Protecția prin relee

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 239 în total
Cuvinte : 97584
Mărime: 17.63MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Lucian

Extras din document

1. INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE

A INSTALATIILOR ENERGETICE

1. Introducere

Una dintre principalele conditii care se pun instalatiilor electrice este aceea a sigurantei în

functionare, adicã a alimentarii continue cu energie electricã a consumatorilor.

Asigurarea functionarii fãrã întrerupere a instalatiilor electrice are o importanta deosebita,

atât datorita faptului ca urmãrile perturbãrilor în functionare pot fi foarte grave, cit si faptului ca

instalatiile electrice sunt mai expuse deranjamentelor decât alte genuri de instalatii. Gravitatea

urmãrilor provine în primul rând din faptul ca instalatiile electrice fãcând parte, în general, dintr-un

sistem energetic complex si fiind legate intre ele electric un defect apãrut intr-un loc deranjeazã

functionarea normala a întregului sistem; în al doilea rând, gravitatea defectelor din instalatiile

electrice se datoreazã energiilor foarte mari care intervin în desfãsurarea lor, conducând la efecte

distructive extrem de mari. Astfel, de exemplu, în cazul unui arc electric produs intr-o retea de 110

kV, nu deosebit de puternica, si care dureazã o secunda, la locul arcului se dezvolta, în mod

obisnuit, o energie de ordinul a 15.000.000 J .

Rolul principal al automatizãrilor si al protectiei prin relee folosite în electroenergetica

consta în limitarea efectelor avariilor apãrute si în asigurarea alimentarii fãrã întrerupere cu energie

electrica a consumatorilor.

Automatizarea prin protectia cu relee este folosita de multa vreme pe scara cea mai larga în

instalatiile electrice. Ea are în general doua functiuni principale :

- separarea elementului avariat de restul instalatiilor electrice si asigurarea functionarii în

continuare a acestora, în conditii normale;

- sesizarea regimurilor anormale (nepermise) de functionare a instalatiilor electrice si

semnalizarea lor, pentru a se preveni aparitia unor avarii.

2. Consideratii asupra protectiei sistemelor electrice

În sistemele electrice au loc procesele de producere, transformare, transport, distributie si

consum a1 energiei electrice, procese complexe si caracterizate de prezenta unor particularitãti

specifice, care le deosebesc de procesele desfãsurate în instalatiile din alte ramuri ale productiei.

Printre cele mai importante particularitãti se pot distinge urmãtoarele:

a) efectele scurtcircuitelor si în general inf1uenta proceselor tranzitorii pot fi resimtite pe

mari portiuni ale sistemelor electrice, în fractiuni foarte mici de timp;

b) producerea si consumul energiei electrice se efectueazã practic simultan, în prezent

nefiind încã posibila asigurarea unor rezerve de energie electrica la scara necesara unui sistem

electric; ca urmare, puterea produsa de agregate trebuie sa urmãreascã în permanenta variatiile

puterii cerute de consumatori ;

c) orice întrerupere în a1imentarea cu energie electrica determinând mari perturbãri în

functionarea consumatorilor si producând la pierderi grave pentru economia nationa1a. Asigurarea

continuitãtii alimentarii cu energie electrica si lichidarea cit mai rapida a defectelor din sistemele

electrice pentru restabilirea unui regim normal de functionare a1 acestor sisteme au o importanta

primordiala;

d) sistemele electrice ocupa spatii foarte întinse, generatoarele, statiile de transformare si

consumatorii conectati prin linii în cadrul unui sistem aflându-se la distante de zeci sau sute de

kilometri.

Particularitãtile enuntate impun un grad foarte ridicat de siguranta în functionarea sistemelor

electrice [1,2] si deci echiparea lor cu dispozitive de protectie prin relee, care au rolul de a asigura

în mod automat deconectarea instalatiei electrice protejate în cazul aparitiei unui defect sau a unui

regim anormal, periculos pentru instalatie, precum si rolul de semnalizare. Lichidarea defectelor

INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE A INSTALATIILOR ENERGETICE

2

prin actiunea protectiei trebuie sa se efectueze intr-un mod optim, fiind asigurate anumite

performante impuse functionarii protectiei.

In continuare sunt expuse considerente referitoare la aspectele cibernetice ale realizãrii si

functionarii protectiei, la performantele impuse, la schemele structurale si la elementele

componente ale protectiilor prin relee electronice.

