Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Curs FPE.pdf

  1. PROIECTUL DE INVESTITII SI FAZELE ACESTUIA. STUDIILE DIN FAZA PREINVESTITIONALA 1.1. NOTIUNEA DE PROIECT DE INVESTITIE. Proiectul de investitii poate fi definit ca un ansamblu de actiuni, bazat pe o planificare coerenta si in urma caruia, o combinatie de resurse financiare, materiale si umane conduce la realizarea unui obiectiv dat cu valoare economica si/sau sociala. Proiectul de investitii nu trebuie sa fie confundat cu proiectul tehnic care este doar o etapa a acestuia si care se...

 • Elemente de inteligenta artificiala

  Cap. 1. INTRODUCERE 1.1 Istoric al Inteligenţei Artificiale Inteligenţa Artificială - IA (engl. Artificial Intelligence - AI) a luat fiinţă odată cu apariţia sistemelor bazate pe cunoştinţe (KBS – Knowledge Based Systems – aplicaţii practice care simulează inteligenţa umană), cu ocazia prezentări în 1956 a lucrărilor teoretice denumite Logic Theorist realizate de autorii Newell, Shaw şi Simon, lucrări care demonstrau conceptele logicii propoziţiilor. Termenul de inteligenţă artificială...

 • Dimensionarea Panourilor Termosolare pentru Producerea Apei Calde Menajera de Consum

  Universitatea din Pitești Facultatea de Stiințe Departamentul IMSIA Masterat: Ingineria Mediului An universitar: 2013-2014 Titular: Lect.univ.dr.ing. Cicerone Marinescu Disciplina: Energii neconvenționale CURS nr.1 Dimensionarea panourilor termosolare pentru producerea apei calde menajeră de consum Proiectarea Instalatiilor Solare Dimensionarea termica a instalatiei solare *Vom lua in consideratie trei aplicatii solare tipice: - Panouri solare pentru incalzirea apei calde...

 • Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice

  PROBLEME ENERGETICE GENERALE ALE INSTALAŢIILOR ELECTROTERMICE 1.1. Instalaţii şi echipamente electrotermice 1.1.1. Forme de energie primară şi posibilităţi de transformare Diferitele forme disponibile de energie primară ca şi posibilităţile de conversie în energie electrică sunt indicate în fig.1.1. În aceeaşi figură pot fi identificate, într-o formă generală, corelaţiile dintre diferitele forme ale energiei: termică, chimică, mecanică şi electrică. Se observă faptul că energia ajunge la...

 • Actionari cu Turatie Variabila cu Convertizoare de Frecventa

  Datorită preţurilor energiei care cresc mereu, companiile sunt tot mai des nevoite să găsească modalităţi pentru a economisi energie şi costuri. Este de mirare însă că în acest domeniu, discuţia se învârte în principal în jurul temei surse alternative de energie şi tehnologii noi de economisire a energiei, în timp ce soluţiile tehnice care există deja, care oferă posibilităţi enorme de economisire, primesc relativ puţină atenţie. O soluţie economică şi care s-a impus în practică este...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Notiuni si definitii Cerinte impuse instalatiilor de transport si distributie. La baza proectarii si exploatarii instalatiilor de transport si distributie sunt puse niste cerinte de ordin general: a) asigurarea continuitatii alimentarii consumatorilor cu energie electrica b) siguranta in functionare c) asigurarea indicatorilor de calitate a e.e. la barele consumatorilor d) solutia tehno-economica e) cerintele impuse de impactul cu mediul ambinant Functiile Retelelor Electrice: -...

 • Problematica Calitatii Energiei Electrice in Conditiile Economiei de Piata

  Implementarea strategiilor de piaţă liberă şi concurenţială în sectorul energiei electrice impun autorităţilor naţionale din domeniu o serie de reglementări noi în relaţiile producător, furnizor şi consumator de energie electrică. Aceste relaţii (contractuale) vizează, în afara aspectului cantitativ, în primul rând pe cel calitativ al produsului energie electrică, determinând în final implicaţii financiare prin indicatorii economici ca: cost, preţ, stimulente şi/sau penalizări [3]....

