Protectia prin Relee

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 239 în total
Cuvinte : 97584
Mărime: 17.63MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Lucian

Extras din document

1. INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE

A INSTALATIILOR ENERGETICE

1. Introducere

Una dintre principalele conditii care se pun instalatiilor electrice este aceea a sigurantei în

functionare, adicã a alimentarii continue cu energie electricã a consumatorilor.

Asigurarea functionarii fãrã întrerupere a instalatiilor electrice are o importanta deosebita,

atât datorita faptului ca urmãrile perturbãrilor în functionare pot fi foarte grave, cit si faptului ca

instalatiile electrice sunt mai expuse deranjamentelor decât alte genuri de instalatii. Gravitatea

urmãrilor provine în primul rând din faptul ca instalatiile electrice fãcând parte, în general, dintr-un

sistem energetic complex si fiind legate intre ele electric un defect apãrut intr-un loc deranjeazã

functionarea normala a întregului sistem; în al doilea rând, gravitatea defectelor din instalatiile

electrice se datoreazã energiilor foarte mari care intervin în desfãsurarea lor, conducând la efecte

distructive extrem de mari. Astfel, de exemplu, în cazul unui arc electric produs intr-o retea de 110

kV, nu deosebit de puternica, si care dureazã o secunda, la locul arcului se dezvolta, în mod

obisnuit, o energie de ordinul a 15.000.000 J .

Rolul principal al automatizãrilor si al protectiei prin relee folosite în electroenergetica

consta în limitarea efectelor avariilor apãrute si în asigurarea alimentarii fãrã întrerupere cu energie

electrica a consumatorilor.

Automatizarea prin protectia cu relee este folosita de multa vreme pe scara cea mai larga în

instalatiile electrice. Ea are în general doua functiuni principale :

- separarea elementului avariat de restul instalatiilor electrice si asigurarea functionarii în

continuare a acestora, în conditii normale;

- sesizarea regimurilor anormale (nepermise) de functionare a instalatiilor electrice si

semnalizarea lor, pentru a se preveni aparitia unor avarii.

2. Consideratii asupra protectiei sistemelor electrice

În sistemele electrice au loc procesele de producere, transformare, transport, distributie si

consum a1 energiei electrice, procese complexe si caracterizate de prezenta unor particularitãti

specifice, care le deosebesc de procesele desfãsurate în instalatiile din alte ramuri ale productiei.

Printre cele mai importante particularitãti se pot distinge urmãtoarele:

a) efectele scurtcircuitelor si în general inf1uenta proceselor tranzitorii pot fi resimtite pe

mari portiuni ale sistemelor electrice, în fractiuni foarte mici de timp;

b) producerea si consumul energiei electrice se efectueazã practic simultan, în prezent

nefiind încã posibila asigurarea unor rezerve de energie electrica la scara necesara unui sistem

electric; ca urmare, puterea produsa de agregate trebuie sa urmãreascã în permanenta variatiile

puterii cerute de consumatori ;

c) orice întrerupere în a1imentarea cu energie electrica determinând mari perturbãri în

functionarea consumatorilor si producând la pierderi grave pentru economia nationa1a. Asigurarea

continuitãtii alimentarii cu energie electrica si lichidarea cit mai rapida a defectelor din sistemele

electrice pentru restabilirea unui regim normal de functionare a1 acestor sisteme au o importanta

primordiala;

d) sistemele electrice ocupa spatii foarte întinse, generatoarele, statiile de transformare si

consumatorii conectati prin linii în cadrul unui sistem aflându-se la distante de zeci sau sute de

kilometri.

Particularitãtile enuntate impun un grad foarte ridicat de siguranta în functionarea sistemelor

electrice [1,2] si deci echiparea lor cu dispozitive de protectie prin relee, care au rolul de a asigura

în mod automat deconectarea instalatiei electrice protejate în cazul aparitiei unui defect sau a unui

regim anormal, periculos pentru instalatie, precum si rolul de semnalizare. Lichidarea defectelor

INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE A INSTALATIILOR ENERGETICE

2

prin actiunea protectiei trebuie sa se efectueze intr-un mod optim, fiind asigurate anumite

performante impuse functionarii protectiei.

In continuare sunt expuse considerente referitoare la aspectele cibernetice ale realizãrii si

functionarii protectiei, la performantele impuse, la schemele structurale si la elementele

componente ale protectiilor prin relee electronice.

