Cursurile din domeniul Finanțe

Situațiile financiare anuale consolidate

Introducere Consolidarea conturilor reprezintă o operațiune care are ca scop exprimarea situației și arezultatelor unei societăți ținând cont de legăturile financiare și economice ale acesteia cu altesocietăți din cadrul unui perimetru de consolidare din cadrul unui grup de societăți. Conform prevederilor din... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Finanțarea Afacerilor

Unitatea de învățare 1-3: MEDIUL FINANCIAR AL COMPANIEI În contextul actual, capitalul reprezintă principalul factor de producție, dezvoltarea afacerilor devenind practic imposibilă fără a lua în considerare piața financiară și resursele pe care aceasta le pune la dispoziția agenților economici. Orice afacere,... citește mai departe

98 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțe

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE 1.1. CONCEPTUL DESPRE FINANȚELE PUBLICE 1.2.FINANȚELE CA ȘTIINȚĂ ȘI DISCIPLINĂ DE STUDIU 1.1. Conceptul despre finanțele publice. Apariția și funcționarea finanțelor publice sunt rezultatul diviziunii sociale a muncii și își au originea... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe Internaționale

Curs 1 Cum rezultă dintr-o definiție clasică valuta este moneda natională a unei țări în măsura în care îndeplinește: -Funcția de instrument de plată și de rezervă pe plan internațional. -Așadar valutele sunt monedele emise de autorități monetare anume și folosite în operațiuni de decontări și tranzacții... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Conturile internaționale

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE Balanța de plăți externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare și monetare intervenite între rezidenții unei economii și restul lumii, în cursul unei perioade (de regulă un an). (FMI, "Balance of Payements... citește mai departe

72 pagini Gratis Cuprins Extras

Analiza portofoliului format din acțiunile BRD Groupe Societe Generale S.A. și S.N.G.M. Romgaz S.A

Lucrarea nr.1-Analiza rentabilităților și riscului acțiunilor și indicele BET pentru luna noiembrie 2019 Descrierea acțiunilor și a indicelui BET BRD Groupe Societe Generale a fost constituită ca bancă comercială independentă, la data de 1 ianuarie 1990, sub formă juridică de entitate pe acțiuni, a cărui capital... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje și riscuri

Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are sediul în municipiul București. Printre principalele atribuții ale Băncii Naționale a României regăsim: emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace de plată... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Economia mondială 2020

1. ECONOMIA NATIONALA- DEFINITIE, STRUCTURA DEFINITIE: EC.NATIONALA- ESTE O ENTITATE REZULTATA DIN DEZ-VOLTAREA SCHIMBULUI RECIPROC DE ACTIVITATI INTRE MEM-BRII UNEI COMUNITATI UMANE PE ANSAMBLUL TERITORIULUI UNUI STAT NATIONAL. - CUPRINDE: AGENTII EC. DIN TARA RESPECTIVA; - RAMURILE ECONOMICE; -... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Moneda, credit, bănci

CAPITOLUL I. MONEDA - CONCEPT, FUNCTII, FORME 1.1. Aparitia si evolutia monedei Moneda apare de timpuriu în istoria societății omenești fiind prezentă la tranzacții sub forma unor mărfuri obișnuite și foarte variate. Astfel în Europa bunurile care au îndeplinit funcția de monedă au fost vitele, în Africa sarea și... citește mai departe

86 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale activității instituțiilor specializate în economisire-creditare în domeniul locativ

Capitolul 1. Băncile de economisire-creditare în domeniul locativ - componentă a băncilor specializate 1.1. Scurt istoric al băncilor specializate Băncile și sistemul bancar nu sunt nici pe departe o inovație recentă a modernității. Primele evocări ale activităților de tip bancar atestă existența acestora cu 20... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozite - noțiuni generale

Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei, Se va verifica sa nu fie doua lucrari identice!!! Tabelul 1. Cheltuieli pentru cumpărarea produselor alimentare , % din volumul total al cheltuielilor, y Salariu... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Investiții directe și finanțarea lor

Proiectele de investiții Rentabilitatea Rentabilitatea proiectelor de investiții ar trebui cuantificată pe baza fluxurilor de numerar pe care acestea le generează de-a lungul duratei lor de viață. Rata de rentabilitate Rata de rentabilitate cerută ar trebui estimată în funcție de costul de oportunitate ale... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras

Finanțe

SUBIECTUL 1 Conceptul de finanțe Finanțele reprezintă un anumit tip de relație de repartiție a produsului social și în special a venitului național concretizate în transferuri bănești de la agenții economici, instituții sau persoane fizice, precum și între agenții economici, între instituții și chiar în interiorul... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte examen MFFAE

Capitol 1: 1. Obiectivul fundamental al întreprinderii este: a) Echilibrul financiar; b) Plata de taxe și impozite către stat; c) Maximizarea valorii; d) Creșterea cotei de piață; e) Asigurarea solvabilității. 2. Gestionarul financiar al întreprinderii trebuie să asigure permanent trei condiții: 1)... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Cheltuielile publice

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Cheltuielile bugetare reprezintă... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview