Exploatarea Secundară a Zăcămintelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 191 în total
Cuvinte : 42467
Mărime: 11.23MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Zăcăminte de hidrocarburi

Energia de zăcământ. Mecanisme de exploatare

Estimarea rapidă a unor caracteristici ale hidrocarburilor din zăcăminte

Comportarea în exploatare a zăcămintelor de petrol care produc cu energie

proprie

Estimarea și clasificarea resurselor și rezervelor de hidrocarburi

Definiții

Clasificarea rezervelor după gradul de cunoaștere și după mecanismul de

dezlocuire

Evaluarea resurselor geologice și rezervelor

Ecuația de bilanț material

Utilizarea ecuației de bilanț pentru estimarea resurselor inițiale de petrol

Injecția de fluide calde

Aspecte generale

Mecanisme de transfer al căldurii

Injecția de abur. Descrierea metodei și mecanismele de recuperare

Pierderi de căldură în instalațiile de suprafață

Pierderi de căldură în gaura de sondă

Pierderi de căldură la injecția de apă caldă

Determinarea coeficientului global de transmitere a căldurii

Pierderi de căldură în gaura de sondă în cazul injecției unui fluid care

condensează

Pierderi de căldură în stratul productiv

Eficiența termică a procesului de injecție de abur, Et

Căldura cedată stratelor adiacente

Metodologia de proiectare a unui proces de injecție ciclică de abur

Combustia subterană

Principii generale

Mecanismul combustiei subterane directe (CSD)

Combustia subterana umedă (CSU)

Combustia subterană inversă (CSI)

Demararea combustiei subterane

Caracteristici pe care trebuie sa le îndeplinească

zăcămintele supuse la Combustia Subterană

Cauze posibile de nereușită ale proceselor de C.S.

Metodologia de proiectare a unui proces de combustie subterană

Metode chimice de creștere a recuperării țițeiului

Dezlocuirea nemiscibilă prin injecție de soluții de polimeri

Principii generale legate de dezlocuirea nemiscibilă a țițeiului

Utilizarea polimerilor în procese de dezlocuire a țițeiului

Comportarea soluțiilor de polimeri în condiții de laborator și de zăcământ

Cercetarea în laborator a caracteristicilor soluțiilor de polimeri

Posibilități de degradare a soluțiilor de polimeri și măsuri pentru evitare

Alte utilizări ale polimerilor

Criterii de selecție a zăcămintelor pentru aplicarea unui proces de creștere

a recuperării de injecție de polimeri

Dezlocuirea nemiscibilă prin injecție de soluții alcaline

Reducerea tensiunii interfaciale

Emulsionarea

Modificarea umectabilității rocii colectoare

Diminuarea rigidității unor pelicule interfaciale

Selectarea zăcămintelor pentru injecție de soluții alcaline

Tehnologia de aplicare a procesului

Metode miscibile de creștere a recuperării țițeiului

Dezlocuirea miscibilă - principii generale

Dezlocuirea miscibilă prin injecție de gaze

Dezlocuirea miscibilă prin injecție de gaze sărace la presiune mare

Dezlocuirea miscibilă a țițeiului prin injecție gaze bogate

Dezlocuirea țițeiului prin injecția de soluții micelare

Dezlocuirea miscibilă prin injecția de bioxid de carbon

Tehnologia dezlocuirii țițeiului prin injecție alternativă de apă și CO2

Prezentare generală a metodei de creștere a factorului de recuperare prin

injecție alternativă de apă și (Water Alterning Gas = WAG).

Avantaje, dezavantaje și dificultăți la metoda WAG

Mecanisme de creștere a recuperării țițeiului și criterii de selecție a

zăcămintelor

Principiile de proiectare ale unui proces de injecție alternativă de CO2 și

apă

Prezentarea experienței obținute din injecția alternativă de și apă

(WAG Field Experience )

Concluzii și recomandări

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1

ZĂCĂMINTE DE HIDROCARBURI

1.1. Energia de zăcământ. Mecanisme de exploatare

Zăcământul reprezintă o acumulare de hidrocarburi fluide într-o rocă porospermeabilă,

închisă de ecrane impermeabile, exploatabilă industrial în condiții tehnice și

economice eficiente, actuale sau viitoare.

