Dispozitive si Circuite Electrice II

Curs
8.1/10 (12 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14875
Mărime: 657.19KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1.Introducere

2.Amplificatoare operationale (AO)

2.1 Parametri AO

2.2 Circuite liniare realizate cu AO

2.3 Circuite neliniare realizate cu AO

2.4 Circuite de limitare cu AO

2.5 Convertoare tensiune-curent realizate cu AO

2.6 Circuite de comutatie realizate cu AO

2.7 Filtre active realizate cu AO

3.Circuitul integrat temporizatorul ßE 555

3.1 Schema bloc. Functionare

3.2 Monostabil

3.3 Astabil

3.4 Circuit de întârziere

3.5 Alte circuite realizate cu circuitul integrat ßE 555

4.Generatoare de semnal

4.1 Generator de impulsuri dreptunghiulare cu AO (astabil)

4.2 Generator de semnal dreptunghiular cu factor de umplere reglabil

4.3 Generator de semnal dreptunghiular, triunghiular si dinti de ferastrau

4.4 Generator de tensiune liniar variabila declansat

4.5 Convertor tensiune - frecventa

4.6 Generator de functii cu reglaje independente cu ßE 555

4.7 Temporizatoare cu multiplicator de capacitate

5.Stabilizatoare de tensiune integrate

5.1 Circuitul integrat ßA 723 (schema bloc, functionare)

5.2 Aplicatii cu circuitul integrat ßA 723

5.3 Stabilizatoare integrate din seria 78xx

6.Multiplicatoare analogice

6.1 Introducere.Clasificare

6.2 Multiplicatoare analogice de un, doua, patru cadrane (celula Gilbert)

6.3 Aplicatii cu multiplicatoare analogice

7.Amplificatorul Norton

7.1 Introducere.Descriere generala

7.2 Configuratii de circuite liniare

7.3 Aplicatii ²M 3900

8.Circuite PLL

8.1 Principiul calarii pe faza

8.2 Bucla PLL în regim stationar sincron

8.3 Captarea frecventei semnalului de intrare

Extras din document

1.INTRODUCERE

Primele circuite integrate au fost realizate la sfârsitul anilor '50, productia de serie incepând în anul 1965.

Circuitul integrat este o unitate constructiva inseparabila de microelemente conectate electric, plasate cu mare densitate in

volumul sau pe baza unei suprafete semiconductoare comune.

Clasificare: -din punctul de vedere al tehnologiei de realizare:

-monolitice (circuit integrat semiconductor având toate elementele

formate într-o singura structura semiconductoare, iar dupa tipurile de tranzistoare pe care se bazeaza

constructia lor , circuitele mono litice pot fi bipolare (cu tranzistoare bipolare) sau unipolare MOS (cu

tranzistoare unipolare MOS)

-fragmentate (multichip-circuit integrat constând din mai multe structuri

monolitice interconectate între ele si închise în aceeasi capsula)

-peliculare (circuit integrat ale carui elemente sunt pelicule formate pe

suprafata unui material dielectric)

-hibride (ansamble de elemente pasive sub forma peliculara si componente

active pasive sudate pe circuitul ansamblului)

-din punctul de vedere al prelucrarii informatiei:

-analogice (circuit integrat care prelucreaza sau genereaza semnale continue

în amplitudine , polaritate sau frecventa pentru realizarea unor functii

analogice ca generare , amplificare, modulare/demodulare etc)

-numerice (circuit integrat care prelucreaza semnale binare pentru realizarea

unor functii logice si/sau de memorare)

-de interfata (analogice, logice, conversie A/D)

2.AMPLIFICATORUL OPERATIONAL

Amplificatoarele operationale constituie principala clasa de circuite integrate liniare, în esenta ele sunt circuite cu câstig

foarte mare în tensiune, destinate lucrului în bucla de reactie, în care functiile de transfer sunt univoc determinate de proprietatile

retelelor de reactie.

Proiectate initial pentru a îndeplini functii de operator analogic de calcul (scadere, adunare, integrare, etc), amplificatoarele

operationale se utilizeaza în prezent în cele mai diverse aplicatii ca: filtre active, stabilizatoare de tensiune, oscilatoare, convertoare

analog-numerice, etc. Practic pot fi folosite la orice.

Dezvoltarea intensiva a acestei familii de circuite integrate a condus la dispozitive care aproximeaza foarte bine caracteristicile

elementului ideal (câstig în tensiune infinit, rezistenta de intrare infinita, rezistenta de iesire nula), în conditii de pret redus. Acest

lucru a facut posibila utilizarea amplificatoarelor operationale ca simple componente în aplicatii. Accesibilitatea si performantele

acestor dispozitive permit realizarea de echipamente net superiore celor realizate cu componente discrete din punctul de vedere al

raportului performanta/pret. Regulile de proiectare sunt simple si aplicabile cu erori minime.

Schematic un amplificator operational consta din trei blocuri cu functii distincte, fiecare dintre ele poate fi constituit din unul sau

mai multe etaje amplificatoare realizate cu tranzistoare integrate.

