Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Calitatea Energiei Electrice

  1 Perturbatii în sisteme electroenergetice. 1.1 Aspecte generale Marimile de stare ale unui circuit electric, în sens larg, sunt tensiunea electrica si curentul electric. Acestea definesc energia electrica si îi caracterizeaza calitatea. Aceasta este evaluata printr-un set de indicatori specifici, ale caror valori si limite de variatie acceptabile sunt stabilite pin norme. Normele actuale de calitate a energiei electrice sunt stabilite pe baza unor daune medii determinate în sistemele...

 • Utilizarea Energie Electrice

  1.-Perturbatiile analizate în calitatea energiei electrice sunt perturbatii electromagnetice conduse a caror frecventa limita superioara este de: a) 3 kHz; b) 5 kHz; c) 9 kHz; d) 15 kHz. 2.- Punct comun de cuplare (PCC): a) nod de 110 kV; b) nod de MT; c) nod în reteaua electrica de alimentare cu energie electrica care nu este specific unui anumit consumator si la care sunt sau pot fi conectati si alti consumatori; d) statie de transformare. 3. - Tensiunea declarata (Uc) este...

 • Tehnologii Digitale

  1 Introducere O caracteristica generală a instalaţiilor moderne de protecţie şi automatizare utilizate în domeniul electroenergetic constă în introducerea pe scară largă a sistemelor informatice electronice funcţionând în timp real (on-line). Astfel de sisteme, denumite în continuare în sens larg sisteme digitale, înlocuiesc practic total instalaţiile clasice de circuite secundare prin care se asigură comanda, blocajul, măsurarea, protecţia şi automatizarea aferente circuitelor primare...

 • Bazele Electroenergeticii

  CAP.1. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI Stările şi fenomenele fizice se caracterizează cu ajutorul mărimilor fizice care se clasifică în: · mărimi primitive, care se introduc pe cale experimentală; · mărimi derivate, care se definesc cu ajutorul mărimilor primitive. Teoria macroscopică a fenomenelor electromagnetice utilizează şase specii de mărimi primitive specifice, care caracterizează complet starea electromagnetică a corpurilor şi starea câmpului electromagnetic....

 • Masurari in Energetica

  C A P I T O L U L 1 INTRODUCERE ÎN METROLOGIE 1.1. CONCEPTUL DE MĂSURARE 1.1.1. Obiectul ştiinţei măsurării Pentru a pătrunde în acest domeniu se vor prezenta mai întâi câteva definiţii şi concepte specifice absolut necesare. Metrologia este definită ca domeniul de cunoştinţe referitoare la măsurări, cuprinzând toate aspectele, atât teoretice cât şi practice, ale măsurărilor, oricare ar fi nivelul lor de precizie, mărimea măsurată, modalitatea şi scopul efectuării, domeniul ştiinţei sau...

 • Curs Solar Termic

  2. Modelarea componentelor sistemelor hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare 2.1. Colectoarele solare Calculul eficientei colectoarelor solare prin masuratori directe Eficienta colectoarelor solare termice este definita de urmatoarea formula [11]: disponibil livrat colector Q Q h = (1) , unde colector este eficienta colectorului termic; Qlivrat este fluxul termic livrat de catre colector; Qdisponibil este fluxul radiatiei solare incidente pe...

 • Utilajele Tehnologice si Actionari Electrice din Industria Hartiei si Cartonului

  9.1 Principii tehnologice şi constructive generale Hârtia a fost inventată în secolul al II e.n. de către chinezi, care s-au inspirat de la viespi, cum acestea amestecă lemnul cu apă pentru a-şi confecţiona cuibul. Progresul tehnico-ştiinţific de astăzi ar fi de neînchipuit fără hârtie. Însă mulţi consumatori de hârtie sau carton nu-şi dau seama de tehnologia complicată şi de consumul mare de energie electrică şi termică, necesare pentru producerea ei. De exemplu, pentru a produce 1 t de...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  1.1. OBIECTUL CURSULUI Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent). Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr...

