Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Analiza Termodinamica a Ciclurilor Frigorifice

  TERMODINAMICA SI CICLURILE DE REFRIGERARE Termodinamica Termodinamica se ocupă cu energia şi cu transformările ei precum şi cu relaţiile sale cu diferite stări ale materiei. Termodinamica ENERGIA STOCATĂ (INMAGAZINATĂ) Energia (termică ) internă este rezultatul mişcării moleculelor precum şi al forţelor intermoleculare. Energia potenţială rezultă ca urmare a forţelor de atracţie care există între molecule, sau datorită elevaţiei z, a unui sistem de masă m, aflat într-un câmp...

 • Elementele Culorilor Subtile

  ELEMENTELE CULORILOR SUBTILE SI VIBRATIILE ACESTORA Cu 2000 de ani in urma, Isus spunea: Iubiti-i pe dusmanii vostri. Acest percept i-a intrigat pe foarte multi discipoli, care nu au inteles ratiunea... Cu toate acestea, avem de-a face cu o realitate obiectiva. Din punctul de vedere al vibratiilor subtile, iubirea nu este un sentiment vag, ci o realitate obiectiva si reprezinta cel mai inalt dinamism pe aceasta planeta; se manifesta distinct pe toate planurile, la diferite frecvente de...

 • Responsabili cu Atributii in Domeniul Gestiunii Energiei

  Rezumat Ştiinţa care se opreşte asupra globalizării financiare şi mondializarea economiei abordează într-o primă parte conceptele, garanţiile mondializării şi problemele de “guvernanţă” pe care le presupune modernizarea (progresul) fluxurilor transnaţionale. Iniţiatorii (actorii) şi promotorii mondializării fac obiectul celei de-a doua părţi: instabilitatea pieţelor financiare, strategia mondială şi regională a firmelor, dinamismul comerţului mondial. Se observă că mondializarea nu este...

 • Bazele Electrotehnicii

  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT (1) OBIECTIVE După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vei fi capabil să înţelegi: - Ce se studiază în cadrul capitolului de circuite electrice; - Când un circuit se poate considera în regim cvasitaţionar; - Ce este o mărime sinusoidală; - Care sunt mărimile caracteristice ale mărimilor sinusoidale; - Ce este valoarea medie şi ce este valoarea efectivă a mărimii sinusoidale; - Care este forma canonică a unei mărime...

 • Teoria Circuitelor Electrice

  1. BAZELE FIZICE ALE ELECTROTEHNICII 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1.1 Obiectul şi importanţa cursului de electrotehnică Disciplina de Electrotehnică are ca obiect studiul fenomenelor electrice şi magnetice (a electromagnetismului) din punct de vedere al aplicaţiilor tehnice. Ea asigură cunoştinţele necesare înţelegerii şi aprofundării disciplinelor de strictă specialitate ca: maşini şi acţionări electrice, măsurări electrice şi electronice, reţele electrice, electronică şi automatizări...

 • Iluminat

  INTRODUCERE Lumina naturală şi artificială este acea componenta a vieţii fără de care existenţa şi evoluţia omului nu ar fi posibilă. În lipsa luminii naturale, continuarea activităţii oamenilor este facilitată de existenţa iluminatului artificial atât în interiorul clădirilor cât şi în exterior. În tehnica iluminatului, un loc aparte îl ocupa iluminatul urban datorita implicaţiilor pe care le are în viaţa citadină. Acesta este un subiect interesant din punct de vedere practic având un...

 • Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice

  INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) este format din elemente trifazate care asigură producerea, transportul, transformarea, distribuţia şi alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Sistemul electroenergetic, ca şi componentă a sistemului energetic, prezintă o serie de trăsături specifice, particulare care determină modele şi tehnici de studiu specifice. În cadrul unui sistem electroenergetic se pot selecta două componente principale: - Reţeaua pasivă sau reţeaua de...

 • Tehnologia Contorului de Energie Termica

  1 Studierea intreprinderii, firmei la care se desfasoara practica. 1.1 Istoria intreprinderii “TERMOCOM” In anul 1956 una dintre sectiile institutiei „Teploenergoproiect” din Kiev a elaborat un proiect tehnic al retelelor termice din orasul Chisinau. Proiectul tehnic a fost aprobat de catre Consiliul Economiei Nationale al RSSM la data de 26 august 1957. In conformitate cu Hotarirea CC al PC al Moldovei si a Consiliului de Ministri al RSSM „Cu privire la dezvoltarea constructiei de locuinte...

