Toate cursurile din domeniul Filosofie

 • Antropologie

  Antropologia filosofică e disciplina sec. XX care dintr-o perspectivă generalizatoare, încearcă să raspundă la intebări privind esența omului ca formă specifică de existență, raporturile sale cu natura despre relațiile lui cu lumea valorii si culturii, despre modul în care individul uman devine peronalitate. Intemeietorul antropologiei filosofice(AF) e considerat a fi Max Scheler. AF isi are originile pe de o parte in traditia romantica a filosofiei vietii (Herder, Dilthey) daca luam in...

 • Teorii si metode de interventie in asistenta sociala (persoana si familie)

  Finalitățile cursului: Prin conținutul său, cursul prezintă studenților cunoștințele necesare abordării problematicii asistenței sociale și a metodelor și tehnicilor specifice acestui domeniu. Cursul se focalizează pe principalele valori pe care asistentul social trebuie să le respecte în practică, pe dezvoltarea abilităților de relaționare, pe evaluare corectă a nevoilor clientului, pe întocmirea planului de intervenție și aplicarea acestuia în cadrul practicii de specialitate. Cursul...

 • Rationalitate si decizie

  Raţionalitatea şi decizia sunt două concepte care intră în raporturi logice atât de bine strânse, încât ar putea să pară nefiresc să se discute separat despre ele. Cu toate acestea, problema raţiunii şi a raţionalităţii poate trece dincolo de sfera decizională, şi, chiar dacă deciziile intră în sfera unui proces raţional şi raţionalizat, sfera decizională nu se rezumă doar la atât. Ca fundamentare teoretică, problematica deciziei este, fără îndoială, o preocupare a modernităţii. Definirea...

 • Concepte fundamentale ale ontologiei

  Conceptul de existenţă. Existenţa şi esenţa. Existenţa sau fiinţa constituie obiectul ontologiei. Orişice discurs filosofic trebuie să presupună ceva existent, de altfel gândirea nu are obiect de reflecţie. Însă acest concept este tratat diferit în sistemele filosofice. Cercetarea existenţei începe de la întrebarea firească ”ce este existenţa?” Marea majoritate a filosofilor au recunoscut generalitatea acestei întrebări, absoluta sa nedeterminare, ce a produs un şir de semnificaţii pentru...

 • Obiect de Studiu al Filosofiei

  Subiectul I: Obiectul de studiu al filosofiei: Filozofia este nucleul concepţiei despre lume. Obiectul filozofiei este generalul în sistemul “lume – om”. Filozofia este o ştiinţă complexă, care trebuie să dea răspuns la multe probleme. De aceea în filozofie întră aşa discipline ca ontologia, gnoseologia,antropologia, sociologia, etica, estetica ş.a. Filozofia este ştiinţa despre cele mai generale însuşiri şi relaţii a realităţii obiective, legităţi a funcţionării şi dezvoltării ei. Filozofia...

 • Shakespeare - Analiza Macbeth

  A fost scrisa in 1603-1606, de catre Shakespeare, si-a conceput opera in semn de omagiu pentru regele James I, nepotul Reginei Elisabeta care urcase pe tronul Angliei in 1603. Faptul ca Shake. L-a ales pe Macbeth ca personaj central nu este deloc intamplatoare. In primul rand Macbeth este un personaj istoric ilustru din istoria Scotiei, iar James I inainte de a fi regele Angliei, a fost regele Scotiei, in plus interesul noului rege al Angliei pentru povestea lui Macbeth era cu atat mai mare...

 • Conspect la Filosofia Dreptului

  Tema: DEFINIREA ȘI SPECIFICUL PROBLEMATIC AL FILOSOFIEI DREPTULUI Conceptul și funcțiile filosofiei dreptului Filosofia este o componentă a culturii, a vieții spirituale, alături de știința literaturii, artă, religie, acestea formează cultura și viața societății. Ea se află în interrelații cu celelalte componente dar nu se confundă cu niciuna dintre ele. Filosofia este o manifestare specializată a spiritului uman. Este cunoaștere a temeiului existențelor, a realităților originare,...

 • Propedeutica Filosofica

  << Ca problemă fundamentală a filosofiei, teoria existenţei (ontologia) cunoaşte o varietate de expresii care se pot grupa în câteva modele semnificative. În cele ce urmează vom enumera şi defini aceste modele, ilustrându-le succint prin formele istorice reprezentative de manifestare. Animismul (lat. animus „spirit” sau anima „suflet”). Formă a credinţei omului primitiv în spirite, care atribuie fenomenelor naturii însuşiri omeneşti, personificându-le. E. B. Tylor în lucrarea Cultura...

