Toate cursurile din domeniul Finante

 • Audit Financiar

  CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-PARTEA I I.1 Initiere in audit I.1.1Istoricul auditului financiar Termenul de audit provine din limba latina „audire”, care înseamnă a asculta și a trimite mai departe. Evoluția auditului este strâns legată de evoluția contabilității, a vieții economice în ansamblu. Auditul alături de contabilitate se numără printre cele mai vechi profesii din lume. Scopul principal al auditului în trecut îl constituia prevenirea actelor de fraudă a...

 • Analiza Portofoliului de Credite MoldindConBank

  Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport. La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie...

 • Analiza Performantelor Financiare pe Baza Soldurilor Intermediare de Gestiune

  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7 ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE PE BAZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE Rentabilitatea este legată, în general, de cea de profit, reprezentând „aptitudinea unei întreprinderi de a degaja un rezultat exprimat în unităţi monetare“. Aptitudinea de a degaja rezultate, nu poate fi judecată independent de mijloacele angajate pentru a le obţine. De aceea, analiza rentabilităţii nu se limitează la investigarea indicatorilor ei absoluţi, ci şi a celor relativi, obţinuţi...

 • Operatiile Institutiilor de Credit

  -Note de curs- Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Sectorul bancar – componentă dominantă a sistemului financiar Sistemul financiar este structurat instituţional în cinci blocuri: - patru blocuri funcţional-operaţionale, şi anume: bănci (instituţii de crdit) şi alte instituţii asimilate, Trezoreria publică, instituţii financiare nebancare, piaţa financiară; - un bloc preponderent de reglementare şi supraveghere, având ca element central Banca Centrală a ţării, şi alte...

 • Piete de Capital

  Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui complex de factori, din care putem menţiona: - bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe; - tranzacţiile în cadrul burselor...

 • Finantele Intreprinderii

  Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii). Fluxuri bănești (monetare) – raporturi exprimate valoric. Fluxuri financiare – raporturi cu bugetul statului, cu instituții financiar-bancare, cu alte întreprinderi, raporturi în cadrul întreprinderii. Funcția financiară a întreprinderii: ansamblul raporturilor privind constituirea și repartizarea fondurilor bănești, în vederea desfășurării...

 • Finante si Bugete Publice

  Noţiuni introductive 1.1. Geneză, concept, ştiintă 1.1.1. Geneza finantelor Comuna primitiva nu a cunoscut conceptul de stat. În această perioadă diferitele funcţii publice erau îndeplinite de oameni aleşi de către comunitate. Diviziunea socială a muncii care duce la creşterea productivităţii muncii şi la apariţia proprietăţii private duce şi la scindarea societăţii în clase. Odată cu această scindare a societăţii în clase antagoniste apare şi necesitatea unei instituţii care să...

 • Institutii Publice

  CONCEPTUL, LOCUL SI ROLUL INSTITUIILOR PUBLICE IN CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDURILOR PUBLICE Unitati de învatare : • Institutii publice – unitati ale administratiei de stat • Contextul procesului de descentralizare si deconcentrare • Rolul si atributiile principalelor institutii publice în constituirea si utilizarea fondurilor publice Timpul alocat temei : 2 ore Bibliografie recomandata : - Nanu, R.; Mitu, N. E.; Buziernescu, R. – Finantele institutiilor publice, Editura...

 • Finante Publice

  Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata (persoane fizice, persoane juridice, institutii ale statului). Cand intervine statul in economie? Cand sectorul privat nu face fata. Cand avem piata de monopol. Functiile finantelor publice: Functia de repartizare: • etapa de atragere a fondurilor europene; • etapa de distribuire a fondurilor publice; Functia de control: verifica cele doua...

 • Audit Financiar

  Curs 1 5.10.2012 Notiuni conceptuale privind activitatea de audit si audit financiar Audit = examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu, standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. A audita = a prelua o informatie de la cineva, o prelucram dupa lógica noastra si o spunem mai departe cuiva interesat. Exista opinii diferite in randul cercetarilor...

 • Fiscalitate

  Curs 1. Fiscalitate Sistemul fiscal 1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele: a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi, ordonante, hotarari de Guvern) care se refera la asezarea, urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor, precum si a altor resurse financiare publice; b) impozitele, taxele si contributiile stabilite cu scopul alimentarii sistematice a bugetului de stat, a bugetelor locale si a fondurilor extrabugetare; c) mecanismul fiscal; d) totalitatea metodelor,...

 • Finante Publice

  In literatura de specialitate exista mai multe acceptiuni cu privire la termenul de finante publice,astfel unii autori considera finantele publice ca reprezentand totalitatea finantelor banesti ,aflate la dispozitia statului in vederea indeplinirii functiilor si sarcinilor sale. Intr-o alta abordare finantele publice s-ar referi la veniturile publice ,cheltuielile publice precum si managementul datoriei publice ,sau totalitatea actiunilor guvernului sau executivului generatoare de costuri si...

 • Produse Creditare a Bancii

  Operaţiunile de creditare reprezintă o preocupare permanentă în activitatea unei bănci. Pe de o parte, unii economişti consideră că creditul reprezintă mijlocul prin care excedentul de resurse dintr-o anumită zonă economică se transferă către entităţile economice aflate în deficit de resurse, în vederea realizării unor proiecte de decurg în activitatea proprie. Procesele intermedierii financiare avînd ca obiect creditul este încă principala formă de finanţare a investiţiilor într-o ţară. Din...

 • Impozite

  Fiscalitatea studiaza acea latura a finantelor publice care se ocupa cu modul de constituire a resurselor financiare publice pe seama prelevarilor fiscale. In structura sistemului fiscal se includ urmatoarele elemente componente: 1) totalitatea impozitelor, taxelor si a altor venituri pe care statul prin organele sale specializate le percepe in baza unor reglementarii legislative. 2) mecanismul fiscal care cuprinde metodele, tehnicile si instrumentele fiscale prin utilizarea carora se...

 • Cursuri PRECON

  Piaţa presupune: a) existenţa unei unităţi economice autonome, între care există legături directe de vânzare-cumpărare; b) manifestarea liberă a concurenţei economice corecte şi active; c) existenţa preţului liber, determinat de cerere şi ofertă. Funcţionarea mecanismului autonom al preţurilor se caracterizează prin următoarele aspecte: - reflectarea reală, prin preţuri, a cheltuielilor de producere şi desfacere ale produselor şi serviciilor; - estimarea valorii mărfurilor; - nivelul...

Pagina 3 din 64