Traductoare

Curs
8.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 18415
Mărime: 3.12MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chiver Olivian

Extras din document

Din prezentarea structurii sistemelor automate în cap. 1., s-a văzut că dispozitivul de automatizare cuprinde o serie de elemente specifice ca: traductoare, elemente de execuţie, regulatoare, elemente auxiliare (amplificatoare, circuite de măsură, convertoare, etc.).

Traductoarele, cunoscute frecvent sub numele de elemente de măsură sunt destinate pentru măsurarea mărimilor conduse [20, 21, 55] şi a unor mărimi semnificative pe baza cărora se pune în evidenţă echilibrul proceselor. Prin intermediul lor, vom obţine informaţiile necesare conducerii automate a proceselor în circuit închis, fiind montate de regulă pe bucla de reacţie.

3.1. Generalităţi, performanţe, clasificare

Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor automate care au rolul de a măsura valorile parametrului reglat şi de a converti acest parametru (mărime) într-o mărime fizică ce este compatibilă cu mărimea de intrare în elementul următor al sistemului. Traductoarele se compun din elementul sensibil şi elementul traductor , conform figurii 3.1.

Elementul sensibil efectuează operaţia de măsurare propriu-zisă, iar elementul traductor asigură transformarea semnalului într-un alt semnal, în general electric sau pneumatic, unificat, semnal ce e pretează pentru transmiterea la distanţă.

Performanţele traductoarelor pot fi apreciate pe baza următoarelor caracteristici:

- Sensibilitatea reprezintă limita raportului dintre variaţia infinit mică a mărimii de ieşire şi cea de intrare, când ultima tinde spre zero, adică:

(3.1)

Este necesar ca această sensibilitate să fie constantă pe tot domeniul de măsură, adică elementul să fie liniar, în caz contrar sensibilitatea putându-se defini în jurul oricărui punct de funcţionare. În mod normal, elementele de măsurat prezintă un anumit prag de sensibilitate, adică o valoare limită i sub care nu mai apare o mărime măsurabilă la ieşire.

- Precizia se defineşte ca valoarea relativă a erorii exprimată în procente:

(3.2)

obişnuit elementele de măsurat din sistemele automate având clase de precizie de 0,2  1,5 %, fiind necesar să fie cu cel puţin un ordin de mărime superioară preciziei reglajului în ansamblu.

- Liniaritatea se referă la aspectul caracteristicii statice a elementelor şi, această caracteristică nu trebuie să prezinte curburi şi histerezis pe tot domeniul de variaţie al mărimilor de intrare şi ieşire.

-Comportarea dinamică. Această caracteristică se referă la capacitatea elementului de a reproduce cât mai exact şi fără întârziere variaţiile mărimii măsurate. Se apreciază pe baza funcţiei de transfer a elementului, adică pe baza constantelor de timp ce intervin sau, uneori pe baza benzii de trecere

-Reproductibilitate, reprezintă proprietatea elementelor de a-şi menţine neschimbate caracteristicile statice şi dinamice pe o perioadă cât mai lungă de timp, în anumite condiţii de mediu admisibile.

-Timpul de răspuns reprezintă intervalul de timp în care un semnal aplicat la intrare se va resimţi la ieşirea elementului. Acest timp poate fi oricât de mic, dar niciodată nul, putând fi asimilat cu inerţia.

-Gradul de fineţe se caracterizează prin cantitatea de energie absorbită de traductor din mediul de măsură, recomandându-se să fie cât mai mică pentru a nu influenţa desfăşurarea procesului. Alegerea traductorului se va face în funcţie de parametrul reglat, în funcţie de mediul de măsură, în funcţie de tipul semnalului: continuu, electric sau neelectric, discontinuu, ş.a.

Privite sub aspectul tipului de semnale, traductoarele pot fi analogice sau pot fi numerice (cifrice).

Clasificarea traductoarelor este o problemă destul de dificilă, deoarece varietatea acestora este multiplă. Una din variantele de clasificare, în funcţie de mărimea de intrare şi cea de ieşire, este prezentată schematic în figura 3.2.

Un alt mod de clasificare, după [23] poate fi făcut în raport de mărimea de natură neelectrică pe cale electrică. În acest caz vom avea:

a. Traductoare pentru mărimi geometrice: rezistive, inductive, capacitive şi numerice de deplasare; cu radiaţii; de proximitate.

b. Traductoare pentru mărimi cinematice: de viteză; de acceleraţie; de şocuri şi vibraţii; giroscopice.

c. Traductoare pentru mărimi mecanice: elastice (tracţiune, compresie, îndoire, cuplu); tensometrice rezistive; cu coardă vibrantă; magnetostrictive; de forţă; de cuplu.

d. Traductoare pentru mărimi tehnologice: presiune, debite, nivel, temperatură.

e. Alte traductoare: integrate, etc.

