Toate cursurile din domeniul Filosofie

 • Filosofie

  P R E F A Ţ Ă Selectarea problemelor filosofice pentru prezentarea lor într-un curs de filosofie, destinat celor care studiază disciplinele juridice este foarte dificilă deoarece filosofia, cu o existenţă de peste două milenii, nu a fost, şi nu este practicată nici azi într-un singur mod. Putem însă ordona concepţiile filosofice în funcţie de valoarea şi finalitatea care au fost acordate de către filosofi acestei activităţi: mod de viaţă sau formă de cunoaştere. Aceste două aspecte, care nu...

 • Curs Hermeneutica

  Conceptul de hermeneutică Hermeneutica, în concepţia populară, desemnează o interpretare, exegeză sau explicare. Ca stiinţă, ea nu este pur si simplu o simplă interpretare ci o teorie generală a interpretării, o teorie despre interpretare, o reflecţie teoretică asupra activităţii de interpretare. (Trebuie avut în vedere faptul că în procesul hermeneutic are loc o permanentă decodificare; hermeneutica ia forma teoriei generale a limbajului, ceea ce vrea să spună că interpretare nu...

 • Precursorii Empirismului

  Filosofia analitica este o orientare a filosofiei contemporane, al cărei obiect de studiu este limbajul. Metoda de investigare este analiza logica a limbajului. Perspective ale filosofiei analitice: filosofia analitica formala; filosofia analitica informala; utilizează logica matematicii moderne in analiza limbajului; evidenţiază deficientele limbajului natural; are în vedere construirea unor limbaje ideale si traducerea propoziţiilor ştiinţei si filosofiei in aceste limbaje; vede...

 • Metodologia Anchetei

  Originile anchetei sunt îndepărtate. Unii le află la chinezi, alţii la evrei.În secolul al VI-lea î.I.C., romanii introduseseră obligativitatea recensământului (bărbaţii se adunau pe câmpul lui Marte unde "censorul” le înregistra numele, domiciliul, înaintaşii, membrii familiei, numărul copiilor, rangul social, averea, numărul sclavilor etc.). Metodologia acestuia a fost mereu perfecţionată. Congresul Internaţional de Statistică i-a fixat principiile: - universalitatea – să cuprindă...

 • Studiul de Caz

  Studiul de caz este una dintre tehnicile folosite de către asistentul social. Este o analiză amănunţită a unei persoane sau a unui grup, pentru a surprinde un model al unui fenomen social. Cazul trebuie situat în context, trebuie formulată problematica etc. C. Robson consideră că studiul de caz poate fi definit drept „o strategie de cercetare focalizată pe un caz concret care este interpretat în amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, grupuri, organizaţii, cu luarea în...

 • Focus Grup

  Focus grupul este un interviu de grup, focalizat pe o anumită temă, strict delimitată, care este condus de un moderator şi face parte din categoria tehnicilor calitative de culegere a datelor pentru analiza percepţiilor, motivaţiilor, sentimentelor, nevoilor, opiniilor oamenilor. Această tehnică este o “discuţie de grup planificată organizată pentru obţinerea percepţiilor legate de o arie de interes strict delimitată, desfăşurată într-un mediu permisiv; discuţia este relaxată şi adesea...

 • Chestionarul

  Chestionarul constă într-o serie de întrebări la care ar trebui să răspundă o persoană; este un formular scris pe care cel chestionat completează, bifează sau încercuieşte răspunsurile. În numeroase cercetări de teren, chestionarul este o tehnică sociologică folosită cu predilecţie. După determinarea obiectului cercetării şi a obiectivelor urmărite: - se realizează o preanchetă (o “repetiţie“ generală a cercetării), - se definitivează ipotezele teoretice şi se determină ipotezele de lucru,...

 • Esantionarea

  Harta democraţiei se suprapune cu cea a cercetării sociologice, ca semn al consideraţiei reale acordate oamenilor care compun societăţile democratice cât şi faptului că acolo deciziile se iau pe baza studiului realităţii socioumane şi nu “orbeşte” sau pe baza “revelaţiilor”. Într-o societate democratică, oamenii trebuie să fie informaţi sub toate aspectele. Înăbuşirea, trunchierea informaţiei lasă poartă deschisă zvonurilor, minciunilor, panicii, isteriei colective, manipulărilor....