 • Idei si Mentalitati

  Idei - dimensiunea individuală = produse ale culturii care poartă marca unor personalități Mentalități - dimensiunea colectivă = modul în care oamenii de rând gândesc lumea și viața cotidiană. Domeniul ideilor este unul dinamic: se succed descoperiri, interpretări, școli de gândire, curente etc. Mentalitățile sunt, de regulă, mult mai conservatoare: schimbare lenta, continuitate. Ideile sunt expresia unui spirit creator. Presupun creativitate, dinamism, în timp ce în planul...

 • Dezvoltare Comunitara

  I. COMUNITATEA DEFINIŢIE, FUNCŢII Comunitatea este definită ca tip particular de sistem social, în cadrul căruia oamenii comunică şi desfăşoară acţiuni în colaborare, mobilul activităţii nefiind nici profitul nici comanda ordonată, ci binele sau interesul comun. Comunitatea ca sistem se distinge de alte tipuri de sisteme sociale prin următoarele caracteristici: 1) cei implicaţi în sistem au o parte din preocupări comune şi relaţionează între ei; 2) sistemul are longevitate, continuitate...

 • Negocierile

  Arta negocierii 1. Pregătirea pentru negocierile de afaceri. Crearea imaginii. 2. Principiile negocierilor eficiente: politeţea, delicateţea, onestitatea, tactul. 3. Analiza rezultatelor obţinute în cadrul negocierilor de afaceri. Negocierile au loc atunci când două părţi se întâlnesc pentru a conveni un acord. Acestea pot forma un proces convergent în care ambele părţi ţin la fel de mult să realizeze un acord de tip “”câştig-câştig”. Evident, dacă se poate aşa ceva şi nu se ajunge la un...

 • Filosofie

  1. SENSURI ORIGINARE ALE FILOSOFIEI a. Înţelepciune, iubire de înţelepciune, ştiinţă Diogenes Laertios, un doxograf din sec. al II-lea, relatează o întâmplare petrecută la Phlius, invocând un text al lui Sosicrates: Pitagora, discutând cu Leon, tiranul cetăţii, foloseşte pentru prima oară cuvântul filosofie. Aflăm aici că filosoful este “prieten al înţelepciunii”. Aşadar, numele este compus din alte două nume: filos (prieten, iubitor; fileo = a iubi) şi sophia (înţelepciune). Aşa cum îl...

 • Filosofie

  1. Filosofia ca conceptie despre lume si modalitate de gindire. Corelatia dintre filosofie si alte forme. Cuvintul filosofie este din greaca veche si inseamna drgostea de intelepciune. Filosofia este o modalitate de gindire si o conceptie despre lume ce apare la o anumita etapa de dezvoltare a societatii si a gindirii umane , apare atunci cind sunt toate premisele necesare aparitiei ei. Omul gindeste si pina la aparitia filosofiei pt aceasta exista gindirea mitologica si gindirea religioasa....

 • Specificul Filosofiei ca Forma de Cunoastere

  Nici una din cele finite nu poate fi înţeleasă exclusiv prin ea însăşi ci trebuie raportată la altele. Filosofia nu face excepţie, de aceea specificul ei va ieşi mai limpede în evidenţă prin raportarea ei la alte forme de cunoaştere. În epoca noastră, dintre formele de cunoaştere se detaşează ştiinţa, ca cea mai puternică, cuprinzătoare, eficace şi cu vădite tendinţe imperialiste, de supunere şi substituire a celorlalte forme. Este necesar, de aceea, să analizăm cu atenţie şi pe larg...

 • Filosofie si Filosofie Sociala

  1.Ce este filosofia? a. Filosofia și simțul comun b. Înțelesul antic al filosofiei – definițiile lui David Armeanul c. Filosofia ca teorie a existenței d. Filosofia ca pregătire pentru moarte Unul din paradoxurile cele mai mari întâlnite în filosofie, constă în aceea că, cea mai importantă şi mai complexă problemă filosofică de-a lungul întregii sale istorii, este definirea filosofiei însăşi Aşadar, ce este filosofia? Trebuie să arătăm, mai întâi, că termenul „filosofie” provine din...

Pagina 1 din 7