Toate cursurile din domeniul Finante

 • Cercetarea criminologica a fenomenului coruptiei

  Capitolul I 1. Introducere Fără a exagera, putem afirma că fenomenul corupției și-a făcut apariția odată cu primele forme de organizare statală, iar o privire istorică asupra fenomenului corupției ar fi destul de interesantă. În acest context, istoricul Dan Falcan explică într-un interviu cât de coruptă a fost România de-a lungul ultimilor patru sute de ani: „Incursiunea sa este una istorică, fiecare epocă evidențiindu-se prin scandalurile ei de corupție, trafic de influență ori mită. Epoca...

 • Moneda si Credit

  Capitolul I MONEDA 1.1. Definirea monedei şi funcţiile sale Definirea monedei reprezintă o problemă deosebit de complexă şi sensibilă, studierea fenomenului monetar constituind preocuparea economiştilor de peste 30 de secole. Gândirea monetară a creat o serie de curente şi şcoli, fiecare dintre ele încercând să justifice natura monedei, în strânsă legătură cu economia. Orice acţiune economică implică, sub o formă sau alta, utilizarea banilor. Din această cauză fenomenul economic nu poate...

 • Autofinantarea Intreprinderii

  Politica de autofinanţare Fluxul autofinanţării provine din interiorul unităţii economice, sursa acestuia fiind reprezentată de profitul net, constituite pe măsură ce se formează rezultatele economice din valorificarea producţiei şi având o importanţă deosebită în asigurarea autonomiei financiare. Autofinanţarea este principiul cel mai răspândit şi semnifică faptul că întreprinderea trebuie să-şi asigure dezvoltarea folosind rezultatele financiare pozitive obţinute anterior. Capacitatea...

 • Cheltuielile Publice Privind Ocrotirea Sanatatii

  Introducere Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost una din priorităţile activităţii umane din cele mai vechi timpuri pînă în prezent şi în viitor. Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci o problemă complexă, care priveşte întreaga societate şi determină în exclusivitate existenţa fizică a naţiunii per continuum. Astfel suntem datori să susţinem şi să promovăm principiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii “Sănătate pentru toţi în secolul XXI”....

 • Audit Financiar

  CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-PARTEA I I.1 Initiere in audit I.1.1Istoricul auditului financiar Termenul de audit provine din limba latina „audire”, care înseamnă a asculta și a trimite mai departe. Evoluția auditului este strâns legată de evoluția contabilității, a vieții economice în ansamblu. Auditul alături de contabilitate se numără printre cele mai vechi profesii din lume. Scopul principal al auditului în trecut îl constituia prevenirea actelor de fraudă a...

 • Analiza Portofoliului de Credite MoldindConBank

  Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport. La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie...

 • Analiza Performantelor Financiare pe Baza Soldurilor Intermediare de Gestiune

  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7 ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE PE BAZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE Rentabilitatea este legată, în general, de cea de profit, reprezentând „aptitudinea unei întreprinderi de a degaja un rezultat exprimat în unităţi monetare“. Aptitudinea de a degaja rezultate, nu poate fi judecată independent de mijloacele angajate pentru a le obţine. De aceea, analiza rentabilităţii nu se limitează la investigarea indicatorilor ei absoluţi, ci şi a celor relativi, obţinuţi...

 • Operatiile Institutiilor de Credit

  -Note de curs- Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Sectorul bancar – componentă dominantă a sistemului financiar Sistemul financiar este structurat instituţional în cinci blocuri: - patru blocuri funcţional-operaţionale, şi anume: bănci (instituţii de crdit) şi alte instituţii asimilate, Trezoreria publică, instituţii financiare nebancare, piaţa financiară; - un bloc preponderent de reglementare şi supraveghere, având ca element central Banca Centrală a ţării, şi alte...

 • Piete de Capital

  Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui complex de factori, din care putem menţiona: - bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe; - tranzacţiile în cadrul burselor...

 • Finantele Intreprinderii

  Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii). Fluxuri bănești (monetare) – raporturi exprimate valoric. Fluxuri financiare – raporturi cu bugetul statului, cu instituții financiar-bancare, cu alte întreprinderi, raporturi în cadrul întreprinderii. Funcția financiară a întreprinderii: ansamblul raporturilor privind constituirea și repartizarea fondurilor bănești, în vederea desfășurării...

 • Finante si Bugete Publice

  Noţiuni introductive 1.1. Geneză, concept, ştiintă 1.1.1. Geneza finantelor Comuna primitiva nu a cunoscut conceptul de stat. În această perioadă diferitele funcţii publice erau îndeplinite de oameni aleşi de către comunitate. Diviziunea socială a muncii care duce la creşterea productivităţii muncii şi la apariţia proprietăţii private duce şi la scindarea societăţii în clase. Odată cu această scindare a societăţii în clase antagoniste apare şi necesitatea unei instituţii care să...

 • Institutii Publice

  CONCEPTUL, LOCUL SI ROLUL INSTITUIILOR PUBLICE IN CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDURILOR PUBLICE Unitati de învatare : • Institutii publice – unitati ale administratiei de stat • Contextul procesului de descentralizare si deconcentrare • Rolul si atributiile principalelor institutii publice în constituirea si utilizarea fondurilor publice Timpul alocat temei : 2 ore Bibliografie recomandata : - Nanu, R.; Mitu, N. E.; Buziernescu, R. – Finantele institutiilor publice, Editura...

 • Finante Publice

  Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata (persoane fizice, persoane juridice, institutii ale statului). Cand intervine statul in economie? Cand sectorul privat nu face fata. Cand avem piata de monopol. Functiile finantelor publice: Functia de repartizare: • etapa de atragere a fondurilor europene; • etapa de distribuire a fondurilor publice; Functia de control: verifica cele doua...

 • Audit Financiar

  Curs 1 5.10.2012 Notiuni conceptuale privind activitatea de audit si audit financiar Audit = examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu, standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. A audita = a prelua o informatie de la cineva, o prelucram dupa lógica noastra si o spunem mai departe cuiva interesat. Exista opinii diferite in randul cercetarilor...

 • Fiscalitate

  Curs 1. Fiscalitate Sistemul fiscal 1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele: a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi, ordonante, hotarari de Guvern) care se refera la asezarea, urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor, precum si a altor resurse financiare publice; b) impozitele, taxele si contributiile stabilite cu scopul alimentarii sistematice a bugetului de stat, a bugetelor locale si a fondurilor extrabugetare; c) mecanismul fiscal; d) totalitatea metodelor,...

Pagina 2 din 63