Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Sisteme de Management al Calitatii

  TEMA 1. Esenţa, conţinutul şi importanţa promovării managementului calităţii 1. Evoluţia conceptului de management al calităţii. 2. Abordarea teoriilor contemporane ale managementului calităţii. 3. Principiile managementului calităţii. 4. Funcţiile managementului calităţii. 5. Particularităţile adaptării managementului calităţii în practica managerială a Republicii Moldova. Evoluţia conceptului de management al calităţii: Etapa inspecţiei calităţii. Etapa controlului calităţii...

 • Retele Electrice

  Reţele electrice – partea II-a 1. Calculul liniilor de transport de energie electrică Liniile de transport al energiei electrice au anumite particularităţi: - nu se pot neglija curenţii transversali prin izolaţia liniilor - intensitatea curentului de conducţie longitudinal nu este constant, datorită existenţei componentei transversal - la mersul în gol al liniei curentul la sursă nu este zero. Acest curent este de natură capacitivă - tensiunea pe liniile în gol creşte de la sursă spre...

 • Sistem de Control Vectorial al Motorului Asincron de Tractiune al Troleibuzului

  1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI Cuvinte cheie: tracţiune electrică, troleibuz, motor asincron, convertor DC/AC, PWM, sistem de reglare, control vectorial, model matematic, observator, regulatoare, traductoare de tensiune, curent şi viteză. Controlul vectorial este bazat pe principiul orientării după câmp (Field Oriented Control – F.O.C.) şi modelul matematic bifazat al motorului asincron (MA). Alegerea fluxului rotoric ca flux al câmpului de orientare (fig.1.1) este benefică atât...

 • Estimarea Starii Statice

  Capitolul 2 ESTIMAREA STĂRII STATICE 2.1. Definirea estimatorului de stare Starea statică sau regimul permanent de funcţionare a unui sistem electroenergetic (SEE ), poate fi complet determinat cu ajutorul unui set minimal de mărimi fizice denumite variabile de stare, care constituie componentele vectorului de stare . Pentru un SEE cu n noduri, vectorul de stare, definit ca un vector real, are dimensiunea . Componentele lui sunt constituite din modulele tensiunilor în toate nodurile şi...

 • Extractia Petrolului - Operatii de Stimulare - Interventii si Reparatii

  INFLUENŢA ZONEI DE STRAT DIN JURUL GĂURII DE SONDĂ ASUPRA EXPLOATĂRII SONDELOR 1.1. Cauzele care conduc la blocarea curgerii fluidelor din stratele productive spre sonde Pe întreaga durată de exploatare a unui zăcământ de hidrocarburi de la deschidere, punere în producţie şi apoi pe parcursul exploatării până la stadiul de epuizare a sa din punct de vedere energetic, pot interveni o serie de factori şi de fenomene, care prin natura, frecvenţa şi intensitatea lor, au ca efect crearea unei...

 • Termodinamica

  1. LUCRĂRI PRACTICE DE CALORIMETRIE 1.1. DETERMINAREA CALORIMETRICĂ A ENTALPIEI DE VAPORIZARE A LICHIDELOR 1. Scopul lucrării Determinarea experimentală a entalpiei de vaporizare a acetonei prin metoda calorimetrică. 2. Teoria lucrării Vaporizarea unui lichid este însoţită de absorbţie de căldură. Deoarece temperatura rămâne constantă, această energie absorbită serveşte pentru învingerea forţelor de atracţie intermoleculare şi la efectuarea lucrului de destindere a vaporilor...

 • Depozitarea Gazelor Naturale

  INTRODUCERE Variatiile cererii de gaze sunt determinate în special de modificarea consumului la încălzirea spaţiului de locuit, administrative şi comerciale de la vară la iarnă, de la o zi de iarnă normală la zile de iarnă cu temperaturi deosebit de scăzute, de la ore de vârf la ore cu consum minim etc. Toate aceste variaţii pot fi redate prin aşa numitele curbe de sarcină care pun în evidenţa vârfuri de consum sezoniere, diurne sau orare, diferite ca aspect de la consumator la consumator,...

 • Atributii si Competente ale Organismelor de Conducere a SEN

  1. Introducere În baza ordonanţei de urgenţă (OUG) nr. 29/22.10.1998 s-a înfiinţat Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.), instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, care este abilitată cu următoarele competenţe: a) emite, acordă, suspendă sau retrage autorizaţiile şi licenţele pentru agenţii economici existenţi în sectorul energiei electrice şi termice, precum şi pentru cei care vor apărea ca urmare a deschiderii pieţei de...

