Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Curs Energetica

  1.1. Instalatii si echipamente electrotermice 1.1.1. Introducere Orice transformare a energiei este însotita de pierderi si poate fi carac¬te¬ri¬za¬ta prin randament. Instalatiile care asigura conversia energiei determin si o serie de perturbatii asupra mediului ambiant [1.1] precum: - poluarea mediului înconjurator (chimica, termica, acustica, electromagnetica, ra¬di¬o¬activa, estetica); prin masuri adecvate nivelul de poluare trebuie limitat la nivele ac¬cep¬¬tate prin norme...

 • Modelare Neliniara Generatoare de Secvente in Relatii de Celule Lineare Automate

  Rezumat In aceasta treaba, o larga familie de LFSR- bazata pe generatori de secvente, asa numitul ceas-controlator de genaratoare in micsorare (CCSGs),a fost analizat si identificat cu un sub set de celule liniare automate (CA).De fapt , o pereche de modele liniare descriind comportamentul acestor CCSGs poate fi derivate.Algoritmul care converteste un CCSGs dat intr-o CA-baza lineara model, este foarte simplu si poate fi aplicat in sir unui CCSGs pentru un interes practic. Linearitatea asa...

 • Electrotehnica

  Circuitul electric este un ansamblu de generatoare de semnal si elemente de circuit care permit propagarea sub forma de curenti si tensiuni. Circuitele electrice sunt utilizate pt. Transmiterea la distanta a datelor, informatiilor, a energiei electrice. Orice circuit electric este format din doua tipuri de elemente de circuit: elemente active sau generatoare care produc energie electromagnetica si elemente passive sau receptoare care permit transformarea energiei electromagnetice in alte...

 • Sisteme de Radiocomunicatii: Echipamente de Radio Receptie

  3. Echipamente de Radior Receptie (ERR) - notiuni generale 3.1 Functiunile si parametrii ERR À¾ Functiuni: - selectia semnalului dorit, - amplificarea semnalului modulat, - demodularea, - prelucrarea semnalului demodulat. PSD D ARFS Figura 3.1.1 À¾ Parametrii caracteristici (specifici): • parametrii valabili la orice RR À9 sensibilitate À9 selectivitate À9 fidelitate À9 factor de zgomot À9 siguranta în functionare À9 stabilitatea functionarii cu temperatura cu tensiunea de...

 • Propagarea Undelor Ionosferice

  Prin ionosferã se înþelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se aflã la înãlþimi mai mari de 60 km faþã de suprafaþa Pãmântului. Fenomenul de ionizare constã în eliberarea unuia sau (mai rar) a mai multor electroni din pãtura exterioarã a atomului. Ca urmare, echilibrul electric se stricã ºi atomul capãtã una sau mai multe sarcini elementare, devenind ioni pozitivi. Extragerea unui electron din pãtura exterioarã a atomului se face prin consum energetic, efectuându-se un lucru mecanic,...

 • Retele de Comunicatii

  Reteaua în arbore (retea radiala) Centrele de comutatie C sunt interconectate într-un sistem arbore cu mai multe nivele (fig. 5.3.). Se observa la conexiunile între doua terminale patrunderea în retea numai cât este necesar. Avantajele retelei în arbore sunt: - economicitate; - posibilitatea de ierarhizare a retelei; - lungime minima posibila a drumurilor prin retea. Dezavantajul major este inexistenta retelei de rezerva. Structura derivata din reteaua în arbore cu un singur...

 • Studiul Antenelor Simetrice si Nesimetrice

  Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele apropiate se conecteazã fiderul, prin care se introduce (emisie) sau se extrage (receptie) energie de înaltã frecventã. Când dipolul simetric este folosit ca antenã de emisie, sub actiunea aplicatã la borne, prin conductoarele lui va trece un curent de înaltã frecventã, iar în spatiul înconjurãtor vor fi radiate unde electromagnetice. În cazul...

 • Traductoare de Proximitate

  În general (în sens larg) proximitatea exprima gradul de apropiere dintre doua obiecte, dintre care unul reprezinta sistemul de referinta. Se poate realiza controlul pozitiei unui obiect care se deplaseaza, fara contact între acesta si referinta. În categoria masurarilor de proximitate intra : - sesizarea capetelor de cursa ; - sesizarea interstitiului dintre suprafete ; - sesizarea prezentei unui obiect în câmpul de lucru etc. Traductoarele de proximitate au de regula o caracteristica...

 • Introducere in Senzori si Traductoare

  Disciplina de Senzori si Traductoare ofera studentilor, de la profilurile electrice, cunostintele necesare întelegerii principiilor de functionare si modului de realizare constructiva pentru cele mai utilizate traductoare în cadrul sistemelor de reglare (sau conducere) a proceselor industriale. Usurinta asimilarii continutului acestui curs, completat cu lucrarile practice de laborator, este conditionata de pregatirea anterioara a studentilor la disciplinele: Fizica, Bazele Electrotehnicii,...

 • Componentele Principale ale Traductoarelor

  2.1. Elementele sensibile ale traductoarelor (ES) Elementele sensibile (ES) constituie partea cea mai diversificata a traductoarelor. Acestea permit detectarea marimii de masurat din întreg ansamblul de marimi care actioneaza în mediul înconjurator rejectând sau reducând la un minim acceptabil influenta celorlalte. Dat fiind numarul si marea varietate a marimilor care intervin în procesele automatizate si care trebuie masurate cu ajutorul traductoarelor, rezulta implicit necesitatea unei...

 • Caracteristicile si performantele traductoarelor

  1.1 Caracteristici si performante în regim stationar Caracteristicile functionale ale traductoarelor reflecta (în esenta) modul în care se realizeaza relatia de dependenta intrare-iesire (I-E). Performantele traductoarelor sunt indicatori care permit sa se aprecieze masura în care caracteristicile reale corespund cu cele ideale si ce conditii sunt necesare pentru o buna concordanta între acestea. Caracteristicile si performantele de regim stationar se refera la situatia în care marimile...

Pagina 13 din 13