Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Reducerea Poluarii

  Scurt istoric - programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch); - activităţile pentru managementul mediului; - măsurile de sprijin. Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (United Nations Environment Programme - UNEP), al cărui Consiliu de Conducere şi Secretariat au fost înfiinţate în decembrie 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Fondul voluntar pentru Mediu (Voluntary Environment Fund), înfiinţat în ianuarie 1973, în conformitate cu procedurile financiare ale...

 • Cursuri Energetica

  Omenirea este în pragul unei noi ere caracterizate prin tehnologii avansate si noi combustibili. Tranziţia în domeniul energiei va putea fi impusă de crize energetice sau ca efect al unei evoluţii tehnologice. În ambele cazuri vom asista la modalitati noi si complet diferite de a produce si a folosi energia. Va diferi numai intervalul de timp. Electricitatea ar putea fi generata de surse cu poluare practice zero folosita şi pentru a genera hidrogen, care, la randul lui, ar alimenta...

 • Energia si Consumul de Energie

  1. ENERGIA Ce este Energia? Energia defineşte calitatea schimbărilor şi proceselor care au loc în Univers, începând cu deplasarea în spaţiu şi terminând cu gândirea. Unitatea şi legătura formelor de mişcare a materiei, capacitatea lor inepuizabilă de transformare reciprocă au permis măsurarea diferitelor forme ale materiei printr-o măsură comună: ENERGIA. Conceptul de energie este fundamental, datorită legăturii existente între materie şi mişcare, dar şi datorită producerii şi...

 • Securitate Energetica

  Materiale didactice Cerinte Finalizare 2 Structura cursului Problematica modelarii si simularii cu calculatorul a problemelor decizionale Cerinte La seminar: lucrari practice care se vor regasi in biletele de la proba practica Proiectul individual Aplicarea tehnicii simularii pentru rezolvarea unei probleme decizionale 5 Proiectul va fi redactat si îndosariat si va contine: -Descrierea problemei si baza informationala -Modelul si programul de simulare utilizat -Cum a fost...

 • Energetica

  A. GENERALITĂŢI 1. Clasificarea surselor de energie Sursele de energie sunt clasificate în funcţie de caracteristicile acestora şi după ponderea pe care o au în balanţa energetică mondială. Din aceste puncte de vedere se definesc: - sursele de energie clasice sau convenţionale bazate pe: cărbune, petrol, gaze naturale, uraniu; - surse de energie regenerabile bazate pe: radiaţia solară, vânt, valuri sau maree, circulaţia apei în natură, căldura solului, biomasa; metanogeneza bacteriană; -...

 • Teoria Sistemelor

  Am definit semnalul ca o mãrime fizicã ce poate constitui un suport pentruinformaþie Cantitatea de informaþie purtatã de semnale se poate definii pe cale matematicã. Unitatea de informaþie se numeºte bit (b).Fie termenul mãsura cantitãþii de informaþie pe evenimentul produs.Fie un set de n evenimente independente,atunci cantitatea de informaþie purtatã se exprimã bit/simbol(mesaj) unde In teoria informaþiei,H reprezintã o entropie,adicã o mãsurã a gradului de stabilitate...

 • Gestiunea Energiei in Mediul Urban

  Mileniul III a debutat în condiţii deosebite, cu multe schimbări în domeniul sistemelor energetice din marea majoritate a ţărilor lumii. La cumpăna dintre milenii, tabloul internaţional al electricităţii apare impresionant, însă se află în umbra a două elemente ce se suprapun. În profida extraordinarei dezvoltări a sistemelor electroenergetice din ultima jumătate de secol, aproape 50 % din populaţia globului se situează încă în afara posibilităţilor de acces la electricitate. Conform...

 • Alimenterea cu Energie Electrica

  TEMA 1. INTRODUCERE 1.1. Infrastructura sectorului energetic. Amplasamentul actual al centralelor electrice şi structura reţelelor electrice de transport au fost determinate în perioada când sistemul electroenergetic republican reprezenta o parte integrantă a sistemului energetic sovietic. În prezent aceşti doi factori nu corespund pe deplin necesităţilor ce s-au creat după anul 1991, în primul rând, se evidenţiază un accentuat dezechilibru în amplasamentul capacităţilor de producere a...