Instalatiile sistemelor electrice, protejate de dispozitivele automate de protectie prin relee,

formeazã un ansamblu deosebit de complex si lichidarea în conditii optime a defectelor apãrute

necesita prelucrarea extrem de rapida a unui mare numãr de informatii asupra regimurilor de

functionare ale instalatiilor protejate, prelucrare efectuata în stadiul actual de dispozitivele de

protectie instalate în numeroase puncte ale sistemului electric (la fiecare întrerupãtor a cãrui

declansare este comandata automat). în prezent se tinde la prelucrarea informatiilor cu calculatoare

electronice montate în serie cu fluxul de informatii "on-line", ceea conduce la schimbãri importante

în realizarea si functionarea echipamentelor de protectie. Folosirea calculatoarelor electronice

pentru proiectarea si coordonarea dispozitivelor de protectie din diverse puncte are în prezent o

mare extindere.

In functie de rezultatul prelucrãrii informatiilor primite, dispozitivele de protectie prin relee

în conformitate cu programul introdus prin alcãtuirea schemei de protectie si prin determinarea

reglajelor elementelor componente stabilesc daca este necesara comanda declansãrii

întrerupãtoarelor instalatiei protejate si, în cazul când aceasta decizie este luata, transmit comanda

de declansare. Datorita complexitãtii sistemului electric protejat si rapiditãtii cu care trebuie

prelucrate informatiile si adoptata decizia de declansare, principiile ciberneticii iti gãsesc o

importanta aplicare pentru asigurarea unei functionari optime a dispozitivelor de protectie.

In ansamblul dispozitivelor de protectie ale unei instalatii pot fi deosebite mai multe blocuri

de elemente componente; astfel, presupunând ca. instalatia protejata este o linie de înalta tensiune,

blocurile mentionate sunt reprezentate in. fig.1.1.