 • Energetica Cladirilor

  1.MICROCLIMATUL INTERIOR AL UNEI CLĂDIRI 1.1. Importanţa realizării confortului termic Confortul termic este definit de ASHRAE* (Standard ANSI/ASHRAE 55-2004) şi de standardul ISO 7730:2005 ca fiind acea stare a minţii care exprimă satisfacţie în raport cu mediul înconjurător. Confortul termic se referă la suma de condiţii ale mediului înconjurător, în cadrul cărora percepţia mentală şi fizică este de confort, fără eforturi din partea organismului pentru compensarea termică. Din punct de...

 • Siguranta si Costurile de Evaluare a Retelelor Electrice de Transport pe Piata Competitiva a Energiei Electrice

  Abstract-Sistemele electrice de putere sunt în continuă creştere din punct de vedere al implicării pe piaţa electrica de energie unde mai mulţi jucători au acces la reţelele de transport în mod regulat. Scopul acestei lucrări este de a prezenta şi îmbunătăţii metodele de evaluare şi programul RACTRS de calculator asociat ce poate fi folosit pentru analiza siguranţei şi costurilor al reţelelor de transport care gazduiesc aceste tranzacţii. Aceasta este o metoda care se bazează pe o simulare...

 • Curs Echipamente si Instalatii Tehnice

  Procedee de producere a frigului artifical Principiul al doilea al termodinamicii: orice corp se poate raci pe cale naturala pâna la temperatura mediului ce îl înconjoara. Racirea lui în continuare se poate realiza numai pe cale artificiala. Instalatiile frigorifice se utilizeaza pentru scaderea si mentinerea temperaturii unui corp sau sistem de corpuri sub temperatura mediului înconjurator. în procesul de racire participa întotdeauna cel putin doua corpuri: corpul racit si corpul care...

 • Sistemul de Racire la Oprire

  ROL .FUNCŢII Răceşte SPTC de la 177oC la 54oC Asigura răcirea zonei active (de la 54oC la 38oC ) pe timpul perioadelor de întreţinere la generatoarele de abur si /sau pompele primare ,când circuitul primar este golit pana la nivelul colectoarelor  Asigura răcirea Reactorului in cazuri de urgenţa de la 267oC DESCRIEREA SISTEMULUI SI A COMPONENTELOR debitul 10-15% căldură evacuată :1-3% pompe centrifuge, verticale, de 225 kW Răcitoarele orizontale, cu ţevi în U FUNCŢIONAREA...

 • Dinamica Centralei si Controlabilitatea IMR-ului

  Introducere Reactorul modulat integrat, cu apa(IMR) este un reactor usor cu apa, inovator, la scara redusa, utilizand doua vase de circulatie naturala cu auto-presurizare in sistemul primar de racire. Noi numim acest sistem ,, Sistemul Hibrid de Transport al Caldurii”( Hybrid Heat Transport System) (HHTS). In cazul tipului U cu SG-urile unite, rata transferului de caldura a suprafetei starii gazoase cu cea lichida se va modifica datorita fluctuatiei de pe admisia inferioara de apa cauzata...

 • SCADA

  Sisteme energetice inteligente - Transportul şi distribuţia eficientă a energiei electrice reprezintă cerinţe fundamentale pentru a asigura societăţii civile şi economiei resursele energetice esenţiale. - Necesitatea de a reînnoi reţelele de energie electrică ale Europei precum şi cererea de energie tot mai mare, reprezintă premise pentru consolidarea unei pieţe de electricitate trans-europene, alături de integrarea de surse de energie sustenabile (incluzând sursele regenerabile). - Pentru...

 • Rolul Invatamantului in Promovarea Eficientei Energetice

  1.Eficienta energetica – o prioritate actuala a societatii În ultimii ani, atât guvernele cât si populatia au înteles si au constientizat necesitatea aplicarii masurilor de conservare a energiei si de reducere a facturii energetice. În prezent, în toate tarile dezvoltate, o abordare corecta privind utilizarea eficienta a energiei s-a dovedit vitala pentru asigurarea profitabilitatii si a competitivitatii: •industriei •comertului •agriculturii •altor sectoare de activitate....

Pagina 7 din 13