In condițiile existente în zăcământ, hidrocarburile se pot afla :

- în stare gazoasă - zăcământ de gaze naturale;

- în stare lichidă - zăcământ de țiței

- în stare solidă - sub forma șisturilor și nisipurilor bituminoase.

Un zăcământ poate fi alcătuit din una sau mai multe unități hidrodinamice (strate

de verticală sau blocuri pe orizontală) caracterizate prin continuitatea mediului poros și

permeabil.

O unitate hidrodinamică cuprinde de regulă o zonă saturată cu hidrocarburi, numită

„zona productivă”, și o zonă saturată cu apă, numită „acvifer”.

Structura petroliferă sau gazeiferă este o structură geologică care cuprinde unul

sau mai multe zăcăminte de hidrocarburi.

Exploatarea petrolului este un proces de dezlocuire a acestuia, ca rezultat al acțiunii

energiei naturale existente în zăcământ sau/și al energiei suplimentare introduse de

la suprafață sau generate în zăcământ.

Pentru realizarea dezlocuirii sunt necesare două condiții :

- o diferență de presiune capabilă sa asigure sondei debite rezonabile

(sonda sa fie eficientă din punct de vedere economic);

- un alt fluid care sa ia locul țițeiului dezlocuit;

- condiții rezonabile de porozitate și permeabilitate în strat.

Oricărui zăcământ, înainte de a fi exploatat îi este asociată o energie naturală de

zăcământ care depinde de :

1. dimensiunile zăcământului (cuprinzând zona productivă și acviferul);

2. condițiile inițiale de presiune și temperatură;

3. caracteristicile rocii rezervor și fluidelor conținute în acesta.

Intr-un proces de exploatare energia naturală de zăcământ nu este folosită în

totalitate. Randamentul de utilizare al energiei de zăcământ depinde de :

1. Factori naturali

- caracteristicile rocii colectoare (permeabilitate, porozitate,

compresibilitate, umectabilitate, etc.)

- caracteristicile fluidelor din zăcământ (vâscozitate, densitate,

compoziție etc.)

2. Factori tehnici:

- Gabaritul de exploatare (număr total de sonde, mod de amplasare);

- Sistemul de extracție utilizat;

- Ritmul de exploatare (exemplu duzele la sonde eruptive)

- Ritmul de injecție (la zăcăminte exploatate cu injecție de apă)

- Conservarea în zăcământ a agenților naturali de dezlocuire.

In cazul zăcămintelor de gaze naturale, exploatarea are loc sub acțiunea

energiei naturale a zăcământului, rezultată din expansiunea gazelor, iar în cazul

existenței unui acvifer activ, și ca urmare a avansării acestuia.

Discuție : Presiunea în capul de erupție la o sondă de gaze este apropiată ca

valoare de presiunea dinamică a zăcământului - zăcământul poate fi

exploatat până la presiuni foarte mici - factori de recuperare foarte

mari datorită compresibilității (destinderii) gazelor.

Concluzia: Se pune problema inițierii unor metode de recuperare secundară la

exploatarea zăcămintelor de gaze?

Observații: La zăcămintele de gaze cu acvifer activ- factori de recuperare mai

mici: se trece de la curgerea omogenă la curgere bifazică.

Explicație cu ajutorul curbelor de permeabilitate relativă (figura 1.1).

La zăcămintele de țiței formele de energie naturală sunt :

1. expansiunea sistemului rocă - fluide;

2. expansiunea gazelor dizolvate, care se continuă cu expansiunea gazelor ieșite

din soluție, pe măsura ce presiunea scade sub presiunea de saturație (sau

presiunea inițială de vaporizare, notată de obicei piv)

3. expansiunea gazelor libere (din capul liber de gaze);

4. expansiunea apei din acviferul adiacent;

5. energia gravitațională.

Bibliografie

1. Al-Jarba - A comparision study of the physical properties literature

correlations accuracy using visual basic modelling technique .

2. Bandar Duraya Al-Anazi. - Enhanced oil recovery techniques and

nitrogen injection , King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia, 2007 .

3. Carcona A. - Applied Enhanced Oil Recovery, Prentice-Hall, Inc. 1992 .

4. Craft, C., Hawkins, M. - Applied Petroleum Reservoir Engineering,

second edition, Prentice-Hall, Inc. 1991 .

5. Christensen, J.R., Stenby, H.E. - Review of WAG Field Experience, SPE

2001.

6. Crețu, I - Hidraulica zăcămintelor de hidrocarburi, Vol. I, II ,Editura

tehnică, București, 1987 .

7. Crețu, I - Hidraulică generală și subterană, Editura didactică și

pedagogică, București, 1983 .

8. Erle, C. Donaldson - Enhanced oil recovery, I fundamentals and analyses,

Elsevier 1985.

9. Erle, C. Donaldson - Enhanced oil recovery, I I processes and operations,

Elsevier 1989.

10. Green, D.W.,Willhite, P.G. - Enhanced Oil Recovery, SPE Series,Texas 1998 .

11. Latim M. - Enhanced Oil Recovery, Institute Francais du Petrole, 1980 .

12. Mahaesh, S. P . - Enhanced Oil Recovery by hot flooding, SPE 2007 .

13. Odd Magne Mathiassen - CO2 as Injection Gas for Enhanced Oil

Recovery and Estimation of the potential on the Norwegian Continental

Shelf, NTNU, Stavanger 2003 .

14. Paitakhti Oskouie, S.J., Tabatabaei Nezhad, S.A. - Mechanism of oil

recovery by non-hydrocarbon gas injection, Sahand University of

Technology, Tabriz, Iran .

15. Petroleum society of the Canadian Institute of Mining, Matallurgy and Petroelum

- Determination of oil and gas reserves, Petroleum Society Monograph No.1 .

16. Poettmann, F.H., Mihcakan M. - Minimum Miscibility Presure, Rising

Bubble Apparatus, SPE 1994 .

17. Russell, J. - Fundamentals of oil recovery .

18. Shaw, J.C., Bachu, S. - CO2 Flooding Performance Prediction for

Alberta Oil Pools, Petroleum Society’s Canadian International Petroleum

Conference 2002, Calgary, Alberta,Canada .

19. Teknica Petroleum Service - Enhanced oil recovery, Calgary,

Alberta,Canada 2001.

Preview document

Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 1
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 2
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 3
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 4
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 5
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 6
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 7
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 8
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 9
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 10
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 11
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 12
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 13
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 14
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 15
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 16
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 17
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 18
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 19
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 20
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 21
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 22
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 23
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 24
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 25
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 26
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 27
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 28
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 29
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 30
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 31
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 32
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 33
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 34
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 35
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 36
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 37
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 38
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 39
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 40
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 41
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 42
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 43
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 44
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 45
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 46
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 47
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 48
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 49
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 50
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 51
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 52
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 53
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 54
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 55
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 56
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 57
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 58
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 59
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 60
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 61
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 62
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 63
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 64
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 65
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 66
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 67
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 68
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 69
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 70
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 71
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 72
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 73
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 74
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 75
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 76
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 77
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 78
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 79
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 80
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 81
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 82
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 83
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 84
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 85
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 86
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 87
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 88
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 89
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 90
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 91
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 92
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 93
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 94
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 95
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 96
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 97
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 98
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 99
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 100
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 101
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 102
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 103
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 104
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 105
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 106
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 107
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 108
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 109
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 110
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 111
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 112
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 113
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 114
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 115
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 116
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 117
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 118
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 119
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 120
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 121
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 122
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 123
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 124
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 125
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 126
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 127
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 128
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 129
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 130
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 131
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 132
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 133
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 134
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 135
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 136
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 137
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 138
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 139
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 140
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 141
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 142
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 143
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 144
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 145
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 146
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 147
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 148
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 149
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 150
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 151
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 152
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 153
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 154
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 155
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 156
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 157
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 158
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 159
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 160
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 161
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 162
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 163
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 164
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 165
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 166
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 167
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 168
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 169
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 170
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 171
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 172
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 173
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 174
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 175
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 176
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 177
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 178
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 179
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 180
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 181
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 182
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 183
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 184
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 185
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 186
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 187
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 188
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 189
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 190
Exploatarea Secundară a Zăcămintelor - Pagina 191

