Poetică

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 11231
Mărime: 110.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alaman Eugenia
Materiale de curs pentru poetica anul III, profesor Alaman

Extras din document

POETICA

CURS 2

Introducere în Poetică: specificitatea textului literar. Abordãri teoretice (G. Lanson, R. Barthes, P. Macherey, M. Riffaterre)

Prima parte a cursului de Poetică, a cuprins ELEMENTE DE POETICA GENERALA, şi s-a ocupat de câteva repere definitorii ale POETICII:

• definirea noţiunii : ceea ce Ducrot si Todorov considerã a fi orice teorie internã a literaturii care îşi propune sã elaboreze categorii ce permit punerea în evidenţã atât a unitãţii cât şi a varietãţii operelor literare (Oswald Ducrot, 1979: 106) ;

• delimitarea obictului poeticii : literatura realã dar şi literatura posibilã (proprietatea abstractã care singularizeazã literature - ceea ce Formaliştii ruşi (Şklovski, Propp, Vinogradov, Tînianov, Tomaşevski) numesc literaritate ;

• teoreticieni, şcoli, curente ;

• repere spre o poeticã narativã ;

• repere spre o poeticã a poeziei;

• repere spre o poeticã a relecturii;

• elemente de poeticã cognitivă;

• poetica intertextualităţii;

• poetica de gen: pamfletul;

• poetica de gen: autobiografia.

Definirea conceptelor

POÉTICĂ s.f. 1. Ramură a teoriei literaturii care tratează despre creația poetică. ♦ Tratat despre creația poetică. 2. Sistem de principii poetice caracteristice unei epoci sau unui curent literar; fel de a scrie propriu unui poet. 3. Parte constitutivă a lingvisticii care se ocupă cu raporturile dintre funcția poetică și celelalte funcții ale limbajului. [< lat., it. poetica, cf. fr. poétique].

Arta poetică (din latină ars poetica; franceză l’art poétique) ori poetica este un concept cu caracter normativ, specific esteticii ce desemnează un ansamblu de norme sau reguli privind „nașterea“ sau „facerea“ poeziei, ori, în general, tehnica literaturii – cu abordări dinspre genuri sau specii literare, prozodie, figuri de stil, compoziție, stilistică – în funcție de doctrinele și dogmele curentelor înregistrate în plan diacronic: clasicismul, romantismul, realismul, parnasianismul, simbolismul, expresionismul, suprarealismul, dadaismul, paradoxismul etc.»

Prima Poetică pleacã de la conceptul de mimesis («arta – imitare a naturii») şi îi aparţine lui Aristotel (330 î. H.). Alte exemple poetici celebre ale antichităţii î au ca autori pe Horațiu (Epistola către Pisoni), Quintilian ș. a., pentru epoca clasicistă pe Nicolas Boileau cu a sa Arta poetică din anul 1674; pentru romantism, secolul al XIX-lea, cel mai important manifest poetic se regăseşte în Epigonii de Mihai Eminescu sau la Paul Verlaine (1844-1896). Poetul francez defineşte noul statut al poeziei moderne, sub semnul armoniei, crez care este sintetizat metaforic în celebrul vers „De la musique avant tout chose”

In 1927, Tudor Arghezi scrie un poem esențial pentru întregul său program estetico-literar realist, Testament. Esenţa cărții este clar expusă în versurile:

Ca să schimbăm, acum, întâia oară, / Sapa-n condei și brazda-n călimară. De aceea, Bătrânii-au adunat, printre plăvani, / Sudoarea muncii sutelor de ani.

Volumul de debut în poezie al lui Lucian Blaga, Poemele luminii (1919), se deschide cu o remarcabilă ars poetica a expresionismului, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, în care se oglindește și faimoasa potențare a misterului, exprimată totodată și în registrul aforismului, din Pietre pentru templul meu (din același an):

Câteodată, datoria noastră în fața unui adevărat mister nu e să-l lămurim, ci să-l adâncim așa de mult încât să-l prefacem într-un mister și mai mare. Rostul / misia poeziei expresioniste, rod al luminii cunoașterii „luciferice“, ori „paradisiace“, este schimbarea a tot ce-i neînțeles în «ne-nțelesuri și mai mari», prin iubire de «flori și ochi și buze și morminte.

În Operele imperfecte (1979), Nichita Stănescu a publicat și poezia Evocare, surprinzând un aspect fundamental al esteticii stănesciene, revolta sublimă a semnificantului împotriva semnificatului, modul în care semnificantul „atrage“, „naște“ semnificatul, ori – după cum ne încredințează în alt context chiar poetul – chipul decurgerii materiei din Cuvânt. În Evocare, e vorba despre proaspăt-născuta Poezie, identificându-se în iubirea absolută a protagonistului liric:

Ea era frumoasă ca umbra unei idei – / a piele de copil mirosea spinarea ei....

