Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 21236
Mărime: 284.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

PROBLEME ENERGETICE GENERALE ALE INSTALAŢIILOR ELECTROTERMICE

1.1. Instalaţii şi echipamente electrotermice

1.1.1. Forme de energie primară şi posibilităţi de transformare

Diferitele forme disponibile de energie primară ca şi posibilităţile de conversie în energie electrică sunt indicate în fig.1.1. În aceeaşi figură pot fi identificate, într-o formă generală, corelaţiile dintre diferitele forme ale energiei: termică, chimică, mecanică şi electrică. Se observă faptul că energia ajunge la consumatori, după una sau mai multe transformări, în funcţie de specificul diverselor categorii de utilizatori, electrici sau neelectrici.

Orice transformare a energiei este însoţită de pierderi şi deci poate fi caracte-rizată prin randament.

Instalaţiile care asigură conversia energiei determină însă şi o serie de perturbaţii asupra mediului ambiant [1.1] precum:

• poluarea mediului înconjurător (chimică, termică, acustică, electromagnetică, radioactivă, estetică); prin măsuri adecvate nivelul de poluare trebuie limitat la nivele acceptate prin norme internaţionale;

• modificări ale scoarţei terestre (lacurile de acumulare ale hidrocentralelor);

• blocarea zonelor în care se amplasează instalaţiile de conversie.

1.1.2. Echipamente electrotermice. Indicatori caracteristici

1.1.2.1. Probleme generale

Echipamentul electric se defineşte ca fiind orice dispozitiv folosit pentru producerea, transformarea, distribuţia sau utilizarea energiei electrice. Receptoarele electrice sunt echipamente electrice care transformă energia electrică în alte forme de energie. Receptoarele electrice se împart în receptoare de iluminat (lămpi electrice) şi receptoare de putere care pot fi electromecanice (motoare electrice, electroventile), electrotermice (cuptoare electrice, utilaje de sudare) sau electrochimice (băi de electroliză).

Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interco-nectate prin diferite legături electrice, plasate într-un spaţiu dat, formând un tot unitar şi având un scop funcţional bine determinat.

Procesele în care energia termică (căldura) obţinută din energia electrică se foloseşte în scopuri tehnologice reprezintă procese electrotermice. Echipamentele folosite pentru realizarea proceselor electrotermice, împreună cu sursele proprii de alimentare, aparatajul de punere în funcţiune şi reglare, reprezintă instalaţii electrotermice.

Energia termică necesară în procese industriale, în agricultură şi în domeniul social-gospodăresc este obţinută din ce în ce mai mult din energie electrică. În prezent peste 35% din consumul de energie electrică din sistemul electroenergetic naţional este datorat proceselor electrotermice.

Procesele electrotermice sunt larg întâlnite în cele mai diverse domenii in-dustriale: industria metalurgică, la topirea şi rafinarea metalelor şi la încălzirea semifabricatelor; industria chimică, la realizarea reacţiilor chimice, la încălzirea coloanelor şi recipienţilor, la producerea şi prelucrarea materialelor plastice; industria constructoare de maşini, la matriţare, forjare, uscare, călire, lipire, sudare; industria extractivă, la reducerea minereurilor; industria materialelor de construcţii, la topirea şi tratamentul sticlei; industria electronică, la producerea semiconductoarelor; industria lemnului, la uscarea lemnului şi a îmbinărilor încleiate; industria alimentară, la uscarea, prepararea şi sterilizarea produselor etc.

Preview document

Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 1
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 2
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 3
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 4
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 5
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 6
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 7
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 8
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 9
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 10
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 11
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 12
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 13
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 14
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 15
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 16
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 17
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 18
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 19
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 20
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 21
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 22
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 23
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 24
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 25
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 26
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 27
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 28
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 29
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 30
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 31
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 32
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 33
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 34
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 35
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 36
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 37
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 38
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 39
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 40
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 41
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 42
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 43
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 44
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 45
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 46
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 47
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 48
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 49
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 50
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 51
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 52
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 53
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 54
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 55
Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice.DOC

Alții au mai descărcat și

Circuitul apă-abur al unui Grup de 25 MW

Introducere Cazanul este un agregat energetic complex, destinat producerii de abur la parametri ridicaţi. Agregatul de cazan are profilul clasic...

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că...

Curs PEC II

Ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei tari, prin care se realizeaza producerea, transportul,...

Dimensionarea Panourilor Termosolare pentru Producerea Apei Calde Menajeră de Consum

Universitatea din Pitești Facultatea de Stiințe Departamentul IMSIA Masterat: Ingineria Mediului An universitar: 2013-2014 Titular:...

Protectia prin Relee

1. INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE A INSTALATIILOR ENERGETICE 1. Introducere Una dintre principalele conditii care se pun instalatiilor...

Bazele Termodinamicii Tehnice II

8.1. Noţiuni generale În procesele din sistemele termodinamice agenţii de lucru în stare gazoasă, care sunt fluide compresibile, efectuează...

Energia și Consumul de Energie

1. ENERGIA Ce este Energia? Energia defineşte calitatea schimbărilor şi proceselor care au loc în Univers, începând cu deplasarea în spaţiu şi...

Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) este format din elemente trifazate care asigură producerea, transportul, transformarea, distribuţia şi...

Ai nevoie de altceva?