Morfologia

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Engleză
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 83104
Mărime: 345.70KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. MORFOLOGIA (THE MORPHOLOGY)

(gr. morphe = formă, logos = studiu)

Morfologia este partea gramaticii care cuprinde regulile de modificare a cuvintelor în procesul comunicării. Ea studiază părţile de vorbire sub aspect formal, semantic şi funcţional.

Părţile de vorbire sunt:

1. Articolul (The Article)

2. Substantivul (The Noun)

3. Adjectivul (The Adjective)

4. Pronumele (The Pronoun)

5. Numeralul (The Numeral)

6. Verbul (The Verb)

7. Adverbul (The Adverb)

8. Prepoziţia (The Preposition)

9. Conjuncţia (The Conjunction)

10. Interjecţia (The Interjection)

1.1. ARTICOLUL (THE ARTICLE)

Este un instrument gramatical care individualizează sau determină un substantiv. Prezenţa lui dovedeşte că substan-tivul pe care-l însoţeşte este deja cunoscut de interlocutor.

1.1.1. ARTICOLUL HOTĂRÂT (THE DEFINITE ARTICLE)

este the

- pronunţat [] - înaintea cuvintelor care încep cu o consoană sau semi-consoană

the ball [  bO-l]

the window [ `windu ]

- pronunţat [I/i] - în faţa cuvintelor care încep cu o vocală

the eye [i ai]

the apple [i `Epl]

singular: plural:

the girl [ g|l] = fata the girls [ g|lz]= fetele

the boy [ Boi] = băiatul the boys [ Boiz] = băieţii

the tree [ trI] = copacul the trees [ trIz] = copacii

the cat [ kEt] = pisica the cats [ kEts]= pisicile

Articolul hotărât apare într-un mare număr de expresii:

on the one side/hand = pe de o parte

on the other side/hand = pe de altă parte

at the same time = în acelaşi timp etc

Articolul hotărât plasat în faţa unor adjective dă acestora sensul unor substantive la numărul plural:

adj. rich = bogat-bogată, bogaţi-bogate

the rich = cei bogaţi - cele bogate

adj. poor = sărac-săracă, săraci-sărace

the poor = cei săraci - cele sărace

Articolul hotărât apare la gradul superlativ relativ al adjectivelor:

the best = cel mai bun, cea mai bună, cei mai buni, cele mai bune

the least = cel mai puţin, cea mai puţină, cei mai puţini, cele mai puţine

the biggest = cel mai mare, cea mai mare, cei mai mari, cele mai mari

the most interesting = cel mai interesant, cea mai interesantă, cei mai interesanţi, cele mai interesante etc

Articolul hotărât apare şi în structura the..., the... = cu cât..., cu atât... (două comparative juxtapuse)

The earlier you come, the better it is. = Cu cât vii/veniţi mai devreme cu atât e mai bine.

The more we are, the easier it is.= Cu cât suntem mai mulţi, cu atât este mai uşor.

The more interesting the book is, the more I like it. = Cu cât cartea este mai interesantă, cu atât îmi place mai mult.

Articolul hotărât se intercalează de regulă între un substantiv precedat de o prepoziţie şi prepoziţia respectivă.

a house in the forest = o casă în pădure

a boat on the lake = o barcă pe lac

across the road = peste drum

at the end = la sfârşit

at the door = la uşă

in the end = în final

in the morning = dimineaţa

in the village = în sat

in the shade = la umbră

Articolul hotărât poate fi întâlnit în unele denumiri geografice:

The Black Sea, The Danube, The Carpathians, The Alps, The Himalaya Mountains, The Thames, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The Commonwealth of Australia States and Territories, The United States of America, The Sahara Desert, The Atlantic Ocean, The Indian Ocean, The Pacific Ocean etc.

Articolul hotărât însoţeşte, de obicei, substantivele când acestea sunt acompaniate/precedate de adjective.

in the first/second/third/etc. sentence = în prima/a doua/a treia/etc. propoziţie

in the course of time = în decursul timpului, de-a lungul timpului

in the second half = în a doua jumătate

in the days/months that followed = în zilele/lunile care au urmat

Mount Everest is the highest mountain in the world. = Muntele Everest este cel mai înalt munte din lume.

Articolul hotărât the se mai traduce în limba română prin articolele adjectivale cel, cea, cei, cele sau articolele posesive al, a, ai, ale.

Alfred the Great = Alfred cel Mare

Stephen the Great = Ştefan cel Mare

The Second World War = Cel de al doilea război mondial.

