Considerații generale privind transportul și distribuția energiei electrice

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 11 fișiere: ppt
Pagini : 326 în total
Mărime: 4.15MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Calin Peter

Extras din document

Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric reprezintă partea electrică a sistemului energetic, începând cu generatoarele electrice până la receptoarele electrice inclusiv.

GS-generator sincron; CE-centrală electrică; SEV-staţie de evacuare; LT-linie de transport; SD-staţie de distribu-ţie; LD-linie de distribuţie; PT-post de transformare; CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune.

Reţeaua electrică (RE) este alcătuită din instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei electrice.

Prezenţa în SEE a instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei electrice este necesară din următoarele motive:

- asigură transportul energiei la distanţe mari, din zonele de producere spre centrele de consum, transportul sub formă de energie electrică fiind soluţia economică;

- diferenţa dintre tensiunea nominală a generatoarelor şi cea a consumatorilor;

- diferenţa dintre tensiunea nominală a liniilor de transport şi cea a consumatorilor;

- diferenţa dintre puterea transportată şi cea solicitată individual de către receptoare;

funcţionarea interconectată a centralelor din SEE sau funcţionarea interconectată a SEE aparţinând unor zone teritoriale diferite impun existenţa unei reţele de legătură.

1.2. CERINŢELE IMPUSE INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE

Continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor. În funcţie de natura efectelor produse de întreruperea alimentării cu energie electrică, receptoarele se încadrează în următoarele categorii:

- categoria zero, la care întreruperea în alimentarea cu energie electrică poate duce la explozii, incendii, distrugeri de utilaje sau pierderi de vieţi omeneşti. Exemple: calculatoarele de proces, instalaţiile de ventilaţie

şi evacuare a gazelor nocive sau a amestecurilor explozive, instalaţiile de răcire la cuptoarele de inducţie etc.;

- categoria I, la care întreruperea alimentării conduce la dereglarea proceselor tehnologice în flux continuu, necesitând perioade lungi pentru reluarea activităţii la parametrii cantitativi şi calitativi existenţi în momentul întreruperii, sau la rebuturi importante de materii prime, materiale auxiliare etc., fără a exista posibilitatea recuperării producţiei nerealizate. Exemple: podurile rulante de turnare în oţelării, cuptoarele de topit sticlă, incubatoarele, staţiile de pompe pentru evacuarea apelor din mine etc.;

- categoria a II-a cuprinde receptoarele la care întreruperea alimentării conduce la nerealizări de producţie, practic numai pe durata întreruperii, iar producţia nerealizată poate fi, de regulă, recuperată.

Conținut arhivă zip

 • Consideratii Generale Privind Transportul si Distributia Energiei Electrice
  • Cap1.ppt
  • Cap2.ppt
  • cap31.ppt
  • cap32.ppt
  • Cap4.ppt
  • cap51.ppt
  • cap52.ppt
  • cap53.ppt
  • Cap61.ppt
  • Cap62.ppt
  • Cap7.ppt

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui Consumator din Surse Diferite cu Ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Instalații Electrice Navale

Memoriu justificativ Tema dezvoltată în prezentul proiect o consider ca o punte de legătură firească între sistemele electroenergetice instalate...

Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice

Generalități Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și...

Rețele de Transport și Distribuție a Energiei Electrice

Se considera un subsistem energetic electric în zona localitatilor A, B si C constituit dintr-o centrala electrica situata în apropierea resurselor...

Rețele electrice

Dimensionarea posturilor de transformare În această etapă se va urmări: - Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de...

Tratarea Neutrului in Retelele Electrice

TIPURI DE RETELE ELECTRICE - retele cu neutrul izolat, la care neutrele nu au legatura cu pamântul; - retele cu neutrul legat la pamânt, la care...

Structura Rețelelor de Distribuție

Posibiltăţi de configurare a reţelelor electrice de transport si distrbuţie 1.Consideraţii generale Din studile făcute reiese că în fiecare din...

Reglajul Tensiunii în SEN

Mentinerea tensiunilor în limitele admisibile în toate nodurile sistemului se realizeaza prin combinarea reglajului centralizat cu reglajul local....

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Rețelelor de Telecomunicații Aferente Sectorului Electroenergetic

Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII...

Electrofiltre

1. INTRODUCERE 1.1. MEMORIU JUSTIFICATIV Majoritatea termocentralelor mari din tara noastra dateaza din perioada în care, dispersia gazelor de...

Managementul Compensarii Poluarii Armonice in Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica

Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în...

Politica in Domeniul Energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Tipuri de Servicii Prestate de Bancile Internationale

Capitolul I. SISTEMUL BANCAR INTERNAŢIONAL 1. Internaţionalizarea sistemului bancar În ultimele două decenii, activitatea bancară internaţională...

Studiul unui Sistem Electroenergetic

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL ELECTROENERGETIC Indroducere Producearea, transportul şi distribuţia energiei electrice în...

Statie de Distributie Carburanti

MEMORIU JUSTIFICATIV Într-o zonă urbană problemele care apar sunt multiple: alimentări cu apă, evacuarea apelor uzate, alimentarea cu produse de...

Transportul Energiei la Tensiune Continua - HVDC

1. Generalităţi privind tensiunea contiună Dezvoltarea transportului energiei electrice a fost un pas mare al ingineriilor, chiar de la început,...

Ai nevoie de altceva?