Limbajul Publicistic Actual

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 21675
Mărime: 229.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Vasile Ilincan
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării Domeniul de masterat: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Profilul: MASTERAT FILOLOGIE Programul de studiu: Limbă şi comunicare Durata studiilor: 2 ani Forma de învăţământ: zi Denumirea disciplinei: Limbajul publicistic actual

Extras din document

1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL PRESEI ACTUALE

§1.01. Datorită faptului că presa scrisă are o vastă rază de acţiune, publicaţiile periodice (ziare, reviste) autohtone au avut un rol decisiv în procesul de modernizare a limbii române literare, pagina de ziar fiind, de cele mai multe ori, dincolo de mesajul propriu-zis, locul de întâlnire a inovaţiei lexico-gramaticale şi principalul canal de răspândire a acesteia.

Cercetările din ultima vreme, consacrate fenomenului publicistic românesc, (re)confirmă faptul că stilul publicistic nu mai poate fi pus sub semnul contestării sau al reticenţei, aşa cum s-a procedat în anii 60-70. Analizarea principalelor tendinţe din evoluţia limbii literare, de ieri şi de azi, nu poate fi concepută fără să se ţină seama şi de limbajul/stilul presei.

Referitor la terminologia din studiile şi lucrările de stilistică românească, observăm că noţiunile stil – limbaj nu au fost suficient de bine definite, iar utilizarea lor s-a dovedit a fi, în general, oscilantă. Elena Parpală este de părere că în raport cu limba, limbajele şi stilurile funcţionale sunt funcţii ale ei, variante a căror definire cade în preocuparea stilisticii funcţionale: „Limbajele sunt condiţionate de natura comunicării, iar stilurile – de natura mesajului; primele sunt structurate, stilurile structurează” . Pe parcursul lucrării noastre vom folosi noţiunea de stil, care, credem noi, este mult mai adecvată demersului nostru, din moment ce există şi o disciplină lingvistică, stilistica, al cărei obiect are în vedere stilul; un alt motiv ar fi frecvenţa constantă a conceptului în cele mai multe dintre studiile şi lucrările recente consacrate presei.

În cercetarea stilului publicistic, s-au conturat până în prezent, credem, două modalităţi de abordare a acestuia:

– o modalitate de cercetare internă, care vine din interiorul profesiei de ziarist şi vizează formarea şi perfecţionarea acestuia din perspectiva teoriei comunicării. În prezent, există o bogată bibliografie în acest sens, care abordează pe larg specificul presei scrise (modul său de operare, funcţiile şi limitele acesteia). Majoritatea acestor lucrări apărute la noi în ultimii ani reprezintă traducerile lucrărilor unor specialişti recunoscuţi în domeniul presei scrise sau audiovizuale europene, la care se adăugă o serie de contribuţii româneşti consacrate identităţii presei scrise, în raport cu celelalte componente ale sistemului media (vezi bibliografia generală a lucrării).

– o modalitate de cercetare externă, concretizată în studiile şi lucrările lingviştilor şi stilisticienilor preocupaţi, în principal, de evoluţia limbii literare, de aspectele normative şi de împrumuturile lexicale care se manifestă, de regulă, în interiorul stilului publicistic (presa poate constitui un punct de plecare şi în cercetările de sociologie, de istorie a mentalităţilor, de istorie literară etc.)

Ambele modalităţi de cercetare sunt complementare, abordarea făcându-se dintr-o perspectivă pragmatică, cea a jurnalistului profesionist, la care se adaugă perspectiva teoretică a lingvistului . Constatările desprinse în urma studiilor recente , departe de a fi exhaustive, relevă oportunitatea studierii stilului publicistic actual, ca entitate autonomă cu multiple valenţe expresive, cu particularităţi specifice şi cu particularităţi comune cu unul sau mai multe dintre stilurile limbii române literare actuale.

§1.02. Stilul publicistic (gazetăresc) s-a instituit pe baza normelor limbii literare, fiind un stil de esenţă modernă, şi cuprinde în sfera sa o gamă de mijloace şi forme de comunicare orale şi scrise, care servesc la informarea publicului în calitatea sa de receptor, asupra celor mai diverse evenimente cotidiene din viaţa socială, politică, economică, culturală, ştiinţifică, artistică, sportivă etc., îndeplinind astfel funcţia de mediatizare, dar şi de influenţare a opiniei publice.