 • Aparate si Echipamente Electrice

  INTRODUCERE Obiectul cursului îl constituie studiul teoretic şi practic referitor la solicitările şi principiile constructive şi funcţionale ale aparatelor şi echipamentelor electrice de joasă şi înaltă tensiune utilizate în instalaţiele electrice pentru centrale şi staţii, în vederea exploatării economice şi sigure a acestor ehipamente de importanţă majoră în domeniul energetic. Ansamblul instalaţiilor care asigură procesul de producere ,transformare, trasport, distribuţie şi consum de...

 • Utilizarea Energiei Termice - Curs 6

  6. INSTALAŢII ŞI SCHEME SPECIFICE SURSELOR DE CĂLDURĂ PENTRU LIVRAREA CĂLDURII SUB FORMĂ DE ABUR 6.1. INSTALAŢIILE SURSELOR DE CĂLDURĂ SPECIFICE LIVRĂRII ABURULUI Acestea sunt impuse de necesitatea “acordării” parametrilor aburului disponibili la nivelul sursei de căldură, cu cei impuşi de consumatori. Punerea de acord a “ofertei” cu “cererea”, înseamnă de fapt utilizarea la sursele de căldură a unor instalaţii intermediare de transformare a parametrilor aburului, cum sunt instalaţiile de...

 • Utilizarea Energiei Termice - Curs 5

  5. INSTALAŢII ŞI SCHEME SPECIFICE CT ŞI CCG PENTRU LIVRAREA CĂLDURII SUB FORMĂ DE APĂ FIERBINTE 5.1. STRUCTURA GENERALĂ A SCHEMELOR DE LIVRARE A APEI FIERBINŢI Instalaţiile specifice ale CT şi CCG pentru livrarea căldurii, sub formă de apă fierbinte, reprezintă ansamblul echipamentelor pentru prepararea şi vehicularea agentului termic. Tipul instalaţiilor folosite în acest scop depinde de profilul sursei de alimentare cu căldură, natura şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor de...

 • Utilizarea Energiei Termice - Curs 4

  4. STRUCTURA MODULARĂ A SURSELOR DE PRODUCERE A CĂLDURII – SCHEMELE DE PRINCIPIU 4.1. STRUCTURA GENERALĂ A SURSELOR DE PRODUCERE A CĂLDURII Principalele subansamble ale unei surse de alimentare cu căldură sunt următoarele: 4.1.1. Instalaţiile care transformă energia potenţială a resurselor primare în căldură şi/sau lucru mecanic: - la CT, acestea sunt cazanele de abur sau/şi apă fierbinte ori apă caldă, în funcţie de natura şi parametrii agentului termic produs; - la centralele de...

 • Utilizarea Energiei Termice - Curs 2

  Prin „sarcina termică a SAC” se înţelege totalitatea cererilor de căldură ale consumatorilor unui sistem de alimentare cu căldură. 2.1. STRUCTURA SARCINII TERMICE SAC În cazul cel mai general, sarcina termică a unui SAC are structura din relaţia 2.1: în care este consumul de căldură – c.c. – pentru încălzirea incintelor; – c.c. pentru ventilarea incintelor; – c.c. pentru climatizarea spaţiilor; – c.c. pentru sere legumicole şi/sau floricole; – c.c. pentru prepararea apei calde de consum...

 • Convertoare de Frecventa - Capitolul 1

  1. Caracteristica generală a convertizoarelor clasice de frecvenţă pentru reglarea vitezei motoarelor asincrone 1.1 Clasificarea şi proprietăţile principale ale convertizoarelor de frecvenţă cu invertoare autonome Convertizoarele de frecvenţă (CF) cu invertoare autonome (IA) reprezintă nişte convertoare electronice indirecte, care transformă energia de curent alternativ de tensiune şi frecvenţă constante de la intrare în energie de curent alternativ de tensiune şi frecvenţă variabile la...

 • Comanda Secventiala a Actionarilor Electrice - Capitolul 1

  INTRODUCERE Caracteristica generală şi clasificarea sistemelor de comandă automatizată ale acţionărilor electrice Acţionările electrice (AE) ale mecanismelor şi maşinilor de lucru (ML) industriale moderne se caracterizează prin anumite particularităţi. În primul rând, ele sunt relativ complexe (complicate), deoarece includ mai multe elemente componente: - identice sau de natură diferită (mecanice, electromecanice, electrice, electronice); - de aceeaşi putere sau de puteri diferite; -...

Pagina 6 din 13