Toate cursurile din domeniul Finante

 • Finante si Bugete Publice

  Noţiuni introductive 1.1. Geneză, concept, ştiintă 1.1.1. Geneza finantelor Comuna primitiva nu a cunoscut conceptul de stat. În această perioadă diferitele funcţii publice erau îndeplinite de oameni aleşi de către comunitate. Diviziunea socială a muncii care duce la creşterea productivităţii muncii şi la apariţia proprietăţii private duce şi la scindarea societăţii în clase. Odată cu această scindare a societăţii în clase antagoniste apare şi necesitatea unei instituţii care să...

 • Institutii Publice

  CONCEPTUL, LOCUL SI ROLUL INSTITUIILOR PUBLICE IN CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDURILOR PUBLICE Unitati de învatare : • Institutii publice – unitati ale administratiei de stat • Contextul procesului de descentralizare si deconcentrare • Rolul si atributiile principalelor institutii publice în constituirea si utilizarea fondurilor publice Timpul alocat temei : 2 ore Bibliografie recomandata : - Nanu, R.; Mitu, N. E.; Buziernescu, R. – Finantele institutiilor publice, Editura...

 • Finante Publice

  Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata (persoane fizice, persoane juridice, institutii ale statului). Cand intervine statul in economie? Cand sectorul privat nu face fata. Cand avem piata de monopol. Functiile finantelor publice: Functia de repartizare: • etapa de atragere a fondurilor europene; • etapa de distribuire a fondurilor publice; Functia de control: verifica cele doua...

 • Audit Financiar

  Curs 1 5.10.2012 Notiuni conceptuale privind activitatea de audit si audit financiar Audit = examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu, standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. A audita = a prelua o informatie de la cineva, o prelucram dupa lógica noastra si o spunem mai departe cuiva interesat. Exista opinii diferite in randul cercetarilor...

 • Fiscalitate

  Curs 1. Fiscalitate Sistemul fiscal 1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele: a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi, ordonante, hotarari de Guvern) care se refera la asezarea, urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor, precum si a altor resurse financiare publice; b) impozitele, taxele si contributiile stabilite cu scopul alimentarii sistematice a bugetului de stat, a bugetelor locale si a fondurilor extrabugetare; c) mecanismul fiscal; d) totalitatea metodelor,...

 • Finante Publice

  In literatura de specialitate exista mai multe acceptiuni cu privire la termenul de finante publice,astfel unii autori considera finantele publice ca reprezentand totalitatea finantelor banesti ,aflate la dispozitia statului in vederea indeplinirii functiilor si sarcinilor sale. Intr-o alta abordare finantele publice s-ar referi la veniturile publice ,cheltuielile publice precum si managementul datoriei publice ,sau totalitatea actiunilor guvernului sau executivului generatoare de costuri si...

 • Produse Creditare a Bancii

  Operaţiunile de creditare reprezintă o preocupare permanentă în activitatea unei bănci. Pe de o parte, unii economişti consideră că creditul reprezintă mijlocul prin care excedentul de resurse dintr-o anumită zonă economică se transferă către entităţile economice aflate în deficit de resurse, în vederea realizării unor proiecte de decurg în activitatea proprie. Procesele intermedierii financiare avînd ca obiect creditul este încă principala formă de finanţare a investiţiilor într-o ţară. Din...

 • Impozite

  Fiscalitatea studiaza acea latura a finantelor publice care se ocupa cu modul de constituire a resurselor financiare publice pe seama prelevarilor fiscale. In structura sistemului fiscal se includ urmatoarele elemente componente: 1) totalitatea impozitelor, taxelor si a altor venituri pe care statul prin organele sale specializate le percepe in baza unor reglementarii legislative. 2) mecanismul fiscal care cuprinde metodele, tehnicile si instrumentele fiscale prin utilizarea carora se...

 • Cursuri PRECON

  Piaţa presupune: a) existenţa unei unităţi economice autonome, între care există legături directe de vânzare-cumpărare; b) manifestarea liberă a concurenţei economice corecte şi active; c) existenţa preţului liber, determinat de cerere şi ofertă. Funcţionarea mecanismului autonom al preţurilor se caracterizează prin următoarele aspecte: - reflectarea reală, prin preţuri, a cheltuielilor de producere şi desfacere ale produselor şi serviciilor; - estimarea valorii mărfurilor; - nivelul...

 • Reglare si Instabilitate in Protectia Sociala

  Conceptul de protecţie socială a fost prima oară introdus de către John K. Galbraith şi defineşte politica de protejare a categoriilor defavorizate ale populaţiei, prin măsuri ce urmăresc alinierea acestor categorii la un nivel de trai decent. El consideră ca fiind cea mai urgentă măsură “prevederea dreptului celor care nu-şi pot găsi un loc de muncă de a avea un venit garantat sau alternativ.” În prezent acţiunile de protecţie socială vizează mai multe domenii în care sunt necesare...

 • Managementul Deciziilor de Investitii

  CIRCUITUL FINANCIAR FUNDAMENTAL Finatele – obiectul politicii conducatorilor intreprinderii Politica financiara – ansamblul de decizii(consum, economisire-investire)/optiuni fundamentale pentru cea mai eficienta alocare a capitalurilor. A. DECIZIA DE INVESTITII Toate activele materiale, industriale,comerciale sau financiare pot constitui o investitie.Investitia de opune pierderii valorii. Investitia este este realizata in vederea cresterii bogatiei propietarilor intreprinderii si a...

 • Finante Publice

  Introducere si premize conceptuale Etimologic, notiunea de finante isi are originea in practicile Imp. Roman, atunci cand prin expresia “ Financia Pecuniarie” se desemnau sume de bani care aveau o anumita scadenta la plata. Si expresia de fiscalitate provine tot din aceleasi timpuri, “ Fiscus Caesari” fiind functionarul imperial desemnta sa colecteze darile din teritorii.Ulterior expresia a evoluat imprumutand particularitatile lingvistice si economice speifice culturilor europene care au...

 • Analiza Economico-Financiara

  CURS 1 Necesitatea studierii si Metodologia analizei economico-financiare 1. Necesitatea si obiectul analizei economico-financiare Analiza este o metodã generalã de studiere a fenomenelor si proceselor din naturã si societate. Notiunea de analizã provine din grecescul “analysis” si înseamnã descompunerea unui fenomen în partile sale componente , în vederea studierii lor detaliate. Cu ajutorul analizei se aprofundeazã procesul cunoasterii fenomenelor de la singular la general, de la...

 • Indici Bursieri

  Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare, fiecare bursă calculînd propriul indice. -Creşterea unui indice bursier reflectă faptul că cererea de valori mobiliare este superioară ofertei, indicînd, în anumite limite, o activitate economico-financiară pozitivă a societăţilor cotate la bursă. Principii de construcţie a indicilor bursieri -simplitatea metodelor de calcul al indicilor bursieri, disponi-bilitatea și...

 • Politica Bugetar-Fiscala a Republicii Moldova

  Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial economico-financiar şi dezvoltarea durabilă a ţării. O contribuţie importantă, la crearea acestor premise, revine sistemului financiar public, care, prin intermediul politicii bugetare şi al mecanismului de redistribuire a resurselor financiare publice, are implicaţii directe asupra creşterii economice, asigurând realizarea obiectivelor de stimulare a...

Pagina 3 din 63