Toate cursurile din domeniul Filosofie

 • Evolutia Sistemelor de Securitate dupa 1945

  Evoluţia sistemelor de securitate colectivă după 1945 Organizatia Naţiunilor Unite au apărut după cel de-al doilea război mondial din dorinţa ţărilor aliate de a ‘’apăra generaţiile viitoare de flagelul războiului’’ . In cei aproape 55 de ani, echilibrul puterilor s-a modificat, au izbucnit noi conflicte, iar Naţiunile Unite au fost criticate pentru modul său de gestionare a situaţiilor tensionate. Cu toate aceste, Naţiunile Unite ca organizaţie apare ca un instrument necesar al dialogului...

 • Bazele Teoretice ale Educatiei Etice si Spirituale

  Etica profesională se studiază în şcoala superioară şi este inclusă în planurile de învăţămînt pentru pregătirea specialiştilor în diverse domenii de activitate profesională. Necesitatea pregătirii moral-etice a specialiştilor este condiţionată de faptul că soluţionarea problemelor profesionale este străns legată de valorile morale şi este orientată spre realizarea scopului profesional cu metode morale. Studierea cursului de Etică profesională contribuie la înţelegearea mai bună a calităţilor...

 • Filosofia Culturii Tehnice

  Introducere: Cultura reprezinta ansamblul valorilor materiale si spirituale create de-a lungul istoriei De asemenea , sistemul de valori asociat fiecarei comunitati umane si fiecarei forme de organizare sociala , iar de asemenea activitatea culturala pe creatie , circulatie , de receptare si valorificare a valorilor create Cultura reprezinta de fapt modul in care sunt practicate valorile , valorile sunt integrate in viata sociala Definitia oferita la inceput trebuie concretizata Astfel ,...

 • Prelegeri de Istoria Filosofiei Antice Grecesti

  PARTEA I FILOSOFIA ÎN GRECIA ANTICĂ CAPITOLUL 1 1. GENEZA CIVILIZAŢIEI GRECEŞTI 1.1. MIRACOLUL GRECESC Hegel începe secţiunea consacrată filosofiei antice greceşti din Prelegerile de istoria filosofiei cu observaţia că toţi oamenii cultivaţi din Europa „se simt în largul lor“ când este vorba despre Grecia. Ar exista deci o consonanţă spirituală ancestrală care-i face pe occidentali „să se simtă la ei acasă“ ori de câte ori aud vorbindu-se despre Grecia. Gândul filosofului german...

 • Istoria Filosofiei Moderne

  1. Istoria filosofiei în domeniul disciplinelor filosofice. Conceptul de premodernitate şi metoda de cercetare 1. Istorialitatea omului european. Faptul de a gândi în contextul culturii europene este dublu condiţionat: pe de o parte, el are sens dacă are ca obiect un aspect prezent, altminteri poate funcţiona ca o piesă de muzeu. Pe de altă parte, discursul despre prezent conţine tradiţia gândirii ca presupoziţie a discursului, prezentă în discurs independent dacă asumăm conştient sau nu...

 • Istoria Filosofiei Moderne si Contemporane

  1. Conceptul de modernitate şi trăsăturile sale distinctive Definim modernitatea ca fiind procesul istoric prin care a trecut cea mai mare parte a culturii europene între secolele al XV-lea şi al XVII-lea, ca urmare a eforturilor teologiei creştine medievale de a se desprinde de tradiţiile premoderne. Acest proces a fost rezultatul direct şi indirect al etapelor de dezvoltare ale problemelor teologiei creştine catolice: unele concepte ale modernităţii au rezultat direct din eforturile de...

 • Principii Fundamentale de Protectie Sociala a Persoanelor cu Handicap

  I) Principiul drepturilor egale: Convenţia cu privire la drepturile copilului, Programul mondial de acţiune în favoarea persoanelor handicapate, Regulile standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, prevăd drepturile copiilor handicapaţi la: - îngrijire; - educaţie şi instruire specială pentru a putea duce o viaţă plină şi decentă, în condiţii care să le garanteze demnitatea, să le promo- veze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa...

