Transportul și Distribuția Energiei Electrice

Curs
9.4/10 (11 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 10433
Mărime: 90.04KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Peter Dan Calin

Cuprins

1. Consideraţii generale privind transportul şi distribuţia energiei electrice (TDEE) 2

1.1. Obiectul cursului 2

1.2. Cerinţele impuse instalaţiilor de transport şi distribuţie 4

1.3. Clasificarea reţelelor electrice 7

1.3.1. Clasificarea RE din punct de vedere al tensiunii nominale 8

1.3.2. Clasificarea reţelelor electrice din punct de vedere al destinaţiei 12

1.3.3. Clasificarea reţelelor electrice din punct de vedere al teritoriului pe care îl ocupă 13

1.3.4. Clasificarea reţelelor electrice din punct de vedere al structurii (configuraţiei) 13

1.3.5. Clasificarea reţelelor electrice din punct de vedere al situaţiei neutrului faţă de pământ 14

1.3.5.1 Reţea cu neutrul izolat 15

1.3.5.2 Reţea cu neutrul legat direct la pământ 16

1.3.5.3 Reţele cu neutrul legat la pământ prin impedanţe 17

1.3.5.4 Situaţia neutrului pentru reţele de diverse tensiuni ale SEE 22

1.3.6. Clasificarea reţelelor electrice după frecvenţa de lucru 23

1.4. Regimurile de funcţionare ale reţelelor electrice 24

1.5. Alegerea tensiunii nominale a reţelelor electrice 25

1.6. Arhitectura sistemelor electroenergetice 27

1.7. Dezvoltarea instalaţiilor de transport şi distribuţie în România 29

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE (TDEE)

Extras din document

1.1. OBIECTUL CURSULUI

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent).

Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de puteri diverse, se poate transforma în alte forme de energie, în condiţii avantajoase, este "curată", adică odată produsă nu este poluantă, se pretează bine la automatizări, se poate măsura cu precizie etc. - au determinat extinderea continuă a domeniilor de utilizare a acesteia şi implicit a crescut numărul şi puterea instalaţiilor destinate acestui scop.

Deoarece energia electrică solicitată de consumatori nu poate fi stocată, ea trebuie utilizată chiar în momentul producerii sale. Această condiţie este îndeplinită întrucât producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice sunt legate una de alta şi decurg în cadrul unui ansamblu de insta-laţii ce alcătuiesc sistemul energetic (SE), prezentat schematic în figura 1.1.

Prin sistem electroenergetic (SEE) sau sistem electric se înţelege partea electrică a sistemului energetic, începând cu generatoarele electrice până la receptoarele electrice inclusiv. În cadrul SEE, instalaţiile de producere, transport distribuţie şi utilizare a energiei electrice sunt interconectate

într-un anumit mod şi au un regim comun şi continuu de producere şi consum a energiei electrice.

Energia electrică necesară alimentării consumatorilor din sistemele electroenergetice este produsă de generatoarele din centralele electrice, la nivel de medie tensiune (6-24) kV. Generatoarele sincrone transformă energia mecanică a motoarelor primare care le antrenează (turbine cu abur, turbine hidraulice etc.) în energie electrică. Pentru a obţine energia mecanică necesară antrenării generatoarelor electrice se consumă o altă formă de energie (termică, hidraulică, nucleară, eoliană etc.). În concluzie, în centralele electrice, diverse forme de energie din resursele primare se transformă succesiv, cu ajutorul unor maşini şi agregate, în energie mecanică şi ulterior în energie electrică.

Fig. 1.1

EP-energie primară; IP-instalaţie primară; ITr-instalaţie de transport; MP-maşină primară; GS-generator sincron; CE-centrală electrică; SEV-staţie de evacuare; LT-linie de transport; SD-staţie de distribuţie; LD-linie de distribuţie; PT-post de transformare; CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune.

Legătura dintre sursele de energie electrică (generatoare) şi consumatori este asigurată de instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei electrice, adică de reţeaua electrică (RE). Reţeaua electrică este alcătuită din următoarele elemente principale: linii electrice aeriene (LEA) şi în cabluri (LEC), staţii şi posturi de transformare, la care se adaugă: baterii de compensare a puterii reactive, bobine de reactanţă, rezistoare de limitare, elemente secundare etc.

Obiectul cursului îl reprezintă instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei electrice, adică reţeaua electrică, cu toate elementele sale constructive şi funcţionale, ţinând seama că aceste instalaţii sunt parte componentă a SEE.

Prezenţa în SEE a instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei electrice este necesară din următoarele considerente:

- asigură transportul energiei la distanţe mari, din zonele de producere spre centrele de consum, transportul sub formă de energie electrică fiind soluţia economică;

- diferenţa dintre tensiunea nominală a generatoarelor şi cea a consumatorilor;

- diferenţa dintre tensiunea nominală a liniilor de transport şi cea a consumatorilor;

- diferenţa dintre puterea transportată şi cea solicitată individual de către receptoare;

- funcţionarea interconectată a centralelor din SEE sau funcţionarea interconectată a SEE aparţinând unor zone teritoriale diferite impun existenţa unei reţele de legătură etc.

Preview document

Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 1
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 2
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 3
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 4
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 5
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 6
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 7
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 8
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 9
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 10
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 11
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 12
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 13
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 14
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 15
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 16
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 17
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 18
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 19
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 20
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 21
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 22
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 23
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 24
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 25
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 26
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 27
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 28
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 29
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 30
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 31
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 32
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 33
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 34
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Transportul si Distributia Energiei Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu...

Alimentare cu Energie Electrica a unui Consumator

TEMA PROIECT Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unei intreprinderi, avand receptoarele electrice de joasa tensiune...

Linii Electrice

se distribuie energia electrica de la punctele de producere ale acesteia la consumatori. Dupa modul de constructie, ele se impart in linii...

Centralele Eoliene - Studiu de Caz

1. INTRODUCERE În ansamblu, UE şi-a propus ca, până în 2020, 20% din consumul său total de energie să provină din resurse regenerabile. România a...

Proiectarea unei Statii Electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Proiectarea unei Retele de Transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Pompa de Caldura

1. Generalitati. Descriere generala Ce sunt pompele de caldurã ? Pompele de cãldurã sunt utilaje moderne care se utilizeazã în ultimul timp ca o...

Proiect Energii Regenerabile - Celule de Combustie

Ce sunt celulele de combustie ? Un biolog italian, Luigi Galvani, care studia anatomia batracienilor, a descoperit că broaştele moarte pe care...

Te-ar putea interesa și

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu...

Instalatii de Producere, Transport si Distributie a Energiei Electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Producerea, Transportul si Distributia Energiei Electrice

1. ARGUMENTUL TEMEI Datoritǎ calitǎţilor deosebite ale energiei electrice în ce priveşte producerea, transportul şi distribuţia, cât şi...

Transportul si Distributia Energiei Electrice

Tema proiectului: ETAPA1. Sa se proiecteze reteaua publica de dsitributie de medie tensiune, respective de joasa tensiune pentru alimentarea cu...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1. Enunţul problemei Se consideră un subsistem electroenergetic în zona localităţii A, B, C constituit din: - o centrală electrică îndepărtată...

Sistemul Energetic National - Producerea Transportul si Distributia Energiei Electrice

1.Introducere Energetica este ramura ştiinţei care se ocupă cu: studiul surselor şi resurselor de energie; studiul metodelor de conversie a...

Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

I. SCURT ISTORIC Inteligenţa artificială porneşte de la premisa căreia toate activităţile cognitive pot fi modelate că procese de calcul....

Ai nevoie de altceva?