Toate cursurile din domeniul Finante

 • Riscul Comercial

  Cursul 4 F.C. Riscul comercial Pe parcursul derulării contractului comercial pot apărea atat pentru vanzator cat si pentru cumparator o serie de riscuri.Cauzele care le genereaza pot fi de natura comerciala sau necomerciala. Riscurile necomerciale, se refera la starea de razboi, schimbarea regimului politiei, calamitatile naturale. Riscurile comerciale trebuie prevazuta inca din faza precontractuala. Negociatorii au obligatia profesionala sa elaboreze strategia din cadrul careia nu pot...

 • Cursuri Finante

  4.1. Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii Funcţia scop a oricărei societăţi comerciale este de a maximiza averea acţionarilor. Realizarea acestui obiectiv este posibilă numai prin desfăşurarea unei activităţi rentabile, profitul net obţinut putând servi pentru remunerarea imediată a acţionarilor, prin dividende, sau pentru remunerarea la termen prin creşterea valorii firmei ca urmare a alocării acestuia pentru autofinanţare. Rentabilitatea poate fi definită ca...

 • Economic Content and Concepts of Finance

  1.1. Theoretical approaches concerning the concept of finance. In normal speech, and the literature, several expressions using the word finance: finance, public finance, private finance, finance and capital markets, etc. The word “Finance” has a Latin origin. In the XIII and XIV centuries are used phrases like finatio, financias and financial precuniaris within the meaning of "payment in cash”. It is assumed that the expression derives from the word “finis”, often used in the meaning...

 • Teme la Finante

  1.Notiunea de finante Cuvantul „finante” s-a raspandit in Franta secolului al XVII-lea cu intelesul de„bani si venituri publice destinate cheltuielilor statului”. S-a presupus ca acest cuvant s-aformat si a evolutat din expresia latina financia pecuniaria, care inseamna a incheia otranzactie patrimoniala prin plata unei sume de bani. Dictionarele actuale dau caprovenienta a cuvantului finante vechiul cuvant francez finer , care inseamna a administrabani, a plati.Daca ar fi sa dam o definitie...

 • Modelarea Deciziei Financiare

  Descriere Modelarea deciziei financiare reprezintă procesul de cercetare a finanţelor, ca domeniu distinct al ştiinţelor economice, utilizând instrumente şi tehnici de lucru specifice practicii financiare. În această temă vei învăţa următoarele concepte fundamentale: - modelul costului capitalului; - modelul fundamental al pieţei de capital; - modelul de evaluare a opţiunilor; - modelul de management financiar. Modelarea financiară presupune folosirea unor categorii, mărimi şi...

 • Piete de Capital

  Cursul de Piețe de Capital se adresează studenților înscriși la programul de studiu ID, organizat de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și face parte din planul de învățământ aferent anului II, semestrul 2 Obiectivele acestui curs sunt: cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a pieţei de capital; identificarea relaţiilor dintre instituţiile pieţei de capital; cunoaşterea principiilor de funcţionare a organismelor de plasament colectiv şi a randamentului...

 • Finantele Firmei

  CAPITOLUL 1 FUNCŢIA FINANCIARĂ A FIRMEI Structura capitolului 1.1. Finanţele publice şi finanţele firmei 1.2. Funcţiile finanţelor firmei 1.3. Funcţia financiară a firmei 1.4. Sistemul informaţional economico–financiar al firmei 1.1. Finanţele publice şi finanţele firmei Evoluţia ştiinţelor economice a condus la delimitarea clară a două ramuri: - finanţele publice; - finanţele firmei. A. Finanţele publice vizează o serie de aspecte specifice: - se întâlnesc la nivel macroeconomic...

