Toate cursurile din domeniul Filosofie

 • Rezumat Filosofia Unificarii Europene

  Ce este Europa? Potrivit legendei greceşti, Europa a fost fiica regelui Feniciei, a cărei frumuseţe a suscitat iubirea lui zeus. Travestit în taur, acesta a răpit-o şi a dus-o în Creta, unde Europa i-a dăruit trei fii, ce aveau sa devina regi sau prinţi. Mai târziu, ea s-a căsătorit cu regele Asterion al Cretei, care i-a adoptat copiii. Poporul a venerat-o sub numele de Hellotis. Din această legendă şi-au luat motive decoratorii antici, dar şi pictorii renascentişti de mai târziu. O altă...

 • Conceptul Filosofic de Dumnezeu

  INTRODUCERE I. IMAGINEA VULGARIZATĂ A LUI DUMNEZEU 1. Fiinţă misterioasă, superioară, protectoare 2. Vizibilă, în anumite condiţii, localizabilă spaţio-temporal II. DUMNEZEU ÎN CREŞTINISM - Transcendenţă lume suprasensibilă III. ISOTIRA ACESTEI IDEI 1. Şcoala Eleată a) Xenophanes din Colophon - Monoteism(!) VS politeism - VS antropomorfizarea zeilor - forme omeneşti - ,,Dacă boii şi caii şi leii ar avea mâini, sau dacă, cu mâinile, ar şti să deseneze şi să plăsmuiască precum...

 • Despre Conceptul de Adevar

  ADEVĂRUL INTRODUCERE I. TEORIA CORESPONDENŢEI 1. Autor: Aristotel → ,,Metafizica” 2. Enunţare a) a enunţa că ceea ce este nu este, sau că ceea nu este este înseamnă a spune o propoziţie falsă; dimpotrivă, o enunţare adevărată este cea prin care se spune că ceea ce este este şi că ceea ce nu este nu este b) a spune despre cele ce sunt în realitate despărţite că sunt despărţite şi despre cele ce sunt reunite că sunt reunite este ceva adevărat; a spune despre cele ce sunt despărţite că...

 • Filosofia Comunicarii

  Naiv fiind, pe vremea în care scriam proză de ficţiune, îmi imaginam că voi înghiţi cândva „pilula de comunicare”. Speram să iau „pilula de limba chineză” şi să vorbesc chinezeşte, „pilula de algebră” să fiu matematician, „pilula de contabilitate” şi să ajung expert contabil. Imaginam un fel de chip-uri având structurile ADN care inoculează informaţia de-a dreptul în neuroni. Un fel de cecuri „la purtător”. Ideea încă mai bântuie în literatura SF. Astăzi, ştiu că m-am înşelat. Chiar dacă, ...

 • Ierarhia Fiintelor si Viata Contemplativa

  1.1. Ontologia lui Toma. Fiind, esenţă, fiinţă. Ontologia tomistă are la bază un aristotelism consecvent şi este întemeiată pe o ierarhie strictă a fiinţelor, construită cu ajutorul conceptelor de ens, essentia, materie şi formă. Lucrarea De ente et essentia este cea de a doua lucrare scrisă de Toma din Aquino (după Despre principiile naturii), în jurul vârstei de treizeci de ani, atunci când şcolarii parizieni întâmpinau dificultăţi semnificative în înţelegerea vocabularului vehiculat de...

 • Filosofie

  CE ESTE FILOSOFIA? Înainte de a purcede la drum, într-o aventură intelectuală, veche de când lumea, întrebându-ne şi căutând răspunsuri privitoare la condiţia noastră şi la ceea ce ne înconjoară, la temeiurile şi rostul existenţei şi gândirii, la sensul vieţii şi destinul omului, este imperios necesar să procedăm la o operaţie fără de care riscăm să rămânem mereu prizonierii unor iluzii şi incertitudini amăgitoare. Această operaţie vizează fixarea unor jaloane, precizarea termenilor cu...

 • Viziune Stil si Imagine

  I. VIZIUNEA Atât identitatea cât şi diferenţele dintre civilizaţii, specificul şi varietatea valorilor, formele în care se exprimă comunităţile umane în genere sunt explicabile şi prin viziunea pe care o au oamenii asupra existenţei. Acest concept problemă, "viziunea", deşi nu ocupă un loc prea important în analizele filosofice şi estetice, exercită totuşi o influenţă considerabilă în expresia umană. Conceptul în cauză, în esenţă, defineşte percepţia pe care o au oamenii despre...

 • Valoarea Estetica a Culorii

  I. Culorile, viaţa socială şi arta. Fiinţa umană este născută în lumină şi pentru lumină. O lume fără lumină ar fi săracă, redusă şi monotonă. Prin lumină cunoaştem realitatea, lucrurile capătă sens şi se diferenţiază, există; fiecare lucru îşi are culoarea lui. E greu să ne imaginăm o lume fără culoare şi lumină. Din toate timpurile omul a simţit dorinţa să transpună culoarea, să o supună şi să o fixeze într-un material mai durabil decât scurta lui existenţă individuală. Genetic, natura a ...

 • Simbol si Semnificatie in Filosofie si Arta

  I. Elemente filosofice şi estetice de doctrină simbolistă Dacă vom analiza cu atenţie istoria spirituală a omenirii vom putea constata că practica şi concepţia simbolizării nu este chiar o noutate a timpurilor noastre. vom descoperi mai întâi că tradiţia teosofică, mai ales cea care provine de la Jacob Böhme se dezvoltă în secolul XVIII şi la începutul secolului XIX în Germania, într-o mistică ce s-ar putea numi simbolică şi care a găsit în Goethe un fervent admirator, deşi a rămas un...

 • Judecata Estetica si Judecata de Valoare

  Repunerea în discuţie şi analiză a unei astfel de probleme are atat o finalitate teoretică, cat şi una practică. Disocierile pe care le încercăm vor fi utile nu numai esteticienilor şi criticilor de artă, ci şi altor specialişti sau marelui public, în măsura în care aceştia vor să se bucure de valorile artei şi să le ia ca repere fundamentale în actul de educaţie şi formare al unei gandiri moderne. Trebuie reţinut înca de la început, că nici un sistem sau tratat de estetică nu poate ocoli...

 • Curs 4 FCt

  Cultura tehnică reprezintă un complex de sisteme, procese, activităţi aflate in evoluţie, iar pentru analiza acestui domeniu e necesar să distingem o structură invariantă pentru mai multe domenii şi perioade. Un prim grup de componente – ansamblul valorilor materiale, instrumentale care alcătuiesc cultura tehnică. Al II-lea grup – ansamblul metodelor, tehnologiilor, procedeelor folosite în domeniul tehnic al culturii. Unele domenii conţin nu numai metode ci şi metodologii. Al III-lea grup...

 • Curs1 FCT

  Informaţia şi statutul ei în existenţă informaţia constituie obiectul unei conceptualizări intense în zilele noastre; termenul de informaţie este plurivoc; este o noţiune primitivă şi nu e definită; principalele moduri de a fi sunt a fi în sine şi prin sine, a fi ca element, ca relaţie, ca proprietate, ca funcţie şi ca produs. alte forme de existenţă: conştiinţa care are statutul de a fi pentru sine sau de om – de a fi pentru alţii Conotaţiile informaţiei un mod de manifestare al...

 • Filosofie Romaneasca

  Gândirea filosofică românească se conturează destul de târziu în istorie, abia cu câteva secole în urmă. Dar ea este un rezultat nu numai al contactului cu filosofia universală a timpului ci şi al întregii spiritualităţi a poporului român, care s-a format de-a lungul evului mediu şi a epoci moderne. Cultura noastră populară reprezintă deci una din premisele fundamentale ale filosofiei româneşti. În cadrul acesteia întâlnim o viziune specifică despre lume şi viaţă, valori etice şi estetice...

 • Retorica

  I. MOMENTUL ACTUAL AL RETORICII Mitizare şi demitizare la început de mileniu Să pornim de la următoarea premisă: epoca noastră excelează în fuga de realitate. Sigur că este o simplificare - poate nedreaptă, poate vulnerabilă în faţa argumentelor contrare -dar ne dă o direcţie de analiză critică pe argumente ce pot sluji retoric la aflarea unor adevăruri despre postmodernitate. Când ne refugiem de real, mitizăm. Dicţionarul defineşte mitul drept o credinţă (a widely held but false belief)...

Pagina 5 din 7