Tehnologia Montării Utilajului Electric

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 15330
Mărime: 2.86MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Volentiri Ion

Extras din document

1.1 Introducere. Generalităţi

Energie – măsură de mişcare a materiei.

Energie electrică – parte a energiei datorită căreia, într-un aparat, conectat la reţeaua electrică se degajă căldură, se emană lumină, are loc procesul de electroliză, ia naştere un efort mecanic, etc.

Electricitate – totalitatea fenomenelor, care sunt legate de existenţa, mişcarea şi interacţiunea sarcinilor electrice.

Energia electrică ce produce la centrale electrice, amplasate de regulă în preajma surselor de energie primă. (cărbuni, gaz, apa, vântul, energia atomică). Între centralele electrice respective şi consumatorii există reţele electrice, care formează sisteme energetice de dirijare centralizată.

Datorită sistemelor energetice sporeşte gradul de economisire a energiei electrice cît şi fiabilitatea asigurării cu energie electrică, randamentul producerii energiei electrice.

Sistem electric este o parte componentă a sistemului energetic centralizat, care include generatoare, instalaţii de distribuţii, substaţii de transformatoare, linii electrice, consumatori şi receptori de curent.

Reţeaua electrică este partea componentă a sistemului electric, care include substaţii de transformatoare şi linii electrice de tensiuni diferite.

Reţele de tensiune înaltă – 6; 10; 20; 35; 110; 220; 330; 400; 500; 750 kV.

Reţele de tensiune joasă – 0,4 kV. (380 V)

Consumator este totalitatea receptoarelor electrice a unui cartier, a unei localităţi, a unei uzine, a unui NLC (numărul locului de consum).

Receptor este aparat, dispozitiv, instalaţie etc, care consumă energie electrică.

Deosebim următoarele tipuri de staţii electrice:

a) hidraulice,

b) termice (atomice),

c) fotovoltaice (solare),

d) eoliene (de vânt), etc.

Staţiile termice aprovizionează consumatorii nu numai cu energie electrică dar şi cu energie termică (aburi, apă fierbinte). Staţiile atomice se referă la staţiile termice, însă în loc de cazan de aburi folosesc cazane de atomi, în care se descompune uraniu sau plutoniu.

Staţiile hidraulice se construesc pe râuri şi funcţionează în baza energiei apei dat fiind presiunii acesteia, care are niveluri diferite până la staţie şi după staţie.

Staţiile fotovoltaice (solare) şi eoliene (în baza energiei vântului) vor fi studiate la Surse regenerabile de energie.

In Moldova tensiunea nominală este de 380/220V. De aceea utilajul preconizat a funcţiona în ţara noastră trebuie să fie la tensiunea dată.

1.2 Clasificarea instalaţiilor electrice, încăperilor şi utilajului electric.

După utilizarea energiei electrice consumatorii se împart în trei categorii.

- Categoria I. Consumatorii, la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate duce la pericol pentru viaţa oamenilor, daune serioase, defectarea utilajului, rebut masiv, dereglarea proceselor tehnologice complicate, încălcări funcţionării obiectivelor comunale de importanţă vitală.

- Categoria II. Consumatorii, la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate duce la pierderi de timp de către muncitori, oprirea producerii.

- Categoria III. Toţi ceilalţi consumatori, care nu intră în prima şi a doua categorie.

Instalaţii electrice sunt considerate construcţiile, în care se elaborează, se transformă, se repartizează (se distribuţie) sau se utilizează energie electrică.

După tensiune, instalaţiile electrice se împart:

- în instalaţii cu tensiunea de până la 1000V şi

- în instalaţii cu tensiunea mai mare de 1000V.

După instalare instalaţiile electrice se împart în:

- instalaţii descoperite sau din exterior;

- instalaţii închise sau din interior.

Instalaţiile îngrădite cu plasă din metal sau sunt cu acoperiş se consideră instalaţii din exterior.

După condiţiile mediului înconjurător încăperile se împart în:

Încăperi uscate , jilave, umede, foarte umede, cu praf, cu mediu chimic activ, cu pericol de incendiu, cu pericol de explozie.

