Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3032
Mărime: 3.47MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Mocanu
Ceangăii reprezinta o minoritate naţională care impresionaeza nu numai prin particularităţile lingvistice ale graiului, ci şi prin îndeletniciri, obiceiuri, port, cultură şi, mai ales, prin artă culinară.

Extras din document

I. Introducere

În a II-a jumătate a secolului al VIII-lea, pe drumurile şi în târgurile Ţării de Sus, puteau fi întâlniţi oameni care, prin înfăţişare şi port, arătau că nu sunt din partea locului. Erau înalţi, spătoşi, cu bărbi lungi şi răsfirate, cu sprâncene de culoarea spicului de grâu, sub care priveau atent nişte ochi albaştri şi reci, încălţaţi cu cizme mari, din piele de calitate bună, îmbrăcaţi cu cămăşi înflorate, lungi, ce cădea peste pantaloni negri şi încinşi cu o cingătoare frumos împletită, din lână colorată, ale căror capete atârnau până la glezna cizmei. Femeile erau vânjoase, rumene, dichisite în fuste viu colorate şi bluze cu mâneci lungi, strânse la mijloc, îmbrobodite cu baticuri viu înflorate. Fetele erau îmbrăcate în sarafane, cu baticuri pe umeri, purtând cozi groase şi lungi, în care erau împletite panglici de mătase.

Ei puteau fi văzuţi pe drumuri, în zilele de iarmaroc, mergând în căruţe încărcate cu coşuri împletite din tei, ducând mere, fructe uscate şi afumate, verdeţuri proaspete. După spargerea iarmarocului, îi vedeai cu căruţele trase la o cârciumioară din marginea târgului, unde bărbaţii cu capul descoperit, făcând o închinăciune largă, sorbeau un pahar-două de vin, sub privirea tăcută a femeilor care îşi aşteptau răbdătoare soţii în căruţe. Din când în când, se auzea din cârciumioră un început de cântec, prelung şi trist, în care se jelea soarta unui fugar.

Aceştia erau „fugari ruşi, numiţi şi staroveri, credincioşi ortodocşi de rit vechi, cunoscuţi sub denumirea de lipoveni, care pribegeau pământul Moldovei de câteva decenii în căutarea unui adăpost şi a unei palme de pământ“ .

„Problema meleagurilor de obârşie“ ale lipovenilor a preocupat minţile oamenilor de ştiinţă din toate punctele de vedere. Lucrarea de faţă a ales aspectul lingvistic, de-a lungul istoriei, urmând ca, pe baza unui studiu dialectal, să demonstrez existenţa elementului lexical românesc în graiul lipovenilor, într-o viitoare lucrare, mai amplă, de disertaţie.

I. Comunitatea lipovenilor din România

I.A. Bilingvismul.

Bilingvismul dialectal

„Bilingvismul“ este definit de lingvişti din diferite unghiuri, aceştia referindu-se, în primul rând, la faptul că un individ posedă, în acelaşi timp, două „limbi materne“ şi, în al doilea rând, referindu-se la capacitatea unui individ de a folosi „cu aceeaşi abilitate două limbi diferite ca mijloace de comunicare“ .

Cele două mari categorii de „bilingvism“ sunt: „bilingvismul activ“, înregistrat atunci când „vorbitorul utilizează performant ambele idiomuri“ şi „bilingvismul pasiv“, înregistrat atunci când „vorbitorul doar înţelege a doua limbă, fără să o utilizeze în comunicare“ . Acestea desemnează acelaşi fenomen, şi anume, contactul lingvistic care se poate realiza „între graiuri sau dialecte ale aceleiaşi limbi, între limbi diferite, între diferite varietăţi ale unei limbi“ . Una din formele contactului lingvistic este „bilingvismul dialectal“, definit prin „capacitatea unui subiect de a utiliza cu aceleaşi performanţe două coduri lingvistice diferite“ .

