Cursurile din domeniul Finanțe - pagina 2 din 54

Băncile autohtone versus băncile cu capital străin - binecuvântare sau blestem

Instituțiile bancare au un rol foarte important în cadrul sectorului financiar și în buna funcționare a economiei, astfel că de-a lungul vremii crearea unui sistem bancar funcțional, care să satisfacă exigențele tuturor clienților și să ofere o gamă largă de servicii și produse, a constituit o preocupare permanent... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Audit financiar și guvernanță corporativă

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic în ultimele decenii în plan mondial, impunându-se ca preocupare și în plan național în ultimii ani. Etimologia privine din lb. greacă de la cyber, cu sens de cârmaci al... citește mai departe

79 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcțiile finanțelor publice

Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune continuă, în sensul că prima funcție creează câmp larg de acțiune celei de a doua și invers. A. Funcția de repartiție cunoaște două faze distincte dar organic legate... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument de comunicare - “Câştigul salarial mediu brut pe economie este estimat să crească cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câştigului salarial real pe economie... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe comportamentale

NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste actualizarea - RONABIT (return on net assets before interest and tax) - ROOPA (return on operating assets) - ROIC (return on invested capital) Predispozitii.... citește mai departe

139 pagini Gratis Extras Preview

International monetary economics

CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in the work of many economists, being the results of some generalisations of the monetary practice in the era in question. As any other generalisation, the definition of... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bugetul local și procesul bugetar local

1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama unei părţi din produsul intern brut şi sunt... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 1.3.1. Finanțele: știință și disciplină de studiu 1.3.2. Funcțiile și rolul finanțelor publice 1.4. Îndrumar pentru... citește mai departe

97 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea fiscală

I. GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ ŞI STRATEGIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor 1.2. Eficacitatea fiscală şi strategia întreprinderii în materie fiscală Studiind materia cuprinsă în această temă masterandul va fi capabi să: • definească noţiunile... citește mai departe

112 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Moneda

1. ABORDARE CONCEPTUALA Moneda este o piesa de metal, emisa de autoritatea suverana pentru a servi ca mijloc de schimb.Moneda este un acord de voinţă dintre oameni, pe de-o parte, şi presupune existenţa autorităţii emitente, care decide cu privire la forma monedei şi a metalului din care este confecţionată aceasta... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Rezumat finanțe

1. Finanțele reprezintă știința constituirii și administrării mijloacelor bănești la dispoziția unui agent economic, folositepentru îndeplinirea obiectului său de activitate, a funcțiilor și sarcinilor sale. În sens larg, conținutul economic al finanțelor se exprimă prin procese și relații economice în formă... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea criminologică a fenomenului corupției

Capitolul I 1. Introducere Fără a exagera, putem afirma că fenomenul corupției și-a făcut apariția odată cu primele forme de organizare statală, iar o privire istorică asupra fenomenului corupției ar fi destul de interesantă. În acest context, istoricul Dan Falcan explică într-un interviu cât de coruptă a fost... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA 1.1. Definirea monedei şi funcţiile sale Definirea monedei reprezintă o problemă deosebit de complexă şi sensibilă, studierea fenomenului monetar constituind preocuparea economiştilor de peste 30 de secole. Gândirea monetară a creat o serie de curente şi şcoli, fiecare dintre ele încercând să... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Autofinanțarea întreprinderii

Politica de autofinanţare Fluxul autofinanţării provine din interiorul unităţii economice, sursa acestuia fiind reprezentată de profitul net, constituite pe măsură ce se formează rezultatele economice din valorificarea producţiei şi având o importanţă deosebită în asigurarea autonomiei financiare. Autofinanţarea... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Cheltuielile publice privind ocrotirea sănătății

Introducere Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost una din priorităţile activităţii umane din cele mai vechi timpuri pînă în prezent şi în viitor. Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci o problemă complexă, care priveşte întreaga societate şi determină în... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview