui gradient de...

Surse de energie - Energia Solară

1. Energia solara 1.1. Generalitati Energia solară constă în radiații calorice, luminoase, radio sau de altă natură emise de soare. Este practic...

Stabilizator de Tensiune

CAPITOLUL 8 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 8.1. Generalitati Pentru a functiona corect aparatura electronica necesita tensiuni de alimentare...

Instalații de Legare la Pământ

Instalaţia de legare la pământ este ansamblul de conductoare şi electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalaţie cu...

Bazele Electrotehnicii

1. Concepte de baza ale teoriei circuitelor 1.1 Starea de electrizare. Tensiunea electrica. Tensiunea electromotoare. De la fizica cunoastem ca...

Masini Electrice1

Convertoare de energie Mica Mare Randamentul Forma semnalului conversiei Cantitate de energie electrica Traductoare Ce este împortant ?...

Te-ar putea interesa și

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat

Capitolul 1 Energiile regenerabile – surse alternative de energie 1.1. Generalităţi Dintotdeauna s-a căutat înlocuirea sau mai exact suplinirea...

Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului

Introducere Degradarea continuă a mediului înconjurător precum şi schimbările climatice survenite în ultimele decenii au conştientizat omenirea...

Omul și Energia

Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de secole. Dar problema energiei a fost, este şi va fi problema...

Surse alternative sau neconvenționale ale energiei

1.Introducere În ultimul secol, folosirea energiei din combustibili fosili (petrol, gaz, cabuni: prin ardere), a avut efecte dezastruoase asupra...

Aspecte Teoretice Privind Sursele Regenerabile de Energie

INTRODUCERE În contextul epuizării rezervelor de combustibili fosili, al creşterii preţului acestora, dar în primul rând al schimbărilor climatice...

Ai nevoie de altceva?