Toate cursurile din domeniul Finante

 • Analiza Cash-Flow-Urilor Intreprinderii

  ANALIZA CASH-FLOW-URILOR INTREPRINDERII Scopul unei situatii a fluxurilor de numerar este de a furniza informatii despre incasarile si platile din exploatare ale unei entitati in cursul unei perioade, dar si de a da o idee despre activitatile sale de finantare si de investitii. Situatia fluxurilor de numerar ajuta investitorii si creditorii sa estimeze: Capacitatea de a genera in viitor fluxuri de numerar; Capaciatea de a-si plati obligatiile si dividendele; Cauzele diferentei de profit...

 • Rapoarte Financiare ale Agentilor Aconomici

  1. Componenţa, caracteristica generală şi clasificarea rapoartelor financiare (RF) Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existenţa şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti ale entităţii pe o perioadă de gestiune. Componenţa, modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare sînt reglementate de următoarele documente normative (Slide 1): • Legea contabilităţii nr. 113-XIV din 27.04.2007, •...

 • Introducere in Finante Publice

  CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Caracterul istoric al finanţelor Conceptul de finanţe publice face referire la momentul apariţiei statului. Caracterul istoric al finanţelor publice se poate explica prin etapele succesive parcurse de evoluţia indivizilor organizaţi în cadrul statului, deoarece odată cu asocierea oamenilor în colectivităţi crescânde a apărut o serie de necesităţi determinate de existenţa în grup. Astfel, statul sclavagist, ori statul feudal, sau statul capitalist, chiar...

 • Sisteme Informatice Financiar Bancare

  1. Managementul afacerii si tehnologia informatiei În desfasurarea oricarei activitati economice, financiare sau bancare nu se poate imagina fara utilizarea unui puternic suport informational care sa asigure avantajul concurential în raport cu ceilalti competitori de pe piata. A dobândi cunoastere prin informatia obtinuta este rolul tehnologiei informatiei (TI). De aceea o atentie sporita se acorda astazi problemelor legate de managementul sistemului informatic care se ocupa cu...

 • Piete de Capital si Burse de Valori

  1. PIEŢE FINANCIARE 1.1. Rolul şi tendinţele pieţei financiare Piaţa financiară joacă un rol important în atingerea şi menţinerea echilibrului economic naţional prin alocarea eficientă a economiilor în investiţii private şi publice, interne sau externe folosindu-se de „intermediarii financiari”: băncile comerciale, pe piaţa monetară şi valutară; societăţile de servicii de investiţii financiare, pe piaţa de capital; societăţile de asigurări, pe piaţa asigurărilor sau folosindu-se de...

 • Mecanismul Financiar

  2.1. Definirea şi componentele mecanismului financiar Mecanismul economic reprezintă ansamblul metodelor şi instrumentelor de conducere şi/sau de reglare a economiei naţionale, de către factorii de decizie ai societăţii, împreună cu obiectivele ce guvernează această conducere şi/sau reglare şi întregul sistem organizaţional prin intermediul căruia se efectuează. Dintre modalităţile de influenţare a activităţii economice de către stat, unele au caracter financiar sau produc efecte...

 • Audit Financiar

  Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra problematicii auditului; - Prezentarea obiectivelor auditului financiar; - Redarea criteriilor care stau la baza auditului financiar; - Analizarea formelor de exercitare ale auditului financiar. Obiective operaţionale: După ce vor studia acest capitol, studenţii vor putea să: - definească auditul; - explice rolul auditului financiar; - identifice...

 • Finante Generale

  NOTĂ INTRODUCTIVĂ Disciplina "Finanţe generale" se predă studenţilor din anul al-II-lea de la profilul economic, toate specializările. Prin parcurgerea programei se urmăreşte realizarea în practică a următoarelor obiective: - transmiterea de cunoştinţe referitoare la universul financiar, la necesitatea, geneza, evoluţia, sfera de cuprindere, locul şi rolul finanţelor în cadrul entităţilor organizatorice de la nivel macro şi microsocial; - familiarizarea studenţilor cu...