Preview document

Protectia prin Relee - Pagina 1
Protectia prin Relee - Pagina 2
Protectia prin Relee - Pagina 3
Protectia prin Relee - Pagina 4
Protectia prin Relee - Pagina 5
Protectia prin Relee - Pagina 6
Protectia prin Relee - Pagina 7
Protectia prin Relee - Pagina 8
Protectia prin Relee - Pagina 9
Protectia prin Relee - Pagina 10
Protectia prin Relee - Pagina 11
Protectia prin Relee - Pagina 12
Protectia prin Relee - Pagina 13
Protectia prin Relee - Pagina 14
Protectia prin Relee - Pagina 15
Protectia prin Relee - Pagina 16
Protectia prin Relee - Pagina 17
Protectia prin Relee - Pagina 18
Protectia prin Relee - Pagina 19
Protectia prin Relee - Pagina 20
Protectia prin Relee - Pagina 21
Protectia prin Relee - Pagina 22
Protectia prin Relee - Pagina 23
Protectia prin Relee - Pagina 24
Protectia prin Relee - Pagina 25
Protectia prin Relee - Pagina 26
Protectia prin Relee - Pagina 27
Protectia prin Relee - Pagina 28
Protectia prin Relee - Pagina 29
Protectia prin Relee - Pagina 30
Protectia prin Relee - Pagina 31
Protectia prin Relee - Pagina 32
Protectia prin Relee - Pagina 33
Protectia prin Relee - Pagina 34
Protectia prin Relee - Pagina 35
Protectia prin Relee - Pagina 36
Protectia prin Relee - Pagina 37
Protectia prin Relee - Pagina 38
Protectia prin Relee - Pagina 39
Protectia prin Relee - Pagina 40
Protectia prin Relee - Pagina 41
Protectia prin Relee - Pagina 42
Protectia prin Relee - Pagina 43
Protectia prin Relee - Pagina 44
Protectia prin Relee - Pagina 45
Protectia prin Relee - Pagina 46
Protectia prin Relee - Pagina 47
Protectia prin Relee - Pagina 48
Protectia prin Relee - Pagina 49
Protectia prin Relee - Pagina 50
Protectia prin Relee - Pagina 51
Protectia prin Relee - Pagina 52
Protectia prin Relee - Pagina 53
Protectia prin Relee - Pagina 54
Protectia prin Relee - Pagina 55
Protectia prin Relee - Pagina 56
Protectia prin Relee - Pagina 57
Protectia prin Relee - Pagina 58
Protectia prin Relee - Pagina 59
Protectia prin Relee - Pagina 60
Protectia prin Relee - Pagina 61
Protectia prin Relee - Pagina 62
Protectia prin Relee - Pagina 63
Protectia prin Relee - Pagina 64
Protectia prin Relee - Pagina 65
Protectia prin Relee - Pagina 66
Protectia prin Relee - Pagina 67
Protectia prin Relee - Pagina 68
Protectia prin Relee - Pagina 69
Protectia prin Relee - Pagina 70
Protectia prin Relee - Pagina 71
Protectia prin Relee - Pagina 72
Protectia prin Relee - Pagina 73
Protectia prin Relee - Pagina 74
Protectia prin Relee - Pagina 75
Protectia prin Relee - Pagina 76
Protectia prin Relee - Pagina 77
Protectia prin Relee - Pagina 78
Protectia prin Relee - Pagina 79
Protectia prin Relee - Pagina 80
Protectia prin Relee - Pagina 81
Protectia prin Relee - Pagina 82
Protectia prin Relee - Pagina 83
Protectia prin Relee - Pagina 84
Protectia prin Relee - Pagina 85
Protectia prin Relee - Pagina 86
Protectia prin Relee - Pagina 87
Protectia prin Relee - Pagina 88
Protectia prin Relee - Pagina 89
Protectia prin Relee - Pagina 90
Protectia prin Relee - Pagina 91
Protectia prin Relee - Pagina 92
Protectia prin Relee - Pagina 93
Protectia prin Relee - Pagina 94
Protectia prin Relee - Pagina 95
Protectia prin Relee - Pagina 96
Protectia prin Relee - Pagina 97
Protectia prin Relee - Pagina 98
Protectia prin Relee - Pagina 99
Protectia prin Relee - Pagina 100
Protectia prin Relee - Pagina 101
Protectia prin Relee - Pagina 102
Protectia prin Relee - Pagina 103
Protectia prin Relee - Pagina 104
Protectia prin Relee - Pagina 105
Protectia prin Relee - Pagina 106
Protectia prin Relee - Pagina 107
Protectia prin Relee - Pagina 108
Protectia prin Relee - Pagina 109
Protectia prin Relee - Pagina 110
Protectia prin Relee - Pagina 111
Protectia prin Relee - Pagina 112
Protectia prin Relee - Pagina 113
Protectia prin Relee - Pagina 114
Protectia prin Relee - Pagina 115
Protectia prin Relee - Pagina 116
Protectia prin Relee - Pagina 117
Protectia prin Relee - Pagina 118
Protectia prin Relee - Pagina 119
Protectia prin Relee - Pagina 120
Protectia prin Relee - Pagina 121
Protectia prin Relee - Pagina 122
Protectia prin Relee - Pagina 123
Protectia prin Relee - Pagina 124
Protectia prin Relee - Pagina 125
Protectia prin Relee - Pagina 126
Protectia prin Relee - Pagina 127
Protectia prin Relee - Pagina 128
Protectia prin Relee - Pagina 129
Protectia prin Relee - Pagina 130
Protectia prin Relee - Pagina 131
Protectia prin Relee - Pagina 132
Protectia prin Relee - Pagina 133
Protectia prin Relee - Pagina 134
Protectia prin Relee - Pagina 135
Protectia prin Relee - Pagina 136
Protectia prin Relee - Pagina 137
Protectia prin Relee - Pagina 138
Protectia prin Relee - Pagina 139
Protectia prin Relee - Pagina 140
Protectia prin Relee - Pagina 141
Protectia prin Relee - Pagina 142
Protectia prin Relee - Pagina 143
Protectia prin Relee - Pagina 144
Protectia prin Relee - Pagina 145
Protectia prin Relee - Pagina 146
Protectia prin Relee - Pagina 147
Protectia prin Relee - Pagina 148
Protectia prin Relee - Pagina 149
Protectia prin Relee - Pagina 150
Protectia prin Relee - Pagina 151
Protectia prin Relee - Pagina 152
Protectia prin Relee - Pagina 153
Protectia prin Relee - Pagina 154
Protectia prin Relee - Pagina 155
Protectia prin Relee - Pagina 156
Protectia prin Relee - Pagina 157
Protectia prin Relee - Pagina 158
Protectia prin Relee - Pagina 159
Protectia prin Relee - Pagina 160
Protectia prin Relee - Pagina 161
Protectia prin Relee - Pagina 162
Protectia prin Relee - Pagina 163
Protectia prin Relee - Pagina 164
Protectia prin Relee - Pagina 165
Protectia prin Relee - Pagina 166
Protectia prin Relee - Pagina 167
Protectia prin Relee - Pagina 168
Protectia prin Relee - Pagina 169
Protectia prin Relee - Pagina 170
Protectia prin Relee - Pagina 171
Protectia prin Relee - Pagina 172
Protectia prin Relee - Pagina 173
Protectia prin Relee - Pagina 174
Protectia prin Relee - Pagina 175
Protectia prin Relee - Pagina 176
Protectia prin Relee - Pagina 177
Protectia prin Relee - Pagina 178
Protectia prin Relee - Pagina 179
Protectia prin Relee - Pagina 180
Protectia prin Relee - Pagina 181
Protectia prin Relee - Pagina 182
Protectia prin Relee - Pagina 183
Protectia prin Relee - Pagina 184
Protectia prin Relee - Pagina 185
Protectia prin Relee - Pagina 186
Protectia prin Relee - Pagina 187
Protectia prin Relee - Pagina 188
Protectia prin Relee - Pagina 189
Protectia prin Relee - Pagina 190
Protectia prin Relee - Pagina 191
Protectia prin Relee - Pagina 192
Protectia prin Relee - Pagina 193
Protectia prin Relee - Pagina 194
Protectia prin Relee - Pagina 195
Protectia prin Relee - Pagina 196
Protectia prin Relee - Pagina 197
Protectia prin Relee - Pagina 198
Protectia prin Relee - Pagina 199
Protectia prin Relee - Pagina 200
Protectia prin Relee - Pagina 201
Protectia prin Relee - Pagina 202
Protectia prin Relee - Pagina 203
Protectia prin Relee - Pagina 204
Protectia prin Relee - Pagina 205
Protectia prin Relee - Pagina 206
Protectia prin Relee - Pagina 207
Protectia prin Relee - Pagina 208
Protectia prin Relee - Pagina 209
Protectia prin Relee - Pagina 210
Protectia prin Relee - Pagina 211
Protectia prin Relee - Pagina 212
Protectia prin Relee - Pagina 213
Protectia prin Relee - Pagina 214
Protectia prin Relee - Pagina 215
Protectia prin Relee - Pagina 216
Protectia prin Relee - Pagina 217
Protectia prin Relee - Pagina 218
Protectia prin Relee - Pagina 219
Protectia prin Relee - Pagina 220
Protectia prin Relee - Pagina 221
Protectia prin Relee - Pagina 222
Protectia prin Relee - Pagina 223
Protectia prin Relee - Pagina 224
Protectia prin Relee - Pagina 225
Protectia prin Relee - Pagina 226
Protectia prin Relee - Pagina 227
Protectia prin Relee - Pagina 228
Protectia prin Relee - Pagina 229
Protectia prin Relee - Pagina 230
Protectia prin Relee - Pagina 231
Protectia prin Relee - Pagina 232
Protectia prin Relee - Pagina 233
Protectia prin Relee - Pagina 234
Protectia prin Relee - Pagina 235
Protectia prin Relee - Pagina 236