Instalatiile sistemelor electrice, protejate de dispozitivele automate de protectie prin relee,

formeazã un ansamblu deosebit de complex si lichidarea în conditii optime a defectelor apãrute

necesita prelucrarea extrem de rapida a unui mare numãr de informatii asupra regimurilor de

functionare ale instalatiilor protejate, prelucrare efectuata în stadiul actual de dispozitivele de

protectie instalate în numeroase puncte ale sistemului electric (la fiecare întrerupãtor a cãrui

declansare este comandata automat). în prezent se tinde la prelucrarea informatiilor cu calculatoare

electronice montate în serie cu fluxul de informatii "on-line", ceea conduce la schimbãri importante

în realizarea si functionarea echipamentelor de protectie. Folosirea calculatoarelor electronice

pentru proiectarea si coordonarea dispozitivelor de protectie din diverse puncte are în prezent o

mare extindere.

In functie de rezultatul prelucrãrii informatiilor primite, dispozitivele de protectie prin relee

în conformitate cu programul introdus prin alcãtuirea schemei de protectie si prin determinarea

reglajelor elementelor componente stabilesc daca este necesara comanda declansãrii

întrerupãtoarelor instalatiei protejate si, în cazul când aceasta decizie este luata, transmit comanda

de declansare. Datorita complexitãtii sistemului electric protejat si rapiditãtii cu care trebuie

prelucrate informatiile si adoptata decizia de declansare, principiile ciberneticii iti gãsesc o

importanta aplicare pentru asigurarea unei functionari optime a dispozitivelor de protectie.

In ansamblul dispozitivelor de protectie ale unei instalatii pot fi deosebite mai multe blocuri

de elemente componente; astfel, presupunând ca. instalatia protejata este o linie de înalta tensiune,

blocurile mentionate sunt reprezentate in. fig.1.1.

