Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Echipamente electrice - suport curs 2018

  Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică - ponderea energiei primare transformate în energie electrică este în prezent de peste 40% (a se vedea Figura 1) Figura 1 - Ponderea energiei electrice în consumul anual mondial de energie ~ 40 % TOE (tonne of oil equivalent) TEP (tonă echivalent petrol) În principiu ea este egală cu energia chimică eliberată prin arderea unei tone de petrol. 1 TEP = 11,63 MWh (exact) Echipamente electrice 3 Figura 2...

 • Maistrii electroenergetici

  Câteva noțiuni de management general - La origine cuvântul latin MANUS = strunirea cailor care trag la un car sau o căruță, cu ajutorul hățurilor. Înseamnă manevrare, pilotare. Deci, managerul este cel ce pilotează, manevrează. - Din latină, cuvântul a ajuns în italiană MANEGGIO și în franceză MANEGE, păstrându-se sensul de prelucrare direct asupra a ceva. - De aici a ajuns în engleză TO MANAGE. În engleză, sensurile cuvântului s-au înmulțit, aducându-se următoarele semnificații: - A ține...

 • Exploatarea Secundara a Zacamintelor

  Capitolul 1 ZĂCĂMINTE DE HIDROCARBURI 1.1. Energia de zăcământ. Mecanisme de exploatare Zăcământul reprezintă o acumulare de hidrocarburi fluide într-o rocă porospermeabilă, închisă de ecrane impermeabile, exploatabilă industrial în condiții tehnice și economice eficiente, actuale sau viitoare. In condițiile existente în zăcământ, hidrocarburile se pot afla : - în stare gazoasă - zăcământ de gaze naturale; - în stare lichidă - zăcământ de țiței - în stare solidă - sub forma...

 • Aparate de comutatie de inalta tensiune

  Întreruptorul de înaltă tensiune (Um > 1000 V) este un aparat de comutație capabil - să închidă (să întrerupă sau să deconecteze) - să deschidă (să stabilească sau să conecteze) un circuit, în condițiile în care acesta este parcurs - de curentul normal de lucru - de curenți anormali (suprasarcină sau scurtcircuit) Referitor la rolul aparatelor de comutație în schemele electrice de conexiuni Are deci rol de C-comutație și P-protecție. Cu ele se realizează toate operațiile de...

 • Mecanica Fluidelor

  Mecanica fluidelor este ramura mecanicii mediilor continue care studiază repausul şi mişcarea corpurilor fluide, precum şi interacţiunea acestora cu alte corpuri cu care vin în contact. Încă de acum 4000-5000 de ani În Asia Mică, India, Egipt, China, iar mai târziu în Grecia şi Roma antică, au fost executate lucrări tehnice cu caracter hidraulic: •baraje •apeducte •diguri de protecţie împotriva revărsării apelor mari •băi publice (terme) •canalizări etc. Arhimede a realizat un tratat...

 • Curs FPE.pdf

  1. PROIECTUL DE INVESTITII SI FAZELE ACESTUIA. STUDIILE DIN FAZA PREINVESTITIONALA 1.1. NOTIUNEA DE PROIECT DE INVESTITIE. Proiectul de investitii poate fi definit ca un ansamblu de actiuni, bazat pe o planificare coerenta si in urma caruia, o combinatie de resurse financiare, materiale si umane conduce la realizarea unui obiectiv dat cu valoare economica si/sau sociala. Proiectul de investitii nu trebuie sa fie confundat cu proiectul tehnic care este doar o etapa a acestuia si care se...

 • Elemente de inteligenta artificiala

  Cap. 1. INTRODUCERE 1.1 Istoric al Inteligenţei Artificiale Inteligenţa Artificială - IA (engl. Artificial Intelligence - AI) a luat fiinţă odată cu apariţia sistemelor bazate pe cunoştinţe (KBS – Knowledge Based Systems – aplicaţii practice care simulează inteligenţa umană), cu ocazia prezentări în 1956 a lucrărilor teoretice denumite Logic Theorist realizate de autorii Newell, Shaw şi Simon, lucrări care demonstrau conceptele logicii propoziţiilor. Termenul de inteligenţă artificială...