Conținut arhivă zip

  • Microsoft Word - 10PROTDIGITALE.pdf
  • Microsoft Word - 1INTRrom.pdf
  • Microsoft Word - 2DEFECTErom.pdf
  • Microsoft Word - 3TRAFOMASrom.pdf
  • Microsoft Word - 4RELEErom.pdf
  • Microsoft Word - 5PROTECTIARETELELOR1.pdf
  • Microsoft Word - 5PROTECTIARETELELOR2.pdf
  • Microsoft Word - 6PROTTRAFO.pdf
  • Microsoft Word - 7PROTGENSIN.pdf
  • Microsoft Word - 9AUTOMATIZARI.pdf

Alții au mai descărcat și

Generalitati ale Instalatiilor de Automatizari si Protectie in Sistemul Energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice

Generalități Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și...

Alegerea Tipului Protectiei prin Relee la Transformator, Linie si Generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Elaborarea Protecției prin Relee a Elementelor Schemei unui Sistem Electric

Se cere de ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elmente din reţeaua electrică dată în figura 1: 1. Generatorul G; 2....

Calculul Diferitelor Tipuri de Scurtcircuit in Cadrul unei Retele de Inalta Tensiune

SARCINA LUCRĂRII DE AN Varianta 1.1 În cadrul lucrării de an este necesar: a) Să se determine curentul supratrazitoriu şi curentul de şoc la un...

Solicitari Electrice si Mecanice asupra LEA si LES

Introducere Dezvoltarea tehnicii transmiterii energiei electrice Dezvoltarea producţiei industriale si agricole, a transporturilor şi...

Ai nevoie de altceva?