Toate cursurile din domeniul Finante

 • Tranzactiile Societatii pe Actiuni cu Actiunile Proprii

  1) Tranzacţiile SA cu valorile mobiliare plasate. 2) Tranzacţiile de proporţii ale SA: conceptul şi particularităţile acestora. 3) Tranzacţiile SA ce implică conflictul de interese. 4) Pachetul de control al SA: concept, avantaje oferite şi valoarea investiţională a acestuia. Tranzacţiile societăţii cu valorile mobiliare plasate se efectuează prin achiziţionarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea şi fracţionarea acestora. Tranzacţiile SA cu valorile mobiliare plasate se efectuează...

 • Finantele Intreprinderii

  CAPITOLUL I FUNCŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII Funcţia financiară a întreprinderii rezultă din convergenţa unor factori de ordin teoretic şi practic, structural şi conjunctural. Dezvoltarea tehnicilor de management şi a teoriei financiare a permis finanţelor întreprinderii să depăşească cadrul juridic şi contabil tradiţional. In prezent, funcţia contabilă dispune de o doctrină coerentă, iar politica financiară se sprijină pe concepte specifice, întrucât dezvoltarea întreprinderilor a impus...

 • Finantele Institutiilor Publice

  Institutiile publice-entitati ale administratie centrale si locale care ofera o gama larga de servicii non-marfare pentru satisfacerea nevoilor colectivitatilor si cu ajutorul carora statul isi indeplineste atributiile. Gestiunea finantelor publice-dimensionarea,structurarea si asigurarea fondurilor publice precum si valorificarea acestora in scopul realizarii indicatorilor specifici activitatii desfasurate. Dupa domeniile institutiile publice activeaza in: 1. administratia publica-...

 • Fiscalitate

  Obligaţia şi creanţa fiscală. Aparatul fiscal. Impozitul pe profit Creanţele fiscale pot fi: - creanţe fiscale principale: impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume care constituie venituri ale BGC - creanţe fiscale accesorii:dobânzile, penalitățile și majorările de întârziere Creanţele fiscale se sting prin: plată ( numerar, mandat poştal, decontare bancară sau aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile), compensare (aceasta presupune reducerea sumelor exigibile la o...

 • Gestiunea Riscurilor Financiare

  Tema 1: „Specificul activităţii de gestiune a riscurilor în bancă” 1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lui. 2. Clasificarea riscurilor bancare. 3. Etapele gestiunii globale a riscurilor bancare. 1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lor În teoria economică modernă se evidenţiază câteva noţiuni interdependente: • certitudinea – reprezintă situaţia în care sunt cunoscute în prealabil toate circumstanţele; • incertitudinea – situaţia în care nu se cunoaşte cu...

 • Preturi si Tarife

  1. ABORDAREA CONCEPTULUI DE PREŢ IN TEORIA ECONOMICĂ. 2. FUNCŢIILE PREŢULUI. 3. SISTEMUL DE PREŢURI. 4. TIPURILE PREŢURILOR ŞI CLASIFICAREA LOR. =1= Preţurile, “ creaţie “ a producţiei şi schimbului de mărfuri, au devenit o categorie economică de prim rang sub raportul complexităţii şi intercondiţionării lor cu alte categorii şi procese economice, cu dinamica globală a dezvoltării economico-sociale a unei ţări. Preţurile sunt cuvinte întâlnite pretutindeni, oriunde şi oricând, cu o...

 • Investitiile de Portofoliu

  Tema 1. INVESTIŢIILE DE PORTOFOLIU. NOŢIUNI GENERALE Subiecte de studiu • Investiţiile: concept, clasificare. • Portofoliul investiţional: concept, tipuri, principii de formare. • Procesul investiţional (procesul de formare a portofoliului investiţional). 1.1. Investiţiile: concept, clasificare Investiţiile constituie alocarea (plasarea) riscantă a valorilor în obiecte ale activităţii de antreprenoriat sau ale altor tipuri de activităţi cu scopul de a obţine profit sau efect social....