 • Dimensionarea Panourilor Termosolare pentru Producerea Apei Calde Menajera de Consum

  Universitatea din Pitești Facultatea de Stiințe Departamentul IMSIA Masterat: Ingineria Mediului An universitar: 2013-2014 Titular: Lect.univ.dr.ing. Cicerone Marinescu Disciplina: Energii neconvenționale CURS nr.1 Dimensionarea panourilor termosolare pentru producerea apei calde menajeră de consum Proiectarea Instalatiilor Solare Dimensionarea termica a instalatiei solare *Vom lua in consideratie trei aplicatii solare tipice: - Panouri solare pentru incalzirea apei calde...

 • Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice

  PROBLEME ENERGETICE GENERALE ALE INSTALAŢIILOR ELECTROTERMICE 1.1. Instalaţii şi echipamente electrotermice 1.1.1. Forme de energie primară şi posibilităţi de transformare Diferitele forme disponibile de energie primară ca şi posibilităţile de conversie în energie electrică sunt indicate în fig.1.1. În aceeaşi figură pot fi identificate, într-o formă generală, corelaţiile dintre diferitele forme ale energiei: termică, chimică, mecanică şi electrică. Se observă faptul că energia ajunge la...

 • Actionari cu Turatie Variabila cu Convertizoare de Frecventa

  Datorită preţurilor energiei care cresc mereu, companiile sunt tot mai des nevoite să găsească modalităţi pentru a economisi energie şi costuri. Este de mirare însă că în acest domeniu, discuţia se învârte în principal în jurul temei surse alternative de energie şi tehnologii noi de economisire a energiei, în timp ce soluţiile tehnice care există deja, care oferă posibilităţi enorme de economisire, primesc relativ puţină atenţie. O soluţie economică şi care s-a impus în practică este...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Notiuni si definitii Cerinte impuse instalatiilor de transport si distributie. La baza proectarii si exploatarii instalatiilor de transport si distributie sunt puse niste cerinte de ordin general: a) asigurarea continuitatii alimentarii consumatorilor cu energie electrica b) siguranta in functionare c) asigurarea indicatorilor de calitate a e.e. la barele consumatorilor d) solutia tehno-economica e) cerintele impuse de impactul cu mediul ambinant Functiile Retelelor Electrice: -...

 • Problematica Calitatii Energiei Electrice in Conditiile Economiei de Piata

  Implementarea strategiilor de piaţă liberă şi concurenţială în sectorul energiei electrice impun autorităţilor naţionale din domeniu o serie de reglementări noi în relaţiile producător, furnizor şi consumator de energie electrică. Aceste relaţii (contractuale) vizează, în afara aspectului cantitativ, în primul rând pe cel calitativ al produsului energie electrică, determinând în final implicaţii financiare prin indicatorii economici ca: cost, preţ, stimulente şi/sau penalizări [3]....

 • SCADA

  SISTEME DE CONDUCERE CU CALCULATOARE DE PROCES ÎN ENERGETICĂ Introducere. Scurt istoric. Prima categorie de calculatoare utilizată în coordonarea SEE a fost, prin anii 1930, reprezentată de calculatoare analogice, folosite ca analizoare de reţea. Calculatoarelor numerice (CN), au apărut în a doua jumătate a deceniului cinci, producătorii şi distribuitorii de energie electrică au fost primii utilizatori. În 1952, Compania Edison instalează un calculator numeric cu tuburi electronice...

 • Piata de Energie

  Organizarea activităţii din sectorul energetic până în anul 1990 După o perioadă de început, în care sectorul energetic s-a dezvoltat liber, a urmat perioada de după Al Doilea Război Mondial în care s-au înfiinţat întreprinderile industriale de stat, naţionalizate, cu o economie centralizată şi dirijată. Astfel: . în anul 1947 s-a înfiinţat Centrala Industrială a Energiei electrice în cadrul Ministerului Industriei; . în anul 1949 se înfiinţează Ministerul Energiei Electrice; . în...

 • Tehnica Tensiunilor Inalte

  INTRODUCERE Tematica disciplinei de Tehnica Tensiunilor Înalte (TTI) se referă la realizarea şi exploatarea în condiţii optime, din punct de vedere tehnologic şi economic, a izolaţiei echipamentelor şi instalaţiilor electroenergetice de înaltă tensiune. Studiul acestei discipline a început în ţara noastră în urmă cu mai mult de 50 de ani, când s-a înfiinţat secţia de TTI în cadrul Institutului de Energetică al Academiei Române. Odată cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei s-a produs şi o...

Pagina 1 din 13