Raționalitate și decizie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2897
Mărime: 64.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Mihailescu
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din document

Raţionalitatea şi decizia sunt două concepte care intră în raporturi logice atât de bine strânse, încât ar putea să pară nefiresc să se discute separat despre ele. Cu toate acestea, problema raţiunii şi a raţionalităţii poate trece dincolo de sfera decizională, şi, chiar dacă deciziile intră în sfera unui proces raţional şi raţionalizat, sfera decizională nu se rezumă doar la atât.

Ca fundamentare teoretică, problematica deciziei este, fără îndoială, o preocupare a modernităţii. Definirea deciziei îmbracă diverse forme teoretice şi metodologice de la un autor la altul, în funcţie de domeniile ştiinţelor sociale sau de anumite probleme sau fenomene urmărite.

Definiţia dată de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române surprinde mai multe dimensiuni ale termenului. Decizia este „hotărâre luată în urma unei examinări unei probleme, a unei situaţii. Este acea soluţie luată”.

La modul general, decizia „pune accentul pe alegerea unei căi de acţiune sau adoptarea unei soluţii din mai multe posibile, şi anume aceea care este considerată cea mai avantajoasă în atingerea unor obiective.”

O altă definiţie susţine că decizia „reprezintă un proces dinamic de alegere raţională a unei linii de acţiune din mai multe variante posibile în vederea realizării unui obiectiv”.

Poate fi considerată acel „act de voinţă, având ca scop realizarea unui obiectiv, în baza unui proces de evaluare a mijloacelor necesare şi a consecinţelor realizării acestuia şi care generează o anumită modificare de comportament al factorilor implicaţi.”

În baza acestor definiţii se pot sintetiza o serie de trăsături ale deciziei:

- este un proces orientat spre un scop stabilit;

- are la bază un demers logic;

- presupune un anumit tip de raţionalitate contextuală;

- se identifică procesului premergător hotărârii şi cu cel ulterior, al implementării ei;

- este un act de voinţă;

- presupune o situaţie iniţială problematică în baza căreia se face o alegere.

Aşadar, putem spune că decizia este un proces complex care presupune un curs de acţiune logic, orientat către atingerea unui scop, ce poate fi îndeplinit prin alegerea unei soluţii dintre cele mai multe alternative posibile.

Clasificarea deciziilor

După numărul participanţilor deciziile se pot împărţi în:

1. Decizii individuale – decizia este luată de o singură persoană;

2. Decizii de grup – apar atunci când se înregistreză un proces de negociere;

3. Decizii colective – există cel puţin doi decidenţi implicaţi în procesul decizional;

4. Decizii colectivizate – sunt acele decizii care se aplică unei colectivităţi, cel care decide, decide pentru toţi, de exemplu: deciziile politice.

După gradul de cunoaştere a mediului, deciziile pot fi:

1. Decizii luate în condiţii de certitudine – atunci când starea mediului este sigură şi cunoscută pentru decident, procesul decizional ducând la un rezultat specific;

2. Decizii în condiţii de risc – decidentul deţine informaţii probabilistice legate de decizie şi de procesul decizional, astfel încât rezultatele pot fi sau nu pot fi concretizate;

3. Decizii în condiţii de incertitudine – decidentul nu dispune de informaţii asupra posibilităţii de realizare a acţiunilor şi a deciziilor sale. Există mai multe posibilităţi de implementare a deciziilor sale, dar acestea sunt total necunoscute decidentului din punctul de vedere al succesului implementării lor.

Bibliografie

Ceauşu, V. (1972) De la incertitudine la decizie, Ed. Militară, Bucureşti

Coteanu, I. (coord.), Dicţionar Explicativ al Limbii Române, ed. a 2-a, Editura Universul Enciclopedic, Bucureşti, 1998

Hume, D. (2005) Eseuri politice, Editura Humanitas, Bucureşti

Mihu, I. (2008) Tehnici de decizie şi diagnoză, Ed. Universitară, Bucureşti

Miroiu, A. (2006) Fundamentele politicii. Vol. I. Preferinţe şi alegeri colective, Ed. Polirom, Iaşi

Netedu, A. (2005) Fundamente teoretice la o sociologie a deciziei, Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Păunescu, I, Petcu, C. (2000) Decizie. Teorie şi practică, Ed. Eficient, Bucureşti,

Rawls, J. (1971) A Theory Of Justice, Oxford University Press, Oxford

Roşca, D. (2007) Managementul în administraţia publică, Ed. Universitaria, Craiova

Teodorof, G. (2007) Tehnici şi metode de elaborare şi adoptare a deciziei administrative, Ed. SNSPA, Bucureşti

Ţicu, D. (2014) Politicile publice. Raţionalitate şi decizie în spaţiul administrativ, Ed. Adenium, Iaşi.

