Toate cursurile din domeniul Filologie

 • Teoria Gandirii Politice

  Préface : Idée du livre : refaire le trajet des IDEES POLITIQUES (grands auteurs, principaux problèmes, nœuds interprétatifs) depuis l’absolutisme, le constitutionnalisme jusqu’à l’intégration au sein de l’Union européenne (= nouvelle entité politique internationale et supranationale) ; montrer que la souveraineté intérieure interagit en profondeur avec la souveraineté internationale. Attention : i l faut éviter toute histoire téléologique (= qui repose sur l’idée de finalité) car l’Europe...

 • Semantica

  Noţiuni preliminare 1) Semantica- disciplina care studiază sensul cuvintelor; 2) Semantica diacronică- transformarea sensului unui cuvânt în timp; 3) Semantica sincronică- studiul sensului pentru o limbă naturală, într-o perioadă dată; a. lexicală- sensul lexical+ relaţiile de sens dintre cuvinte; b. propoziţională- semantica construcţiilor / sensul sintagmelor, al raportului dintre sensul construcţiilor şi al raporturilor care îl compun; SENSUL: • proprietate a unei unităţi...

 • Limbajul Publicistic Actual

  1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL PRESEI ACTUALE §1.01. Datorită faptului că presa scrisă are o vastă rază de acţiune, publicaţiile periodice (ziare, reviste) autohtone au avut un rol decisiv în procesul de modernizare a limbii române literare, pagina de ziar fiind, de cele mai multe ori, dincolo de mesajul propriu-zis, locul de întâlnire a inovaţiei lexico-gramaticale şi principalul canal de răspândire a acesteia. Cercetările din ultima vreme, consacrate fenomenului publicistic românesc,...

 • Comunicarea Culturala si Lingvistica in Spatiul European

  Comunicare, cultură şi limbă În accepţiunea obişnuită, comunicarea este modul fundamental de interacţiune psiho-socială a indivizilor umani prin care se realizează transmiterea de informaţii şi se obţin modificări de comportament individual. Dacă această interacţiune antrenează indivizii unui grup întreg (care reprezintă o comunitate umană) sau o parte importantă dintre aceştia, atunci modificările de comportament devin fenomene sociale şi produc transformări ce vizează întreaga comunitate....

 • Statutul si Conditia Traducatorului

  CAPITOLUL I SCHIŢA UNUI PORTRET – ROBOT AL TRADUCĂTORULUI Chiar dacă fiecare traducător are o personalitate aparte, Daniel Gouadec consideră că se poate schiţa un portret-robot al traducătorului, degajând anumite constante, care rezultă din studiul cazurilor particulare. Traducătorul nu este un interpret (sau cel puţin nu în mod complet şi niciodată exclusiv). Interpretul traduce un discurs oral: a) fie asigurând interfaţa comunicării într-un mod relativ informal (exemplu: mese festive,...

 • Critica Romaneasca in Secolul XX

  Pantomima în patru tablouri Înviere reprezintă în universul creaţiei dramatice blagiene “o prezenţă pe cât de solitară, pe atât de enigmatică”, “prea puţin şi nesemnificativ comentată”1. Textul apare în manuscris cu titlul iniţial Ciuma, dar o dată cu publicarea pentru prima oară în volum, alături de drama Fapta, în 1925, autorul îl numeşte Înviere. La solicitarea lui Lucian Blaga, Tiberiu Brediceanu a compus muzica pentru pantomimă, muzică definitivată mai târziu, în 1932. Înviere este...

 • Tulburarea Apelor

  În Istoria dramaturgiei române contemporane, Mircea Ghiţulescu apreciază că în opera teatrală blagiană „Drumul de la Zamolxe la Tulburarea apelor este << progresul >> de la certitudine la îndoială”1. Legată de piesa de debut prin tema coborârii sacrului în natură, în profan, drama în şase tablouri Tulburarea apelor, scrisă în 1922, însă publicată un an mai târziu, în 1923, la Cluj, reliefează, în imaginea umanului, semnificaţiile metafizice ale existenţei, autorul folosind drept...

 • Critica Literara Romaneasca - Secolul XX

  Scurtă introducere Realizând o incursiune în sfera criticii literare româneşti din secolul al XX-lea, constatăm că, la fel ca la francezi, de cele mai multe ori critica se întoarce către spiritul critic. Fenomenul critic nu a fost demolator nici chiar în cazul polemicilor, ci unul de reconstrucţie şi de conservare a operelor semnificative. Discernământ şi critică sînt termeni care fac parte din acelaşi câmp semantic. Căutând originea acestor cuvinte, găsim latinescul cernere şi grecescul...