 • Rene Descartes - Filosofie

  René Descartes (31 martie 1596 – 11 februarie 1650), cunoscut de asemenea cu numele latin Cartesius, a fost un filozof şi matematician francez. S-a născut în localitatea La Haye en Touraine în 1596, fiind al treilea copil al cuplului Joachim şi Jeanne Descartes, o familie de mici nobili din regiunea Touraine, Franţa. La numai un an de la naşterea lui René, mama sa se stinge din viaţă ; Descartes va fi crescut de o doică şi se pare că a fost contaminat de boala de plămâni care a cauzat...

 • Cultura si Civilizatie Europeana

  29 aprilie 2010 -> data de predare a eseului 13 mai 2010 -> lucrare scrisa. 6 mai 2010 Continuare curs 1… Institutii factor de civilizatie si originea si caracteristicile europene. Institutie – latinescul institutio/instituto = asezare, alcatuire/obicei, randuiala. Institutiile reprezinta forme organizatorice create de catre oameni cu scopul atingerii anumitor interese. Ele serversc interesele pe care le au oamenii. Se poate vorbi de o varietate a institutiilor. Ea are doua...

 • Interpretari de Texte Filosofice

  Introducere Conceptul de om: Când se urmăreşte delimitarea unui concept, se dă – de obicei – o definiţie. În cazul conceptului de „om”, orice definiţie pune accent pe una din trăsăturile lui: - un anatomist va da o definiţie ce diferenţiază omul din punct de vedere anatomic de celelalte animale - un psiholog invocă trăsături ale conştiinţei umane şi ale vieţii sufleteşti specifice omului - un teolog creştin va spune că omul este fiinţa creată de Dumnezeu după chipul şi asemănarea sa, că...

 • Filosofie

  CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA FILOSOFIEI 1. SENSURILE CONCEPTULUI DE FILOSOFIE 1.1. Consideraţii preliminare Prin filosofie o cultură îşi defineşte propria sa personalitate; ea ocupă un loc şi jocă un rol aparte în viaţa spirituală a societăţii, în cultura umanităţii; filosofia constituind chintesenţa, rezumatul şi formula generală a unei epoci. Etimologic, filosofia derivă din doi termeni greceşti: "filos" (iubitor) şi "sophia" (înţelepciune) deci, într-o...

 • Valoarea, Cultura, Civilizatia si Libertatea

  Valoare Activitatea umana se acracterizeaza prin doua categorii de produse: insotite de valoare si neinsotite de valoare. Prin relatiile sale,prin comportamentul propriu,prin diversele lui activitati,omul confera realitatii obiective si subiective sensuri in functie de necesitatile sale.Raportarea omului la mediu este preferentiala,elementele realitatii obiective si subiective impartindu-se in 2 categorii:importante si neimportante. In felul acesta lumea exterioara omului devine o lume...

 • Cunoasterea si Adevarul

  Termenul cunoaştere se referă, atât la activitatea de producere a cunoştinţelor, cât şi la ansamblul rezultatelor acestei activităţi. În primul sens, sunt luate în considerare facultăţile sau capacităţile de cunoaştere ale minţii noastre şi funcţionarea lor, iar în al doilea, sunt avute în vedere cunoştinţele gata constituite: noţiunile, judecăţile, teoriile. În accepţiunea cea mai cuprinzătoare, cunoaşterea este acea procesualitate, prin care omenirea îşi dezvoltă capacitatea de a se...

 • Etica Profesionala

  NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale Din punct de vedere etimologic, "etica" provine de la cuvintele greceşti: • ETHOS (Homer) = primordial, patrie, locuinţă, loc de întâlnire, locul natal, obiceiuri, caracter; • ETHIKE (Aristotel) = ştiinţa cunoaşterii. Din "ETHOS" a derivat cuvântul "ETHICOS", cu sensul "din sau pentru morală", utilizat de greci atunci când discutau despre...

Pagina 3 din 7