Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Structura, Caracteristici si Functionarea Pietei de Energie Electrica

  1. Restructurarea sectorului energetic Industria energiei electrice a fost dominată de-a lungul anilor de entităţi de dimensiuni mari care au avut autoritate totală asupra activităţilor de producţie, transport şi distribuţie a energiei electrice în domeniul lor de funcţionare. Astfel de entităţi au fost organizate ca entităţi integrate pe verticală şi constituiau singurul furnizor de energie electrică în zona lorde influenţă. În ultimele decade, sistemele electroenergetice din întreaga lume...

 • Materiale de Exploatare

  1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŢIŢEI 1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului Actualmente, sursa principală de obţinere a combustibililor şi uleiurilor pentru autovehicule este ţiţeiul, care reprezintă un lichid cu o compoziţie chimică compusă. El conţine 84 87% de carbon, 12 14% de hidrogen, restul, 1 5% de sulf, 1 3% de oxigen, 0 1% de azot. Carbonul şi hidrogenul, prezenţi în ţiţei, formează hidrocarburi CnHm în cantitate de mii de tipuri. De exemplu, benzinele conţin 500–600 tipuri de...

 • Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic

  1. Sistemul electroenergetic Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite în energie electrică iar energia electrică este transportată şi distribuită consumatorilor pentru a fi convertită într-o altă formă de energie utilă: energie mecanică, chimică, luminoasă, căldură etc. se numeşte sistem electroenergetic. Sistemul energetic are următoarele părţi principale: Centralele electrice Centralele electrice sunt părţi ale...

 • Combaterea Poluarii in CET

  IMPACTUL CENTRALELOR TERMOELECTRICE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT Tehnologiile moderne ce îsi au originea la jumãtatea secolului al XVIII-lea, când a început Revolutia Industrialã, au avut douã efecte contradictorii asupra umanitãtii. În timp ce si-au adus o contributie considerabilã la calitatea vietii si la producerea de bunuri, ele au determinat o degradare globalã a mediului înconjurãtor, printr-un consum nechibzuit de combustibili fosili si resurse naturale însotit de eliberarea de componente...

 • Protectia prin Relee

  1. INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE A INSTALATIILOR ENERGETICE 1. Introducere Una dintre principalele conditii care se pun instalatiilor electrice este aceea a sigurantei în functionare, adicã a alimentarii continue cu energie electricã a consumatorilor. Asigurarea functionarii fãrã întrerupere a instalatiilor electrice are o importanta deosebita, atât datorita faptului ca urmãrile perturbãrilor în functionare pot fi foarte grave, cit si faptului ca instalatiile electrice sunt...

 • Reglementari si Legislatie Nucleara

  1. RADIOACTIVITATEA FACTOR DE RISC AL INSTALAŢIILOR NUCLEARE 1.1 NOŢIUNI GENERALE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ Pe durata funcţionării defectuoase/accidentale a unei instalaţii nucleare implicând împrăştieri radioactive, posibilele victimele pot fi iradiate (de către radiaţia emisă de substanţele radioactive) sau contaminate – intern sau extern – prin absorbţia aerului incărcat cu praf sau particule radioactive, a gazelor radioactive sau prin ingestia unor alimente sau lichide contaminate. Ca...

 • Materiale Electrotehnice

  OBIECTIVE După parcurgerea acestei unităţi de învăţăre trebuie să fii capabil să: - ştii ce înseamnă proprietate de material, caracteristică de material, parametru de - ştii cum se clasifică materialelor electrotehnice; - cunoştcare sunt poprietăţile comparative ale metalelor, metaloidelor şi nemetalelor; - cunoşti ce este o lege de material - cunoşti care sunt principalele legi de material în mecanică; - cunoşti care sunt principalele legi de material în termodinamică; - ştii care...