1.1.2. ARTICOLUL NEHOTĂRÂT (THE INDEFINITE ARTICLE)

este :

- a [] - înaintea cuvintelor care încep cu consoană sau semiconsoană:

a dog [ `dog]= un câine a wall [ `wOl]= un zid/perete

a flower [ `flau]= o floare a year [ `ji] = un an

- an [n] - înaintea cuvintelor care încep cu vocală:

an apple [n `Epl]= un măr an eye [n `ai] = un ochi

an ear [n `i]= o ureche an idea [n ai`di]= o idee

Articolul nehotărât introduce de obicei un element nou. El poate fi întâlnit :

- în faţa substantivelor însoţite/precedate de adjective :

a good teacher = un profesor bun

a big house = o casă mare

a book of proverbs = o carte de proverbe

a house on fire = o casă în flăcări

a little tea = puţin/destul ceai

- în unele structuri :

a tobacconist's = o tutungerie

a baker's = o brutărie

a greengrocer's = un aprozar

a blue - eyed girl = o fată cu ochi albaştri

a confectioner's = o cofetărie

a jeweller's = un magazin de bijuterii

a chemist 's = o farmacie

a stationer's = o papetărie

once upon a time = a fost odată

a grocer' s = o băcănie

two/three at a time = câte doi/trei o dată

Articolul nehotărât are în unele cazuri funcţie numerică:

a hundred = o sută

a thousand = o mie

two saucers and an ash-tray = două farfurioare şi o scrumieră

1.1.3. ARTICOLUL ZERO (THE ZERO ARTICLE)

Articolul zero apare:

a) în nume de continente, ţări, persoane, zilele săptămânii etc.

Exemple: Africa, Asia, America, Europe, England, France, Italy, Romania, Sunday, Alice, Bob, George, John, Mary, Peter, Richard, William etc.

b) în faţa subsantivelor folosite în sens general:

Children like sweets. = Copiilor le plac dulciurile.

Knowledge is power. = Ştiinţa înseamnă putere.

Oil is lighter than water. = Uleiul este mai uşor decât apa.

Boys like toys and lots of noise.= Băieţilor le plac jucăriile şi mult zgomot.

c) în faţa subsantivelor nenumărabile (uncountables):

Gold is yellow.= Aurul este galben.

This house is made of wood.= Această casă este făcută din lemn.

d) înaintea substantivelor abstracte sau nume de materie: care, death, hatred, honesty, hunger, love, sand, salt, tea, water etc.

Salt seasons all things. (prov.) = Sarea dă gust tuturor lucrurilor.

Multe substantive abstracte apar în proverbe.

Hunger is the best sauce. = Foamea este cel mai bun bucătar.

Preview document

Morfologia - Pagina 1
Morfologia - Pagina 2
Morfologia - Pagina 3
Morfologia - Pagina 4
Morfologia - Pagina 5
Morfologia - Pagina 6
Morfologia - Pagina 7
Morfologia - Pagina 8
Morfologia - Pagina 9
Morfologia - Pagina 10
Morfologia - Pagina 11
Morfologia - Pagina 12
Morfologia - Pagina 13
Morfologia - Pagina 14
Morfologia - Pagina 15
Morfologia - Pagina 16
Morfologia - Pagina 17
Morfologia - Pagina 18
Morfologia - Pagina 19
Morfologia - Pagina 20
Morfologia - Pagina 21
Morfologia - Pagina 22
Morfologia - Pagina 23
Morfologia - Pagina 24
Morfologia - Pagina 25
Morfologia - Pagina 26
Morfologia - Pagina 27
Morfologia - Pagina 28
Morfologia - Pagina 29
Morfologia - Pagina 30
Morfologia - Pagina 31
Morfologia - Pagina 32
Morfologia - Pagina 33
Morfologia - Pagina 34
Morfologia - Pagina 35
Morfologia - Pagina 36
Morfologia - Pagina 37
Morfologia - Pagina 38
Morfologia - Pagina 39
Morfologia - Pagina 40
Morfologia - Pagina 41
Morfologia - Pagina 42
Morfologia - Pagina 43
Morfologia - Pagina 44
Morfologia - Pagina 45
Morfologia - Pagina 46
Morfologia - Pagina 47
Morfologia - Pagina 48
Morfologia - Pagina 49
Morfologia - Pagina 50
Morfologia - Pagina 51
Morfologia - Pagina 52
Morfologia - Pagina 53
Morfologia - Pagina 54
Morfologia - Pagina 55
Morfologia - Pagina 56
Morfologia - Pagina 57
Morfologia - Pagina 58
Morfologia - Pagina 59
Morfologia - Pagina 60
Morfologia - Pagina 61
Morfologia - Pagina 62
Morfologia - Pagina 63
Morfologia - Pagina 64
Morfologia - Pagina 65
Morfologia - Pagina 66
Morfologia - Pagina 67
Morfologia - Pagina 68
Morfologia - Pagina 69
Morfologia - Pagina 70
Morfologia - Pagina 71
Morfologia - Pagina 72
Morfologia - Pagina 73
Morfologia - Pagina 74
Morfologia - Pagina 75
Morfologia - Pagina 76
Morfologia - Pagina 77
Morfologia - Pagina 78
Morfologia - Pagina 79
Morfologia - Pagina 80
Morfologia - Pagina 81
Morfologia - Pagina 82
Morfologia - Pagina 83
Morfologia - Pagina 84
Morfologia - Pagina 85
Morfologia - Pagina 86
Morfologia - Pagina 87
Morfologia - Pagina 88
Morfologia - Pagina 89
Morfologia - Pagina 90
Morfologia - Pagina 91
Morfologia - Pagina 92
Morfologia - Pagina 93
Morfologia - Pagina 94
Morfologia - Pagina 95
Morfologia - Pagina 96
Morfologia - Pagina 97
Morfologia - Pagina 98
Morfologia - Pagina 99
Morfologia - Pagina 100
Morfologia - Pagina 101
Morfologia - Pagina 102
Morfologia - Pagina 103
Morfologia - Pagina 104
Morfologia - Pagina 105
Morfologia - Pagina 106
Morfologia - Pagina 107
Morfologia - Pagina 108
Morfologia - Pagina 109
Morfologia - Pagina 110
Morfologia - Pagina 111
Morfologia - Pagina 112
Morfologia - Pagina 113
Morfologia - Pagina 114
Morfologia - Pagina 115
Morfologia - Pagina 116
Morfologia - Pagina 117
Morfologia - Pagina 118
Morfologia - Pagina 119
Morfologia - Pagina 120
Morfologia - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Morfologia.doc

