Limba Engleza

Imagine preview
(9/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Limba Engleza.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 147 de pagini .

Profesor: Matei Denisa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Engleza

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE.3
CHAPTER ONE – BASIC ENGLISH.4
Lesson one – Introducing oneself (conversation).5
Lesson two- Getting around (conversation).8
Lesson three – Nationalities-Countries (conversation).12
Lesson four – A student’s daily Programme .16
Lesson five – The family.20
Lesson six – Weather .24
Lesson seven – Meals.29
Lesson eight – At the library.33
Lesson nine – What’s your job?.37
Lesson ten – At a public meeting.41
CHAPTER TWO – ENGLISH FOR GEOGRAPHERS AND HISTORIANS.45
Lesson one – Great Britain.46
Lesson two – London.51
Lesson three – The United States of America.60
Lesson four – American Cities.66
Lesson five – Australia.72
Lesson six – Important People in Britain.76
Lesson seven – Famous British Seamen.79
Lesson eight – Europe’s Premodern Heritage.81
Lesson nine – Bucharest.84
Lesson ten – Romania.89
CHAPTER THREE – ENGLISH FOR ECONOMISTS.96
Lesson one – Advertising.97
Lesson two – How to Stage Successful Trade Fairs and Exhibitions.103
Lesson three – Tourist Industry and Touristic Activity.107
Lesson four – Foreign TradeComposition – Development Trends.110
Lesson five – The International Monetary Fund.114
Lesson six – Economic Co-operation.119
Lesson seven – Marketing – Past and Present.123
CHAPTER FOUR – SUPLIMENTARY READINGS-ENGLISH AND AMERICAN HOLIDAYS, LITERATURE AND CIVILIZATION.126
1. Hallowe’en.127
2. Thanksgiving Day.129
3. Christmas.131
4. St. Valentine’s Day.134
5. Easter.137
6. William Shakespeare.141
7. American literature.144
8. Habits and ways - Tea .146

Extras din document

Cuvânt Înainte În condiţiile civilizaţiei actuale, când comunicarea largă între oameni şi popoare a devenit o realitate obişnuită, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională este o necesitate. Dacă în Evul Mediu limba latină a fost pentru europeni limba comună a culturii şi ştiinţei, astăzi, în epoca ordinatoarelor, a zborurilor cosmice, a transformărilor urbane spectaculoase şi a dezvoltării fără precedent a schimburilor internaţionale, toţi cetăţenii lumii învaţă limba engleză pentru a se înţelege între ei. Engleza este astăzi limba ştiinţei, a tehnicii, a comerţului. Lumea ştiinţifică şi intelectuală foloseşte poate cel mai mult această limbă, puţini fiind oamenii de ştiinţă şi cercetătorii care să nu o cunoască şi să nu îşi redacteze lucrările direct în engleză. Ilustrările de mai sus nu epuizează nici pe departe lista posibilă. Să ne referim acum la oamenii simpli şi mai puţini simpli. Cine nu a trecut prin momentul penibil când nu putem înfiripa o conversaţie cu un străin, când suntem reduşi la gesturi, mimică sau interjecţii? Unele persoane sunt dispuse să remedieze carenţa prin studiu, sistematic chiar. Altele, se izolează sub imperiul fricii îndărătul unor „porţi zăvorâte” şi cred că limba engleză este inaccesibilă lor, după cum studierea ei (chiar la nivel elementar) li se pare un efort inutil sau, oricum prea mare. Unul din scopurile acestui curs este să demonstreze că inaccesibilitatea e o prejudecată, iar efortul merită să fie întreprins până şi de către cei din fire lenevoşi. În învăţarea limbii engleze la un nivel mediu de cunoştiinţe se ajunge fără dificultate şi sperăm că acest curs conceput pentru studenţii de la forma de învăţământ la distanţă, va demonstra că necesitatea cunoaşterii limbii engleze se poate satisface de către oricine, uşor şi cu plăcere. Acest curs practic de limba engleză este destinat studenţilor de la specializările Geografie, Istorie-Geografie şi profilul Economic anii I şi II, care doresc să aibă o pregătire corespunzătoare în domeniile de interes. El a fost conceput în aşa fel încât, în cei doi ani de studiu ai limbii engleze, să ajute la consolidarea cunoştiinţelor acumulate până aici, precum şi la însuşirea de noi elemente specifice specializării studiate. Mult Succes!

