Tehnologia Echipamentelor Electrice

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 256 în total
Cuvinte : 86943
Mărime: 2.21MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lizeta Popescu
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” din SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE “HERMANN OBERTH”

Cuprins

Introducere 1

1. Tehnologia electrotehnică 5

1.1. Indicatorii tehnico-economici ai procesului de fabricatie 8

1.2. Tipurile de procese de productie 9

1.3. Etapele proceselor tehnologice 12

1.4. Alegerea procesului optim de fabricatie 14

1.5. Normarea muncii 16

1.6. Pregătirea tehnică a fabricati 21

2. Documentatia tehnologică 27

2.1. Standardizarea documentatiilor tehnologice 29

2.2. Etapele de proiectare a proceselor tehnologice de fabricatie 30

2.3. Stabilirea tipului productiei 32

2.4. Alegerea variantei economice de proces tehnologic 35

2.5. Elaborarea documentatiei tehnologice 36

2.6. Diagrame tehnologice 40

2.7. Tipizarea proceselor tehnologice 42

3. Preciza dimensională 45

3.1. Dimensiuni, abateri, tolerante si ajustaje 45

3.2. Lanturi de dimensiuni 56

3.3. Calitatea suprafetelor prelucrate 58

3.4. Definirea si clasificarea suprafetelor de orientare 61

3.5. Calculul erorilor de bazare 63

3.6. Scule, dispozitive, verificatoare (SDV) 69

3.7. Precizia de prelucrare 72

3.8. Erori de fabricatie 75

4. Procese tehnologice 79

4.1. Procesul tehnologic de elaborare a cuprului 80

4.2. Procesul tehnologic de confectionare a cristalelor artificiale 83

4.3. Procesul tehnologic de tăiere 85

4.4. Procesul tehnologic de deformare la rece 90

4.5. Procesul tehnologic de impregnare 94

4.6. Procesele tehnologice ale materialelor electroizolante 99

4.6.1. Procesul tehnologic de armare a izolatoarelor 112

4.6.2. Procesul tehnologic de acoperire cu pelicule electroizolante 115

4.7. Protectia anticorozivă 116

4.7.1. Influenta factorilor externi asupra echipamentelor electrice 118

4.7.2. Acoperiri de protectie a echipamentelor electrice 119

4.8. Procesul tehnologic de asamblare 135

4.8.1. Metode de asamblare 136

4.8.2. Organizarea proceselor tehnologice de asamblare 138

4.8.3. Tehnologia inscriptionărilor 140

4.9. Controlul tehnic de calitate a proceselor tehnologice 143

5. Tehnologia echipamentelor electrice 149

5.1. Tehnologii de fabricatie a contactelor electrice 150

5.2. Tehnologia de fabricatie a căilor de curent din bare rigide 160

5.3. Tehnologia de fabricatie a legăturilor electrice flexibile 163

5.4. Tehnologia de fabricatie a bobinelor de curent (serie) 164

5.5. Tehnologii de fabricatie a bobinelor de tensiune (derivatie) 167

5.5.1. Tehnologia fabricării bobinelor cilindrice pe carcase 181

5.5.2. Tehnologia fabricării bobinelor fără carcasă 183

5.5.3. Tehnologia bobinării toroidale 184

5.5.4. Tehnologia impregnării bobinelor 184

5.5.5. Controlul calitătii bobinei 187

5.6. Tehnologia de fabricatie a miezurilor magnetice 188

5.6.1. Procesul tehnologic de fabricare a miezurilor magnetice masive 190

5.6.2. Procesul tehnologic de fabricare a miezurilor magnetice de c.a 191

5.6.3. Procesul tehnologic de fabricatie a miezurilor magnetice din tole 193

5.6.4. Procesul tehnologic de fabricatie a miezurilor magnetice spiralizate 198

5.6.5. Procesul tehnologic al miezurilor magnetice obtinute prin presare 200

5.7. Tehnologia de fabricatie a rezistentelor electrice de putere 201

5.7.1. Tehnologia de fabricatie a elementelor de rezistentă neliniară pentru descărcătoare206

5.7.2. Tehnologia de asamblare a rezistentelor 207

5.8. Tehnologia de fabricatie a elementelor termoreglabile 208

6. Modernizarea proceselor tehnologice 213

6.1. Clasificarea masinilor unelte utilizate în industria electrotehnică 213

6.2. Celule si linii de fabricatie 217

6.3.Tehnologia prelucrării mecanice pe masini cu comandă numerică 219

6.4. Tehnologie electronică 224

6.4.1. Tehnologia lipirii pentru circuite SMT 226

6.4.2. Componente SMD 234

6.4.3. Tehnologia de fabricatie a tranzistoarelor 241

6.4.4. Tehnologia circuitelor integrate 244

6.5. Procese tehnologice neconventionale 246

Bibliografie 251

Extras din document

INTRODUCERE

România parcurge, în prezent, un proces complex de tranzitie si reformă mult

mai dificil decât s-a presupus initial, care vizează implementarea unei economii de piată

eficientă, si integrarea, într-un termen cât mai scurt, în economia europeană si în

circuitul economic mondial. În conditiile trecerii la societatea informatională,

postindustrială, eficienta activitătii industriale si a serviciilor pentru industrie determină

locul fiecărui stat în cadrul economiei mondiale, reflectă capacitatea de valorificare a

potentialului creativ si al fortei de muncă.

