Bazele Teoretice ale Educatiei Etice si Spirituale

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Bazele Teoretice ale Educatiei Etice si Spirituale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor: Rotaru Vadim

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Filosofie

Extras din document

Etica profesională se studiază în şcoala superioară şi este inclusă în planurile de învăţămînt pentru pregătirea specialiştilor în diverse domenii de activitate profesională. Necesitatea pregătirii moral-etice a specialiştilor este condiţionată de faptul că soluţionarea problemelor profesionale este străns legată de valorile morale şi este orientată spre realizarea scopului profesional cu metode morale. Studierea cursului de Etică profesională contribuie la înţelegearea mai bună a calităţilor profesionale şi personale de care trebuie să dea dovadă angajatul.

Acest curs este consacrat schimbării modului de a gîndi şi de a educa. Etica profesională este o disciplină ştiinţifică aplicativă care studiază morala profesională. Obiectul de studiu al eticii profesionale este morala profesională.

Un viitor cetăţean este dator să cunoască profund problematica lumii contemporane, să ştie a selecta şi ierarhiza valorile culturale, conţinuturile şi metodele noi de educaţie morală, etică apelînd la bunul simţ, etică şi practica axiologică.

Etica profesională, ca disciplină universitară se alimentează din mai multe ştiinţe (pedagogie, filosofie, psihologie, istoria pedagogiei, sociologie, religie). Fenomenul formării moralei, moralităţii şi a comportamentului nu ar putea fi explicate dacă nu ar fi acceptate valorile autentice ce ţin de credinţă. Astfel, în centrul gîndirii idealiste se vor focaliza valorile sacre, fundamentale, naţionale şi general-umane.

Una dintre transformările pozitive care au loc în prezent în societatea noastră constă în faptul că a părut posibilitatea ca omul să gîndească şi să acţioneze liber, adică să vorbească, să scrie şi să activeze în vederea ideologiei educaţiei. Este vorba de o revenire la valorile fundamentale, la o personalitate ce poate fi educată moral şi spiritual în contextul cultural. Ideea libertăţii în educaţie, precum şi în educaţia etică, nu este nouă nici în istorie, nici în pracica vieţii.

Etica, în calitate de ramură a filosofiei, s-a conturat încă din antichitate, studiind norme, principii, valori, idealuri morale.

Etica în calitate de teorie studiază realitatea obiectivă şi ideală şi stabileşte, cu ajutorul unor metode specifice de cercetare, idealul pe care umanitatea trebuie să-l promoveze.

Notiunea etica provine de la cuvintul grecesc „ethos” ceea ce inseamna morav(narav), caracter.Aristotel a creiat adjectivul etic pentru a elucida o clasa specifica de calitati umane numite de el „virtutii etice ”, dupa Aristotel aceste virtutii reprezinta facultati ale caracterului,ale temperamentului care mai sunt numite calitati spirituale.

Ce este etica

"Dictionarul explicativ al limbii romane", prin editia sa din 1975 defineste etica ca fiind: "stiinta care se ocupa cu studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare istorica, cu continutul lor de clasa si cu rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala corespunzatoare unei anumite clase sau societati"

O intelegere a eticii este critica pentru noi ca indivizi, pentru ca o etica sanatoasa reprezinta insasi esenta unei societati civilizate. Etica este fundatia pe care sunt cladite toate relatiile noastre. Ea inseamna ansamblul nostru de a ne relationa fata de patroni, fata de angajati, de colegi, de clienti, de subordonati, de furnizori, fata de comunitatea in care ne aflam si unii fato de altii. Etica nu se refera la legaturile pe care le avem cu alte persoane - toti avem legaturi unii fata de altii - ci la calitatea acestor legaturi.

Studierea eticii ca disciplina practica -numita si "etica aplicata"-, ca ultim curent in abordarea acestei stiinte, a avut o contributie foarte importanta în toate domeniile.

Pe parcursul ultimilor două secole, etica socială a început să degradeze. Dacă pînă în sec. XX, etica presupunea respectarea celor mai neînsemnate cerinţe, norme ale conduitei, după anii 20 acestea au început să fie desconsiderate, nu mai stîrneau mîndria, ci mai curînd dispreţul şi neglijenţa. Lipsa de respect, gesturile şi atitudinile ofensatoare, comportamentul grosolan devin din ce în ce mai la modă, iar politeţea este considerată o slăbiciune omenească. Mijloacele mass-media propagă brutalitatea şi violenţa. Din păcate aproape că nu se mai respectă normele disciplinare, comportamentul civilizat, amabilitatea, toleranţa, consideraţia. Degradarea manierelor, reprezintă azi o problemă educativă. Salvarea constă în revenirea la educaţia în credinţă şi cultură.

Conţinutul filosofic şi ştiinţific al eticii îşi găseşte argumentare în sistemul de valori, concepţii, norme morale, idealuri, sisteme filosofice.

Este dificil a înţelege idealul şi normele morale pe care le analizează etica profesională fără a pătrunde în esenţa valorilor.

Fenomenul valorii a fost studiat şi explicat încă din cele mai vechi timpuri. (Valorile sunt nişte bunuri materiale sau spirituale ce produc satisfacţie, asigură eficienţă (L:Blaga)). Valorile au stat şi vor sta la baza culturii omului şi deci la baza educaţiei lui. Clasificarea valorilor a constituit una din problemele de principiu ale sistemului educativ.

Dacă nu vom stabili asupra căror valori este necesar să-şi concentreze eforturile un sistem educativ performant, nu vom reuşi să creăm un ideal educativ modern. Este actuală tendinţa educaţiei pentru valori prin valori.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Teoretice ale Educatiei Etice si Spirituale.doc

Alte informatii

Bazele teoretice ale educatiei etice si spirituale reprezinta elementele de baza in etica