CHAPTER ONE - BASIC ENGLISH Introducere Chapter one – Basic English (Capitolul unu – Engleza de bază) se adresează atât studenţilor de la specializarea Geografie, Istorie-Geografie cât şi celor de la profilul Economic. Însuşirea unui limbaj de specialitate nu se poate face fără a avea o bază solidă, de aceea capitolul conţine în principal elemente practice şi applicative la îndemâna acelora care doresc să-şi însuşească, să consolideze şi să folosească un limbaj minim de limba engleză. Cele zece lecţii care alcătuiesc capitolul cuprind teme axate pe principalele aspecte ale vieţii cotidiene – de muncă, sociale, culturale – având drept scop să formeze deprinderi de limbă necesare însuşirii ulterioare a limbajului legat de problematica geografică, istorico-geografică şi economică. Fiecare lecţie cuprinde un text însoţit de o temă gramaticală prezentată sugestiv şi concis prin structuri, scheme şi tabele. Schemele gramaticale prezintă probleme de gramatică şi construcţii pentru a căror înţelegere şi mai ales folosire, studenţii întâmpină dificultăţi. Expunerea gramaticală este urmată de diferite tipuri de exerciţii lexicale şi gramaticale menite să formeze deprinderi de limbă la cei ce studiază limba engleză. Obiective operaţionale: după parcurgerea primului capitol studenţii vor putea să:

- se prezinte şi să facă cunoştiinţă cu alte persoane vorbitoare de limba engleză;

- poarte o conversaţie simplă, referitoare la locul natal, meserie, şi să ceară indicaţii pentru a ajunge în locul dorit;

- vorbească despre programul său zilnic, despre vreme şi mesele principale;

- poată să se descurce în diferite situaţii cum ar fi la bibliotecă şi la diferite întâlniri publice;

- completeze un curriculum vitae;

- recunoască, să diferenţieze şi să folosească în aplicaţii practice timpuri verbale precum prezentul simplu şi continuu, prezentul perfect simplu şi continuu, mai mult ca perfectul simplu şi continuu;

- capete deprinderi pentru traduceri din şi în limba engleză;

Capitolul unu conţine următoarele lecţii: 1. Lesson one – Introducing oneself .5 2. Lesson two – Getting around .8 3. Lesson three – Nationalities-Countries .12 4. Lesson four – A student‟s daily programme .16 5. Lesson five – The family .20 6. Lesson six – Weather .24 7. Lesson seven – Meals .29 8. Lesson eight – At the library .33 9. Lesson nine – What‟s your job? .37 10. Lesson ten – At a public meeting .41 Bibliografie selectivă: - Bantaş, Andrei (1991) – Essential English, Ed. Teora Bucureşti - Galiş, Livia & colaboratorii (1982) – Limba Engleză pentru învăţământul superior economic, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti - Gălăţeanu-Fârnoagă, Georgiana (1993) – Gramatica Limbii Engleze, Ed. Omegapress, Bucureşti - * * * - Speak English Nr. 1, 2, 3, 4, 6/ 1990

LESSON ONE CONVERSATION INTRODUCING ONESELF (PREZENTARI) FORMAL J.D.: Excuse me. Who are you? S.R.: I‟m Sandra Reynolds. I‟m your English teacher, and who are you? J.D.: How do you do. My name‟s Jane David. I‟m a student. K.S.: And my name is Ken Smith. I‟m a student, too. S.R.: How do you do. (I‟m) glad to meet you. (It‟s) nice to meet you. J.D.: It‟s nice to meet you, too. Greetings S.R.: Good morning. (Good afternoon; Good evening). J.D.: Good evening. How are you? S.R.: I‟m fine thank you. And how are you? J.D.: Very well, thank you./ Rather unwell. S.R.: Good bye. See you later. J.D.: Good night. See you tomorrow. Atenţie! Nu se spune niciodată „Good day”, nici la întâlnire nici la despărţire. În engleza modernă este o formă de expediere a interlocutorului, ceva de felul „Poţi pleca”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Limba Engleza.pdf

Alte informatii

curs pt studentii la zi