Preview document

Traductoare - Pagina 1
Traductoare - Pagina 2
Traductoare - Pagina 3
Traductoare - Pagina 4
Traductoare - Pagina 5
Traductoare - Pagina 6
Traductoare - Pagina 7
Traductoare - Pagina 8
Traductoare - Pagina 9
Traductoare - Pagina 10
Traductoare - Pagina 11
Traductoare - Pagina 12
Traductoare - Pagina 13
Traductoare - Pagina 14
Traductoare - Pagina 15
Traductoare - Pagina 16
Traductoare - Pagina 17
Traductoare - Pagina 18
Traductoare - Pagina 19
Traductoare - Pagina 20
Traductoare - Pagina 21
Traductoare - Pagina 22
Traductoare - Pagina 23
Traductoare - Pagina 24
Traductoare - Pagina 25
Traductoare - Pagina 26
Traductoare - Pagina 27
Traductoare - Pagina 28
Traductoare - Pagina 29
Traductoare - Pagina 30
Traductoare - Pagina 31
Traductoare - Pagina 32
Traductoare - Pagina 33
Traductoare - Pagina 34
Traductoare - Pagina 35
Traductoare - Pagina 36
Traductoare - Pagina 37
Traductoare - Pagina 38
Traductoare - Pagina 39
Traductoare - Pagina 40
Traductoare - Pagina 41
Traductoare - Pagina 42
Traductoare - Pagina 43
Traductoare - Pagina 44
Traductoare - Pagina 45
Traductoare - Pagina 46
Traductoare - Pagina 47
Traductoare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Traductoare.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectare Transformator Monofazat

Capitolul 1 Introducere 1.1 Prezentarea generala a proiectului Tehnologiile acestui mileniu evolueaza într-un ritm foarte ridicat datorita în...

Regulatoare Automate

Argument Reglarea automată este acel ansamblu de operaţii îndeplinit automat prin care o mărime fizică este menţinuta la o valoare prescrisă,...

Traductoare - Caracteristici si Generalitati

CAPITOLUL 1 TRADUCTOARE SI SENZORI Traductoare. Caracreristici 1.1 Generalităţi: In diferite aplicaţii practice de conducere automată a unor...

Traductoare

GENERALITATI Traductoarele electroacustice sunt subansambluri functionale care transforma energia acustica in energie electrica si invers. In...

Traductoare Inductive

1. Traductoare inductive de proximitate În scopul măsurării mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic, este necesară de obicei...

Constructia si Caracterizarea Senzorilor de Conductivitate Inductivi pentru Monitorizarea Efluentilor Industriali

CONSTRUCTIA SI CARACTERIZAREA SENZORILOR DE CONDUCTIVITATE INDUCTIVI PENTRU MONITORIZAREA EFLUENTILOR INDUSTRIALI Senzori si transmitoare pentru...

Cuptoare cu Microunde

Tema de proiectare Proiectarea un aplicator de microunde pentru procesarea materialelor dielectrice. Aplicatorul are forma paralelipipedica cu...

Studiul Antenelor Simetrice și Nesimetrice

Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele...

Te-ar putea interesa și

Senzori și Traductoare Folosite în Industrie

ARGUMENT Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor...

Traductoare Rezistive

INTRODUCERE Progresele din domeniul tehnicii măsurării sunt strâns legate de progresele din domeniul senzorilor şi traductoarelor şi de cele din...

Traductoare de Presiune

ARGUMENT În acesta lucrare voi aprofunda tema “Traductoare de presiune”. Scopul lucrării constă în cunoaşterea structurii şi principiul de...

Traductoare Utilizate in Automatizari

Argument Electronica si automatizari – cuvinte cu rezonanta vasta in lume - joaca un rol de frunte si ca ramura industriala se situeaza prioritar...

Studiul traductoarelor de temperatură

1. Noţiuni generale Prin aparat de măsurat se înţelege acel dispozitiv care stabileşte o dependenţă între mărimea de măsurat şi o altă mărime ce...

Traductoare de Temperatura Bazate pe Efecte Termoelectrice-Termocupluri

Aparatele electronice pentru măsurarea mărimilor neelectrice, deşi de o mare diversitate, au în general o structură comună care este prezentată,...

Traductoare Inductive

1. Traductoare inductive de proximitate În scopul măsurării mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic, este necesară de obicei...

Traductoare. Rolul Traductoarelor si Partilor Componente. Traductoare de Presiune - Posibilitati de Utilizare in Industria Alimentara

Traductoare Pentru măsurarea mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic este necesară, de cele mai multe ori, convertirea...

Ai nevoie de altceva?