Cursurile din domeniul Energetică

Echipamente electrice - suport curs 2018

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică - ponderea energiei primare transformate în energie electrică este în prezent de peste 40% (a se vedea Figura 1) Figura 1 - Ponderea energiei electrice în consumul anual mondial de energie ~ 40 % TOE (tonne of oil equivalent)... citește mai departe

403 pagini Gratis Extras Preview

Maiștrii electroenergetici

Câteva noțiuni de management general - La origine cuvântul latin MANUS = strunirea cailor care trag la un car sau o căruță, cu ajutorul hățurilor. Înseamnă manevrare, pilotare. Deci, managerul este cel ce pilotează, manevrează. - Din latină, cuvântul a ajuns în italiană MANEGGIO și în franceză MANEGE, păstrându-se... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Exploatarea Secundară a Zăcămintelor

Capitolul 1 ZĂCĂMINTE DE HIDROCARBURI 1.1. Energia de zăcământ. Mecanisme de exploatare Zăcământul reprezintă o acumulare de hidrocarburi fluide într-o rocă porospermeabilă, închisă de ecrane impermeabile, exploatabilă industrial în condiții tehnice și economice eficiente, actuale sau viitoare. In condițiile... citește mai departe

191 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aparate de comutație de înaltă tensiune

Întreruptorul de înaltă tensiune (Um > 1000 V) este un aparat de comutație capabil - să închidă (să întrerupă sau să deconecteze) - să deschidă (să stabilească sau să conecteze) un circuit, în condițiile în care acesta este parcurs - de curentul normal de lucru - de curenți anormali (suprasarcină sau... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica Fluidelor

Mecanica fluidelor este ramura mecanicii mediilor continue care studiază repausul şi mişcarea corpurilor fluide, precum şi interacţiunea acestora cu alte corpuri cu care vin în contact. Încă de acum 4000-5000 de ani În Asia Mică, India, Egipt, China, iar mai târziu în Grecia şi Roma antică, au fost executate... citește mai departe

317 pagini Gratis Extras Preview

Curs FPE.pdf

1. PROIECTUL DE INVESTITII SI FAZELE ACESTUIA. STUDIILE DIN FAZA PREINVESTITIONALA 1.1. NOTIUNEA DE PROIECT DE INVESTITIE. Proiectul de investitii poate fi definit ca un ansamblu de actiuni, bazat pe o planificare coerenta si in urma caruia, o combinatie de resurse financiare, materiale si umane conduce la... citește mai departe

86 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Elemente de inteligență artificială

Cap. 1. INTRODUCERE 1.1 Istoric al Inteligenţei Artificiale Inteligenţa Artificială - IA (engl. Artificial Intelligence - AI) a luat fiinţă odată cu apariţia sistemelor bazate pe cunoştinţe (KBS – Knowledge Based Systems – aplicaţii practice care simulează inteligenţa umană), cu ocazia prezentări în 1956 a... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Preview

Dimensionarea Panourilor Termosolare pentru Producerea Apei Calde Menajeră de Consum

Universitatea din Pitești Facultatea de Stiințe Departamentul IMSIA Masterat: Ingineria Mediului An universitar: 2013-2014 Titular: Lect.univ.dr.ing. Cicerone Marinescu Disciplina: Energii neconvenționale CURS nr.1 Dimensionarea panourilor termosolare pentru producerea apei calde menajeră de consum... citește mai departe

172 pagini Gratis Extras Preview

Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice

PROBLEME ENERGETICE GENERALE ALE INSTALAŢIILOR ELECTROTERMICE 1.1. Instalaţii şi echipamente electrotermice 1.1.1. Forme de energie primară şi posibilităţi de transformare Diferitele forme disponibile de energie primară ca şi posibilităţile de conversie în energie electrică sunt indicate în fig.1.1. În aceeaşi... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Acționări cu Turație Variabilă cu Convertizoare de Frecvență

Datorită preţurilor energiei care cresc mereu, companiile sunt tot mai des nevoite să găsească modalităţi pentru a economisi energie şi costuri. Este de mirare însă că în acest domeniu, discuţia se învârte în principal în jurul temei surse alternative de energie şi tehnologii noi de economisire a energiei, în timp... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Transportul și distribuția energiei electrice

Notiuni si definitii Cerinte impuse instalatiilor de transport si distributie. La baza proectarii si exploatarii instalatiilor de transport si distributie sunt puse niste cerinte de ordin general: a) asigurarea continuitatii alimentarii consumatorilor cu energie electrica b) siguranta in functionare c)... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață

Implementarea strategiilor de piaţă liberă şi concurenţială în sectorul energiei electrice impun autorităţilor naţionale din domeniu o serie de reglementări noi în relaţiile producător, furnizor şi consumator de energie electrică. Aceste relaţii (contractuale) vizează, în afara aspectului cantitativ, în primul rând... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

SCADA

SISTEME DE CONDUCERE CU CALCULATOARE DE PROCES ÎN ENERGETICĂ Introducere. Scurt istoric. Prima categorie de calculatoare utilizată în coordonarea SEE a fost, prin anii 1930, reprezentată de calculatoare analogice, folosite ca analizoare de reţea. Calculatoarelor numerice (CN), au apărut în a doua jumătate a... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras

Piață de Energie

Organizarea activităţii din sectorul energetic până în anul 1990 După o perioadă de început, în care sectorul energetic s-a dezvoltat liber, a urmat perioada de după Al Doilea Război Mondial în care s-au înfiinţat întreprinderile industriale de stat, naţionalizate, cu o economie centralizată şi dirijată. Astfel:... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Tehnica Tensiunilor Înalte

INTRODUCERE Tematica disciplinei de Tehnica Tensiunilor Înalte (TTI) se referă la realizarea şi exploatarea în condiţii optime, din punct de vedere tehnologic şi economic, a izolaţiei echipamentelor şi instalaţiilor electroenergetice de înaltă tensiune. Studiul acestei discipline a început în ţara noastră în urmă... citește mai departe

115 pagini Gratis Extras Preview