Toate cursurile din domeniul Finante

 • Management Financiar Bancar

  Capitolul 1. Decizia de finanţare Decizia financiară este un proces raţional de alegere a variantei optime în privinţa finanţării şi a investiţiilor. Importanta deciziei financiare derivă din faptul că obiectivul oricărei decizii luate la nivelul unei întreprinderi, are un caracter financiar care constă în special, în sporirea rentabilităţii, a profitabilităţii pe produs, pe activitate şi pe total întreprindere, asigurarea unei permanente stări de lichiditate şi evitarea riscului, aspecte...

 • Relatii Publice Financiare

  Cum s-ar defini relaţiile publice financiare? Capitolul de faţă examinează relaţiile publice financiare, în principal din punctul de vedere al companiilor mari şi mijlocii. Totuşi, deoarece accentul cade pe modul în care aptitudinile de bază de comunicare şi o bună înţelegere a mesajelor se aplică în comunicarea financiară, majoritatea comentariilor ar trebui să se aplice şi companiilor de orice dimensiune. Mediul comercial şi social s-a schimbat. în consecinţă, concentrarea limitată...

 • Suport de Curs Gestiunea Portofoliului

  Unitatea 1 Mǎsurarea rentabilitǎţii unui plasament CONŢINUTUL UNITĂŢII 1. Rentabilitatea unui activ financiar Rentabilitatea şi riscul sunt două noţiuni esenţiale care permit caracterizarea unui activ financiar sau a unui plasament format din mai multe active financiare (portofoliu). Pentru început este important a se face distincţia dintre randament şi rentabilitate. Se va numi randament sau rata randamentului unei acţiuni, raportul dintre ultimul dividend şi cursul acelei acţiuni....

 • Relatii Financiar Internationale

  În cadrul tranzacților internaționale cu parteneri din țări diferite conform prevederilor contractuale, plata contravalorii mărfurilor sau servicilor se poate face imediat sau la o dată ulterioară ceea ce presupune acordarea unui credit. În general plățiile în numerar au scazut foarte mult fiind înlocuite de înscrisuri denumite generic, modalități de plată internaționale. Spre deosebire de mijloacele de plată, modalitățile de plată nu pot fi folosite ca atare pentru stingerea unor datorii,...

 • Contabilitate Bancara

  Cursul “ CONTABILTATE BANCARĂ” este util studenţilor ce urmează programe de studii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, forma de învăţământ la zi si la distanţă. În prezent au apărut o serie de noi reglementări privind evidenţa operaţiunilor bancare ce se efectuează de către instituţiile de credit şi în acest cadru European, lucrarea reliefează principalele teme privind contabilitatea bancară. Conţinut: 1. Obiectul contabilităţii bancare 2. Principiile contabilităţii bancare 3....

 • Piete de Capital

  Piete de capital Intelegem ansamblul institutiilor , regulilor , mecanismelor care conduc si care supravegheaza circulatia monetara, tranzactiile financiare intr-o economie la un moment dat. Piata de capital mai poate fi denumita ca fiind locul in care se tranzactioneaza prin vanzare cumparare moneda. Studiul acestei discipline este necesar deoarece , in timp, banul s-a transformat intr-o marca si se tranzactioneaza in mod autonom dupa reguli proprii. Dupa al 2-lea RM , datorita cresterii...

 • Finante

  1. Definiţie 2. Trăsăturile finanţelor 1. Nu toate relaţiile băneşti care apar în procesul repartizării şi circulaţiei PNB sunt relaţii financiare, ci numai cele care constituie un transfer de PNB de la societăţile de stat, private şi populaţie către stat şi invers. 2. Resursele mobilizate la dispoziţia statului nu au caracter reversibil. 3. Resursele financiare sunt nerambursabile. 3. Structura Finanţelor României Finanţele României Finanţe Publice Fin. Întreprinderilor Mixte...