Preview document

Protecția prin relee - Pagina 1
Protecția prin relee - Pagina 2
Protecția prin relee - Pagina 3
Protecția prin relee - Pagina 4
Protecția prin relee - Pagina 5
Protecția prin relee - Pagina 6
Protecția prin relee - Pagina 7
Protecția prin relee - Pagina 8
Protecția prin relee - Pagina 9
Protecția prin relee - Pagina 10
Protecția prin relee - Pagina 11
Protecția prin relee - Pagina 12
Protecția prin relee - Pagina 13
Protecția prin relee - Pagina 14
Protecția prin relee - Pagina 15
Protecția prin relee - Pagina 16
Protecția prin relee - Pagina 17
Protecția prin relee - Pagina 18
Protecția prin relee - Pagina 19
Protecția prin relee - Pagina 20
Protecția prin relee - Pagina 21
Protecția prin relee - Pagina 22
Protecția prin relee - Pagina 23
Protecția prin relee - Pagina 24
Protecția prin relee - Pagina 25
Protecția prin relee - Pagina 26
Protecția prin relee - Pagina 27
Protecția prin relee - Pagina 28
Protecția prin relee - Pagina 29
Protecția prin relee - Pagina 30
Protecția prin relee - Pagina 31
Protecția prin relee - Pagina 32
Protecția prin relee - Pagina 33
Protecția prin relee - Pagina 34
Protecția prin relee - Pagina 35
Protecția prin relee - Pagina 36
Protecția prin relee - Pagina 37
Protecția prin relee - Pagina 38
Protecția prin relee - Pagina 39
Protecția prin relee - Pagina 40
Protecția prin relee - Pagina 41
Protecția prin relee - Pagina 42
Protecția prin relee - Pagina 43
Protecția prin relee - Pagina 44
Protecția prin relee - Pagina 45
Protecția prin relee - Pagina 46
Protecția prin relee - Pagina 47
Protecția prin relee - Pagina 48
Protecția prin relee - Pagina 49
Protecția prin relee - Pagina 50
Protecția prin relee - Pagina 51
Protecția prin relee - Pagina 52
Protecția prin relee - Pagina 53
Protecția prin relee - Pagina 54
Protecția prin relee - Pagina 55
Protecția prin relee - Pagina 56
Protecția prin relee - Pagina 57
Protecția prin relee - Pagina 58
Protecția prin relee - Pagina 59
Protecția prin relee - Pagina 60
Protecția prin relee - Pagina 61
Protecția prin relee - Pagina 62
Protecția prin relee - Pagina 63
Protecția prin relee - Pagina 64
Protecția prin relee - Pagina 65
Protecția prin relee - Pagina 66
Protecția prin relee - Pagina 67
Protecția prin relee - Pagina 68
Protecția prin relee - Pagina 69
Protecția prin relee - Pagina 70
Protecția prin relee - Pagina 71
Protecția prin relee - Pagina 72
Protecția prin relee - Pagina 73
Protecția prin relee - Pagina 74
Protecția prin relee - Pagina 75
Protecția prin relee - Pagina 76
Protecția prin relee - Pagina 77
Protecția prin relee - Pagina 78
Protecția prin relee - Pagina 79
Protecția prin relee - Pagina 80
Protecția prin relee - Pagina 81
Protecția prin relee - Pagina 82
Protecția prin relee - Pagina 83
Protecția prin relee - Pagina 84
Protecția prin relee - Pagina 85
Protecția prin relee - Pagina 86
Protecția prin relee - Pagina 87
Protecția prin relee - Pagina 88
Protecția prin relee - Pagina 89
Protecția prin relee - Pagina 90
Protecția prin relee - Pagina 91
Protecția prin relee - Pagina 92
Protecția prin relee - Pagina 93
Protecția prin relee - Pagina 94
Protecția prin relee - Pagina 95
Protecția prin relee - Pagina 96
Protecția prin relee - Pagina 97
Protecția prin relee - Pagina 98
Protecția prin relee - Pagina 99
Protecția prin relee - Pagina 100
Protecția prin relee - Pagina 101
Protecția prin relee - Pagina 102
Protecția prin relee - Pagina 103
Protecția prin relee - Pagina 104
Protecția prin relee - Pagina 105
Protecția prin relee - Pagina 106
Protecția prin relee - Pagina 107
Protecția prin relee - Pagina 108
Protecția prin relee - Pagina 109
Protecția prin relee - Pagina 110
Protecția prin relee - Pagina 111
Protecția prin relee - Pagina 112
Protecția prin relee - Pagina 113
Protecția prin relee - Pagina 114
Protecția prin relee - Pagina 115
Protecția prin relee - Pagina 116
Protecția prin relee - Pagina 117
Protecția prin relee - Pagina 118
Protecția prin relee - Pagina 119
Protecția prin relee - Pagina 120
Protecția prin relee - Pagina 121
Protecția prin relee - Pagina 122
Protecția prin relee - Pagina 123
Protecția prin relee - Pagina 124
Protecția prin relee - Pagina 125
Protecția prin relee - Pagina 126
Protecția prin relee - Pagina 127
Protecția prin relee - Pagina 128
Protecția prin relee - Pagina 129
Protecția prin relee - Pagina 130
Protecția prin relee - Pagina 131
Protecția prin relee - Pagina 132
Protecția prin relee - Pagina 133
Protecția prin relee - Pagina 134
Protecția prin relee - Pagina 135
Protecția prin relee - Pagina 136
Protecția prin relee - Pagina 137
Protecția prin relee - Pagina 138
Protecția prin relee - Pagina 139
Protecția prin relee - Pagina 140
Protecția prin relee - Pagina 141
Protecția prin relee - Pagina 142
Protecția prin relee - Pagina 143
Protecția prin relee - Pagina 144
Protecția prin relee - Pagina 145
Protecția prin relee - Pagina 146
Protecția prin relee - Pagina 147
Protecția prin relee - Pagina 148
Protecția prin relee - Pagina 149
Protecția prin relee - Pagina 150
Protecția prin relee - Pagina 151
Protecția prin relee - Pagina 152
Protecția prin relee - Pagina 153
Protecția prin relee - Pagina 154
Protecția prin relee - Pagina 155
Protecția prin relee - Pagina 156
Protecția prin relee - Pagina 157
Protecția prin relee - Pagina 158
Protecția prin relee - Pagina 159
Protecția prin relee - Pagina 160
Protecția prin relee - Pagina 161
Protecția prin relee - Pagina 162
Protecția prin relee - Pagina 163
Protecția prin relee - Pagina 164
Protecția prin relee - Pagina 165
Protecția prin relee - Pagina 166
Protecția prin relee - Pagina 167
Protecția prin relee - Pagina 168
Protecția prin relee - Pagina 169
Protecția prin relee - Pagina 170
Protecția prin relee - Pagina 171
Protecția prin relee - Pagina 172
Protecția prin relee - Pagina 173
Protecția prin relee - Pagina 174
Protecția prin relee - Pagina 175
Protecția prin relee - Pagina 176
Protecția prin relee - Pagina 177
Protecția prin relee - Pagina 178
Protecția prin relee - Pagina 179
Protecția prin relee - Pagina 180
Protecția prin relee - Pagina 181
Protecția prin relee - Pagina 182
Protecția prin relee - Pagina 183
Protecția prin relee - Pagina 184
Protecția prin relee - Pagina 185
Protecția prin relee - Pagina 186
Protecția prin relee - Pagina 187
Protecția prin relee - Pagina 188
Protecția prin relee - Pagina 189
Protecția prin relee - Pagina 190
Protecția prin relee - Pagina 191
Protecția prin relee - Pagina 192
Protecția prin relee - Pagina 193
Protecția prin relee - Pagina 194
Protecția prin relee - Pagina 195
Protecția prin relee - Pagina 196
Protecția prin relee - Pagina 197
Protecția prin relee - Pagina 198
Protecția prin relee - Pagina 199
Protecția prin relee - Pagina 200
Protecția prin relee - Pagina 201
Protecția prin relee - Pagina 202
Protecția prin relee - Pagina 203
Protecția prin relee - Pagina 204
Protecția prin relee - Pagina 205
Protecția prin relee - Pagina 206
Protecția prin relee - Pagina 207
Protecția prin relee - Pagina 208
Protecția prin relee - Pagina 209
Protecția prin relee - Pagina 210
Protecția prin relee - Pagina 211
Protecția prin relee - Pagina 212
Protecția prin relee - Pagina 213
Protecția prin relee - Pagina 214
Protecția prin relee - Pagina 215
Protecția prin relee - Pagina 216
Protecția prin relee - Pagina 217
Protecția prin relee - Pagina 218
Protecția prin relee - Pagina 219
Protecția prin relee - Pagina 220
Protecția prin relee - Pagina 221
Protecția prin relee - Pagina 222
Protecția prin relee - Pagina 223
Protecția prin relee - Pagina 224
Protecția prin relee - Pagina 225
Protecția prin relee - Pagina 226
Protecția prin relee - Pagina 227
Protecția prin relee - Pagina 228
Protecția prin relee - Pagina 229
Protecția prin relee - Pagina 230
Protecția prin relee - Pagina 231
Protecția prin relee - Pagina 232
Protecția prin relee - Pagina 233
Protecția prin relee - Pagina 234
Protecția prin relee - Pagina 235
Protecția prin relee - Pagina 236