 • Automatizarea si Protectia Sistemelor Electroenergetice

  • Definitie : Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se înţelege aplicarea principiilor şi metodelor automaticii în conducerea şi exploatarea acestora Protecţia prin relee - IEC ansamblul dispozitivelor destinate să detecteze defectele sau alte situaţii anormale de funcţionare din sistemul elkectroenergetic, să permită eliminarea defectelor şi a situaţiilor anormale şi să dea automat comenzile necesare şi/sau să semnalizeze apariţia regimului respective. IEC sau CEI - International...

 • Calculul Schimbatorului de Caldura Apa-apa

  Instalaţia de reţea este destinată pentru alimentarea cu căldură a obiectivului proiectat. Dimensionarea preîncălzitorului apei de reţea pentru sistem de încălzire se reduce la determinarea suprafeţei necesare de schimb de căldură şi alegerea ulterioară a tipului aparatului. La baza calculelor stă ecuaţia transferului global de căldură: , kW, (1.1) în care: k este coeficientul global de transfer de căldură, în ; Qprsarcina termică a unui preîncălzitor de reţea pentru sistem de...

 • Masurari Electrice

  Cap I Notiuni generale de metrologie Conceptul de masurare Metrologia este stiinta care se ocupa cu studierea metodelor si mijloacelor cu ajutorul carora se obtine informatia de masurare de la fenomenul observatiei In procesele industrial sa impus masurarea diferitelor marimi ficice din mai multe motive: Se doreste mentinerea parametrilor specifici procesului in anumite limite Se doreste masurateaanumitor parametri in vederea evaluarii costurilor Sa doreste masurarea anumitor parametrii...

 • Energie si Mediu

  Substantele poluante emise de instalatiile energetice; efectele nocive ale poluatiei Dezvoltarea societatii moderene Implica un important consum de energie. Principalele tipuri de unitati industrial care produc energie electrica sunt: - Centralele termoelectrice clasice care folosesc combustibili fosili (carbune, pacura, gaze nat) - Centrale hidroelectrice care folosesc forta apei pentru a produce energie electrica - Centrale nucleare – electrice - Unitati care folosesc sursele...

 • Curs la Energetica

  INTRODUCERE Motorul asincron este orice motor cu curent alternativ, care la frecvenţa dată a reţelei, funcţionează cu turaţie variabilă cu sarcina. În continuare, vor fi prezentate numai motoarele asincron fără colector, numite obişnuit motoare asincrone sau de inducţie, care sunt cele mai robuste şi sigure în exploatare, motiv pentru care sunt cele mai utilizate. Motorul asincron este compus din armătura statornică (stator) şi armătură rotorică (rotor). Statorul format din unul sau mai...

 • Prolog - Elemente de Inteligenta Artificiala in Energetica

  Cap. 1 PROLOG - Programare Logică (rezumat) 1.1 Introducere Diverse limbaje de programare integrează raţionamentul logic printre care şi Prolog care a fost implementat la Marsilia de către A. Colmerauer şi echipa sa în 1972, ca urmare a dezvoltărilor teoretice ale lui R. Kowalski. În continuare enumerăm cele mai importante caracteristici ale limbajului de programare logică PROLOG: • În Prolog, cunoştinţele sunt reprezentate sub formă de clauze Horn, adică clauze care au un singur literal...

 • Masurari Electrice si Electronice

  Cap 1. CONSIDERAŢII GENERALE. OBIECTUL CURSULUI Atât schimburile de energie cât şi schimburile de informaţie se fac cel mai frecvent pe suportul mărimilor electromagnetice, a căror măsurare precisă condiţionează desfăşurarea normală a proceselor implicate. -Se poate afirma, fără exagerare, că amploarea măsurărilor electrice şi electronice este astăzi comparabilă cu aceea a măsurării tuturor celorlalte mărimi fizice la un loc. Odată cu extinderea măsurărilor electrice a crescut şi precizia...

Pagina 2 din 13