In aceste versuri putem evidenţia două dimensiuni lirico-semantice: una concretă (palpabilă, corporală) şi una abstractă (umbra ideii). Desigur, ca și la nou-născut, existenţa poeziei se certifică prin strigăt, dintr-o „limbă moartă“, în numele unei dialectici a viului.

Preview document

Poetică - Pagina 1
Poetică - Pagina 2
Poetică - Pagina 3
Poetică - Pagina 4
Poetică - Pagina 5
Poetică - Pagina 6
Poetică - Pagina 7
Poetică - Pagina 8
Poetică - Pagina 9
Poetică - Pagina 10
Poetică - Pagina 11
Poetică - Pagina 12
Poetică - Pagina 13
Poetică - Pagina 14
Poetică - Pagina 15
Poetică - Pagina 16
Poetică - Pagina 17
Poetică - Pagina 18
Poetică - Pagina 19
Poetică - Pagina 20
Poetică - Pagina 21
Poetică - Pagina 22
Poetică - Pagina 23
Poetică - Pagina 24
Poetică - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Poetica
    • Poetica_curs_1.doc
    • Poetica_curs_2.doc
    • Poetica_curs_3.doc
    • Poetica_curs_4.doc

Alții au mai descărcat și

Universul pastelurilor în creația lui Vasile Alecsandri

Introducere Caracteristica generală a lucrării Pastelul este o creaţie lirică descriptivă în versuri în care se înfaţişează un tablou din natură...

Dimensiunea psihologicului și a tragicului în nuvelistica lui I. Slavici și I.L. Caragiale

Introducere Complexitatea structurii literare obligă cercetătorul, cu deosebire în cazul marilor clasici, la incursiuni în istoria genului şi a...

Strategii Discursive în Comediile Domnului Ion Luca Caragiale

MOTTO: „Şi câte adevăruri ar trebui spuse la noi! Şi câte păreri adevărate stau închise de frică în atâtea oale de os! Şi, ce e mai trist, nu ne...

Somnul Magic în Basmul Românesc

ARGUMENT Somnul magic în basmul românesc, departe de a fi un studiu exhaustiv, vine să încununeze o etapă doar în aprofundarea filologiei, demers...

Poetica baladei populare

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Înclinaţia spre creaţie şi spre frumos a poporului nostru s-a manifestat din cele mai vechi timpuri,...

Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români

Introducere Mitul este un element esenţial al civilizaţiei omeneşti, în care sunt codificate toate credinţele, principiile morale şi activităţile...

Poezia Culorilor și Culorile Poeziei

Atat in literatura romana cat si in cea universala,culoarea a reprezentat mereu un izvor de inspiratie pentru poeti. Fie ca a ajutat la...

Romanul Popular în Literatura Română Veche

Cărţile populare au fost cărţile de lectură dintotdeauna ale celor mai diverse categorii de cititori. Mai mult chiar, pentru cei neştiutori de...

Te-ar putea interesa și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Discursul liric bacovian - estetică, stil, configurație poetică

ARGUMENT Motto: „A fost odată...Va fi odată... Nu spune zarea, dar spune omul- Numai acuma e niciodată... Adânc, prezentul închide...tomul.”...

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Argument În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă",...

Muzica Poetică a Liedurilor lui Schubert

Argumentatie Începând chiar cu afirmatia ca „Schubert a fost cel mai mare cântaret al tuturor timpurilor” iese în lumina faptul ca Franz...

Poetica lui Tudor Arghezi în Flori de mucigai

ARGUMENT „Toată viaţa am avut idealul să fac o fabrică de jucării, şi, lipsindu-mi instalaţiile, m-am jucat cu ce era mai ieftin şi mai gratuit în...

Evoluția Liedului Românesc în Prima Jumătate a Secolului XX

ARGUMENT Prin această lucrare am încercat să realizez o viziune de ansamblu liedului românesc în prima jumatate a secolului XX, perioadă...

Limbajul Poetic și Limbajul Filosofil al lui Lucian Blaga

INTRODUCERE Cu toți știm despre Lucian Blaga că este cea mai complexă perosnalitate poetică, din perioada interbelică. Ca orice mare scriitor se...

Cheia simbolică în lirica poeților români

1. ALEXANDRU MACEDONSKI - TEORITICIAN AL SIMBOLISMULUI ȘI PROMOTOR AL NOII POEZII 1.1. Istoricul apariției și dezvoltării simbolismului...

Ai nevoie de altceva?