Toate cursurile din domeniul Finante

 • Finante

  SUBIECTUL 1 Conceptul de finanțe Finanțele reprezintă un anumit tip de relație de repartiție a produsului social și în special a venitului național concretizate în transferuri bănești de la agenții economici, instituții sau persoane fizice, precum și între agenții economici, între instituții și chiar în interiorul diverselor structuri economice cu prilejul formării sau utilizării diverselor fonduri. Caracteristicile transferurilor financiare sunt: - Sunt definitive - Se realizează fără...

 • Subiecte examen MFFAE

  Capitol 1: 1. Obiectivul fundamental al întreprinderii este: a) Echilibrul financiar; b) Plata de taxe și impozite către stat; c) Maximizarea valorii; d) Creșterea cotei de piață; e) Asigurarea solvabilității. 2. Gestionarul financiar al întreprinderii trebuie să asigure permanent trei condiții: 1) Diminuarea riscului asumat de acționari prin plasarea capitalurilor în întreprindere; 2) Solvabilitatea întreprinderii; 3) Armonizarea intereselor participanților (acționari, creditori,...

 • Cheltuielile publice

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Cheltuielile bugetare reprezintă cheltuielile care se acoperă din resursele prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele locale și în bugetul instituțiilor publice autonome....

 • Finante publice

  1. Definiția finanțelor Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul repartiției PIB și cu ajutorul cărora se formează, se repartizează și se gestionează fondurile bănești ale statului și ale agenților economici, necesare reproducției sociale, acțiunilor social-culturale, satisfacerii celorlalte cerințe comune ale societății și cetățenilor. 2. Paralela finanțe publice, finanțe private, bunuri publice, bunuri private Finanțe...

 • Bancile autohtone versus bancile cu capital strain - binecuvantare sau blestem

  Instituțiile bancare au un rol foarte important în cadrul sectorului financiar și în buna funcționare a economiei, astfel că de-a lungul vremii crearea unui sistem bancar funcțional, care să satisfacă exigențele tuturor clienților și să ofere o gamă largă de servicii și produse, a constituit o preocupare permanent încă de la apariția primelor manifestări bancare. Luând în considerare vericitatea economico-financiară, pe plan intern și internațional, fiecare țară, implicit și România, este...

 • Audit financiar si guvernanta corporativa

  cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic în ultimele decenii în plan mondial, impunându-se ca preocupare și în plan național în ultimii ani. Etimologia privine din lb. greacă de la cyber, cu sens de cârmaci al unei nave și cu sens de conducător. Evoluțiile din mediul corporativ și complexitatea conducerii societăților multinaționale au condus în contextul globalizării la nevoia de...

 • Functiile finantelor publice

  Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune continuă, în sensul că prima funcție creează câmp larg de acțiune celei de a doua și invers. A. Funcția de repartiție cunoaște două faze distincte dar organic legate între ele: 1. Constituirea fondurilor; 2. Distribuirea fondurilor. 1. La constituirea fondurilor de resurse bănești participă întreaga masă de contribuabili, în rândul cărora se...

 • Buget si trezorerie

  - CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument de comunicare - “Câştigul salarial mediu brut pe economie este estimat să crească cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câştigului salarial real pe economie cu 6,6 %.” “Deficit bugetar (cash) pe anul 2016 se estimează la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi unui deficit structural de 2,73% din PIB.”...

 • Finante comportamentale

  NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste actualizarea - RONABIT (return on net assets before interest and tax) - ROOPA (return on operating assets) - ROIC (return on invested capital) Predispozitii. Predilectii. Tendinte. Inclinatii. {SUBIECTIVISM} - 1987 Motorola - dezvoltare sistem global de telefonie prin satelit - Dupa o prezentare de doua ore a proiectului acesta a replicat:...

 • International monetary economics

  CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in the work of many economists, being the results of some generalisations of the monetary practice in the era in question. As any other generalisation, the definition of money too tries to give the essence aspects, related, mainly, to the functions and the role of money within the economy, leaving aside aspects considered insignificant at that date...

 • Bugetul local si procesul bugetar local

  1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama unei părţi din produsul intern brut şi sunt utilizate pentru finanţarea nevoilor sociale atât de interes naţional cât şi local. Fondurile la care ne referim se constituie pe seama transferului de valoare, de putere de cumpărare de...

 • Finante

  Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 1.3.1. Finanțele: știință și disciplină de studiu 1.3.2. Funcțiile și rolul finanțelor publice 1.4. Îndrumar pentru autoverificare 1.1. Introducere Disciplina Finanțe a fost înscrisă în planul de înățământ drept disciplină fundamentală, deducând de aici faptul că prin parcurgerea conținutului...

 • Gestiunea fiscala

  I. GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ ŞI STRATEGIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor 1.2. Eficacitatea fiscală şi strategia întreprinderii în materie fiscală Studiind materia cuprinsă în această temă masterandul va fi capabi să: • definească noţiunile „gestiune” şi „eficacitate fiscală”; • determine obiectivele gestiunii fiscale a întreprinderii; • analizeze obiectul şi perimetrul de acţiune a gestiunii fiscale a întreprinderii;...

 • Moneda

  1. ABORDARE CONCEPTUALA Moneda este o piesa de metal, emisa de autoritatea suverana pentru a servi ca mijloc de schimb.Moneda este un acord de voinţă dintre oameni, pe de-o parte, şi presupune existenţa autorităţii emitente, care decide cu privire la forma monedei şi a metalului din care este confecţionată aceasta . 2. MONEDA ESTE UN ACTIV FINANCIAR? Moneda este un activ financiar, preferat de populatie in functie de ciclurile economice si care intra in concurenta cu alte active din...

 • Rezumat finante

  1. Finanțele reprezintă știința constituirii și administrării mijloacelor bănești la dispoziția unui agent economic, folositepentru îndeplinirea obiectului său de activitate, a funcțiilor și sarcinilor sale. În sens larg, conținutul economic al finanțelor se exprimă prin procese și relații economice în formă bănească care au loc între participanți la reproducția socială. În sens restrâns, conținutul ec. al fin constă în proc și rel econ de repatiție sub formă bănească a PIB și se...

Pagina 1 din 63