Balante si Optimizari in Energetica 3

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1511
Mărime: 22.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Curs 3

Extras din document

Problemele de optimizare ale SEE impun o anumită problematică şi metodologie de rezolvare datorită particularităţilor pe care le prezintă, ca: extinderea SEE la nivel naţional şi interconexiunea acestuia cu SEE vecine; necesitatea unui echilibru permanent între energia electrică produsă şi cea consumată (energia electrică nu se poate înmagazina); modificarea regimului de funcţionare într-o zonă a SEE poate perturba mai mult sau mai puţin toate nodurile SEE şi implicit consumatorii conectaţi în aceste noduri; întreruperea alimentării cu energie electrică datorită unor avarii, poate provoca pagube însemnate în alte ramuri ale economiei; motive tehnico-economice impun necesitatea conducerii optimale a SEE; etc.

În soluţionarea problemelor de optimizare a SEE şi-a găsit un larg domeniu de aplicaţie modelarea matematică.

Criteriile de optimizare utilizate în mod curent în domeniul energetic, sunt:

1. Criteriul cheltuirlilor totale actualizate, CTA

Cheltuielile totale actualizate (CTA) reprezintă criteriul normat pentru analiza eficienţei economice a investiţiilor şi cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate (investiţii, producţie şi alte cheltuieli) pe o perioadă de studiu, raportate pri tehnica actualizării la un anumit moment, în vederea comparării variantelor analizate.

Actualizarea este o tehnică de calcul cu ajutorul căreia resursele investite, cheltuielile anuale efectuate şi efectele economice rezultate într-o perioadă de timp sunt reevaluate şi raportate la un anumit moment, pentru a permite compararea lor. CTA se aplică unui număr de cel puţin două variante de soluţie, fiind un criteriu de calcul comparativ.

În ideea actualizării, o unitate monetară M cheltuită la un moment dat are peste t ani, valoarea , iar înainte de t ani . În aceste expresii r – denumită rată de actualizare – reprezintă sporul procentual de valoare pe care unitatea M l-ar aduce pe timp de un an dacă ar fi investită într-o activitate productivă. În prezent, în sectorul energetic, această valoare este considerată între 8% şi 12%.

Momentul actualizării este momentul la care se raportează cheltuielile. La compararea mai multor variante se stabileşte pentru toate un singur moment de actualizare care va corespunde cu momentul începerii execuţiei variantei în care durata de execuţie d este cea mai lungă. Punerea în funcţiune a obiectivului trebuie considerată în toate variantele la aceeaşi dată.

unde: d1, d2 – duratele de execuţie în cele două variante;

D1, D2 – duratele de viaţă sau de serviciu;

Ds – durata de studiu;

1, 2 – momentele începerii execuţiei în cele două variante;

3 – momentul punerii în funcţiune pentru ambele variante.

Expresia matematică a CTA, cu raportare la anul începerii lucrărilor de execuţie şi considerând că durata de studiu este mai mică sau cel mult egală cu suma duratei de execuţie şi a duratei de viaţă, este:

unde:

- i – anul curent din perioada studiului;

- Ds – perioada de studiu;

- d – anul de punere în funcţiune a instalaţiei;

- Ii, Iei – investiţiile efective, respectiv de echivalare în anul i;

- Ci, Cei – cehltuieli de exploatare, respectiv de achivalare în anul i;

- Di – daunele anuale posibile în anul i;

- Wi, Wn – valoarea remanentă a instalaţiei dezafectate şi descompuse în anul i;

- Vi – valoarea reziduală a instalaţiilor dezafectate şi descompuse în anul i (ex. Valoarea fierului şi cuprului dintr-un transformator);

Preview document

Balante si Optimizari in Energetica 3 - Pagina 1
Balante si Optimizari in Energetica 3 - Pagina 2
Balante si Optimizari in Energetica 3 - Pagina 3
Balante si Optimizari in Energetica 3 - Pagina 4
Balante si Optimizari in Energetica 3 - Pagina 5
Balante si Optimizari in Energetica 3 - Pagina 6
Balante si Optimizari in Energetica 3 - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Balante si Optimizari in Energetica 3.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu...

Linii Electrice

se distribuie energia electrica de la punctele de producere ale acesteia la consumatori. Dupa modul de constructie, ele se impart in linii...

Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc

Bilanţ electroenergetic Cuptoare cu arc 1.Măsurători efectuate 1.1.Instrumente de măsură utilizate - Analizor de reţea trifazată tip CA 8334,...

Modelarea și Optimizarea unui Sistem Electroenergetic de Putere

1. Modelul general al unei probleme de optimizare 1.1 Modelul general Optimizarea - este ansamblul de metode si tehnici de cercetare de orice fel...

Supratensiuni in Retelele Electrice

Supratensiunile sunt fenomene tranzitorii si se caracterizeaza prin: - amplitudine; - forma; - frecventa de aparitie. Supratensiunile sunt: -...

Reglajul Tensiunii în SEN

Mentinerea tensiunilor în limitele admisibile în toate nodurile sistemului se realizeaza prin combinarea reglajului centralizat cu reglajul local....

Selectarea și Dimensionarea Transformatoarelor

La transformatoarele de putere, principala consecinta a curentilor armonici este cresterea pierderilor, în principal în înfasurari, datorita...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Rațională a Căldurii în Sistemele Industriale

REZUMAT În lucrare în baza analizei structurii consumului de căldură în industrie, eficienţei energetice a termoficării, uztilizării instalaţiilor...

Balante si Optimizari in Energetica 1

Ingineria energetică urmăreşte abordarea sistematică şi fundamentală a deciziei optime în scopul atingerii celor mai performanţi parametri din...

Balante si Optimizari in Energetica 4

Definiţia 1: o soluţie admisibilă a problemei de programare liniară este un vector X=(X1, X2, ...,Xn) care satisface sistemul de acuaţii al...

Balanțe și Optimizări în Energetică Seminar 1

Se consideră un sistem electroenergetic în care pentru instalarea unei puteri disponibile în trei tipuri de centre termoelectrice (CTE) şi centrale...

Balanțe și Optimizări în Energetică Seminar 2

Aplicaţia nr. 1: Se cere maximizarea funcţiei obiectiv în prezenţa restricţiilor ALGORITMUL SIMPLEX PRIMAL: • Determinăm o primă soluţie...

Ai nevoie de altceva?