Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Drept si Legislatie in Energetica

  1. ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 1.1 DEFINIŢII ALE DREPTULUI În ştiinţa juridică s-au conturat o serie de semnificaţii acordate dreptului1: 1) Dreptul obiectiv – ansamblul de norme juridice din societate. Totalitatea normelor juridice în vigoare alcătuiesc dreptul pozitiv. Dreptul obiectiv are o serie de trăsături: - are caracter normativ, fiind format din reguli de conduită, stabilind comportamentul juridic al oamenilor; - regulile de conduită care alcătuiesc dreptul...

 • Supratensiuni in Retelele Electrice

  1. SUPRATENSINI ÎN REŢELE ELECTRICE Supratensiunile sunt tensiuni electrice anormale care apărând într-un circuit electric ca urmare a unei perturbaţii, depăşind tensiunea de serviciu, poate conduce la deteriorarea izolaţiei ceea ce poate afecta siguranţa în funcţionare a sistemului. 1.1. Clasificarea supratensiunilor a. După sensul lor supratensiunile pot fi: - transversale – creşterea anormală a tensiunii între un conductor şi pământ sau între conductoare de polaritate diferită, de...

 • Aerogeneratoare

  Cap.1 Energetica eoliană Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Energia eoliană este prelucrată în centrale eoliano-electrice. În...

 • Producerea Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Expunere de motive - Producatorii de energie electrica, industria de echipamente si instalatii electrice, consumatorii de energie electrica, au nevoie de specialisti cu pregatire în domeniul producerii, trasportului, distributiei si utilizarii energiei electrice; - Necesitatea cresterii eficientei, micsorarii consumurilor, diminuarea influentei negative asupra mediului, cresterea si asigurarea calitatii în domeniul producerii, transportului si distributiei energiei electrice...

 • Fiabilitate

  Def: Feabilitatea- este prob unui element sau system sa indeplineasca functiile pentru care este destinat pentru un interval de timp dat si cu un anumit grad de incredere. 1. media timpului total de functionare 2. media timpului total de defect 3. media num de defectari 4. intensitatea de defectare 5. intensitatea de reparare Obiectele fiabilitatii Elementul –este cea mai mica dentitate pentru care dorim sa calculam indicatorii de fiabilitate. Sistemul –este o totalitate de elemente...

 • Combustibili Neconventionali, Carbune Lichid

  1.Formarea si compozitia carbunelui: - Materia iniţială de bază din care i-a naştere cărbunele sunt resturi de plante fosile, care constau mai ales din feriga uriaşa care în urmă cu 400 de milioane de ani alcătuia adevărate păduri. - După moartea lor aceste plante se scufundau în mlaştină unde fiind izolate de aerul atmosferic urmează o serie de procese anaerobe, în primele faze se formează turba. - Compoziţia se poate exprima ca: - masă organică, care conţine C, H, N, O şi S din...

 • Energetica Mondiala

  1. Importanţa, locul şi structura energeticii mondiale Energetica ca ramură a industriei se ocupă cu explorarea, extragerea, prelucrarea, utilizarea tuturor surselor energetice, cu producerea energiei electrice şi cu distribuirea ei. Importanţa energeticii rezidă şi din faptul că ei îi revine 1/3 din costul alocărilor fondurilor fixe şi asignaţiilor capitale. În această ramură lucrează 1/5 din populaţia activă ocupată în industrie. Totodată, energetica este un mare consumator de materie...

 • Actionari si Comenzi Electrice

  OBIECTIVELE DISCIPLINEI -Cunoasterea structurii si a caracteristicilor generale ale sistemelor de actionare; -Cunoasterea principalelor tipuri de motoare electrice si a caracteristicilor lor functionale; -Conoasterea aparatajului electric general: rol,caracteristici functionale, simbolizare, utilizari; -Cunoasterea principiilor de alcatuir a schemelor electrice pentru realizarea principalelor functiuni ale sistemului de actionare, cum sunt: pornire-oprire; inversarea sensului de miscare,...

