Toate cursurile din domeniul Filologie

 • Perioada Postbelica

  1. Obiective educaţionale La sfârşitul lecţiei, cursanţii trebuie să ştie: - Să distingă judecăţile estetice de cele nespecifice literaturii - Să opereze cu criteriile de periodizare a epocii literare postbelice - Să evalueze corect conţinutul fiecărei etape a acestei epoci 1.1.Consideraţii generale 1.1.1. Clarificări necesare Ceea ce numim, în mod generic, „literatură postbelică” reprezintă o realitate mult mai complicată decât oricare alta dintre cele discutate până acum. Un prim...

 • Limba Romana - Diversitate Lingvistica

  Limba română = este limba comună şi oficială a statului naţional unitar român. A. VARIANTA LITERARĂ A LIMBII ROMÂNE : - este un aspect al limbii naţionale; - presupune forme şi utilizări specifice; - acoperă necesităţile de comunicare în toate domeniile culturii (ştiinţe, arte, relaţii oficiale, presă, şcoală, teatru, radio, televiziune); - se caracterizează prin aspect elaborat, îngrijit şi prin respectarea obligatorie a unor norme. Periodizarea limbii române literare: I. Limba...

 • Morfologia Limbii Romane

  0. INTRODUCERE. NOŢIUNI DE GRAMATICĂ 0.1. Ce este gramatica ? 0.1.1. În sens foarte larg, gramatica este un sistem de organizare generală a cuvintelor unei limbi prin care se realizează comunicarea verbală. Gramatica se constituie ca un ansamblu sau cod de reguli privitoare la forma şi la modificările formale ale cuvintelor, precum şi la îmbinarea lor în enunţuri (propoziţii şi fraze). În acelaşi timp, termenul gramatică denumeşte disciplina lingvistică care studiază sistemul gramatical al...

 • Literatura Veche

  Perioada veche (1400-1780) C1. Cultura şi literatura română veche în limba slavonă 1. Preliminarii Stabilirea începuturilor unei culturi implică întotdeauna o serie de dificultăţi cauzate atât de puţinătatea izvoarelor, cât şi de anumite controverse teoretice. Poporul român, plămădit din romanizarea unor neamuri tracice, s-a format în primele veacuri ale erei creştine, pe ambele maluri ale Dunării, între Peninsula Balcanică şi Carpaţii nordici, între Tisa şi Nistru, în strânsă legătură cu...

 • Curs - Lucian Blaga

  I. Autorul şi opera sa (1895 - 1961) S-a născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm, lângă Sebeş - Alba. Era al nouălea copil, ultimul, al preotului ortodox Isidor Blaga şi al Anei (n. Moga) de origine aromână. Bunicul dinspre tată, Simion Blaga, a fost, de asemenea, preot, iar familia mamei a dat şi ea, de-a lungul vremurilor, câţiva preoţi şi un episcop al Sibiului. Deşi preot, tatăl lui Blaga avea lecturi filosofice germane, în special Kant, şi, spirit întreprinzător, era preocupat de...

 • Teoria Textului

  Problema teoriei textului s-a pus mai întâi în limitele exegezei care, în accepţia ei hermeneutică, este o disciplină ce îşi propune să înţeleagă un text pornind de la intenţia sa (ceea ce vrea să spună textul). Exegeza îşi pune deci o problemă de interpretare, care este totodată şi o problemă a lecturii: ce intenţionalitate are textul. Căci textul vorbeşte întotdeauna despre ceva şi vrea să spună ceva despre acest ceva. De exemplu, interpretarea neoplatoniciană a miturilor homerice este o...

 • Morfologie

  Morfologia este partea gramaticii care cuprinde reguli privitoare la forma cuvintelor ii la modificările acesteia In vorbire ii In scriere. Este compartimentul limbii cu cea mai complexă sistematizare, iar structura morfologică este partea cea mai stabilă a unei limbi. Noţiuni generale Studiul morfologiei este organizat In clase lexico-gramaticale numite părţi de vorbire, caracterizate prin anumite trăsături generale, formale ii de conţinut ii care se definesc pe baza a trei criterii:...

 • Lexicologie

  Lexicologia studiază cuvintele ai modul lor de organizare In ansamblul lexical, ca subsistem al sistemului integrator al limbii. Cuvântul este unitatea centrală, definitorie a lexicului, unitatea semnificativă autonomă minimală a limbii, constituită prin asocierea unei forme fonetice (complex sonor) ai a unui conţinut (complex de sensuri). Individualitatea sa In enunţ ai legătura indestructibilă dintre cele două laturi componente (semnificant ai semnificat) fac din cuvânt semnul lingvistic...

 • Tonetica si Ortografie

  Fonetica studiază producerea, transmiterea şi receptarea sune- telor, din care se articulează, din aproape In aproape, toate celelalte unităţi ale limbii. Sunetele sunt privite ca fenomene fizice şi fiziologice, accentul căzând pe conţinutul lingvistic şi pe variaţia Inregistrată de unităţile fonice. Perspectiva studiului poate fi a emiterii sau a receptării sunetului şi, In funcţie de aceasta, fonetica este articulatorie sau acustică. Fonologia studiază sunetele limbii din punct de vedere...

 • Literatura Romana in Perioada 1900-1945

  Octavian Goga (1881-1938) După momentul Coşbuc, de la sfîrşitul sec. al XIX-lea, în Tranasilvania, urmează momentul Goga, care prin volumul din 1905 se aşază în prim-planul poeţilor. Literatura română intra într-o zodie fastă, după anul Sadoveanu (1904). Ascendenţii poetului din Răşnari sunt preoţi (tatăl şi cei din linie maternă). Liceul maghiar din Sibiu. Filosofie şi Litere la Budapesta. Deput în 1898 cu versuri: „Revista ilustrată” de la Reteag a folcloristului Ion Pop Reteganu....

 • Sintaxa

  LRC SINTAXA Obiectul sintaxei l-a constituit cercetarea modului de segmentare lingvistica, a combinarilor de cuvinte in unitati comutabile. Prin sintaxa cuvintele trec din ipostaza de dictionar si mecanica in cea dinamica sau comunicativa, creatoare si logica. Trecerea cuvintelor in aceasta ipostaza se realizeaza prin si datorita relatiilor sintactice. Una si aceeasi unitate ca expresie si continut nu poate aparea la doua nivele. Accidental pot aparea unitati identice de expresie dar cu...

 • Morfologie

  Substantivele care au o singura forma pentru a denumi atat functia de sex masculine cat si cea de sex feminine s n SUBST EPICENE. a) Subst cu forma masc pt ambele genuri: papagal, liliac, fluture, elefant b) Subst cu forma feminine: camila, foca, lacusta, zebra Subst care fac distinctive la nivelul expresiei a) Heteronimie: baiat-fata/ barbat-femeie b) Prin sufixe de legatura: a. Subst motionale – de la masc+suffix=feminine = motiune bidirectionala b. Subst mobile – prin sufixe...

 • Metoda Studierii Literaturii

  - alegerea subiectului sau a problematicii; - alcătuirea unui plan iniţial al lucrării; - stabilirea listei bibliografice; - cercetare propriu-zisă (în bibliotecă, în laborator, pe teren); - prima redactare; - corectarea; - redactarea definitivă; - alcătuirea cuprinsului/tablei de materii; - redactarea surselor bibliografice; - alcătuirea anexelor. METODA STUDIERII LITERATURI DE SPECIALITATE ETAPE UTILIZĂRII: I. Căutarea şi selectarea surselor de documentare: Tipuri de surse:...

 • Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor

  I. Introducere În a II-a jumătate a secolului al VIII-lea, pe drumurile şi în târgurile Ţării de Sus, puteau fi întâlniţi oameni care, prin înfăţişare şi port, arătau că nu sunt din partea locului. Erau înalţi, spătoşi, cu bărbi lungi şi răsfirate, cu sprâncene de culoarea spicului de grâu, sub care priveau atent nişte ochi albaştri şi reci, încălţaţi cu cizme mari, din piele de calitate bună, îmbrăcaţi cu cămăşi înflorate, lungi, ce cădea peste pantaloni negri şi încinşi cu o cingătoare...

 • Limba Latina

  I notiţe de curs I. Introducere 1. Limba latină face parte din limbile indo-europene, ca şi greaca, slava, germana, daca, armeana, etc. Caracteristica acestor limbi este aceea că îşi modifică terminaţiile pentru a exprima diferitele raporturi gramaticale. Acest tip de modificare se numeşte flexiune (flexio, -onis= îndoire, flexiune), iar limbile care au asemenea modificări se numesc flexionare. Limba latină s-a vorbit mai întâi in Italia, în Latium, o regiune la sudul Tibrului, unde s-a...

Pagina 3 din 5