 • Lingvistica si Filosofie

  Curs 1 Filosofia =ştiinţa ştiinţelor = dragoste de înţelepciune Limba ca obiect al filosofiei şi limba ca obiect al lingvisticii Limbaj şi limbă Distincţia dintre cele două concepte : limbaj şi limbă a constituit una dintre înnoirile principale, care au fost aduse în ştiinţa limbii de către lingvistul elveţian Ferdinand de Saussure (1857-1913). Cu toate intervenţiile ulterioare în această problemă, rămîne una dintre problemele fundamentale ale cercetării lingvistice moderne. Deoarece nu...

 • Mentalitati Europene

  După 1800, românii s-au întors către Occident şi-au fost obligaţi mereu să se întrebe, cum se întreabă şi astăzi, cât sunt ei de europeni şi ce este neeuropean în mentalitatea lor. Pentru că vin din estul Europei, românii se întreabă periodic cine sunt, de fapt, europenii şi dacă numai occidentalii crează substanţa vie a ceea ce numim model european. Nu în ultimul rând ei vor să ştie ce îi uneşte ori ce îi desparte de protagoniştii altor culturi de pe acelaşi continent. Interogaţia cea mai...

 • Introducere in Istoria Comunicarii

  I. Introducere în istoria mijloacelor de comunicare Régis Debray (Cours de médiologie générale, Paris, Gallimard, 1991) face, în finalul cărţii sale, o prezentare interesantă a „vârstelor” mediilor de comunicare. Autorul distinge o primă perioadă ce se întinde până la apariţia tiparului (logosphère), numită L’âge théologique: „L’écriture est de Dieu: hiéroglyphe, au sens fort. Dieu dicte, l’homme note et dicte à son tour. Apariţia şi răspândirea tiparului, cea de-a doua perioadă...

 • Filosofia Limbii

  CURS de FILOZOFIE A LIMBII Limbaj şi limbă Cuvintele limbaj şi limbă sînt uzuale în limba literară actuală şi se folosesc deseori cu accepţiuni comune, dar, pe terenul ştiinţei, au sensuri care le diferenţiază, adică sînt termeni de specialitate, folosiţi pentru a semnifica noţiuni diferite. Una dintre semnificaţiile de bază ale termenului limbaj (din fr. langage, după limbă) este aceea de “facultate, capacitate a oamenilor de a comunica între ei şi de a-şi exprima gîndirile, sentimentele,...

 • Creatia Culturala si Lingvistica

  Creaţia culturală şi lingvistică Existenţă şi creaţie Viaţa umană decurge într-o ambianţă de realităţi (obiecte, fenomene şi situaţii) care, prin faptul că sînt, că se prezintă simţurilor şi gîndirii, iar acestea iau act de faptul că există, se consideră că au existenţă. În consecinţă, individul uman remarcă aceste realităţi şi, în mod obişnuit, nu le contestă această trăsătură a existenţei, pe care o atribuie tuturor elementelor (entităţilor) distincte pe care le identifică în afara sa, ...

 • Terminologie

  Examen+ glosar = nota finală ( exam-ultima luni din semestru, aducem si glosarul) Glosar - Caută un scurt text care să aibă maximum o pagină, dar nu mai mult - Precizează sursa textului - Dacă anumite portiuni de text nu sunt relevante scriem ( ) - Selectăm 15 termeni dintr-un anumit domeniu, scrisi în italice - Punem termenii în ordine alfabetică într-un tabel pus pe orizontală Nr. Crt. termen categoria gramaticală ( s.m., adj.) Definitie (doar cu sensul pe care îl are în context)...

 • Main Trends in British English Drama

  Obiective: • Aprofundarea cunostiintelor teoretice si a terminologiei de specialitate privind interpretarea modelelor si structurilor dramatice; • Studierea principalelor directii ale dramaturgiei britanice moderne; • Rafinarea deprinderilor de analiză si evaluare a textelor dramatice şi a elementelor de spectacol. Tipuri si modalitati de activitate didactica: • prelegerea, • conversaţia euristică, • explicaţia, • dezbaterea, • studiul de caz, • problematizarea, • metode de...

Pagina 2 din 5