 • SCADA

  SISTEME DE CONDUCERE CU CALCULATOARE DE PROCES ÎN ENERGETICĂ Introducere. Scurt istoric. Prima categorie de calculatoare utilizată în coordonarea SEE a fost, prin anii 1930, reprezentată de calculatoare analogice, folosite ca analizoare de reţea. Calculatoarelor numerice (CN), au apărut în a doua jumătate a deceniului cinci, producătorii şi distribuitorii de energie electrică au fost primii utilizatori. În 1952, Compania Edison instalează un calculator numeric cu tuburi electronice...

 • Piata de Energie

  Organizarea activităţii din sectorul energetic până în anul 1990 După o perioadă de început, în care sectorul energetic s-a dezvoltat liber, a urmat perioada de după Al Doilea Război Mondial în care s-au înfiinţat întreprinderile industriale de stat, naţionalizate, cu o economie centralizată şi dirijată. Astfel: . în anul 1947 s-a înfiinţat Centrala Industrială a Energiei electrice în cadrul Ministerului Industriei; . în anul 1949 se înfiinţează Ministerul Energiei Electrice; . în...

 • Tehnica Tensiunilor Inalte

  INTRODUCERE Tematica disciplinei de Tehnica Tensiunilor Înalte (TTI) se referă la realizarea şi exploatarea în condiţii optime, din punct de vedere tehnologic şi economic, a izolaţiei echipamentelor şi instalaţiilor electroenergetice de înaltă tensiune. Studiul acestei discipline a început în ţara noastră în urmă cu mai mult de 50 de ani, când s-a înfiinţat secţia de TTI în cadrul Institutului de Energetică al Academiei Române. Odată cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei s-a produs şi o...

 • Analiza Termodinamica a Ciclurilor Frigorifice

  TERMODINAMICA SI CICLURILE DE REFRIGERARE Termodinamica Termodinamica se ocupă cu energia şi cu transformările ei precum şi cu relaţiile sale cu diferite stări ale materiei. Termodinamica ENERGIA STOCATĂ (INMAGAZINATĂ) Energia (termică ) internă este rezultatul mişcării moleculelor precum şi al forţelor intermoleculare. Energia potenţială rezultă ca urmare a forţelor de atracţie care există între molecule, sau datorită elevaţiei z, a unui sistem de masă m, aflat într-un câmp...

 • Elementele Culorilor Subtile

  ELEMENTELE CULORILOR SUBTILE SI VIBRATIILE ACESTORA Cu 2000 de ani in urma, Isus spunea: Iubiti-i pe dusmanii vostri. Acest percept i-a intrigat pe foarte multi discipoli, care nu au inteles ratiunea... Cu toate acestea, avem de-a face cu o realitate obiectiva. Din punctul de vedere al vibratiilor subtile, iubirea nu este un sentiment vag, ci o realitate obiectiva si reprezinta cel mai inalt dinamism pe aceasta planeta; se manifesta distinct pe toate planurile, la diferite frecvente de...

 • Responsabili cu Atributii in Domeniul Gestiunii Energiei

  Rezumat Ştiinţa care se opreşte asupra globalizării financiare şi mondializarea economiei abordează într-o primă parte conceptele, garanţiile mondializării şi problemele de “guvernanţă” pe care le presupune modernizarea (progresul) fluxurilor transnaţionale. Iniţiatorii (actorii) şi promotorii mondializării fac obiectul celei de-a doua părţi: instabilitatea pieţelor financiare, strategia mondială şi regională a firmelor, dinamismul comerţului mondial. Se observă că mondializarea nu este...

 • Bazele Electrotehnicii

  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT (1) OBIECTIVE După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vei fi capabil să înţelegi: - Ce se studiază în cadrul capitolului de circuite electrice; - Când un circuit se poate considera în regim cvasitaţionar; - Ce este o mărime sinusoidală; - Care sunt mărimile caracteristice ale mărimilor sinusoidale; - Ce este valoarea medie şi ce este valoarea efectivă a mărimii sinusoidale; - Care este forma canonică a unei mărime...

 • Teoria Circuitelor Electrice

  1. BAZELE FIZICE ALE ELECTROTEHNICII 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1.1 Obiectul şi importanţa cursului de electrotehnică Disciplina de Electrotehnică are ca obiect studiul fenomenelor electrice şi magnetice (a electromagnetismului) din punct de vedere al aplicaţiilor tehnice. Ea asigură cunoştinţele necesare înţelegerii şi aprofundării disciplinelor de strictă specialitate ca: maşini şi acţionări electrice, măsurări electrice şi electronice, reţele electrice, electronică şi automatizări...

Pagina 1 din 13