Conținut arhivă zip

  • Microsoft Word - 10PROTDIGITALE.pdf
  • Microsoft Word - 1INTRrom.pdf
  • Microsoft Word - 2DEFECTErom.pdf
  • Microsoft Word - 3TRAFOMASrom.pdf
  • Microsoft Word - 4RELEErom.pdf
  • Microsoft Word - 5PROTECTIARETELELOR1.pdf
  • Microsoft Word - 5PROTECTIARETELELOR2.pdf
  • Microsoft Word - 6PROTTRAFO.pdf
  • Microsoft Word - 7PROTGENSIN.pdf
  • Microsoft Word - 9AUTOMATIZARI.pdf

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui consumator din surse diferite cu ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice

Generalități Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și...

Rețele de Transport și Distribuție a Energiei Electrice

Se considera un subsistem energetic electric în zona localitatilor A, B si C constituit dintr-o centrala electrica situata în apropierea resurselor...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Tratarea Neutrului in Retelele Electrice

TIPURI DE RETELE ELECTRICE - retele cu neutrul izolat, la care neutrele nu au legatura cu pamântul; - retele cu neutrul legat la pamânt, la care...

Te-ar putea interesa și

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Studiul Protectiilor Generatoarelor Sincrone si Propuneri de Imbunatatire a Acestora

1. Introducere 1.1.Energia Energia este definită ca fiind capacitatea unui corp de a produce lucru mecanic. Exploatarea inteligentă şi controlul...

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ 1.1 Generalităţi Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor...

Generalitati ale Instalatiilor de Automatizari si Protectie in Sistemul Energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator

CAPITOLUL I PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ENERGETICE. CERINŢELE SISTEMELOR DE PROTECŢIE 1.1. Probleme...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Electrofiltre

1. INTRODUCERE 1.1. MEMORIU JUSTIFICATIV Majoritatea termocentralelor mari din tara noastra dateaza din perioada în care, dispersia gazelor de...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Ai nevoie de altceva?