Echipamente electrice - suport curs 2018

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Echipamente electrice - suport curs 2018.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 16 fisiere pdf de 403 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Energetica

Extras din document

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică

- ponderea energiei primare transformate în energie electrică este în prezent de peste 40% (a se vedea Figura 1)

Figura 1 - Ponderea energiei electrice în consumul anual mondial de energie

~ 40 %

TOE (tonne of oil equivalent) TEP (tonă echivalent petrol)

În principiu ea este egală cu energia chimică eliberată prin arderea unei tone de petrol. 1 TEP = 11,63 MWh (exact)

Echipamente electrice 3

Figura 2

- Figura 2 conține un exemplu de grafic orar al producției, consumului și soldului de energie electrică (Cifrele din partea de sus a tabelului corespund momentului de timp marcat de cursorul vizibil pe grafic)

- Se poate observa că: PRODUCȚIA = CONSUM + SOLD , SOLD-ul fiind energie exportată (dacă este negativ sau energie importată dacă este pozitiv).

- Deoarece energia electrică nu poate fi stocată la scara unui întreg sistem energetic, puterea produsă într-un anumit moment de timp trebuie consumată pentru a menține stabilitatea sistemului.

- Dacă puterea generată depășește consumul - frecvența sistemului are tendința să crească (generatoarele sincrone se “ambalează“ - viteza de rotație este mai mare decât cea de sincronism)

- Dacă puterea generată este mai mică decât puterea consumată frecvența are tendința să scadă (generatoarele sincrone decelerează - viteza de rotație este mai mică decât cea de sincronism) .

- În ambele situații este pusă în pericol stabilitatea sistemului.

- Sunt reprezentate separat graficele orare ale producției de energie electrică

- din surse clasice (termo, hidro, nuclear)

- din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic, biomasă/biogaz)

Explicații Figura 2

- SEE (sistem electroenergetic) este partea electrică a sistemului energetic (SE), care începe de la generatoarele electrice și include succesiunea de instalații și echipamente care aduc energia electrică până la bornele receptoarele electrice SEE constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanții la piața de energie electrică

SE - sistem energetic SEE - sistem electroenergetic

- SE (sistemul energetic) reprezintă ansamblul instalațiilor destinate producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice

Părți componente ale sistemului energetic (SE)

EP-sursa de energie primară; IP-instalație primară (preprocesează sursa de energie primară); ITr-instalație de transport a sursei de energie primară; MP-mașină primară (turbină cu abur, turbină cu apă, etc.); GS-generator sincron;

CE - centrală electrică ansamblu de clădiri, mașini, aparate, instrumente și conducte, care servesc la producerea energiei electrice cu ajutorul generatoarelor electrice sau prin conversie directă a energiei solare.

- În centralele electrice, diverse forme de energie din resursele primare se transformă succesiv, cu ajutorul unor mașini și agregate în energie mecanică și ulterior în energie electrică.

SEV-stație de evacuare; SD-stație de distribuție; PT-post de transformare; LT-linie de transport; LD-linie de distribuție; CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune

Tipuri de stații de transformare

Rețea electrică

RE - rețeaua electrică (principalele părți componente)

- Energia electrică necesară alimentării consumatorilor din SEN este produsă de generatoarele din centralele electrice (GS) la nivel de medie tensiune (6-24) kV.

- Legătura dintre sursele de energie electrică (GS) și consumatori este asigurată de instalațiile de transport și distribuție a energiei electrice, adică de rețeaua electrică (RET- de transport respectiv RED- de distribuție)

- Rețeaua electrică este alcătuită din următoarele elemente principale: linii electrice aeriene (LEA) și în cablu (LEC), stații și posturi de transformare, circuite secundare de comandă, protecție și control, instalații de automatizare etc.

- În transportul energiei electrice se impune folosirea tensiunilor înalte (220 - 400 kV) sau foarte înalte (> 400 kV), deoarece pierderile de putere activă la transportul energiei electrice sunt invers proporționale cu pătratul tensiunii la care funcționează rețeaua electrică de transport (vezi slide-ul 9)

- În cadrul SEN, instalațiile de producere, transport distribuție și utilizare a energiei electrice sunt interconectate într-un anumit mod și au un regim comun și continuu de producere și consum a energiei electrice (vezi Figura de slide-ul 10).

Fisiere in arhiva (16):

 • EE-c11a-Simboluri-MarimiNominale-note-2017.pdf
 • EE-c11a-Simboluri-Scheme-2018.pdf
 • EE-c11b-Clasificare-Subansambluri-2018.pdf
 • EE-c12a-aparate-comutatie-separatoare-2018.pdf
 • EE-c12a-Separatoare-IT-note-2018.pdf
 • EE-c12b-aparate-comutatie-intreruptoare-2018.pdf
 • EE-c12c-alte-echipamente-2018.pdf
 • EE-c1-intro-2018.pdf
 • EE-c2-FED-1-2018.pdf
 • EE-c3-FED-2-2018.pdf
 • EE-c4-FED-3-2018.pdf
 • EE-c5-CONTACTE-1-2018.pdf
 • EE-c6-CONTACTE-2-2018.pdf
 • EE-c7+c8-CONTACTE-3-2018.pdf
 • EE-c9+c10-ARC-2018.pdf
 • EE-CUPRINS-2018.pdf