Traductoare

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4291
Mărime: 894.48KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Traductorul ,numit şi elementul sensibil sau senzor , este un element cu ajutorul căruia valoarea unei variabile (temperatură ,debit, concentraţie ş.a) este transpusă pe un semnal purtător de informaţie (tensiune electrică, curent, presiune ş.a) în vederea utilizării sale în aparate de vizulizare a informaţiei sau în diverse dispozitive de semnalizare, de reglare, de protecţie. La baza concepţiei şi funcţionării unui astfel de element stă o anumită proprietate sau fenomen care permite să se pună în evidenţă mărimea variabilei traduse (măsurate).

Clasificare

Traductoarele sunt de o mare diversitate . Ele pot fi clasificate după numeroase criterii.

- Cel mai frecvent se apelează la clasificarea după variabila tradusă . După acest criteriu distingem traductoare de : temperatură , debit,nivel,presiune, concentraţie , densitate , pH ş.a .

- în alte cazuri ,este oportună o clasificare după proprietăţile sau fenomenele care stau la baza funcţionării lor. După acest criteriu , distingem traductoare bazate pe: deformaţia elastică ,variaţia rezistenţei electrice, generarea unei tensiuni electrice cu variabila măsurată ş.a.

- Dupa natura fenomenelor ce stau la baza concepţiei şi funcţionării traductoarelor ,distingem două categorii : Traductoare generatoare şi traductoare parametrice.

Traductoarele generatoare generează ele însele un semnal purtător de informaţie ,dependent de mărimea variabilei traduse, folosind pentru acesta energie din mediul în care se află . În astfel de traductoare se speculează efecte ale altor fenomene ca inducţia electromagnetică , generarea unei tensiuni termoelectromotoare ,emisia electronică ,etc.

Traductoare parametrice pune în evidenţă mărimea variabilei traduse prin modificarea unuia din parametrii săi: rezistenţa electrică ,capacitatea electrică ,lungimea sau volumul său.

- După natura semnalului purtător de informaţie , dat de traductor, deosebim: traductor de tip analogic ( cu semnal de ieşire continuu) şi traductoare de tip discret, adică binare (logice) sau numerice.

Caracteristici

Performantele traductoarelor pot fi apreciate după anumite caracteristici, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

- sensibilitate şi domeniul de măsurare. Prin sensibilitate se întelege variaţia semnalului de ieşire al traductorului raportată la o variaţie unitară a variabilei traduse. Sub aspect geometric, sensibilitatea reprezinta panta caracteristicii statice a traductorului , care exprimă dependenţa dintre semnalul de ieşire şi variabila tradusă;

- pragul de insensibilitate este definit ca o limită inferioara a variaţiei variabilei traduse ,care produce o variaţie sesizabilă a semnalului de ieşire. Un traductor trebuie să aibă o sensibilitate cât mai mare şi un prag de insesibilitate cât mai mic în tot domeniul de măsurare ;

- precizia şi fidelitatea ,adică obţinerea unui semnal care să exprime cât mai exact mărimea variabilei măsurate şi să nu fie influenţat de acţiunea (perturbaţiile) mediului ambiant sau a altor factori interni sau externi ;

- reproductibilitatea şi fiabilitatea ,adică proprietatea de menţinere în timp,la funcţionare repetată, a aceleiaşi dependenţe dintre semnalul de ieşire şi mărimea variabilei măsurate ,fără defecţiuni ale traductorului care să necesite reparaţii ;

- unidirectionalitatea şi transmisibilitatea la distanţă a semnalului de ieşire, adică proprietatea în virtutea căruia montarea traductorului nu influenţează negativ nici variabila tradusă şi nici buna funcţionare a elementului cu care se conectează traductorul ,chiar dacă acesta se află la distanţă faţă de traductor;

- simplitate în construcţie şi exploatare;

- cost , etc.

Unele traductoare nu satisfac în întregime cerinţele unui traductor ideal, îndeosebi cerinţele privind sensibilitatea, puterea semnalului de ieşire ,transmisibilitatea la distanţă ,insensibilizarea la acţiunea mediui ambiant ,ş.a . Pentru a satisface pe deplin una sau mai multe din aceste cerinţe ,traductorul se completează cu anumite elemente pentru amplificare ,pentru compensarea erorilor cauzate de mediul ambiant , în unele cazuri , aceste elemente de completare constituie ele însele anumite traductoare.