Pornind de la faptul că industria reprezintă factorul cheie pentru însănătosirea,

modernizarea si relansarea economică a tării, rezultă că industria are o influentă

determinantă asupra evoluutei economico-sociale a României. Industria are o pondere

de peste 30% în P.I.B. si peste 96% din export. Dezvoltarea industrială, în contextul

economic al tării noastre, porneste de la premiza că toate statele dezvoltate, cu

standarde ridicate de viată si cu pondere importantă în comertul mondial, sunt state cu o

industrie puternică si competitivă, initiatoarele proceselor de inovare tehnologică.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană modernizarea economiei

impune restructurarea sistemului de productie în ansamblul, si în special al industriei

ca ramură cu ponderea si rolul cel mai important. Cresterea productiviătii muncii, pe

baza modernizării tehnologiilor de fabricatie si a inovării tehnologice a condus la

cresterea productiei industriale, în principal, ca urmare a revigorării industriei

prelucrătoare (ritm superior celui realizat pe ansamblul industriei).

Industria electrotehnică este o parte a industriei prelucrătoare si în prezent, prin

valoarea adaugată la realizarea unui produs, reprezintă, după statisticile europene, a

treia industrie ca pondere, si se numără printre sectoarele industriale cu productivitătile

cele mai ridicate. În industria electrotehnică si electronică românească, productia de

echipamente si masini electrice a crescut de 3,7 ori în ultimii 10 ani. În prezent,

ponderea industriei electrotehnice în cadrul industriei prelucratoare românesti este de

circa 6% din productie, 7% din totalul personalului si peste 10% din export.

Agentii economici din domeniul industriei electrotehnice s-au reorientat către

produse cerate pe pietele internă si externă, ceea ce a condus la modificarea structurii

acestui sector al economiei nationale. Actualmente, se produc modificări în stractura

produselor realizate, în sensul deplasării de la „electrotehnica clasică" spre una care se

grefează pe noile dezvoltări din electronică, fizica corpului solid si tehnologia

informatiei, si spre o accelerată modernizare a tehnologiilor de fabricatie prin import si

implementare de noi tehnologii.

2

În plan international, industria electrotehnică românească încearcă să se adapteze

noilor politici mondiale privind globalizarea, specializarea în zone de influentă ale

industriei electrotehnice în care exista conditii reale de a fi competitivă, renuntând la

domenii în care sansele de dezvoltare sunt reduse, si acordând o mai mare atentie

colaborărilor internationale care să-i asigure productivitate ridicată, calitate si piete de

desfacere.

Problemele cu care se confruntă industria electrotehnica românească astazi sunt

legate de instruirea personalului, cresterea productivitătii, problemele de calitate, dar si

cele legate de costuri si competitivitatea pe pietele externe. Domeniile în care se

prevăd cresteri substantiale într-un viitor apropiat sunt: materialele electrotehnice,

masinile si echipamentele electrice, tehnica încercărilor, metrologia industrială, si

compatibilitatea electromagnetică. Dar pentru concretizarea acestor perspective de

dezvoltare ale industrieie electrotehnice este nevoie nu doar de solutii tehnice, ci si de

utilizarea unei noi viziuni economice si de o startegie moderrnă de dezvoltare a acestui

sector industrial.

Capacitătile de productie de care dispune industria electrotehnică si electronică

sunt constituite din unităti productive, având în structura lor fabrici/sectii/ateliere

specializate, de prelucrări generale si de montaj specific, organizate, în general, pe

grupe de produse, la fiecare agent economic. Industria electrotehnică realizează un

număr de peste 200.000 tipovariante de produse, ceea ce implică folosirea unui

sortiment foarte variat de materiale, precum si a unui numar extrem de mare de

procedee si tehnologii de fabricatie.

Rezultă că o caracteristică a industriei electrotehnice o constitue eterogenicitatea

crescută si faptul că beneficiază din plin de impulsurile de dezvoltare ale tehnologiilor

de ultimă oră. Industria electrotehnică din România constituie prin potentialul său o

optiune de dezvoltare industrială pe termen mediu si lung. cu un potential endogen de

dezvoltare.

Productia industriei electrotehnice se regăseste, într-o pondere semnificativă, în

urmatoarele grupe de produse si servicii: productia de motoare, generatoare si

transformatoare electrice, productia de aparate pentru distributia si transportul

electricitătii, productia de fire si cabluri electrice si optice, productia de acumulatori,

baterii si pile electrice, productia de lămpi electrice si echipamente de iluminat,

productia de componente electrice pentru vehicule, productia de emitătoare radioteleviziune,

echipamente si aparate telefonice, productia de aparatura si instrumente

medicale, productia de aparatura si instrumente de măsură, verificare, reglare si control,

fabricarea de masini si echipamente electrocasnice, fabricarea calculatoarelor si a altor

echipamente electronice, productia de aparatura si instrumente optice si fotografice.