- Încăperi uscate: umiditatea relativă a aerului, f=<60% (încăperi de locuit, obşteşti, depozite încălzite etc)

- Încăperi jilave : 70%=f>=60%, vapori în cantităţi mici ce se condensează rar şi în cantităţi mici.

- Încăperi umede: f>75% timp îndelungat; (depozite pentru fructe,) încăperi pentru animale etc.)

- Încăperi foarte umede: f=100%; pereţi acoperiţi cu picături de apă, încăperi sub acoperişuri fără pereţi.

- Cu praf – în care în rezultat procesului tehnologic se depune o mare cantitate de praf tehnologic (fabrici de concentrate nutritive, mori, ş.a.)

- Cu mediul chimic activ – cu vapori de amoniac, sulfură de hidrogen, gaze active.

- Foarte umede cu mediul activ – f =100% cu vapori de amoniac, sulfură de hidrogen sau alte gaze active.

Încăperile cu pericol de incendiu se divizează :

- П-I, încăperi unde sînt folosite sau păstrate lichide inflamabile cu temperatura de aprindere ta≥45%C;

- П-II, încăperi cu eliminări de fibre sau praf, dar care nu-s capabile să explodeze.

Încăperile cu pericol de explozie:

- B-I, încăperi unde se formează amestecuri explozibile chiar în condiţiile de lucru;

- B-Ia, încăperi unde se formează amestecuri explozibile numai în condiţii de avarie (acumulatoare, baze de petrol);

Conținut arhivă zip

 • Tehnologia Montarii Utilajului Electric
  • Tema 1.doc
  • Tema 10.doc
  • Tema 2,3.doc
  • tema 4.doc
  • Tema 5.doc
  • Tema 6.doc
  • Tema 7.doc
  • Tema 8.doc
  • Tema 9.doc

Alții au mai descărcat și

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Consumator Industrial cu Puterea Instalata 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Modelare Matlab Sisteme Electromecanice

1. MODELAREA MATEMATICA-GENERALITATI 1. Notiuni de baza. Scopul si probelmele modelarii SAE Ca obiect de studiu se considera sistemul de...

Consumul de Resurse Energetice Republica Moldova 1990-2008

Abstract: În acestă lucrare am analizat consumul de resurese energetice a Republicii Moldova în perioada anilor 1990 – 2008. Unde am fost analizată...

Curs PEC II

Ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei tari, prin care se realizeaza producerea, transportul,...

Instalații Electrice

CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI...

Automatizarea și Protecția Sistemelor Electroenergetice

• Definitie : Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se înţelege aplicarea principiilor şi metodelor automaticii în conducerea şi...

Bazele Electroenergeticii

CAP.1. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI Stările şi fenomenele fizice se caracterizează cu ajutorul mărimilor fizice care se...

Supratensiuni in Retelele Electrice

1. SUPRATENSINI ÎN REŢELE ELECTRICE Supratensiunile sunt tensiuni electrice anormale care apărând într-un circuit electric ca urmare a unei...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Evaluarea și Fezabilitatea Afacerii la SC Feron Std SRL

INTRODUCERE O astfel de abordare de analiza multifunctionala,a riscului de faliment si a evaluarii propriu-zise permite nu numai o corecta...

Capitaluri Proprii

- ARGUMENT - Capitalurile reprezinta resursele care contribuie la desfasurarea activitatii economice a societatilor comerciale. Cu ajutorul lor,...

Promovarea Firmei Dinamic Construct printr-un Site Web

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI ELECTRONIC 1.1. INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL ELECTRONIC ŞI LOCUL SĂU ÎN MARKETINGUL...

Analiza Managementului Calitatii la SC Michelin Romania SA

Introducere În cadrul sistemului de management al unei organizaţii, o deosebită importanţă este acordată sistemului de management al calităţii,...

Controlul Financiar

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ROMÂNIA Dezvoltarea economică şi socială se realizează printr-o diversitate de activitaţi sau se...

Proiect Management - Strial SRL

CAPITOLUL I CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI 1.1. DENUMIREA ŞI STATUTUL JURIDIC Societatea comercială STRIAL S.R.L. s-a constituit în baza...

Ai nevoie de altceva?