 • Surse de Energie

  1.3. Caracterizarea surselor primare de energie Sistemele de producere a energiei electrice diferă în funcţie de: sursa primară de energie, dacă sunt autonome sau legate la reţea, gradul de întrerupere, calitatea şi costul energiei electrice, producerea energiei electrice se bazează pe elemente statice sau în mişcare de rotaţie. Majoritatea surselor de energie din lume depind de generatoare rotative: hidroenergia, energia eoliană, energia furnizată de combustibii fosili (motoare...

 • Energetica si Conversia Energiei

  EGCE-1 1.1. Conceptul de energie Energia este unul dintre cele mai profunde si utile concepte descoperite de om. Intelegerea sa corecta prezinta o importanta esentiala nu numai pentru energeticieni, dar si pentru intreaga societate umana in calitate de beneficiar al ei. Din punct de vedere etimologic termenul de energie provine din cuvantul grec “energhia”, respectiv din cel latin “energia”, care aveau intelesul de “activitate”. Totalitatea experimentelor acumulate in decursul secolelor...

 • Instalatii Electrice

  CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI ALTERNATIV FAŢĂ DE CEL CONTINUU Energia electrică constituie principala formă de energie utilizată în întreprinderile industriale. Acest lucru se datorează următoarelor avantaje pe care energia electrică le are în comparaţie cu alte forme de energie şi anume: - randamentele la care se produce, se transportă şi se distribuie spre consumatori sunt mult mai...

 • Teoria Reactorului Nuclear

  Ecuaţia de continuitate Ecuaţia de continuitate Această ecuaţie reprezintă forma generală a ecuaţiei de conservare a numărului de neutroni din unitatea de volum a mediului în care se află neutroni termici. În mediul respectiv considerăm un domeniu spaţial D, în care la momentul t se află un număr de neutroni dat de expresia: . Dacă starea sistemului este nestaţionară, acest număr se modifică în timp, din D putând să dispară neutroni prin absorbţie şi scurgeri, dar pot să şi apară...

 • Les Energies Renouvelables

  LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Les sources énergétiques qui : assurent les activités industrielles et commerciales, procurent le confort et la souplesse au milieu domestique, sont constituées pour leur grande majorité de gisements: charbon, pétrole, gaz, uranium. L'épuisement à plus ou moins long terme de ces gisements impose que l'on se penche dès aujourd'hui sur les sources d'énergie renouvelables. 1. Classification des sources d'énergie renouvelables: - l'énergie solaire, - l'énergie...

 • Termotehnica si Mecanica Fluidelor

  1. Noţiuni generale 1.1. Mărimi şi unităţi de măsură O mărime cuprinde o latură cantitativă - valoarea şi una calitativă - unitatea de măsură, din punct de vedere matematic aceasta exprimându-se sub forma: Sistemul Internaţional de unităţi de măsură Prima clasă: Unităţile funda-mentale: în număr de şapte, sunt bine definite conside-rate inde-pendente din punct de vede-re dimen-sional A doua clasă:Unităţile de măsură derivate sunt formate pe baza unor relaţii algebrice care conţin...

 • Bilant Masic

  6.1. Stabilirea regimului tehnologic Secţia este proiectată în vederea obţinerii a 7000 hL/an de vin roşu. L/an = 700 m3/an Unde: - Vv - reprezintă volumul final de vin roşu, L; - Mv – masa de vin roşu, kg; - ρv – densitatea vinului roşu, kg/m3. kg/m3 kg/an Ţinând cont de: - sâmbetele şi duminicile libere; - zilele de sărbătoare; - luna în care fabrica este în remont, rezultă că fabrica lucrează 240 zile/an. Astfel, se vor produce: kg vin/zi L vin/zi. Se lucrează un singur...

 • Pompe de Caldura

  Ameliorarea eficacitatii proceselor energetice, industriale sau civile se realizeaza in mare masura prin introducerea in circuitul energetic a resurselor secundare de energie care apar si se dezvolta simultan cu aceste procese. Pompele de caldura fac parte din categoria instalatiilor care utilizeaza aceste resurse care pot aduce o contributie importanta la o mai buna utilizare a energiei pentru alimentarea cu caldura la niveluri termice moderate, solicitate de numeroase procese tehnologice...

Pagina 4 din 13