Traductoare de Temperatură

Temperatura unui corp (solid,lichid,gazos) poate fi determinată pe baza influenţei acesteia asupra unei proprietăţii a corpului respectiv sau al altuia pus în contact cu el şi care reprezină elementul sensibil al traductorului .Se foloseşte acea proprietate care variază foarte mult cu temperatura corpului de măsurat şi foarte puţin cu alţi factori . Astfel de proprietăti sunt: variaţia cu temperatura a tensiunii termoelectromotoare , a rezistenţei electrice , a dimensiunilor geometrice , a intensitătii radiaţiilor termice etc.

Traductoare termoelectrogeneratoare

La baza funcţionării acestui tip de traductoare ,denumite şi termocupluri, stau efectele Peltier-Thomson asupra unui cuplu din două metale cu proprietăţii termoelectrice cât mai diferite (fig 1.1).

Un termocuplu se obţine prin sudarea la câte unul din capetele a doi electrozi A şi B , din metale diferite, dintre care unul are un număr de electroni liberi mai mare decât celălant.

Preview document

Traductoare - Pagina 1
Traductoare - Pagina 2
Traductoare - Pagina 3
Traductoare - Pagina 4
Traductoare - Pagina 5
Traductoare - Pagina 6
Traductoare - Pagina 7
Traductoare - Pagina 8
Traductoare - Pagina 9
Traductoare - Pagina 10
Traductoare - Pagina 11
Traductoare - Pagina 12
Traductoare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Traductoare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Antenelor Simetrice și Nesimetrice

Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele...

Antene Speciale

4.1. Antena canal de undã 4.1.1. Prezentarea antenei Datoritã avantajelor pe care le prezintã, antenele canal de undã au cãpãtat o largã...

Structura și Clasificarea Undelor Electromagnetice

Undele electromagnetice a cãror frecventa este cuprinsa între limitele 10-3 Hz si 1016 Hz se numesc unde radio. Aceste limite pot fi exprimate si...

Comunicații de date - curs VII

INTRODUCERE ÎN COMUNICATII DE DATE: SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE COMUNICATII DE DATE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICAREA FUNCTIONARII PE...

Fibre Optice

Propagarea luminii în fibra optica Legile optice permit descrierea reflexiei totale la suprafata de separatie dintre miez-învelis a fibrei...

Rețele de Comunicații

Reteaua în arbore (retea radiala) Centrele de comutatie C sunt interconectate într-un sistem arbore cu mai multe nivele (fig. 5.3.). Se observa...

Propagarea Undelor Ionosferice

Prin ionosferã se înþelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se aflã la înãlþimi mai mari de 60 km faþã de suprafaþa Pãmântului. Fenomenul...

BAZE ELTH

TEORIA LUI BOHR Informatii pretioase despre electoni se pot obtine din studiile stucturii atomilor .Asa dupa cum s-a aratat în lucrarea...

Te-ar putea interesa și

Senzori și Traductoare Folosite în Industrie

ARGUMENT Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor...

Traductoare Rezistive

INTRODUCERE Progresele din domeniul tehnicii măsurării sunt strâns legate de progresele din domeniul senzorilor şi traductoarelor şi de cele din...

Traductoare de Presiune

ARGUMENT În acesta lucrare voi aprofunda tema “Traductoare de presiune”. Scopul lucrării constă în cunoaşterea structurii şi principiul de...

Traductoare utilizate în automatizări

Argument Electronica si automatizari – cuvinte cu rezonanta vasta in lume - joaca un rol de frunte si ca ramura industriala se situeaza prioritar...

Studiul traductoarelor de temperatură

1. Noţiuni generale Prin aparat de măsurat se înţelege acel dispozitiv care stabileşte o dependenţă între mărimea de măsurat şi o altă mărime ce...

Traductoare de temperatură bazate pe efecte termoelectrice-termocupluri

Aparatele electronice pentru măsurarea mărimilor neelectrice, deşi de o mare diversitate, au în general o structură comună care este prezentată,...

Traductoare Inductive

1. Traductoare inductive de proximitate În scopul măsurării mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic, este necesară de obicei...

Traductoare. Rolul traductoarelor și părților componente. Traductoare de presiune - posibilități de utilizare în industria alimentară

Traductoare Pentru măsurarea mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic este necesară, de cele mai multe ori, convertirea...

Ai nevoie de altceva?