Cursurile din domeniul Filosofie

Antropologie

Antropologia filosofică e disciplina sec. XX care dintr-o perspectivă generalizatoare, încearcă să raspundă la intebări privind esența omului ca formă specifică de existență, raporturile sale cu natura despre relațiile lui cu lumea valorii si culturii, despre modul în care individul uman devine peronalitate.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie)

Finalitățile cursului: Prin conținutul său, cursul prezintă studenților cunoștințele necesare abordării problematicii asistenței sociale și a metodelor și tehnicilor specifice acestui domeniu. Cursul se focalizează pe principalele valori pe care asistentul social trebuie să le respecte în practică, pe dezvoltarea... citește mai departe

100 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raționalitate și decizie

Raţionalitatea şi decizia sunt două concepte care intră în raporturi logice atât de bine strânse, încât ar putea să pară nefiresc să se discute separat despre ele. Cu toate acestea, problema raţiunii şi a raţionalităţii poate trece dincolo de sfera decizională, şi, chiar dacă deciziile intră în sfera unui proces... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Concepte fundamentale ale ontologiei

Conceptul de existenţă. Existenţa şi esenţa. Existenţa sau fiinţa constituie obiectul ontologiei. Orişice discurs filosofic trebuie să presupună ceva existent, de altfel gândirea nu are obiect de reflecţie. Însă acest concept este tratat diferit în sistemele filosofice. Cercetarea existenţei începe de la... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Obiect de Studiu al Filosofiei

Subiectul I: Obiectul de studiu al filosofiei: Filozofia este nucleul concepţiei despre lume. Obiectul filozofiei este generalul în sistemul “lume – om”. Filozofia este o ştiinţă complexă, care trebuie să dea răspuns la multe probleme. De aceea în filozofie întră aşa discipline ca ontologia,... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Shakespeare - Analiza Macbeth

A fost scrisa in 1603-1606, de catre Shakespeare, si-a conceput opera in semn de omagiu pentru regele James I, nepotul Reginei Elisabeta care urcase pe tronul Angliei in 1603. Faptul ca Shake. L-a ales pe Macbeth ca personaj central nu este deloc intamplatoare. In primul rand Macbeth este un personaj istoric ilustru... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Conspect la Filosofia Dreptului

Tema: DEFINIREA ȘI SPECIFICUL PROBLEMATIC AL FILOSOFIEI DREPTULUI Conceptul și funcțiile filosofiei dreptului Filosofia este o componentă a culturii, a vieții spirituale, alături de știința literaturii, artă, religie, acestea formează cultura și viața societății. Ea se află în interrelații cu celelalte componente... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Propedeutică Filosofică

<< Ca problemă fundamentală a filosofiei, teoria existenţei (ontologia) cunoaşte o varietate de expresii care se pot grupa în câteva modele semnificative. În cele ce urmează vom enumera şi defini aceste modele, ilustrându-le succint prin formele istorice reprezentative de manifestare. Animismul (lat. animus... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Idei și Mentalități

Idei - dimensiunea individuală = produse ale culturii care poartă marca unor personalități Mentalități - dimensiunea colectivă = modul în care oamenii de rând gândesc lumea și viața cotidiană. Domeniul ideilor este unul dinamic: se succed descoperiri, interpretări, școli de gândire, curente etc. Mentalitățile... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltare Comunitară

I. COMUNITATEA DEFINIŢIE, FUNCŢII Comunitatea este definită ca tip particular de sistem social, în cadrul căruia oamenii comunică şi desfăşoară acţiuni în colaborare, mobilul activităţii nefiind nici profitul nici comanda ordonată, ci binele sau interesul comun. Comunitatea ca sistem se distinge de alte tipuri de... citește mai departe

57 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Negocierile

Arta negocierii 1. Pregătirea pentru negocierile de afaceri. Crearea imaginii. 2. Principiile negocierilor eficiente: politeţea, delicateţea, onestitatea, tactul. 3. Analiza rezultatelor obţinute în cadrul negocierilor de afaceri. Negocierile au loc atunci când două părţi se întâlnesc pentru a conveni un acord.... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Filosofie

1. SENSURI ORIGINARE ALE FILOSOFIEI a. Înţelepciune, iubire de înţelepciune, ştiinţă Diogenes Laertios, un doxograf din sec. al II-lea, relatează o întâmplare petrecută la Phlius, invocând un text al lui Sosicrates: Pitagora, discutând cu Leon, tiranul cetăţii, foloseşte pentru prima oară cuvântul filosofie. Aflăm... citește mai departe

38 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Filosofie

1. Filosofia ca conceptie despre lume si modalitate de gindire. Corelatia dintre filosofie si alte forme. Cuvintul filosofie este din greaca veche si inseamna drgostea de intelepciune. Filosofia este o modalitate de gindire si o conceptie despre lume ce apare la o anumita etapa de dezvoltare a societatii si a... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Specificul Filosofiei ca Formă de Cunoaștere

Nici una din cele finite nu poate fi înţeleasă exclusiv prin ea însăşi ci trebuie raportată la altele. Filosofia nu face excepţie, de aceea specificul ei va ieşi mai limpede în evidenţă prin raportarea ei la alte forme de cunoaştere. În epoca noastră, dintre formele de cunoaştere se detaşează ştiinţa, ca cea mai... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Filosofie și Filosofie Socială

1.Ce este filosofia? a. Filosofia și simțul comun b. Înțelesul antic al filosofiei – definițiile lui David Armeanul c. Filosofia ca teorie a existenței d. Filosofia ca pregătire pentru moarte Unul din paradoxurile cele mai mari întâlnite în filosofie, constă în aceea că, cea mai importantă şi mai complexă... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview