Toate cursurile din domeniul Finante

 • Finante comportamentale

  NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste actualizarea - RONABIT (return on net assets before interest and tax) - ROOPA (return on operating assets) - ROIC (return on invested capital) Predispozitii. Predilectii. Tendinte. Inclinatii. {SUBIECTIVISM} - 1987 Motorola - dezvoltare sistem global de telefonie prin satelit - Dupa o prezentare de doua ore a proiectului acesta a replicat:...

 • International monetary economics

  CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in the work of many economists, being the results of some generalisations of the monetary practice in the era in question. As any other generalisation, the definition of money too tries to give the essence aspects, related, mainly, to the functions and the role of money within the economy, leaving aside aspects considered insignificant at that date...

 • Bugetul local si procesul bugetar local

  1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama unei părţi din produsul intern brut şi sunt utilizate pentru finanţarea nevoilor sociale atât de interes naţional cât şi local. Fondurile la care ne referim se constituie pe seama transferului de valoare, de putere de cumpărare de...

 • Finante

  Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 1.3.1. Finanțele: știință și disciplină de studiu 1.3.2. Funcțiile și rolul finanțelor publice 1.4. Îndrumar pentru autoverificare 1.1. Introducere Disciplina Finanțe a fost înscrisă în planul de înățământ drept disciplină fundamentală, deducând de aici faptul că prin parcurgerea conținutului...

 • Gestiunea fiscala

  I. GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ ŞI STRATEGIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor 1.2. Eficacitatea fiscală şi strategia întreprinderii în materie fiscală Studiind materia cuprinsă în această temă masterandul va fi capabi să: • definească noţiunile „gestiune” şi „eficacitate fiscală”; • determine obiectivele gestiunii fiscale a întreprinderii; • analizeze obiectul şi perimetrul de acţiune a gestiunii fiscale a întreprinderii;...

 • Moneda

  1. ABORDARE CONCEPTUALA Moneda este o piesa de metal, emisa de autoritatea suverana pentru a servi ca mijloc de schimb.Moneda este un acord de voinţă dintre oameni, pe de-o parte, şi presupune existenţa autorităţii emitente, care decide cu privire la forma monedei şi a metalului din care este confecţionată aceasta . 2. MONEDA ESTE UN ACTIV FINANCIAR? Moneda este un activ financiar, preferat de populatie in functie de ciclurile economice si care intra in concurenta cu alte active din...

 • Rezumat finante

  1. Finanțele reprezintă știința constituirii și administrării mijloacelor bănești la dispoziția unui agent economic, folositepentru îndeplinirea obiectului său de activitate, a funcțiilor și sarcinilor sale. În sens larg, conținutul economic al finanțelor se exprimă prin procese și relații economice în formă bănească care au loc între participanți la reproducția socială. În sens restrâns, conținutul ec. al fin constă în proc și rel econ de repatiție sub formă bănească a PIB și se...

 • Cercetarea criminologica a fenomenului coruptiei

  Capitolul I 1. Introducere Fără a exagera, putem afirma că fenomenul corupției și-a făcut apariția odată cu primele forme de organizare statală, iar o privire istorică asupra fenomenului corupției ar fi destul de interesantă. În acest context, istoricul Dan Falcan explică într-un interviu cât de coruptă a fost România de-a lungul ultimilor patru sute de ani: „Incursiunea sa este una istorică, fiecare epocă evidențiindu-se prin scandalurile ei de corupție, trafic de influență ori mită. Epoca...

 • Moneda si Credit

  Capitolul I MONEDA 1.1. Definirea monedei şi funcţiile sale Definirea monedei reprezintă o problemă deosebit de complexă şi sensibilă, studierea fenomenului monetar constituind preocuparea economiştilor de peste 30 de secole. Gândirea monetară a creat o serie de curente şi şcoli, fiecare dintre ele încercând să justifice natura monedei, în strânsă legătură cu economia. Orice acţiune economică implică, sub o formă sau alta, utilizarea banilor. Din această cauză fenomenul economic nu poate...

 • Autofinantarea Intreprinderii

  Politica de autofinanţare Fluxul autofinanţării provine din interiorul unităţii economice, sursa acestuia fiind reprezentată de profitul net, constituite pe măsură ce se formează rezultatele economice din valorificarea producţiei şi având o importanţă deosebită în asigurarea autonomiei financiare. Autofinanţarea este principiul cel mai răspândit şi semnifică faptul că întreprinderea trebuie să-şi asigure dezvoltarea folosind rezultatele financiare pozitive obţinute anterior. Capacitatea...

 • Cheltuielile Publice Privind Ocrotirea Sanatatii

  Introducere Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost una din priorităţile activităţii umane din cele mai vechi timpuri pînă în prezent şi în viitor. Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci o problemă complexă, care priveşte întreaga societate şi determină în exclusivitate existenţa fizică a naţiunii per continuum. Astfel suntem datori să susţinem şi să promovăm principiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii “Sănătate pentru toţi în secolul XXI”....

 • Audit Financiar

  CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-PARTEA I I.1 Initiere in audit I.1.1Istoricul auditului financiar Termenul de audit provine din limba latina „audire”, care înseamnă a asculta și a trimite mai departe. Evoluția auditului este strâns legată de evoluția contabilității, a vieții economice în ansamblu. Auditul alături de contabilitate se numără printre cele mai vechi profesii din lume. Scopul principal al auditului în trecut îl constituia prevenirea actelor de fraudă a...

 • Analiza Portofoliului de Credite MoldindConBank

  Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport. La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie...

 • Analiza Performantelor Financiare pe Baza Soldurilor Intermediare de Gestiune

  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7 ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE PE BAZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE Rentabilitatea este legată, în general, de cea de profit, reprezentând „aptitudinea unei întreprinderi de a degaja un rezultat exprimat în unităţi monetare“. Aptitudinea de a degaja rezultate, nu poate fi judecată independent de mijloacele angajate pentru a le obţine. De aceea, analiza rentabilităţii nu se limitează la investigarea indicatorilor ei absoluţi, ci şi a celor relativi, obţinuţi...

 • Operatiile Institutiilor de Credit

  -Note de curs- Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Sectorul bancar – componentă dominantă a sistemului financiar Sistemul financiar este structurat instituţional în cinci blocuri: - patru blocuri funcţional-operaţionale, şi anume: bănci (instituţii de crdit) şi alte instituţii asimilate, Trezoreria publică, instituţii financiare nebancare, piaţa financiară; - un bloc preponderent de reglementare şi supraveghere, având ca element central Banca Centrală a ţării, şi alte...

Pagina 2 din 63