 • Conversia Electrohidrodinamica

  ENERGIA NUCLEARĂ Dintre toate soluţiile enumerate, soluţia primordială pentru următorul secol va fi (probabil), energetica nucleară. Fizicienii au descoperit şi au pus la dispoziţia umanităţii două categorii de fenomene cu ajutorul cărora se pot obtine energie. Este vorba în primul rând de fisiunea nucleară, iar în al doilea rând de fuziunea nucleară. Energetica nucleară este o energetică curată pentru că ea nu produce poluarea pe care o datorăm altor tipuri de energetică, în special celei...

 • Hidrogenul

  5.1. Introducere Cu mai bine de şapte decenii în urmă, în anul 1923, cunoscutul savant Svante Arrhenius afirma, pesimist, că, menţinând actualul ritm de consum, omenirea riscă să rămână fără combustibili fosili spre sfârşitul secolului. Acum 25 de ani Louis Puiseaux spunea, în mod plastic, că „dincolo de anul 2000 va începe să se vadă fundul canistrei". Depăşirea anilor '70 ai ultimului secol pare să fi atenuat însă febra penuriei combustibilului. Şi cu toate acestea, minţi mai...

 • Echipamente si Instalatii Termice

  SCHIMBATOARE DE CALDURA Aparate termice în care are loc transferul caldurii de la un agent termic mai cald (agentul termic primar) catre un agent termic mai rece (agentul termic secundar), în procesele de racire, încalzire, condensare, vaporizare, etc. CLASIFICAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA 1. Functie de modul de realizare al transferului de caldura; 2. Functie de tipul constructiv; 3. Functie de numarul de fluide; 4. Functie de starea de agregare a agentilor termici; 5....

 • Structura, Caracteristici si Functionarea Pietei de Energie Electrica

  1. Restructurarea sectorului energetic Industria energiei electrice a fost dominată de-a lungul anilor de entităţi de dimensiuni mari care au avut autoritate totală asupra activităţilor de producţie, transport şi distribuţie a energiei electrice în domeniul lor de funcţionare. Astfel de entităţi au fost organizate ca entităţi integrate pe verticală şi constituiau singurul furnizor de energie electrică în zona lorde influenţă. În ultimele decade, sistemele electroenergetice din întreaga lume...

 • Materiale de Exploatare

  1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŢIŢEI 1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului Actualmente, sursa principală de obţinere a combustibililor şi uleiurilor pentru autovehicule este ţiţeiul, care reprezintă un lichid cu o compoziţie chimică compusă. El conţine 84 87% de carbon, 12 14% de hidrogen, restul, 1 5% de sulf, 1 3% de oxigen, 0 1% de azot. Carbonul şi hidrogenul, prezenţi în ţiţei, formează hidrocarburi CnHm în cantitate de mii de tipuri. De exemplu, benzinele conţin 500–600 tipuri de...

 • Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic

  1. Sistemul electroenergetic Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite în energie electrică iar energia electrică este transportată şi distribuită consumatorilor pentru a fi convertită într-o altă formă de energie utilă: energie mecanică, chimică, luminoasă, căldură etc. se numeşte sistem electroenergetic. Sistemul energetic are următoarele părţi principale: Centralele electrice Centralele electrice sunt părţi ale...

 • Combaterea Poluarii in CET

  IMPACTUL CENTRALELOR TERMOELECTRICE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT Tehnologiile moderne ce îsi au originea la jumãtatea secolului al XVIII-lea, când a început Revolutia Industrialã, au avut douã efecte contradictorii asupra umanitãtii. În timp ce si-au adus o contributie considerabilã la calitatea vietii si la producerea de bunuri, ele au determinat o degradare globalã a mediului înconjurãtor, printr-un consum nechibzuit de combustibili fosili si resurse naturale însotit de eliberarea de componente...

Pagina 3 din 13