Alții au mai descărcat și

Lesson 5 - Curs Engleza

METAPHOR A metaphor is a combination of vocabulary items we use to express a particular feeling or encourage imagination, e.g.: her sunny smile,...

Curs de limba engleză

Course Description and Examination Requirements This a course in reading and communicating intended for first year students in Political Sciences,...

Phrasal Verbs

SECTION A. INTRODUCTION 1. Match the verbs in the left column with their corresponding synonyms in the right column: to deal with to explain to...

Gramatica Engleza

FUTURE CONTINUOUS Future continuous, form The future continuous is made up of two elements: the simple future of the verb 'to be' + the present...

English Grammer

F. Omission of the 1. The definite article is not used: 1a. before names of places except as shown above, or before names of people. 1b. before...

Verbele Be Do Have

Utilizare: 1. pentru construirea timpurilor continue si a formei pasive: The old man is taking an afternoon nap. The bridge was destroyed by the...

Prezentul Simplu și Continuu

LECTIA 2 PREZENTUL SIMPLU SI CONTINUU PREZENTUL SIMPLU (PRESENT SIMPLE) Prezentul simplu - FORMA forma de INFINITIV + s / es la pers. III...

Te-ar putea interesa și

Analiza morfologică și sintactică a unor texte vechi

ARGUMENT În centrul lucrării de față se află analiza morfologică și sintactică. Așezarea pe primul plan a analizei gramaticale izvorăște din...

Studii privind influența amestecului nutritiv asupra unor caractere morfologice ale plantelor la unele specii legumicole ornamentale

INTRODUCERE Noțiunea de grădină ornamentală nu este o idee nouă, legumele au constituit întotdeauna un element de atracție, ele fiind luate în...

Greșeli privind morfologia și sintaxă folosite în audiovizual

Libertatea de exprimare în cazul presei profesate într-un spaţiu democratic, România după 1990, a reprezentat tentaţia abdicării de la folosirea...

Tipuri morfologice și structurale de frunze (paralela între dicotiledonate și monocotiledonate)

1. Introducere Frunza sau folium este organul vegetativ al plantelor ce se formează din muguri vegetativi sau micști. La majoritatea plantelor...

Caracterizarea morfologică a solurilor din zona de domiciliu

DENUMIRE: Aluviosol proxicalcaric, mezogleic, argilolutos / argilolutos dezvoltat pe materiale fluviatile argilolutoase, carbonatice, arabil....

Morfologia și Anatomia Florii la Angiosperme

Introducere Importanta cultivarii florilor decurge in primul rand din nevoia permanenta de frumos a omului. Dintotdeauna omul s-a simtit atras de...

Elemente de Morfologie

1.Generalitati Morfologia matematica (in limba greaca morphos=forma, logos=stiinta, deci stiinta formelor) consta intr-o abordare bazata pe forma,...

Caracteristicile Morfologice Interne ale Fructelor Utilizate la Caracterizarea și Descrierea Soiurilor

DEFINITIE,TERMINOLOGIE Pomicultura este o ramura a stiintelor agricole si ,in acelasi timp,unul dintre principalele sectoare ale productiei...

Ai nevoie de altceva?