Gradul de integrare orizontală si verticală a productiei industriei electrotehnice

este determinat de realitătile si conditionările dintre industria electrotehnică si ramurile

economiei si industriei românesti.

Preview document

Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 1
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 2
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 3
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 4
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 5
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 6
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 7
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 8
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 9
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 10
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 11
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 12
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 13
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 14
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 15
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 16
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 17
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 18
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 19
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 20
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 21
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 22
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 23
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 24
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 25
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 26
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 27
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 28
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 29
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 30
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 31
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 32
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 33
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 34
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 35
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 36
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 37
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 38
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 39
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 40
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 41
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 42
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 43
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 44
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 45
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 46
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 47
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 48
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 49
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 50
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 51
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 52
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 53
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 54
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 55
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 56
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 57
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 58
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 59
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 60
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 61
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 62
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 63
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 64
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 65
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 66
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 67
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 68
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 69
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 70
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 71
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 72
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 73
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 74
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 75
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 76
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 77
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 78
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 79
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 80
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 81
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 82
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 83
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 84
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 85
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 86
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 87
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 88
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 89
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 90
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 91
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 92
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 93
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 94
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 95
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 96
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 97
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 98
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 99
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 100
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 101
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 102
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 103
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 104
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 105
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 106
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 107
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 108
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 109
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 110
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 111
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 112
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 113
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 114
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 115
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 116
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 117
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 118
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 119
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 120
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 121
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 122
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 123
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 124
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 125
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 126
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 127
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 128
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 129
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 130
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 131
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 132
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 133
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 134
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 135
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 136
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 137
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 138
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 139
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 140
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 141
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 142
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 143
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 144
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 145
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 146
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 147
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 148
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 149
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 150
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 151
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 152
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 153
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 154
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 155
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 156
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 157
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 158
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 159
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 160
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 161
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 162
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 163
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 164
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 165
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 166
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 167
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 168
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 169
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 170
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 171
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 172
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 173
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 174
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 175
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 176
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 177
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 178
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 179
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 180
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 181
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 182
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 183
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 184
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 185
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 186
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 187
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 188
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 189
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 190
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 191
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 192
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 193
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 194
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 195
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 196
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 197
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 198
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 199
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 200
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 201
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 202
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 203
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 204
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 205
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 206
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 207
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 208
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 209
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 210
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 211
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 212
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 213
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 214
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 215
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 216
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 217
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 218
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 219
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 220
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 221
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 222
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 223
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 224
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 225
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 226
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 227
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 228
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 229
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 230
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 231
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 232
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 233
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 234
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 235
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 236
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 237
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 238
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 239
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 240
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 241
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 242
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 243
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 244
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 245
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 246
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 247
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 248
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 249
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 250
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 251
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 252
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 253
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 254
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 255
Tehnologia Echipamentelor Electrice - Pagina 256

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Echipamentelor Electrice.pdf

Alții au mai descărcat și

Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor

Memoriu Justificativ Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în...

Instalații electrice de iluminat și prize

GENERALITĂŢI Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice...

Instalația electrică de iluminat și prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Tehnologie de Fabricație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotor în Scurtcircuit

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria...

Echipamente Electrice

Principiul pornirii stea-triunghi Figura 2.2.1 Variaţia curentului şi momentului la pornirea stea-triunghi. Pentru motoare cu puterea mai mare de...

Motorul de Curent Alternativ cu Rotorul Bobinat

Motoarele de curent alternativ funcţionează pe baza principiului câmpului magnetic învârtitor. Acest principiu a fost identificat de Nikola Tesla...

Parti Componente ale Aparatelor Electrice

Argument: Tema : Parti componente ale aparatelor electrice : bobine, miezuri magnetice, izolatii piese izolante si izolatori. Aparatele electrice...

Lucrarea 4 - Tehnologia de Fabricatie a Miezurilor Magnetice

1. Notiuni de baza; Avem in vedere urmatoarele: - pierderi in materialele magnetice; - materiale magnetice; - procesarea miezurilor magnetice;...

Te-ar putea interesa și

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului

INTRODUCERE Securitatea în muncă exprimă o calitate a unui sistem de muncă, în sensul că acesta funcționează fără stări de pericol, care ar putea...

Analiza Strategica a SC Electroprecizia SA

5. Concluzii generale. Recomandari 1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international Criza economica din 1929-1933...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Inducție

CAP. 1 BAZELE TEORETICE ALE ÎNCĂLZIRII PRIN INDUCŢIE 1.1. INTRODUCERE Încălzirea electrică reprezintă una din cele mai vechi şi mai importante...

Bobine

ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât şi folosirea raţională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal de sarcinile sale şi cu înaltă...

Importanta Intretinerii Masinilor si Utilajelor

INTRODUCERE Societatea “Flory Clau Trans” este o societate romaneasca cu capital privat cu sediul social in sat.Selimbar, com. Selimbar, str....

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Proiectarea unui Abator de Bovine

Capitolul 1 1.1 Generalităţi privind materia procesată Abatorul – unitate industrială în care se sacrifică animale sau păsări şi în care se...

Ai nevoie de altceva?