Studiul de Caz

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Studiul de Caz.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor: Ion Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Filosofie, Marketing, Sociologie

Extras din document

Studiul de caz este una dintre tehnicile folosite de către asistentul social. Este o analiză amănunţită a unei persoane sau a unui grup, pentru a surprinde un model al unui fenomen social. Cazul trebuie situat în context, trebuie formulată problematica etc.

C. Robson consideră că studiul de caz poate fi definit drept „o strategie de cercetare focalizată pe un caz concret care este interpretat în amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, grupuri, organizaţii, cu luarea în considerare a tuturor particularităţilor sale contextuale. Acesta necesită utilizarea mai multor metode complementare de culegere, analiză, prelucrare şi stocare a informaţiilor relevante, atât cantitative cât şi calitative.

R. K. Yin apreciază că studiul de caz defineşte „o strategie de realizare a unei cercetări care necesită investigaţii empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, într-un context de viaţă real şi utilizând multiple surse de informaţii (interviuri, chestionare, mărturii, dovezi, documente)”.

Robert Yin (Studiul de caz, Polirom, 2005) face o prezentare a acestei tehnici sustinandu-si argumentele cu exemple si referiri la numeroase studii din diverse domenii. Cartea cuprinde: studiul de caz ca strategie de cercetare, tipuri de studii de caz, designul studiilor de caz, realizarea studiilor de caz, tehnici specifice de analiza a datelor obtinute prin studiul de caz etc.

Definiţie: investigaţia prin studiu de caz este situaţia de cercetare în care numărul variabilelor este mai mare decât numărul unităţilor de analiză.

Studiul de caz poate să fie explorativ, descriptiv sau explicativ.

Etape: proiectare, culegerea datelor, analiza şi elaborarea raportului de cercetare.

Condiţii pentru realizarea unei cercetări de calitate folosind tehnica studiului de caz

Se utilizează date din documente sociale, date de arhivă, interviuri, observaţie directă, observaţie participantă etc.

- Se caută serii de date convergente

- Stabilirea faptelor certe se face prin triangulaţie (apelul la trei surse de date)

- Trebuie articulate întrebările de cercetare

- Putem construi ipoteze care fac inteligibil fenomenul prin lanţuri cauzale

- Construcţia teoriei presupune:

- trecerea în revistă a literaturii

- discuţii cu colegii/ specialişti

- experimente, reflecţie

Unitatea de analiză

- cazul (sau iniţiativa) - arată care sînt graniţele cercetării

- nu este interzisă investigarea contextului (colectivitatea umană, satul, biserica etc.)

- poate avea alte unităţi de analiză incluse – de exemplu, indivizi (pe care putem face analiză cantitativă)

Clasificări ale studiilor de caz

- un caz detaliat

- mai multe cazuri (generalizările se fac analitic, nu statistic); studiile cu multiple cazuri permit generalizări mai certe şi pentru situaţii similare

Se evaluează în permanenţă calitatea studiului de caz. Pentru aceasta, Yin recomandă:

Validitatea construcţiei cercetării Dacă se folosesc mai multe surse de date

Dacă se stabilesc lanţuri de date

Dacă informatorii principali se uită peste raportul de cercetare care a folosit studiul de caz Cînd are loc culegerea datelor

Cînd are loc culegerea datelor

Cînd are loc completarea raportului

Validitatea internă Potriveşte modelele

Construieşte explicaţii

Analizează datele longitudinal

Realizează modele logice Analiza datelor

Analiza datelor

Analiza datelor

Analiza datelor

Validitate externă Foloseşte teorii rivale în acelaşi caz

Foloseşte logica replicării în studiile cu cazuri multiple Planificarea cercetării

Planificarea cercetării

Fidelitate Se foloseşte protocolul de studiu de caz

Se dezvoltă o bază de date a studiului de caz Culegerea datelor

Culegerea datelor

Pregătirea culegerii datelor

- formularea întrebărilor

- ascultarea

- adaptabilitatea/ flexibilitatea

- înţelegerea problemelor studiate

- evitarea distorsiunilor (obiectivitate)

Se pot organiza seminarii de pregătire a culegerii datelor.

Culegerea datelor

Folosiţi un protocol formal pentru studiul de caz. Acesta să conţină:

- întrebările de cercetare

- procedurile şi regulile care trebuie respectate în cercetare

- idei preliminare despre raportul de cercetare final

Utilizarea protocolului (în locul improvizării) ajută la menţinerea controlului asupra desfăşurării cercetării. El se poate schimba pe parcursul studiului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul de Caz.doc