 • Economie si Societate – Max Weber

  deconstruirea persp pt a înţelege modul în care aceştia şi-au constriut inst conceptuale cu ajutorul cărora şi-au cosntruit discursul, imprumutăm de asemenea instrumentele conceptuale - se naşte în unitatea Confederaţiilor Germane, trăieşte în Imperiul German constituit 1871, după ce înfrânge Franţa- organizat în jurul Prusiei şi articulat în jurul u nor instituţii foarte particulare, unor instituţii al căror examen duce la formularea unui tip de autoritate pe care îl va numi autoritatea...

 • Filosofie Politica

  Filozofia politică se găseşte la graniţa dintre ştiinţele sociale şi filozofia propriu-zisă. Metafizica este considerată o parte importantă a filozofiei care poate fi transpusă în căutarea adevărului referindu-se la fiinţa umană. Filozofia morală încearcă să descopere o normă universală ce ar permite o examinare a noţiunii de bine şi de rău. Obiectul filozofiei este mai greu de determinat, aceasta datorită existenţei unei mari interferenţe cu ştiinţele sociale ca istoria morală sau...

 • Filosofia Dreptului

  Capitolul I Ce este filozfia dreptului? Filozofia dreptului este o explicatie data lumii in ansamblu , in deosebi a dreptului. Prin filozofia dreptului intelegand cele trei ramuri ale ei: - ontologia - probleme privind existenta omului - exiologia –dezvolta probleme privind valorile generale ale omenirii - gnoseologia – ramura filozofiei care incearca sa explice cunoasterea Notiunea de Filozofia dreptului apare pentru prima data in 1821, in lucrarea lui Hegel, ‘Principiile filozofiei...

 • Psihologie

  Modul 1 DRUMUL SPRE STATUTUL DE ŞTIINŢĂ AL PSIHOLOGIEI; PROBLEMATICA EI ACTUALĂ Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu etapele formării psihologiei ca ştiinţă. Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii trebuie: În acest capitol vom discuta despre primele abordări ale psihologiei ca disciplină ştiinţifică aparte. Ca orice altă disciplină, şi psihologia a parcurs mai multe etape până şi-a câştigat statutul de care se bucură azi, pornind de la opiniile de simţ...

 • Aristotel

  Vreme de mai bine de un mileniu şi jumătate, în Antichitate şi în Evul Mediu, Aristotel a fost supranumit pur şi simplu Filosoful, considerându-se, deci, că el s-ar identifica cu însăşi condiţia filosofiei. Preţuirea de care s-a bucurat de-a lungul timpului Aristotel se datorează, în primul rând, înnoirilor fundamentale pe care el le-a determinat atât în filosofie cât şi în alte domenii ale culturii. El este considerat nu numai unul dintre cei mai valoroşi filosofi ai tuturor tipurilor, ci şi...

 • Platon

  După moartea lui Socrate, cei mai înzestraţi dintre numeroşii săi discipoli au încercat să-şi găsească propriul drum în filosofie deschizând şcoli filosofice. Posteritatea a fost însă nedreaptă cu cei mai mulţi dintre ei, reunindu-i, prin opoziţie cu „marele socratic” – Platon, sub denumirea peiorativă de „micii socratici”. Faptul s-a datorat şi neşansei lor de a li se pierde lucrările, care, după unele mărturii contemporane şi ulterioare, erau foarte numeroase, interesante şi diverse...

 • Scepticismul

  1. Cadru istoric Scepticismul nu reprezintă atât o şcoală filosofică, cât, mai degrabă, o sensibilitate filosofică, un mod de viaţă, o forma mentis, caracteristică etapei elenistice a filosofiei antice greceşti şi celei romane. Este vorba de o atitudine generală în confruntările asupra cunoaşterii, care s-a pronunţat asupra problemei posibilităţii elaborării de concepţii coerente şi semnificative asupra lumii şi vieţii. Denumirea acestei orientări filosofice provine de la termenul grecesc...

 • Stoicismul

  1. Cadru istoric Stoicismul a fost o orientare complexă de gândire apărută la începutul epocii elenistice (sfârşitul secolului al IV-lea î.Hr.), care s-a întins până în epoca imperială a Romei antice (secolul al III-lea d.Hr.). A fost fondat de Zenon din Cittium (polis grecesc din insula Cipru), fenician de origine, născut însă în insula Cipru, dar stabilit din tinereţe la Atena. Acesta a întemeiat în jurul anului 300 î.Hr. o şcoală filosofică, ce va fi numită stoică, deoarece lecţiile se...

Pagina 4 din 7