Conținut arhivă zip

  • Exploatarea Secundara a Zacamintelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Energiei în Mediul Urban

Mileniul III a debutat în condiţii deosebite, cu multe schimbări în domeniul sistemelor energetice din marea majoritate a ţărilor lumii. La...

Arcul Electric

Caracteristica tensiune – curent (volt – ampermetrică) • Circuitul este utilizat pentru studierea experimentală a caracteristicii tensiune-curent...

Energetică și Mediu

CAPITOLUL 1 ENERGIA ŞI ACTIVITATEA UMANĂ În Agenda 21 adoptată la Rio de Janeiro în 1992, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul...

Măsurări Electrice și Electronice

Cap 1. CONSIDERAŢII GENERALE. OBIECTUL CURSULUI Atât schimburile de energie cât şi schimburile de informaţie se fac cel mai frecvent pe suportul...

Securitate energetică

Materiale didactice Cerinte Finalizare 2 Structura cursului Problematica modelarii si simularii cu calculatorul a problemelor decizionale...

Prolog - elemente de inteligență artificială în energetică

Cap. 1 PROLOG - Programare Logică (rezumat) 1.1 Introducere Diverse limbaje de programare integrează raţionamentul logic printre care şi Prolog...

Teoria Sistemelor

Am definit semnalul ca o mãrime fizicã ce poate constitui un suport pentruinformaþie Cantitatea de informaþie purtatã de semnale se poate definii...

Energia și Consumul de Energie

1. ENERGIA Ce este Energia? Energia defineşte calitatea schimbărilor şi proceselor care au loc în Univers, începând cu deplasarea în spaţiu şi...

Te-ar putea interesa și

Municipiul Moreni - studiu geografic din perspectiva dezvoltării durabile a spațiului urban

I. MORENI – SPAŢIUL GEOGRAFIC I.1. AŞEZARE GEOGRAFICĂ Judeţul Dâmboviţa este situat în sudul României şi se învecinează cu judeţele: Braşov la...

Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților în cadrul SNP Petrom Galați

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune să abordeze un anumit domeniu al managementului resurselor umane şi anume activitatea de evaluare a...

Strategie Concurențială

Lucrarea de fata prezinta o analiza a industriei petroliere din România din punct de vedere a pozitionarilor strategice alese de companiile din...

Efecte negative în exploatarea gazelor de șist

INTRODUCERE Începând cu anul 1990, s-a constatat că majoritatea țărilor în tranziție se confruntă cu grave probleme de mediu, cu o ecomomie bazată...

Resursele minerale ale pământului

Resursele minerale Numarul si diversitatea substantelor minerale este atat de mare incat nu poate fi facuta o clasificare a lor unanim acceptata....

Minerale

( lat. argentum, provenit probabil de la un cuvânt sanscrit, cu semnificaţia de „alb” sau „strălucitor” ) Sistem de cristalizare: cubic....

Resursele Energetice ale Terrei

RESURSE ENERGETICE Cand vorbim despre civilizatia moderna din prezent ca apartinand “epocii industriale”, ne referim la perioada cresterii enorme...

Minerale și pietre prețioase

INTRODUCERE GEOLOGIA este o știință a Pământului, axată pe studiul globului terestru, cu toate ansamblurile sale interioare și exterioare....

Ai nevoie de altceva?