Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Procedee de Tratare a Neutrului Retelelor Electrice

  NEUTRULUI RETELELOR ELECTRICE Studii de caz Din punct de vedere al tratării neutrului reţelele electrice pot fi cu: 1. neutrul izolat; 2. neutrul tratat (pus la pământ prin intermediul unei bobine de stingere); 3. neutrul legat direct la pământ. Reţea cu neutrul izolat = o reţea al cărei neutru nu are nici o legătură special făcută cu pământul. Reţea compensată prin bobină de stingere = o reţea al cărei neutru este legat la pământ printr-o bobină a cărei reactanţă are o astfel de...

 • Tehnologia Montarii Utilajului Electric

  1.1 Introducere. Generalităţi Energie – măsură de mişcare a materiei. Energie electrică – parte a energiei datorită căreia, într-un aparat, conectat la reţeaua electrică se degajă căldură, se emană lumină, are loc procesul de electroliză, ia naştere un efort mecanic, etc. Electricitate – totalitatea fenomenelor, care sunt legate de existenţa, mişcarea şi interacţiunea sarcinilor electrice. Energia electrică ce produce la centrale electrice, amplasate de regulă în preajma surselor de...

 • Metrologie

  Introducere Măsurările au o importanţă mare în viaţa oamenilor. Cu măsurările omul se întâlneşte la fiecare pas al activităţii sale, începând cu determinarea distanţelor la ochi şi terminând cu verificarea şi dirijarea unor procese tehnologice compuse şi efectuarea unor cercetărilor ştiinţifice. Dezvoltarea ştiinţei este condiţionată de progresul în domeniul măsurărilor. Măsurarea este una din mijloacele de cunoaştere. De aceea cele mai multe cercetări sunt însoţite de măsurări, care...

 • Calcul a Pierderilor de Putere si Energie Electrica in Liniile de Joasa Tensiune cu Sarcini Echidistant Repartizate

  Rezumat. În lucrare sunt deduse relaţiile de calcul pentru evaluarea pierderilor de putere active si energie electrică pentru liniile electrice de distribuţie de joasă tensiune monofilare. Totodata se propune un model matematic pentru liniile electrice de distribuţie de joasă tensiune trifazate cu sau fără conductor de nul de exploatare. In fine este inclus un cuprinzator studiu de caz pentru o reţea de distribuţie de joasă tensiune din cadrul FDFEE „Muntenia Nord” (oraş Ploieşti). 1. Cazul...

 • Calitatea Energiei si Compatibilitatea Electromagnetica

  NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE 1.1. PERTURBAŢII IN REŢELELE ELECTRICE Cauzele perturbaţiilor care apar în reţeaua de alimentare sunt diverse şi se pot împărţi în două mari categorii: A. cauze aleatoare; B. cauze cu caracter permanent sau semipermanent. Cauzele aleatoare sunt fenomene cu caracter accidental, cum ar fi trăsnetul. Perturbaţiile pe care acestea le determină sunt localizate fie în elementele reţelei (linii, cabluri, transformatoare, etc.), fie în...

 • Teoria Sistemelor si Reglaj Automat

  Noţiunea de sistem : a. sistemul este privit din punct de vedere intrare / ieşire . IN OUT intrare-ieşire BLACK BOX b. sistemul este privit din punct de vedere intrare – stare (x) – ieşire . IN OUT intrare-stare (x)-ieşire . Primul sistem construit a fost cel numit „sistem de reglare a nivelului ” . Următorul sistem ( maşina cu aburi ) a lui James Watt pentru reglarea turaţiei . Se fac două operaţii asupra sistemului : - operaţia de mecanizare ; - operaţia de automatizare ....

 • Actionari Hidro Pneumatice

  Capitol introductiv 1.1. Generalităţi asupra sistemelor de acţionare hidraulice şi pneumatice Acţionările hidraulică şi pneumatică reprezintă ansamblul de operaţii prin care o instalaţie execută un lucru mecanic, pentru învingerea unar forţe sau cupluri rezistente active şi/sau pasive, prin conversie mecano-hidro-mecanică, respectiv mecano-pneumo-mecanică, în mişcare după traiectorii de translaţie sau de rotaţie, cu anumite caracteristici cinematice staţionare şi dinamice, conform unui...