 • Creditarea in Mediul European

  1. Exigenţele desfăşurării activităţii financiar-bancare în Uniunea Europeană 2. Creditarea persoanelor juridice 3. Creditarea persoanelor fizice Cartea verde privind serviciile financiare de retail în Piaţa Internă (2000) reprezinta un document prin care Comisia Europeană a stabilit obiectivele generale ale activitatii în domeniu şi măsurile necesar a fi întreprinse pentru a permite consumatorilor să beneficieze de avantajele oferite de o piaţa financiară unică, integrată Bariere...

 • Resurse Financiare Publice

  Resursele financiare publice reprezinta ansamblul fondurilor pe care statul le mobilizeaza la dispozitia sa pentru acoperirea cheltuielilor publice. Resursele primare ale acestor forme sunt: - veniturile persoanelor fizice si juridice - veniturile intreprinderilor - venituri si fonduri externe atunci cand primele nu sunt suficiente Gruparea resurselor financiare publice se face dupa un numar de criterii cum ar fi: - natura bugetelor la care se mobilizeaza fondurile respective, astfel...

 • Principalele Categorii de Impozite

  1. Impozitele directe In urma platii impozitului direct, sursa din care se plateste se diminueaza cu valoarea impozitului. Subtipuri de impozite: - impozite pe venitul persoanelor fizice - impozite pe venitul persoanelor juridice (impozit pe profit) - impozitul pe avere Impozitul pe venitul persoanelor fizice este un impozit relativ nou, introdus de abia in a doua parte a secolului al XIX-lea, odata ce salariul a dobandit pondere consistenta in ansamblul veniturilor personale. In...

 • Cheltuielile Moderne

  Consemnarea acestor tipuri de cheltuieli s-a facut dupa criza din 1929 cand statul incepe sa investeasca in activitati social-culturale si in activitatea economica. 1. Cheltuieli social-culturale cuprind cheltuieli pentru educatie, pentru sanatate, pentru cultura si arta si cheltuieli propriu-zis sociale unde includem asigurarile sociale, protectie sociala, asistenta sociala. Factorii comuni privind cheltuielile social-culturale: Cheltuielile sunt dedicate comunitatilor cu scopul cresterii...

 • Audit Financiar

  1.Elementele misiunilor de asigurare si a serviciilor conexe a) revizuirea situatiilor financiare istorice-obiectul unei revizuiri a sit fin este de a permite unui auditor sa stabileasca dk pe e baza procedurilor care nu ofera toate probele cerute intr-un audit,a sesizat vreun aspect care il determina sa creada ca sit fin nu sunt intocmite sub toate aspectele semnificative in cftate cu un cadru identificat de raportare financiara. b)misiuni de revizuire a situatiilor financiare...

 • Politica de Curs de Schimb in Romania in Contextul Liberalizarii Contului de Capital

  CAP 1. Cursul de schimb – indicator de competitivitate. Evoluţie Cursul de schimb este cel mai important indicator care cuantifică competitivitatea internaţională. Acesta este un parametru macroeconomic fundamental neobservabil direct, mărimea lui determinându-se pe baza de tehnici econometrice. Împreună cu alte variabile macroeconomice fundamentale de tipul „variabile neobservabile direct” cum ar fi mărimea PIB-ului potenţial, output gap-ul, cursul de schimb reuşeşte să redea un tablou...

 • Conceptul de Finante Internationale

  TEMA 1: PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA FINANŢELOR INTERNAŢIONALE 1.1. Finanţe internaţionale – concept general. 1.2. Mutaţii şi tendinţe în relaţiile valutar-financiare internaţionale 1.3. Globalizarea financiara si efectele acesteia Cuvinte cheie: finanţe internaţionale, relaţii financiare internaţionale, fluxuri financiare internaţionale, globalizarea financiară 1.1. Finanţe internaţionale – concept general. Raporturile economice de schimb şi de transfer de creanţă care se exprimă şi se...

 • Piete de Capital

  Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã institutie a economiei de piatã care adãposteste o piatã, care concentreazã în acelasi timp si în acelasi loc cererea si oferta specificã. Piata bursierã este o componentã a pietei financiare Prin investitii în sens larg se poate întelege si cumpãrarea de actiuni, obligatiuni sau alte active mobiliare. Acestea sunt de fapt investitii...

Pagina 10 din 62