Toate cursurile din domeniul Finante

 • Bancile autohtone versus bancile cu capital strain - binecuvantare sau blestem

  Instituțiile bancare au un rol foarte important în cadrul sectorului financiar și în buna funcționare a economiei, astfel că de-a lungul vremii crearea unui sistem bancar funcțional, care să satisfacă exigențele tuturor clienților și să ofere o gamă largă de servicii și produse, a constituit o preocupare permanent încă de la apariția primelor manifestări bancare. Luând în considerare vericitatea economico-financiară, pe plan intern și internațional, fiecare țară, implicit și România, este...

 • Audit financiar si guvernanta corporativa

  cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic în ultimele decenii în plan mondial, impunându-se ca preocupare și în plan național în ultimii ani. Etimologia privine din lb. greacă de la cyber, cu sens de cârmaci al unei nave și cu sens de conducător. Evoluțiile din mediul corporativ și complexitatea conducerii societăților multinaționale au condus în contextul globalizării la nevoia de...

 • Functiile finantelor publice

  Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune continuă, în sensul că prima funcție creează câmp larg de acțiune celei de a doua și invers. A. Funcția de repartiție cunoaște două faze distincte dar organic legate între ele: 1. Constituirea fondurilor; 2. Distribuirea fondurilor. 1. La constituirea fondurilor de resurse bănești participă întreaga masă de contribuabili, în rândul cărora se...

 • Buget si trezorerie

  - CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument de comunicare - “Câştigul salarial mediu brut pe economie este estimat să crească cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câştigului salarial real pe economie cu 6,6 %.” “Deficit bugetar (cash) pe anul 2016 se estimează la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi unui deficit structural de 2,73% din PIB.”...

 • Finante comportamentale

  NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste actualizarea - RONABIT (return on net assets before interest and tax) - ROOPA (return on operating assets) - ROIC (return on invested capital) Predispozitii. Predilectii. Tendinte. Inclinatii. {SUBIECTIVISM} - 1987 Motorola - dezvoltare sistem global de telefonie prin satelit - Dupa o prezentare de doua ore a proiectului acesta a replicat:...

 • International monetary economics

  CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in the work of many economists, being the results of some generalisations of the monetary practice in the era in question. As any other generalisation, the definition of money too tries to give the essence aspects, related, mainly, to the functions and the role of money within the economy, leaving aside aspects considered insignificant at that date...

 • Bugetul local si procesul bugetar local

  1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama unei părţi din produsul intern brut şi sunt utilizate pentru finanţarea nevoilor sociale atât de interes naţional cât şi local. Fondurile la care ne referim se constituie pe seama transferului de valoare, de putere de cumpărare de...

 • Finante

  Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 1.3.1. Finanțele: știință și disciplină de studiu 1.3.2. Funcțiile și rolul finanțelor publice 1.4. Îndrumar pentru autoverificare 1.1. Introducere Disciplina Finanțe a fost înscrisă în planul de înățământ drept disciplină fundamentală, deducând de aici faptul că prin parcurgerea conținutului...

 • Gestiunea fiscala

  I. GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ ŞI STRATEGIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor 1.2. Eficacitatea fiscală şi strategia întreprinderii în materie fiscală Studiind materia cuprinsă în această temă masterandul va fi capabi să: • definească noţiunile „gestiune” şi „eficacitate fiscală”; • determine obiectivele gestiunii fiscale a întreprinderii; • analizeze obiectul şi perimetrul de acţiune a gestiunii fiscale a întreprinderii;...

 • Moneda

  1. ABORDARE CONCEPTUALA Moneda este o piesa de metal, emisa de autoritatea suverana pentru a servi ca mijloc de schimb.Moneda este un acord de voinţă dintre oameni, pe de-o parte, şi presupune existenţa autorităţii emitente, care decide cu privire la forma monedei şi a metalului din care este confecţionată aceasta . 2. MONEDA ESTE UN ACTIV FINANCIAR? Moneda este un activ financiar, preferat de populatie in functie de ciclurile economice si care intra in concurenta cu alte active din...

 • Rezumat finante

  1. Finanțele reprezintă știința constituirii și administrării mijloacelor bănești la dispoziția unui agent economic, folositepentru îndeplinirea obiectului său de activitate, a funcțiilor și sarcinilor sale. În sens larg, conținutul economic al finanțelor se exprimă prin procese și relații economice în formă bănească care au loc între participanți la reproducția socială. În sens restrâns, conținutul ec. al fin constă în proc și rel econ de repatiție sub formă bănească a PIB și se...

 • Cercetarea criminologica a fenomenului coruptiei

  Capitolul I 1. Introducere Fără a exagera, putem afirma că fenomenul corupției și-a făcut apariția odată cu primele forme de organizare statală, iar o privire istorică asupra fenomenului corupției ar fi destul de interesantă. În acest context, istoricul Dan Falcan explică într-un interviu cât de coruptă a fost România de-a lungul ultimilor patru sute de ani: „Incursiunea sa este una istorică, fiecare epocă evidențiindu-se prin scandalurile ei de corupție, trafic de influență ori mită. Epoca...

 • Moneda si Credit

  Capitolul I MONEDA 1.1. Definirea monedei şi funcţiile sale Definirea monedei reprezintă o problemă deosebit de complexă şi sensibilă, studierea fenomenului monetar constituind preocuparea economiştilor de peste 30 de secole. Gândirea monetară a creat o serie de curente şi şcoli, fiecare dintre ele încercând să justifice natura monedei, în strânsă legătură cu economia. Orice acţiune economică implică, sub o formă sau alta, utilizarea banilor. Din această cauză fenomenul economic nu poate...

 • Autofinantarea Intreprinderii

  Politica de autofinanţare Fluxul autofinanţării provine din interiorul unităţii economice, sursa acestuia fiind reprezentată de profitul net, constituite pe măsură ce se formează rezultatele economice din valorificarea producţiei şi având o importanţă deosebită în asigurarea autonomiei financiare. Autofinanţarea este principiul cel mai răspândit şi semnifică faptul că întreprinderea trebuie să-şi asigure dezvoltarea folosind rezultatele financiare pozitive obţinute anterior. Capacitatea...

 • Cheltuielile Publice Privind Ocrotirea Sanatatii

  Introducere Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost una din priorităţile activităţii umane din cele mai vechi timpuri pînă în prezent şi în viitor. Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci o problemă complexă, care priveşte întreaga societate şi determină în exclusivitate existenţa fizică a naţiunii per continuum. Astfel suntem datori să susţinem şi să promovăm principiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii “Sănătate pentru toţi în secolul XXI”....

Pagina 2 din 64