 • Fiabilitate

  1.1. CALITATEA PRODUSELOR Calitatea este apanajul tehnologiilor de vârf, iar acestea sunt astazi girul competitivitatii. Extinderea tehnologiilor de vârf pâna la globalizare, presupune utilizarea de noi resurse, ce a concis ca moment cu perceperea limitarii resurselor terestre. Goana dupa tehnologii noi, care sa transforme intr-o mai mare masura resursele disponibile in produse utilizabile, a accentuat rolul jucat de calitate, generând in buna parte conceptul managementului calitatii totale....

 • Pompa Centrifuga

  Procesul de aspiraţie Procesul de aspiraţie, sau ridicarea lichidului din rezervorul de alimentare la pompă are loc – în mod normal – datorită depresiunii ce se formează în rotor în timpul funcţionării. FIG.2.27. Dacă p a este presiunea din rezervorul de aspiraţie şi admiţând că depresiunea din rotor ar atinge vidul înălţimea teoretică maximă de aspiraţie ar fi: având limita când p a = 760 mmHg = 9,8110.333N/ ; Hasp = 10,333m În figura 2.27 este reprezentat traseul de aspiraţie al unei...

 • Pompa Axiala

  2.11. POMPE AXIALE 2.11.1. Principiul constructiv şi funcţional În pompele axiale procesul de lucru se deosebeşte de cel din pompele centrifuge prin faptul că fluxul axial, energia specifică de presiune nu se obţine prin afectul forţelor centrifuge ci printr-o transformare (parţială) a energiei specifice cinetice în canalul interpaletar. Domeniul de lucru este acela al debitelor mari şi foarte mari (750…66.000) şi al înălţimilor de pompare mici, de ordinul 1,5 – 23 mH2O. Randamentele...

 • Ventilatoare

  VENTILATOARE 1.. VENTILATOARE CENTRIFUGE 1.1..Generalităţi Ventilatoarele sunt maşini destinate transportului aerului şi gazelor la joasă presiune. Procesul de lucru în ventilatoare având ca efect creşterea energiei de presiune a gazului între aspiraţie şi refulare, în general mai mică de 1.500mm H2O, poate fi studiat fără a lua în considerare compresia termodinamică şi ca atare teoria de bază de la pompe poate fi aplicată aproape integral. Domeniul superior limitei de presiune menţionate...

 • Schimbatoare de Caldura

  4.1. Tipuri constructive de schimbătoare de căldură Schimbătoarele de căldură reprezintă aparate care au drept scop transferul de căldură de la un fluid la altul în procese de încălzire, răcire, fierbere, condensare sau în alte procese termice în care sunt prezente două sau mai multe fluide cu temperaturi diferite. Clasificarea schimbătoarelor de căldură 1. După principiul de funcţionare, schimbătoarele de căldură pot fi împărţite în trei categorii: recuperatoare, regeneratoare sau prin...

 • Masurari Electrice si Achizitii de Date

  I. NOŢIUNI GENERALE DE METROLOGIE 1.1. Obiectul metrologiei, conceptul de măsurare Metrologia ca ştiinţă a măsurătorilor are ca obiect determinarea valorică a mărimilor fizice. Metrologia se aplică întregului ansamblu de fenomene care formează obiectul fizicii şi al ştiinţelor exacte, cu observaţia că punctul de vedere din care le cercetează îi este propriu: măsurarea, compararea de mărimi. Măsurătoarea se defineşte ca operaţie experimentală prin care se determină cu ajutorul...

 • Protectia Liniilor Radiale

  CONSIDERATII GENERELALE Problema protectiei liniilor din retelele electrice este mai complicata decat a echipamentului din centrale si statii,deoarece tipul si schema protectiei adoptate depind de un numar mai mare de factori.Printre acestia pot ti enumerati :configuratia retelei(radiala,buclata,complexa,cu statii in derivatie,agatate,cu linii paralele etc.),importanta liniei in cadrul sistemului electric sau al interconexiunii,modul de tratare a neutrului influenta defectelor de pe linie...

 • Sisteme Moderne de Protectie in Electrotehnica

  1. Principii de realizare a instalaţiilor de protecţii prin relee. 1.1. Tipuri de protecţii prin relee. Funcţionarea instalaţiilor de protecţii prin relee se bazează pe o serie de fenomene ce însoţesc defectele şi regimurile anormale de funcţionare. Pentru evidenţierea unora din aceste fenomene , se consideră cazul unei linii de interconexiune L1 între centralele C1 , C2 , figura 1.1. Fig. 1.1. Linia de interconexiune între centralele C1 , C2 (a); diagramele tensiunilor , curenţilor şi...

Pagina 5 din 13