Etică și Deontologie Profesională

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 32646
Mărime: 543.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ.dr. Mirela Arsith

Cuprins

1. Etică si metaetică

1. Marile tradiŃii etice

2. Etica aplicată

3. Etica în mass-media

2. O etică a comunicării

3. Adevăr , credibilitate si minciună

4. Deontologia, expresie a nevoii de reguli si legi

5. Coduri etice si deontologice

6. Reglementări constituŃionale si universale si acte normative specifice

domeniului privat;

7. ResponsabilităŃile comunicatorului.

Extras din document

aOBIECTIVELE DISCIPLINEI

În urma studiului acestei discipline, studenŃii trebuie:

- să definească si să explice noile concepte;

- -să cunoască marile tradiŃii etice; să explice specificul eticii comunicării;

- - să cunoască si să explice continutul deontologiei si a principiilor acesteia;

- -să interpreteze corect diferitele coduri, norme etc.;

- să opereze corect cu noile concepte;

Conf. univ.dr. Mirela Arsith Etică si deontologie profesională (note de curs)

- -să evalueze corect etic si deontologic, aplicând valorile însusite;

- să valorifice optim si creativ propriul potenŃial în activităŃile de comunicare;

- să dobândească abilităŃi de reflecŃie, critică si analiză argumentativă ;

- să participe la propria dezvoltare profesională prin însusirea cunosstinŃelor la

disciplina Etică si deontologie profesională.

CompetenŃele specifice disciplinei

1. Cunoastere, înŃelegere, explicare si interpretare:

- să definească si să explice noile concepte;

- să cunoască marile tradiŃii etice;

- să explice specificul eticii comunicării;

- să cunoască si să explice continutul deontologiei si a principiilor acesteia;

- să interpreteze corect diferitele coduri, norme etc.

2. Instrumental-aplicative:

- să opereze corect cu noile concepte;

- să evalueze corect etic si deontologic, aplicând valorile însusite;

- valorificarea optimă si creativă a propriului potenŃial în activităŃile de

comunicare;

- abilităŃi de reflecŃie, critică si analiză argumentativă;

3. Atitudinale:

- asumarea responsabilităŃii pentru orice demers verbal sau acŃional;

- manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faŃă de domeniul comunicării

ca act fundamental uman;

- participarea la propria dezvoltare profesională prin însusirea cunosstinŃelor la

disciplina Etică si deontologie profesională.

Conf. univ.dr. Mirela Arsith Etică si deontologie profesională (note de curs)

I. ETICĂ SI METAETICĂ

Etica este o disciplină filosofică ce are ca obiect acŃiunea umană, dar si valorile si

normele faŃă de care aceasta se conformează sau ar trebui să se conformeze. Termenul etică

provine din grecescul éthos, care semnifică obicei sau obisnuinŃă si este considerat, adesea,

echivalentul cuvântului moral. Spre deosebire de înŃelepciune si de prudenŃă, care constituie

apicarea regulilor universale în împrejurările particulare ale acŃiunii omenesti, etica reprezintă o

teorie, o cercetare a principiilor acŃiunii umane deliberate.

În filosofie, numeroasele teorii etice pot fi grupate după două modele fundamentale:

1. unul este de natură teleologică, fiind fundamentat pe scop (gr. télos); acest model a fost

elaborate în mod exemplar de Aristotel si a dominat până la Immanuel Kant;

2. al doilea model este de natură deontologică , bazat pe datorie (gr. déon) si a fost

inaugurat de Immanuel Kant.

Preview document

Etică și Deontologie Profesională - Pagina 1
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 2
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 3
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 4
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 5
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 6
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 7
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 8
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 9
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 10
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 11
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 12
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 13
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 14
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 15
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 16
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 17
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 18
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 19
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 20
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 21
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 22
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 23
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 24
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 25
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 26
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 27
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 28
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 29
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 30
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 31
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 32
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 33
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 34
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 35
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 36
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 37
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 38
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 39
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 40
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 41
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 42
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 43
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 44
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 45
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 46
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 47
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 48
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 49
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 50
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 51
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 52
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 53
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 54
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 55
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 56
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 57
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 58
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 59
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 60
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 61
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 62
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 63
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 64
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 65
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 66
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 67
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 68
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 69
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 70
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 71
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 72
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 73
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 74
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 75
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 76
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 77
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 78
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 79
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 80
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 81
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 82
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 83
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 84
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 85
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 86
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 87
Etică și Deontologie Profesională - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Etica si Deontologie Profesionala.pdf

Alții au mai descărcat și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Etica jurnalistcă

Să începem cu o întrebare aparent simplă:care sunt obiectivele noastre legate de predarea sau studierea eticii în mass media?Este ușor sa creăm...

Etica si Morala

Din cele mai vechi timpuri s-a pus problema actiunilor umane (,,praxis) si a diferitelor opinii asupra lor, opinii asupra actiunilor ,,drepte sau...

Etica lui Kant

Capitolul 1. Datoria Termenul datorie poate fi analizat fie la nivelul simţului comun, ca “datorie, în genere”, fie la un nivel specializat, de...

Prelegeri de Istoria Filosofiei Antice Grecești

PARTEA I FILOSOFIA ÎN GRECIA ANTICĂ CAPITOLUL 1 1. GENEZA CIVILIZAŢIEI GRECEŞTI 1.1. MIRACOLUL GRECESC Hegel începe secţiunea consacrată...

Filosofia Politica - Cateva Teme Importante

1. Ce este filosofia politica? Filosofia politica ca suma a încercarilor de clarificare a conceptelor si termenilor importanti ai vietii politice....

Etica Profesională

NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale Din punct de vedere etimologic,...

Etică Profesională

Tema I Curs introductiv Etica si morala Obiectivele acestei teme sunt urmatoarele: a) Sa cunoasteti semnificatia termenilor: etica, morala,...

Te-ar putea interesa și

Legislația privind comunicarea prin presă și demoratizarea ca societate

INTRODUCERE În luna iunie 2005, US MediaSind a devenit membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi al Federaţiei...

Agent patogen în sindromul imunodeficienței dobândite și efectele acestuia asupra sistemului imunodeficitar

TESTAREA SEROLOGICA PENTRU HIV IN LABORATOR INTRODUCERE Probabil singurul lucru stiut cu sigurantă în încercarea de a întelege Sindromul...

Deontologia Profesiei de Asistent Social

TEMA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND DEONTOLOGIA PROFESIONALA 1. Delimitari conceptuale Deontologia este o filozofie a profesiei, a lucrului bine...

Deontologie Profesionala si Drepturile Omului - Codul Etic al Profesiei de Asistent Social

Codul Etic al Profesiei de Asistent Social Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Codul etic reprezinta un set de...

Operatiunile in Afara Bilantului

Cap. 1 Operatiuni în afara bilantului 1. Argument Operatiunile in afara bilantului reprezinta angajamente date si primite in relatiile cu tertii,...

Structura organizațională a centrului medical

CAPITOLUL I. PREZENTAREA CENTRULUI MEDICAL S.C. BIOEXPLOMED S.R.L. DIN JUDETUL TIMIS 1.1 OBICTUL DE ACTIVITATE Laboratorul Bioexplomed...

Etică și deontologie profesională

In mod traditional, politistul este considerat de catre comunitate un simbol al legalitatii si al ordinii, intreaga lui munca fiind guvernata de un...

Deontologia Profesiei de Psiholog

1. Etică, morală şi deontologie profesională– delimitări conceptuale Termenul etică provine din limba greacă, êthos – obicei, datină, obişnuinţă....

Ai nevoie de altceva?