 • Finante

  Când vorbim despre FINANȚE avem în vedere fie finanțele private ale agenților economici, fie finanțele publice ale statului. Analiza conținutului celor două noțiuni poate viza în egală măsură cele trei modalități de manifestare a lor: ca practică, ca politică și ca teorie. Pentru a-și putea exercita funcțiile și sarcinile sale, statul are nevoie de resurse financiare care iau naștere în procesul repartiției produsului intern brut. La formarea produsului intern brut participă numeroase...

 • Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri

  Conventiile de evitare a dublei impuneri Sunt acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state numai in ceea ce priveste impozitele directe. Scopul: stabilirea unor cote de impozit mai mici in cazul unor anumite categorii de venituri; Permit impozitarea in statul de rezidenta in cazul unor categorii de venituri; Permit eliminarea dublei impuneri in statul de rezidenta al beneficiarului de venit; Inlesnesc extinderea investiilor. Conventiile de evitare a dublei impuneri...

 • Produse si Servicii Bancare

  1.1. Obiective - cunoaşterea mediului economic românesc din perioada 1990 – 2009 - identificarea elementelor care au generat criza financiară globală - prezentarea evoluţiei sistemului bancar românesc şi a ofertei bancare 1.2. Situaţia României şi a sistemului bancar -România a parcurs după 1990 o perioadă de tranziţie la economia de piaţă de10 ani, aşa cum s-a întâmplat si cu celelalte ţări foste socialiste, şi un ciclu economic complet, cu perioada de recesiune (2009) după cea de...

 • Moneda si Credit

  CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai întâi o incursiune în interiorul schimbului de bunuri si servicii si mai apoi în cel al aparitiei si evolutiei banilor. Schimbul de bunuri si servicii a fost între primele nevoi ce le-a simtit omul, trecând de la viata izolatã primitivã la starea de viatã socialã si civilizatã. Odatã cu accentuarea diviziunii sociale a muncii, când omul, în mod...

 • Creditare Bancara

  CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un creditor (investitor sau imprumutator) unui debitor (imprumutat) care se angajeaza sa-l ramburseze, dupa un timp, in conditiile specificate in contractul de credit, in cadrul caruia debitorul promite plata dobanzii pentru a remunera pe debitor. Desi relatiile de credit au existat si in economiile premonetare (schimburi de bunuri actuale contra...

 • Rolul Institutiilor Financiare Internationale in Promovarea Cooperarii Monetare in Contextul Globalizarii

  1.1 Bretoon Woods-actul de nastere al instituţiilor financiare internaţionale La începutul anilor 1940, doi gânditori celebri, John Maynard Keynes de la Trezoreria Marii Britanii si Harry Dexter White de la Trezoreria Statelor Unite ale Americii, au conceput aproape simultan, planuri pentru instaurarea unui sistem monetar complet nou, care să stabilizeze ratele de schimb si să propulseze comerţul liber. Acordurile de la Bretton Woods s-au născut în mod direct din proiectul conceput de White...

 • Politica de Investitii la Nivelul Intreprinderii

  3.1 Conţinutul politicii de investiţii. Investiţii reale (productive). Investiţia este factorul esenţial al dezvoltării întreprinderilor şi al întregii economii. Scopul principal al activităţii de investiţii constă în realizarea celor mai eficiente forme de plasament al capitalului. În general, noţiunea de investiţii trebuie prezentata în 2 sensuri şi anume: în sens restrâns, prin investiţia se înţelege un plasament de valoare însemnată, care se concretizează în active materiale pe termen...

 • Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului

  impozitare a consumului Impozitarea consumului este una din cele mai vechi forme de impozitare, fiind practicată încă din antichitate. Uşurinţa în aşezare şi percepere, baza fiscală mereu în creştere, precum şi caracterul voalat al sarcinii fiscale au fost principalii factori care au determinat proliferarea tehnicilor de impozitare a consumului. Fiind exprimate cel mai adesea sub forma impozitelor indirecte, ele satisfac „în mai mică măsură criteriile de echitate fiscală" , datorită...

Pagina 12 din 62