 • Fiscalitate Internationala

  1. Rolul statului în economie. Incidenta fiscalitãtii internationale asupra întreprinderilor. 1.1. Folosirea impozitelor ca pârghii economico-financiare. Functiile si rolul impozitelor Principalele conceptii referitoare la rolul statului în economie, la problematica sau domeniul de cercetare al finantelor publice, pot fi încadrate în douã orientãri majore, si anume: conceptia clasicã si conceptia modernã. Conceptia clasicã asupra finantelor publice s-a format în contextul doctrinei...

 • Curs Finantele Intreprinderii

  1. FUNCŢIUNEA FINANCIARĂ ŞI CAPITALURILE ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectivele şi domeniile de realizare a funcţiunii financiare Obiectivele funcţiunii financiare Desfasurarea activitatii unei intreprinderi , in conditii de eficienta prin respectarea cadrului legislative(economic,financiar, fiscal), presupune existenta si imbinarea factorilor de productie, respectiv mijloace materiale si umane, resurse care se regasesc sub denumirea generica de capital fizic si uman. Capitalul fizic, format din...

 • Corporate Banking

  Credit decision making Corporate banking Petru OPRIS petru.opris@unicredit.ro petru_opris@yahoo.com Mai 2011 Ce inseamna corporate banking? Definition Financing (often unsecured), cash management, and other banking services custom-tailored for large firms. http://www.businessdictionary.com Adica ce inseamna asta? Think big Real business Firme, banci, interactiune, interdependenta In ce scop? Sa gasim raspunsul la mai multe intrebari: Mai tin minte ce am invatat pana acum…?...

 • Tranzactiile Societatii pe Actiuni cu Actiunile Proprii

  1) Tranzacţiile SA cu valorile mobiliare plasate. 2) Tranzacţiile de proporţii ale SA: conceptul şi particularităţile acestora. 3) Tranzacţiile SA ce implică conflictul de interese. 4) Pachetul de control al SA: concept, avantaje oferite şi valoarea investiţională a acestuia. Tranzacţiile societăţii cu valorile mobiliare plasate se efectuează prin achiziţionarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea şi fracţionarea acestora. Tranzacţiile SA cu valorile mobiliare plasate se efectuează...

 • Finantele Intreprinderii

  CAPITOLUL I FUNCŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII Funcţia financiară a întreprinderii rezultă din convergenţa unor factori de ordin teoretic şi practic, structural şi conjunctural. Dezvoltarea tehnicilor de management şi a teoriei financiare a permis finanţelor întreprinderii să depăşească cadrul juridic şi contabil tradiţional. In prezent, funcţia contabilă dispune de o doctrină coerentă, iar politica financiară se sprijină pe concepte specifice, întrucât dezvoltarea întreprinderilor a impus...

 • Finantele Institutiilor Publice

  Institutiile publice-entitati ale administratie centrale si locale care ofera o gama larga de servicii non-marfare pentru satisfacerea nevoilor colectivitatilor si cu ajutorul carora statul isi indeplineste atributiile. Gestiunea finantelor publice-dimensionarea,structurarea si asigurarea fondurilor publice precum si valorificarea acestora in scopul realizarii indicatorilor specifici activitatii desfasurate. Dupa domeniile institutiile publice activeaza in: 1. administratia publica-...

 • Fiscalitate

  Obligaţia şi creanţa fiscală. Aparatul fiscal. Impozitul pe profit Creanţele fiscale pot fi: - creanţe fiscale principale: impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume care constituie venituri ale BGC - creanţe fiscale accesorii:dobânzile, penalitățile și majorările de întârziere Creanţele fiscale se sting prin: plată ( numerar, mandat poştal, decontare bancară sau aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile), compensare (aceasta presupune reducerea sumelor exigibile la o...

Pagina 10 din 64