I.B. Un caz de bilingvism slavo-român: graiul lipovenilor

Unul din cazurile de „bilingvism dialectal“ înregistrate pe teritoriul ţării noastre este „bilingvismul slavo-român“ , iar „acestuia i se subordonează graiul lipovenilor“ care are următoarele trăsături distincte: fenomenul „akanie“ (rostirea lui [o] etimologic în poziţie atonă), fenomenul „iakanie“ (rostirea lui [e] etimologic în poziţie atonă, după o consoană moale), „rostirea fricativă a consoanei [g]“ , „rostirea moale, palatală a lui [t] final din desinenţele verbale“ , „prezenţa sunetului iot în poziţie intervocalică“ .

I.C. Lipovenii din România

I.C.1.Scurt istoric al Comunităţii Lipovenilor din România

Etnie de sorginte slavă orientală, ruşii lipoveni apar pe actualul teritoriu al României, îndeosebi în Dobrogea, începând de la mijlocul secolului al XVII-lea, după schisma bisericii ortodoxe ruse. Imediat după sinodul din 1654, în care Patriarhul Nixon a reformat biserica rusă, s-au luat măsuri din partea autorităţilor laice şi religioase ruse, care vor culmina cu venirea la putere a lui Petru I cel Mare şi introducerea de către acesta a unor măsuri de europenizare. Refuzul unor credincioşi de a accepta înnoirea a făcut ca aceştia să fie supuşi unor măsuri administrative foarte restrictive şi obligaţi să poarte o vestimentaţie specifică.

Nemaiputând să suporte toate aceste restricţii, staroverii, „credincioşii de rit vechi“ vor lua calea pribegiei, răspândindu-se în întreaga lume: Polonia, Canada, Alaska, Japonia, inclusiv la gurile Dunării, în Dobrogea şi în partea de nord a Moldovei.

Preview document

Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 1
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 2
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 3
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 4
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 5
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 6
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 7
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 8
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 9
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 10
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 11
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 12
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 13
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 14
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 15
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 16
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 17
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 18
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 19
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 20
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 21
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 22
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 23
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 24
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 25
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 26
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 27
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 28
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 29
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 30
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 31
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 32
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 33
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 34
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 35
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 36
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 37
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 38
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 39
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 40
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 41
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 42
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 43
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 44
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 45
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 46
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 47
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 48
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 49
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 50
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 51
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 52
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 53
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 54
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 55
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 56
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 57
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 58
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 59
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 60
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 61
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 62
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 63
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 64
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 65
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 66
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 67
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 68
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 69
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 70
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 71
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 72
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 73
Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Un Caz de Bilingvism Slavo-Roman - Graiul Lipovenilor.doc

Alții au mai descărcat și

Personajele in Opera lui Bulgakov - Mestrul si Margareta

Maestrul si Margareta este, la primul nivel al lecturii o carte ciudata. Intr-un plan Diavolul insusi rascoleste un oras linistit si monoton,...

Barocul în Literatură

Barocul, ca şi curent artistic, s-a manifestat în cultura europeanǎ între anii 1550-1750, perioada de apogeu fiind între 1600-1700. Este considerat...

Sophies Choice by William Styron

“ You’re a Polack, not a Yid. That gives you a privilege, a choice.” Her thought process dwindled, ceased. Then she felt her legs crumple. “I...

Cultura Populara

Cultura reprezinta proectia mentala si subiectivarea vietii reale a oamenilor apartinand unei comunitati umane structurata social. Oralitatea...

Fisa Test Decimologic

Etape în elaborarea testului docimologic 1. Stabilirea conţinuturilor supuse verificării şi a obiectivelor pedagogice corespunzătoare. Presupune...

Statutul si Conditia Traducatorului

CAPITOLUL I SCHIŢA UNUI PORTRET – ROBOT AL TRADUCĂTORULUI Chiar dacă fiecare traducător are o personalitate aparte, Daniel Gouadec consideră că...

Etica

ethos <gr. obicei -desemneaza teoria => etica mos, moris <lat. obicei desemneaza obiectul teoriei => morala -exista o unitate a gandirii...

Cearta Universaliilor

Conceptele generale: universalia ( de la universale, universum: reunite intr-un tot ) - Ex etymo, universale, ut universum, significat...

Ai nevoie de altceva?