Toate cursurile din domeniul Finante

 • Economia mondiala 2020

  1. ECONOMIA NATIONALA- DEFINITIE, STRUCTURA DEFINITIE: EC.NATIONALA- ESTE O ENTITATE REZULTATA DIN DEZ-VOLTAREA SCHIMBULUI RECIPROC DE ACTIVITATI INTRE MEM-BRII UNEI COMUNITATI UMANE PE ANSAMBLUL TERITORIULUI UNUI STAT NATIONAL. - CUPRINDE: AGENTII EC. DIN TARA RESPECTIVA; - RAMURILE ECONOMICE; - INDUSTRIA,POPULATIA,INFRASTRUCTURA; - POPULATIA,TERITORIUL,PIATA NATIONALA. STRUCTURA: PE RAMURI SI SECTOARE. RAMURA- ANSAMBLUL DE ACTIVITATI ORGANIZATE INTR-UN MOD SPECIFIC SI DESFASURATE IN...

 • Moneda, credit, banci

  CAPITOLUL I. MONEDA - CONCEPT, FUNCTII, FORME 1.1. Aparitia si evolutia monedei Moneda apare de timpuriu în istoria societății omenești fiind prezentă la tranzacții sub forma unor mărfuri obișnuite și foarte variate. Astfel în Europa bunurile care au îndeplinit funcția de monedă au fost vitele, în Africa sarea și scoicile rare care serveau ca podoabe, iar în Tibet ceaiul. Odată cu folosirea acestor bunuri ca monedă s-a ieșit din sfera trocului și societatea a intrat în sfera economiei de...

 • Particularitati ale activitatii institutiilor specializate in economisire-creditare in domeniul locativ

  Capitolul 1. Băncile de economisire-creditare în domeniul locativ - componentă a băncilor specializate 1.1. Scurt istoric al băncilor specializate Băncile și sistemul bancar nu sunt nici pe departe o inovație recentă a modernității. Primele evocări ale activităților de tip bancar atestă existența acestora cu 20 de secole î. Ch. în Mesopotamia, acolo unde s-a format și dezvoltat una dintre cele mai vechi civilizații - cultura sumeriană. Templele au reprezentat „sediile” primelor...

 • Impozite - notiuni generale

  Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei, Se va verifica sa nu fie doua lucrari identice!!! Tabelul 1. Cheltuieli pentru cumpărarea produselor alimentare , % din volumul total al cheltuielilor, y Salariu mediu lunar al unui lucrător, mii lei, x A B 69.7 5.7 59.7 6.7 63.7 6.7 53.7 8.7 55.7 7.7 58.7 7.7 52.7 8.7 Să se caracterizeze dependența ponderilor cheltuielilor necesare...

 • Investitii directe si finantarea lor

  Proiectele de investiții Rentabilitatea Rentabilitatea proiectelor de investiții ar trebui cuantificată pe baza fluxurilor de numerar pe care acestea le generează de-a lungul duratei lor de viață. Rata de rentabilitate Rata de rentabilitate cerută ar trebui estimată în funcție de costul de oportunitate ale capitalurilor, respectiv de riscurile pe care și le asumă furnizorii. Decizia de investiții Decizia de investiții este una dintre cele mai importante decizii pe care le poate lua un...

 • Finante

  SUBIECTUL 1 Conceptul de finanțe Finanțele reprezintă un anumit tip de relație de repartiție a produsului social și în special a venitului național concretizate în transferuri bănești de la agenții economici, instituții sau persoane fizice, precum și între agenții economici, între instituții și chiar în interiorul diverselor structuri economice cu prilejul formării sau utilizării diverselor fonduri. Caracteristicile transferurilor financiare sunt: - Sunt definitive - Se realizează fără...

 • Subiecte examen MFFAE

  Capitol 1: 1. Obiectivul fundamental al întreprinderii este: a) Echilibrul financiar; b) Plata de taxe și impozite către stat; c) Maximizarea valorii; d) Creșterea cotei de piață; e) Asigurarea solvabilității. 2. Gestionarul financiar al întreprinderii trebuie să asigure permanent trei condiții: 1) Diminuarea riscului asumat de acționari prin plasarea capitalurilor în întreprindere; 2) Solvabilitatea întreprinderii; 3) Armonizarea intereselor participanților (acționari, creditori,...

 • Cheltuielile publice

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Cheltuielile bugetare reprezintă cheltuielile care se acoperă din resursele prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele locale și în bugetul instituțiilor publice autonome....

 • Finante publice

  1. Definiția finanțelor Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul repartiției PIB și cu ajutorul cărora se formează, se repartizează și se gestionează fondurile bănești ale statului și ale agenților economici, necesare reproducției sociale, acțiunilor social-culturale, satisfacerii celorlalte cerințe comune ale societății și cetățenilor. 2. Paralela finanțe publice, finanțe private, bunuri publice, bunuri private Finanțe...

 • Bancile autohtone versus bancile cu capital strain - binecuvantare sau blestem

  Instituțiile bancare au un rol foarte important în cadrul sectorului financiar și în buna funcționare a economiei, astfel că de-a lungul vremii crearea unui sistem bancar funcțional, care să satisfacă exigențele tuturor clienților și să ofere o gamă largă de servicii și produse, a constituit o preocupare permanent încă de la apariția primelor manifestări bancare. Luând în considerare vericitatea economico-financiară, pe plan intern și internațional, fiecare țară, implicit și România, este...

 • Audit financiar si guvernanta corporativa

  cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic în ultimele decenii în plan mondial, impunându-se ca preocupare și în plan național în ultimii ani. Etimologia privine din lb. greacă de la cyber, cu sens de cârmaci al unei nave și cu sens de conducător. Evoluțiile din mediul corporativ și complexitatea conducerii societăților multinaționale au condus în contextul globalizării la nevoia de...

 • Functiile finantelor publice

  Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune continuă, în sensul că prima funcție creează câmp larg de acțiune celei de a doua și invers. A. Funcția de repartiție cunoaște două faze distincte dar organic legate între ele: 1. Constituirea fondurilor; 2. Distribuirea fondurilor. 1. La constituirea fondurilor de resurse bănești participă întreaga masă de contribuabili, în rândul cărora se...

 • Buget si trezorerie

  - CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument de comunicare - “Câştigul salarial mediu brut pe economie este estimat să crească cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câştigului salarial real pe economie cu 6,6 %.” “Deficit bugetar (cash) pe anul 2016 se estimează la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi unui deficit structural de 2,73% din PIB.”...

 • Finante comportamentale

  NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste actualizarea - RONABIT (return on net assets before interest and tax) - ROOPA (return on operating assets) - ROIC (return on invested capital) Predispozitii. Predilectii. Tendinte. Inclinatii. {SUBIECTIVISM} - 1987 Motorola - dezvoltare sistem global de telefonie prin satelit - Dupa o prezentare de doua ore a proiectului acesta a replicat:...

 • International monetary economics

  CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in the work of many economists, being the results of some generalisations of the monetary practice in the era in question. As any other generalisation, the definition of money too tries to give the essence aspects, related, mainly, to the functions and the role of money within the economy, leaving aside aspects considered insignificant at that date...

Pagina 1 din 63