 • Le leasing

  Le leasing est défini comme: “le transfert de droit d’utilisation des certains biens pour une période limitée, d’après laquelle on peut procéder à leur retour, vente ou l’extension de la durée d’utilisation” Mieux connue sur le nom de “leasing”, le crédit bail s’agit d’une opération financière par laquelle une entreprise par l’intermédiaire du bailleur donne en location des biens d’équipement, de l’outillage, une voiture automobile ou des biens immobiliers à un preneur qui ne dispose pas des...

 • Relatii Financiare Internationale

  În cadrul acestei teme, vom examina modalităţile prin care poate o firmă să utilizeze piaţa globală a capitalului pentru a-şi minimiza costurile cu capitalul şi în acelaşi timp, de a-şi spori accesul la capital. O firmă trebuie să obţină un anumit cost şi un anumit grad de acces la capital pentru a putea concura cu succes pe pieţele globale I. Costul capitalului şi accesul la capital pe pieţele globale 1.1 Structura financiară optimă a firmei. Determinarea structurii financiare a firmei,...

 • Management Financiar Bancar

  Capitolul 1. Decizia de finanţare Decizia financiară este un proces raţional de alegere a variantei optime în privinţa finanţării şi a investiţiilor. Importanta deciziei financiare derivă din faptul că obiectivul oricărei decizii luate la nivelul unei întreprinderi, are un caracter financiar care constă în special, în sporirea rentabilităţii, a profitabilităţii pe produs, pe activitate şi pe total întreprindere, asigurarea unei permanente stări de lichiditate şi evitarea riscului, aspecte...

 • Relatii Publice Financiare

  Cum s-ar defini relaţiile publice financiare? Capitolul de faţă examinează relaţiile publice financiare, în principal din punctul de vedere al companiilor mari şi mijlocii. Totuşi, deoarece accentul cade pe modul în care aptitudinile de bază de comunicare şi o bună înţelegere a mesajelor se aplică în comunicarea financiară, majoritatea comentariilor ar trebui să se aplice şi companiilor de orice dimensiune. Mediul comercial şi social s-a schimbat. în consecinţă, concentrarea limitată...

 • Suport de Curs Gestiunea Portofoliului

  Unitatea 1 Mǎsurarea rentabilitǎţii unui plasament CONŢINUTUL UNITĂŢII 1. Rentabilitatea unui activ financiar Rentabilitatea şi riscul sunt două noţiuni esenţiale care permit caracterizarea unui activ financiar sau a unui plasament format din mai multe active financiare (portofoliu). Pentru început este important a se face distincţia dintre randament şi rentabilitate. Se va numi randament sau rata randamentului unei acţiuni, raportul dintre ultimul dividend şi cursul acelei acţiuni....

 • Relatii Financiar Internationale

  În cadrul tranzacților internaționale cu parteneri din țări diferite conform prevederilor contractuale, plata contravalorii mărfurilor sau servicilor se poate face imediat sau la o dată ulterioară ceea ce presupune acordarea unui credit. În general plățiile în numerar au scazut foarte mult fiind înlocuite de înscrisuri denumite generic, modalități de plată internaționale. Spre deosebire de mijloacele de plată, modalitățile de plată nu pot fi folosite ca atare pentru stingerea unor datorii,...

 • Contabilitate Bancara

  Cursul “ CONTABILTATE BANCARĂ” este util studenţilor ce urmează programe de studii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, forma de învăţământ la zi si la distanţă. În prezent au apărut o serie de noi reglementări privind evidenţa operaţiunilor bancare ce se efectuează de către instituţiile de credit şi în acest cadru European, lucrarea reliefează principalele teme privind contabilitatea bancară. Conţinut: 1. Obiectul contabilităţii bancare 2. Principiile contabilităţii bancare 3....

 • Piete de Capital

  Piete de capital Intelegem ansamblul institutiilor , regulilor , mecanismelor care conduc si care supravegheaza circulatia monetara, tranzactiile financiare intr-o economie la un moment dat. Piata de capital mai poate fi denumita ca fiind locul in care se tranzactioneaza prin vanzare cumparare moneda. Studiul acestei discipline este necesar deoarece , in timp, banul s-a transformat intr-o marca si se tranzactioneaza in mod autonom dupa reguli proprii. Dupa al 2-lea RM , datorita cresterii...

Pagina 10 din 63