Textele publicistice prezintă trăsături specifice care decurg din necesitatea unei informări rapide, exacte, expresive şi convingătoare, din caracterul lor dinamic, deschis înnoirilor, dar păstrând, în general, un echilibru firesc între tradiţie şi inovaţie. Datorită receptivităţii la inovaţie şi conţinutului său variat, încă de la apariţia primelor ziare româneşti, stilul publicistic a reprezentat unul din principalele instrumente în procesul de introducere şi adaptare a neologismelor, precum şi în acţiunea de perfecţionare, sub aspectul corectitudinii, a normelor limbii literare din secolul al XIX-lea. De asemenea, datorită circulaţiei şi influenţei imediate asupra cititorilor, la care trebuie să adăugăm prestigiul redactorilor şi al colaboratorilor (în general scriitori şi oameni de cultură recunoscuţi în epocă), presa din secolul al XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea a contribuit, în mare măsură, la stabilirea şi la impunerea unui model de normă scrisă, considerată literară, grăbind astfel procesul de unificare a limbii de cultură, printr-o renunţare treptată şi conştientă la elementele regionale şi populare.

Preview document

Limbajul Publicistic Actual - Pagina 1
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 2
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 3
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 4
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 5
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 6
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 7
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 8
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 9
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 10
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 11
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 12
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 13
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 14
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 15
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 16
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 17
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 18
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 19
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 20
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 21
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 22
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 23
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 24
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 25
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 26
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 27
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 28
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 29
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 30
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 31
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 32
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 33
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 34
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 35
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 36
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 37
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 38
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 39
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 40
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 41
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 42
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 43
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 44
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 45
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 46
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 47
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 48
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 49
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 50
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 51
Limbajul Publicistic Actual - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Limbajul Publicistic Actual.doc

Alții au mai descărcat și

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine...

Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

Introducere Motto: “Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei În realizarea acestei teze ne vom...

Formule Estetice Moderne in Opera lui Camil Petrescu

ARGUMENT Crearea unei opere bogate în conţinut variat şi plină de mister a fost motivul pentru care ne-am simţit atraşi de Camil Petrescu şi în...

Frazeologie

Introducere Coşeriu afirma că „imperativul categoric al culturii, ca ştiinţă, ca artă, este acela de a nu face concesii unui subiect particular,...

Clasificarea morfologico-tipologică a limbilor - Clasificarea genealogică a limbilor lumii

1. Conceptul de tip lingvistic Clasificarea tipologică se realizează în baza asemănării structurale a limbilor, evidențiindu-se identitățile...

Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română

Prin activitate independentă elevul este pus în situaţia de a se folosi de achiziţiile însuşite, în mod independent, formându-i primele deprinderi...

Tipuri de personaje feminine în romanele Hortensiei Papdat-Bengescu

Hortensia Papadat-Bengescu s-a născut la Ivești, reședința de plasă a satului Bucești, la 8 decembrie 1876 . Mama sa, Zoe Ștefănescu, provenea...

Te-ar putea interesa și

Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. Preliminarii 1.1. În sintaxă, orice şir de constituenţi reprezentând un enunţ sau numai părţi componente ale...

Stilul Publicistic

STILUL PUBLICISTIC 1 Argument Într-o lume în mişcare complexă şi supusă sistematic unui masiv bombardament informaţional, limbajul publicistic...

Contribuții la Studierea Lexicului Neologic

Introducere În perioada actuală, observăm o explozie informaţională, privind cultura, economia, tehnica, politica etc. De aici apare necesitatea...

Derivarea

ARGUMENT În introducerea la volumul Gramatică, stilistică, compoziţie , academicianul Ion Coteanu spunea: Gramatica e ca o sferă din care pulsează...

Limbajul tinerilor - argou sau jargon

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că limbajul constituie,incontestabil,cea mai înaltă creaţie a geniului uman.Odata cu această genială...

Dinamica Vocabularului Românesc Actual

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Dinamica vocabularului românesc actual” prezintă evoluţia şi îmbogăţirea lexicului românesc mai ales...

Vocabularul limbii române actuale - dinamică, influențe, creativitate

Obiectul acestei cercetari – dinamica vocabularului romanesc, asa cum se reflecta ea in presa scrisa si audio-viziuala a deceniului 1990-1999 –...

Genurile Presei Scrise

TEXTUL JURNALISTIC Limba se manifestă, la un moment dat, prin variante determinate geografic și socio-cultural. - geografic – dialecte,...

Ai nevoie de altceva?