Toate cursurile din domeniul Finante

 • Conturile internationale

  BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE Balanța de plăți externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare și monetare intervenite între rezidenții unei economii și restul lumii, în cursul unei perioade (de regulă un an). (FMI, "Balance of Payements Manual", Ed. 6, 2009) Concepte care stau la baza elaborării BPE: rezident / nerezident; centru de interes; teritoriu economic; fluxuri reale / fluxuri financiare;...

 • Analiza portofoliului format din actiunile BRD Groupe Societe Generale S.A. si S.N.G.M. Romgaz S.A

  Lucrarea nr.1-Analiza rentabilităților și riscului acțiunilor și indicele BET pentru luna noiembrie 2019 Descrierea acțiunilor și a indicelui BET BRD Groupe Societe Generale a fost constituită ca bancă comercială independentă, la data de 1 ianuarie 1990, sub formă juridică de entitate pe acțiuni, a cărui capital majoritar este deținut de către statul român, prin recepționarea ansamblului de active și pasive aferente Băncii de Investiții. Societe Generale a cumpărat în luna martie a anului...

 • Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje si riscuri

  Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are sediul în municipiul București. Printre principalele atribuții ale Băncii Naționale a României regăsim: emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace de plată acceptate pe teritoriul României, fiind unica instituție ce are acest drept; asigură controlul instituțiilor de credit în ceea ce privește durabilitatea și buna funcționare a sistemului...

 • Economia mondiala 2020

  1. ECONOMIA NATIONALA- DEFINITIE, STRUCTURA DEFINITIE: EC.NATIONALA- ESTE O ENTITATE REZULTATA DIN DEZ-VOLTAREA SCHIMBULUI RECIPROC DE ACTIVITATI INTRE MEM-BRII UNEI COMUNITATI UMANE PE ANSAMBLUL TERITORIULUI UNUI STAT NATIONAL. - CUPRINDE: AGENTII EC. DIN TARA RESPECTIVA; - RAMURILE ECONOMICE; - INDUSTRIA,POPULATIA,INFRASTRUCTURA; - POPULATIA,TERITORIUL,PIATA NATIONALA. STRUCTURA: PE RAMURI SI SECTOARE. RAMURA- ANSAMBLUL DE ACTIVITATI ORGANIZATE INTR-UN MOD SPECIFIC SI DESFASURATE IN...

 • Moneda, credit, banci

  CAPITOLUL I. MONEDA - CONCEPT, FUNCTII, FORME 1.1. Aparitia si evolutia monedei Moneda apare de timpuriu în istoria societății omenești fiind prezentă la tranzacții sub forma unor mărfuri obișnuite și foarte variate. Astfel în Europa bunurile care au îndeplinit funcția de monedă au fost vitele, în Africa sarea și scoicile rare care serveau ca podoabe, iar în Tibet ceaiul. Odată cu folosirea acestor bunuri ca monedă s-a ieșit din sfera trocului și societatea a intrat în sfera economiei de...

 • Particularitati ale activitatii institutiilor specializate in economisire-creditare in domeniul locativ

  Capitolul 1. Băncile de economisire-creditare în domeniul locativ - componentă a băncilor specializate 1.1. Scurt istoric al băncilor specializate Băncile și sistemul bancar nu sunt nici pe departe o inovație recentă a modernității. Primele evocări ale activităților de tip bancar atestă existența acestora cu 20 de secole î. Ch. în Mesopotamia, acolo unde s-a format și dezvoltat una dintre cele mai vechi civilizații - cultura sumeriană. Templele au reprezentat „sediile” primelor...

 • Impozite - notiuni generale

  Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei, Se va verifica sa nu fie doua lucrari identice!!! Tabelul 1. Cheltuieli pentru cumpărarea produselor alimentare , % din volumul total al cheltuielilor, y Salariu mediu lunar al unui lucrător, mii lei, x A B 69.7 5.7 59.7 6.7 63.7 6.7 53.7 8.7 55.7 7.7 58.7 7.7 52.7 8.7 Să se caracterizeze dependența ponderilor cheltuielilor necesare...

 • Investitii directe si finantarea lor

  Proiectele de investiții Rentabilitatea Rentabilitatea proiectelor de investiții ar trebui cuantificată pe baza fluxurilor de numerar pe care acestea le generează de-a lungul duratei lor de viață. Rata de rentabilitate Rata de rentabilitate cerută ar trebui estimată în funcție de costul de oportunitate ale capitalurilor, respectiv de riscurile pe care și le asumă furnizorii. Decizia de investiții Decizia de investiții este una dintre cele mai importante decizii pe care le poate lua un...

 • Finante

  SUBIECTUL 1 Conceptul de finanțe Finanțele reprezintă un anumit tip de relație de repartiție a produsului social și în special a venitului național concretizate în transferuri bănești de la agenții economici, instituții sau persoane fizice, precum și între agenții economici, între instituții și chiar în interiorul diverselor structuri economice cu prilejul formării sau utilizării diverselor fonduri. Caracteristicile transferurilor financiare sunt: - Sunt definitive - Se realizează fără...

 • Subiecte examen MFFAE

  Capitol 1: 1. Obiectivul fundamental al întreprinderii este: a) Echilibrul financiar; b) Plata de taxe și impozite către stat; c) Maximizarea valorii; d) Creșterea cotei de piață; e) Asigurarea solvabilității. 2. Gestionarul financiar al întreprinderii trebuie să asigure permanent trei condiții: 1) Diminuarea riscului asumat de acționari prin plasarea capitalurilor în întreprindere; 2) Solvabilitatea întreprinderii; 3) Armonizarea intereselor participanților (acționari, creditori,...

 • Cheltuielile publice

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Cheltuielile bugetare reprezintă cheltuielile care se acoperă din resursele prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele locale și în bugetul instituțiilor publice autonome....

 • Finante publice

  1. Definiția finanțelor Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul repartiției PIB și cu ajutorul cărora se formează, se repartizează și se gestionează fondurile bănești ale statului și ale agenților economici, necesare reproducției sociale, acțiunilor social-culturale, satisfacerii celorlalte cerințe comune ale societății și cetățenilor. 2. Paralela finanțe publice, finanțe private, bunuri publice, bunuri private Finanțe...

 • Bancile autohtone versus bancile cu capital strain - binecuvantare sau blestem

  Instituțiile bancare au un rol foarte important în cadrul sectorului financiar și în buna funcționare a economiei, astfel că de-a lungul vremii crearea unui sistem bancar funcțional, care să satisfacă exigențele tuturor clienților și să ofere o gamă largă de servicii și produse, a constituit o preocupare permanent încă de la apariția primelor manifestări bancare. Luând în considerare vericitatea economico-financiară, pe plan intern și internațional, fiecare țară, implicit și România, este...

 • Audit financiar si guvernanta corporativa

  cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic în ultimele decenii în plan mondial, impunându-se ca preocupare și în plan național în ultimii ani. Etimologia privine din lb. greacă de la cyber, cu sens de cârmaci al unei nave și cu sens de conducător. Evoluțiile din mediul corporativ și complexitatea conducerii societăților multinaționale au condus în contextul globalizării la nevoia de...

 • Functiile finantelor publice

  Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune continuă, în sensul că prima funcție creează câmp larg de acțiune celei de a doua și invers. A. Funcția de repartiție cunoaște două faze distincte dar organic legate între ele: 1. Constituirea fondurilor; 2. Distribuirea fondurilor. 1. La constituirea fondurilor de resurse bănești participă întreaga masă de contribuabili, în rândul cărora se...

Pagina 1 din 63