Toate cursurile din domeniul Energetica

 • Teoria Sistemelor

  CLASIFICARE SISTEMELOR AUTOMATE a.După dependenţa dintre mărimile de intrare şi ieşire: Sisteme automate liniare când dependenţele sunt liniare; Sisteme automate neliniare , când cel puţin un element al sistemului e neliniar; b. După modul de prelucrare al semnalelor: Sisteme automate continue, la care mărimile sunt funcţii continue de timp; Sisteme automate discrete, la care cel puţin una din variabilele sistemului are o variaţie discontinuă. c. După modul de variaţie al mărimilor de...

 • Balante si Optimizari in Energetica 4

  Definiţia 1: o soluţie admisibilă a problemei de programare liniară este un vector X=(X1, X2, ...,Xn) care satisface sistemul de acuaţii al restricţiilor de nenegativitate. Definiţia 2: o soluţie admisibilă de bază este o soluţie admisibiă care conţine cel puţin n – m componente Xi care au valoarea zero. n – numărul de variabile m – numărul de ecuaţii ale sistemului de restricţii Definiţia 3: o soluţie admisibilă de bază nedegenerată are exact m componenete ale vectorului X cu valoare...

 • Balante si Optimizari in Energetica 3

  Problemele de optimizare ale SEE impun o anumită problematică şi metodologie de rezolvare datorită particularităţilor pe care le prezintă, ca: extinderea SEE la nivel naţional şi interconexiunea acestuia cu SEE vecine; necesitatea unui echilibru permanent între energia electrică produsă şi cea consumată (energia electrică nu se poate înmagazina); modificarea regimului de funcţionare într-o zonă a SEE poate perturba mai mult sau mai puţin toate nodurile SEE şi implicit consumatorii conectaţi...

 • Balante si Optimizari in Energetica 1

  Ingineria energetică urmăreşte abordarea sistematică şi fundamentală a deciziei optime în scopul atingerii celor mai performanţi parametri din punct de vedere economic şi al siguranţei în funcţionare. Aceste decizii sunt valabile pentru toate sectoarele de activitate din doemniul energetic: construcţie, exploatare, conducere şi mentenanţă a instalaţiilor energetice. Rezolvarea problemei de optimizare ce apare în sistemele energetice se face cu ajutorul metodelor şi modelelor cercetării...

 • Senzori si Traductoare 6

  Rezistenţa unui element de circuit este dată de relaţia: şi atunci teoretic s-ar putea imagina senzorii rezistivi impărţiţi în trei categorii după cum mărimile neelectrice ar modifica rezistivitatea ρ, lungimea elementului rezistiv l sau secţiunea acestuia S. Practic acest lucru este imposibil de realizat întrucât modificarea lui ρ, l, S nu sunt independente adică o mărime de proces cum este de exemplu temperatura modifică rezistivitatea dar concomitent şi lungimea şi secţiunea ( datorită...

 • Tehnici de Inteligenta Artificiala

  1.1. Concepte generale Sistemele expert (SE) constituie o clasă particulară de sisteme informatice bazate pe inteligenţa artificială, având ca scop reproducerea cu ajutorul calculatorului a cunoştinţelor şi raţionamentelor experţilor umani. Un expert uman este o persoană care posedă cunoştinţe temeinice într-un anumit domeniu, un specialist de înaltă clasă, care poate efectua o expertiză asupra unor anumite probleme. Pentru aceasta el trebuie să fie capabil să îndeplinească următoarele...

 • Instalatii de Uscare

  Definitia uscarii: procesul termic prin care materialele îsi micsoreaza umiditatea prin evaporarea acesteia. Uscarea  artificiala naturala Uscarea naturala are loc la aer în spatii speciale, fara circulatie artificiala sau încalzirea agentului de uscare. Uscarea artificiala are loc în instalatii de uscare din care agentul de uscare, care a absorbit vaporii de apa, este evacuat pe cale artificiala cu ajutorul ventilatoarelor sau a altor instalatii de tiraj. Agentul de...

 • Instalatii Industriale Bazate pe Transferul de Caldura si Masa

  Degazarea = procesul de îndepartare a unui gaz (sau a mai multor gaze) dintr-un lichid, dintr-un spatiu închis sau de pe o suprafata solida. Degazoarele = instalatii termotehnice sau termochimice cu ajutorul carora se elimina unul sau mai multe gaze dizolvate, fie în scopul purificarii lichidului, fie pentru a capta gazele respective si a le utiliza în alte instalatii. Degazarea apei presupune eliminarea gazelor din apa de alimentare folosita în toate instalatiile industriale (retele...

 • Dispozitive si Circuite Electrice II

  1.INTRODUCERE Primele circuite integrate au fost realizate la sfârsitul anilor '50, productia de serie incepând în anul 1965. Circuitul integrat este o unitate constructiva inseparabila de microelemente conectate electric, plasate cu mare densitate in volumul sau pe baza unei suprafete semiconductoare comune. Clasificare: -din punctul de vedere al tehnologiei de realizare: -monolitice (circuit integrat semiconductor având toate elementele formate într-o singura structura...

 • Cursuri Turbomasini

  CURS 1 TURBINE CU ABUR Introducere Turbina cu abur este un motor termic rotativ care foloseste ca fluid de lucru aburul. Folosirea miscarii de rotatie are mari avantaje: a) transformarea energetica este continua, deci masina are o mare capacitate de transformare, turbina fiind capabila de puteri foarte mari. b) fortele dinamice se limiteaza doar la fortele centrifuge, care teoretic ar trebui sa se echilibreze; o echilibrare perfecta nu este posibila, astfel ca ramine o mica forta...

 • Cursuri TRA

  Chapitre 1 NOTIONS FONDAMENTALES CONCERNANT LES SYSTEMES AUTOMATIQUES 1.1 Systèmes automatiques – notions fondamentales La structure d’un système automatique comporte deux sous-systèmes définis selon leurs destinations et réalisations physiques : - l’installation à commander (le processus à commander) – qui correspond à l’installation technologique et constitue l’objet d’une action de commande, - le dispositif de commande, qui est formé par l’ensemble des éléments et organes de commande...

 • SRA II

  SYNTHESE DES LOIS DE COMMANDE CLASSIQUES POUR LES PROCESSUS SANS TEMPS MORT 10.1 Formulation du problème Dans un problème de synthèse d’un système asservi on donne: 1. le processus à commander, auquel on ajoute les éléments adjacents: l'actionneur et le capteur (voir fig. 10.1); 2. les objectifs de l'asservissement, concernant: - une bonne stabilité; - une bonne précision en régime permanent; - un temps faible de réponse; - insensibilité aux perturbations etc. Ces objectifs...

 • Bazele Termodinamicii Tehnice

  1. 1 Obiectul termodinamicii, concepte fundamentale Termodinamica, ramura a stiintelor naturii, studiaza miscarea moleculara din interiorul corpurilor precum si fenomenele determinate de actiunea particulelor elementare constitutive ale corpurilor. Astazi termodinamica înglobeaza comportarea generala a sistemelor fizice, conceptele ei fiind extinse la analiza sistemelor economico - sociale, a ecosistemelor, a planetelor, a sistemelor spatiale. Termodinamica aplicata realizeaza în mod...

Pagina 9 din 13