Preview document

Raționalitate și decizie - Pagina 1
Raționalitate și decizie - Pagina 2
Raționalitate și decizie - Pagina 3
Raționalitate și decizie - Pagina 4
Raționalitate și decizie - Pagina 5
Raționalitate și decizie - Pagina 6
Raționalitate și decizie - Pagina 7
Raționalitate și decizie - Pagina 8
Raționalitate și decizie - Pagina 9
Raționalitate și decizie - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Rationalitate si decizie.doc

Alții au mai descărcat și

Negocierile

Arta negocierii 1. Pregătirea pentru negocierile de afaceri. Crearea imaginii. 2. Principiile negocierilor eficiente: politeţea, delicateţea,...

Prelegeri de Istoria Filosofiei Antice Grecești

PARTEA I FILOSOFIA ÎN GRECIA ANTICĂ CAPITOLUL 1 1. GENEZA CIVILIZAŢIEI GRECEŞTI 1.1. MIRACOLUL GRECESC Hegel începe secţiunea consacrată...

Filosofia politică - câteva teme importante

1. Ce este filosofia politica? Filosofia politica ca suma a încercarilor de clarificare a conceptelor si termenilor importanti ai vietii politice....

Libertatea de Thomas Nagel

Ce este libertatea? Libertatea reprezinta conceptul filozofic care ar poate fi exprimat printr-o „lipsa a constrangerilor”. Avand in vedere...

Precursorii Empirismului

Filosofia analitica este o orientare a filosofiei contemporane, al cărei obiect de studiu este limbajul. Metoda de investigare este analiza...

Rene Descartes - Filosofie

René Descartes (31 martie 1596 – 11 februarie 1650), cunoscut de asemenea cu numele latin Cartesius, a fost un filozof şi matematician francez....

Obiect de Studiu al Filosofiei

Subiectul I: Obiectul de studiu al filosofiei: Filozofia este nucleul concepţiei despre lume. Obiectul filozofiei este generalul în sistemul “lume...

Concepte fundamentale ale ontologiei

Conceptul de existenţă. Existenţa şi esenţa. Existenţa sau fiinţa constituie obiectul ontologiei. Orişice discurs filosofic trebuie să presupună...

Te-ar putea interesa și

Decizii Manageriale

Managerii eficace trebuie sa ia decizii pentru a solutiona problemele care apar în cadrul organizatiilor. Este necesar sa se ia o decizie atunci...

Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice

Introducere Lucrarea de față este rezultatul unei cercetări pe care am facut o si care are ca scop punerea în evidență a relației dintre gândirea...

Procesul Decizional

1. Elemente generale Sistemul decizional reprezinta componenta cea mai activa a profesiunii manageriale, cu cel mai mare impact asupra...

Raționalizarea și modernizarea sistemului decizional

1. Definirea si structura sistemului decisional 1.1 Defimirea deciziei. Decizia manageriala Fiecare dintre noi luăm decizii care ne privesc...

Modelul managerial tradițional versus modelul politic

Abordari majore in managementul public In general, schimbarile in contextele nationale au determinat modificari radicale in timp in sistemul de...

Sistemul Decizional al Managementului Public

Locul deciziei in actul managerial Decizia este o componenta esentiala a managementului, consderata de unii autori cel mai important instrument...

Sistemul decizional - Concept, decizia managerială, factorii primari, cerințele de raționalitate și tipologia deciziilor manageriale

Cuvântul management este împrumutat din limba engleză provenind de la verbul to manage care înseamnă a conduce,a administra,a guverna,a reuși. De...

Managementul Riscurilor

1. Elaborarea deciziilor in conditii de rationalitate Decizia = o alegere Pentru ca solutia aleasa sa conduca spre o stare de optim, trebuie sa...

Ai nevoie de altceva?