 • Materiale, Organe de Masini si Mecanisme Folosite la Tractoare, Instalatii si Masini Agricole

  1.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Energetica este o ştiinţă tehnică care se ocupă cu exploatarea surselor de energie, transformarea şi utilizarea energiei. Energia reprezintă capacitatea unui sistem material de a produce un lucru mecanic sau echivalentul acestuia. Energia poate fi: termică; electrică; chimică; mecanică; hidraulică; nucleară, etc. In naturã au loc transformări permanente si reciproce ale diferitelor forme de energie, transformări ce duc la micşorarea sau dispariţia unor forme...

 • Valorificarea Energetica a Resurselor Geotermale

  Aspecte generale privind energia geotermală Necesitatea asiguraii unei dezvoltari energetice durabile, concomitent cu protejarea mediului inconjurator a condus, in ultimii 10 – 15 ani, la intensificarea preocuparilor privind promovarea resurselor regenerabile de energie si a tehnologiilor industriale suport. Politica UE in acest domeniu, exprimata prin Carta Alba si Directiva Europeana 2001/77/CE privind producerea de energie din surse regenerabile, prevede ca, pana in anul 2010, Uniunea...

 • Generalitati Privind Masurarea Marimilor Fizice

  Descrierea din punct de vedere cantitativ a fenomenelor, a caracteristicilor si proprietatilor corpurilor din lumea inconjuratoare se face cu ajutorul unor marimi. Pentru cunoasterea valorilor acestor marimi se apeleaza la masuratori. Domeniul care se ocupa de masurarea marimilor se numeste metrologie. Operatia de masurare consta in compararea cantitativa a marimii de masurat (necunoscuta) cu o marime cunoscuta, de aceeasi natura. Cantitatea supusa operatiei de masurare se numeste...

 • Surse Regenerabile

  1. Radiatia solara 1.1. Introducere Fuziunea nucleara solara elibereaza o cantitate impresionanta de energie (estimata la 3,47 X 1024 kW). Pamântul îsi primeste, practic, toata energia de la soare sub forma de radiatie electromagnetica. Radiatia incidenta la o distanta egala cu distanta medie solara la extremitatea atmosferei pe un plan normal este constanta solara = 1360 W/m2 (1), fiind o functionala de pozitia orbitala a pamântului. Daca Ss este radiatia solara totala pe toate...

 • Bazele Termodinamicii Tehnice II

  8.1. Noţiuni generale În procesele din sistemele termodinamice agenţii de lucru în stare gazoasă, care sunt fluide compresibile, efectuează transformări termodinamice, prin schimb de căldură şi lucru cu exteriorul. Organizarea şi realizarea acestor procese, cum ar fi arderea combustibililor, curgerea prin dispozitive cu secţiune constantă sau variabilă, schimbul de fluid în instalaţiile de condiţionare – climatizare etc., precum şi condiţiile în care are loc schimbul de căldură şi lucru din...

 • Centrale Conventionale cu Abur

  3. CENTRALE CONVENTIONALE CU ABUR 3.1. Cicluri termodinamice cu turbine cu abur Ciclul termodinamic care sta la baza functionarii centralelor conventionale cu abur (CCA) este cel cu abur supraîncalzit, cunoscut si sub denumirea de ciclul Hirn (figura 3.1a). Principala caracteristica este faptul ca, pentru a produce lucrul mecanic, este utilizat abur supraîncalzit. a) b) Fig. 3.1. Cicluri termodinamice cu turbine cu abur a – ciclul Hirn; b – ciclul Rankine Se disting urmatoarele...

 • Caracteristici ale Centralelor Electrice

  2. CARACTERISTICI ALE CENTRALELOR ELECTRICE 2.1. Clasificarea centralelor electrice Centralele electrice se pot clasifica în functie de mai multe criterii, cum ar fi tipul energiei primare utilizate, tipul energiei utile produse, destinatia centralei, puterea totala si unitara a grupurilor din structura, agentii energetici folositi si parametrii acestora, tipul masinii energetice, etc. În Tabelul 2.1 se prezinta clasificarea centralelor electrice dupa criteriul energiei primare...

Pagina 8 din 13