Dispozitive si circuite electronice 2 curs

Blocul de intrare este un amplificator diferential, numit astfel deoarece amplifica diferenta dintre cele doua tensiuni de intrare

v+ si v-. Blocul intermediar preia tensiunea furnizata de blocul de intrare si o prelucreaza pentru a corespunde cerintelor blocului de

iesire. Ultimul bloc asigura curentul de iesire necesar (uzual de ordinul a 10 mA).

Observatie 1. Proprietatile intrarilor imversoare si neinversoare de a inversa semnul

tensiunii, respectiv de a-l pastra neschimbat, decurg din modul în care este

construit amplificatorul operational.

2. Semnele minus si plus notate în dreptul bornelor de intrare nu au nici o

legatura cu semnele (polaritatile) tensiunilor v+ si v- aplicate respectiv la

intrarea inversoare si la cea neinversoare; oricare din aceste tensiuni poate fi

negativa sau pozitiva

Simbolul grafic se prezinta în figura urmatoare:

2.1 Parametri de baza ai amplificatoarelor operationale

a.câstigul diferential în bucla deschisa a reprezinta raportul dintre variatia tensiunii de iesire uO si tensiunea diferentiala

de intrare uID=v+v=uI+uI

b.tensiunea de decalaj (offset) de la intrare (u u ) offset DI = reprezinta tensiunea continua a unui generator aplicat la una

din intrarile circuitului (cealalta fiind la masa) pentru care potentialul de iesire uO este nul.Acest parametru se reprezinta pe

caracteristica de transfer, ca în figura:

Preview document

Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 1
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 2
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 3
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 4
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 5
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 6
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 7
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 8
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 9
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 10
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 11
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 12
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 13
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 14
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 15
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 16
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 17
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 18
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 19
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 20
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 21
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 22
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 23
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 24
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 25
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 26
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 27
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 28
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 29
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 30
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 31
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 32
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 33
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 34
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 35
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 36
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 37
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 38
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 39
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 40
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 41
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 42
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 43
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 44
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 45
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 46
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 47
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 48
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 49
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 50
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 51
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 52
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 53
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 54
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 55
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 56
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 57
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 58
Dispozitive si Circuite Electrice II - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Dispozitive si Circuite Electrice II.pdf

Alții au mai descărcat și

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Instalație Eoliană pentru Alimentarea unui Consumator Insular

Capitolul I STRUCTURA GENERALA A SISTEMULUI EOLIAN 1.1. Necesitatea sistemului Datorita epuizarii pe plan mondial a rezervelor de combustibili...

Instalația de Alimentare cu Energie Electrică a unui Consumator Industrial

Tema de proiect Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unui consumator industrial, care este un atelier de prelucrari...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu...

Alimentare cu Energie Electrica a unui Consumator

TEMA PROIECT Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unei intreprinderi, avand receptoarele electrice de joasa tensiune...

Statia 400 kV Urechesti

Statia Urechesti se afla langa termocentrala Rovinari. Aceasta termocentrala are 4 generatoare de 330 MW fiecare. Aceasta statie este in functiune...

Proiectarea unui Sistem Fotovoltaic - Locuinta Izolata, Neracordata la Retea

CELULE FOTOVOLTAICE. LOCUINTA IZOLATA, NERACORDATA LA RETEA 1. Introducere Tehnologia fotovoltaica consta în tranformarea în energie electrica a...

Tratarea Neutrului in Retelele Electrice

TIPURI DE RETELE ELECTRICE - retele cu neutrul izolat, la care neutrele nu au legatura cu pamântul; - retele cu neutrul legat la pamânt, la care...

Te-ar putea interesa și

Proiect la Dispozitive și Circuite Electrice

1.Tema proiectului: Pentru amplificatorul de tensiune din figura se cere sa se calculeze: a) valorile rezistentelor R2 si R4 daca IC1=0,43mA ,...

Frecvențmetru cu LCD

Introducere Aparatele destinate indicării frecvenţei semnalelor periodice în timp pot fi încadrate, pe baza categoriei de prelucrare, fie în clasa...

Surse de Perturbatii Electromagnetice la Bordul Fregatei

CAPITOLUL I PERTURBAŢII ELECTROMAGNETICE (PEM) LA BORDUL NAVEI. CLASIFICARE. CARACTERIZARE 1.1. CLASIFICAREA PERTURBAŢIILOR ELECTROMAGNETICE PE O...

Instrumente de Masura

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu folosească...

Aparate Electrice de Joasa Tensiune pentru Comanda Automata

Argument Aparatele electrice reprezintă ansamblurile de dispozitive electrice şi mecanice, precum şi o categorie de echipamente electrice,...

Roboți Industriali

SCURT ISTORIC AL ROBOTICII Dezvoltarea istorica a stiintei si tehncii s-a produs in mai multe etape dupa cum urmeaza: Etapa “maşinismului",...

Statii Electrice PECS

Să se proiecteze o staţie de transformare, un post de transformare industrial (PTI) şi un post de transformare rural (PTR) dintr-un sistem de...

Semiconductoare de Putere

Argument Indiferent de vârstă, copil, adolescent, matur sau bătrân, amatorul in ale electronicii rămâne întotdeauna un tânăr cercetător, totdeauna...

Ai nevoie de altceva?